Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 23

Verslag van geslaagd feest Beatrixpark

beaFoto's kunt u terugvinden op de Facebookpagina van het Flowburo. En lees hier het verslag.

Ook in de Nieuwsbrief van dienst Zuidas is een impressie te vinden.

 

 

Winnende limericks categorie 2

En zoals vorige week is beloofd nu de tweede en derde prijs van de limerickwedstrijd.

Skyline, tegen een lucht vol zon, soms regen,

veel snelle treinen, trams en brede wegen.

Tussen het winkelende publiek,

forensen, gehaast en energiek.

De Zuidas houdt voor ons de crisis tegen.

Dora Rijnders-Kolenberg

 

Er was in Zuid een platform

De dadendrang is er enorm

Men praat er over zaken

die Zuidassers raken,

zowel mens als worm

Rutger Mante

1000 nieuwe woningen in Zuidas

zuidas van bovenDienst Zuidas bracht goed nieuws in haar persbericht van deze week. “Zuidas zich verder ontwikkelt als mixed-area. In aanvulling op Zuidas als kantorenlocatie gaat er ook dit jaar weer een aantal woningbouwprojecten van start.  Eén daarvan is de bouw van 800 studentenwoningen. AM start met de bouw van een appartementencomplex met huurwoningen in het middensegment (€665 tot €900). G&S vastgoed gaat 125 appartementen ontwikkelen op de hoek van de Mahlerlaan en de Parnassusweg. Het project Mahler 900 zal bestaan uit zowel huur- als koopwoningen.

Naast de woningbouwontwikkelingen blijft de vraag naar nieuwe kwalitatieve kantoren in Zuidas aanhouden. De voorraad in Zuidas is afgenomen tot 7,9%. AKZO en Stibbe zijn begonnen met de bouw van hun nieuwe hoofdkantoren. G&S start met de ontwikkeling van kantoren op de hoek van de Mahlerlaan en de Beethovenlaan. Bijzonder is ook de bouw van kleinschalige paviljoens aan de Fred Roeskestraat.”

En: De Amsterdamse Zuidas is opnieuw uitgeroepen tot de beste kantoorlocatie van Nederland. Ook de nummers twee en drie, het Beatrixkwartier in Den Haag en Amsterdam Zuidoost-centrum, zijn niet van plek veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Ranking Kantoorlocaties 2013 van financiële dienstverlener Jones Lang Lasalle.

In gesprek met Henk van Os over ARTZUID

wellness skullIn de nieuwsbrief van dienst Zuidas: Een gesprek met curator Henk van Os over de 2013 editie van ARTZUID in Zuidas

"Maar liefst 942 wapperende vlaggen van kunstenares Pascale Marthine Tayou uit Kameroen. Een helikopter van de Vietnamese kunstenaar Dinh Q. Lê. Het Kosmopolitische Kippen Project van de Belgische conceptual artist Koen Vanmechelen. Het zijn maar enkele kunstwerken van de beeldenroute ARTZUID die in Zuidas te zien zijn (van 22 mei- 22 september). …” Artzuid_routekaart_voor_2013

Opening verbouwde afdeling revalidatiegeneeskunde VUmc

Dichtbij.nl deed verslag: “Edwin en Annemarie van der Sar opende vorige week de verbouwde afdeling revalidatiegeneeskunde VUmc. Na ruim een jaar intensieve verbouwing is er nu een vernieuwde afdeling met faciliteiten zoals een oefenzaal, zwembad, kinderbehandelkamers en een virtual reality laboratorium voor bewegingsanalyse. De oefenzaal is ingericht met opbrengsten van de Zuidas-run. De afdeling revalidatiegeneeskunde van VUmc richt zich op hoogcomplexe patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek. …”

Het zijn barre tijden voor mbo'ers die een baantje zoeken op de Zuidas

AT5 meldde dat, “Bedrijven uit de financieel-zakelijke sector met een vestiging op de Zuidas zijn namelijk veelal op zoek naar hbo'ers en universitair geschoold personeel. De mbo-banen verdwijnen meer en meer naar de achtergrond, onder meer doordat we steeds meer bankzaken zelf regelen. Dit meldt het FD maandag. 'Het aantal vacatures voor mbo'ers daalde in 2012 met 12% ten opzichte van een jaar eerder', stelt directeur financiële dienstverlening bij Yacht. 'Bij hbo-functies was de daling maar 4%'.”

Weekend-P+R bij VUmc met gratis vervoer naar het centrum

penrVanaf 1 juni kunnen bezoekers in het weekend gebruik maken van nieuwe P+R-plekken bij het VUmc (P2 VUmc onder ACTA-gebouw). De P+R geldt van vrijdagavond tot zondagnacht. Het tarief is  € 8,- voor 24 uur. U kunt maximaal vier aaneengesloten dagen parkeren op een P+R (vier dagen = 96 uur). Voor 96 uur betaalt u dus € 32,-. Op elke P+R krijgt u gratis openbaar vervoer naar het centrum (en terug) en korting op het parkeertarief. Belangrijk: kies bij entree voor de parkeerkaart want betaling met creditkaart geeft geen korting. Voor en na uw bezoek aan de stad uw parkeerkaart bij de beheerder te laten coderen als P+R chipkaart. Vanaf het ACTA-gebouw met tramlijn 16 en 24 verder reizen naar de stad.

Meldpunt Fietsersbond vernieuwd

fietsersbond_logoHet nieuwe meldpunt werkt veel beter dan het vorige zo staat te lezen in OEK van mei. Bovendien zijn er apps voor Android en iPhone zodat u direct vanaf de straat (met foto) een melding kunt maken. De melding gaat direct naar de juiste wegbeheerder. Aan hen kunt u ook ideeën doorgeven, mits 10 medestanders het idee ondersteunen.

Stadsregio en gemeente Amsterdam

In het wekelijkse nieuwsbericht van de gemeente Amsterdam werd gemeld dat de stadsregio zelf meer infrastructuur oppakt en projecten richting uitvoering brengt. Vroeger was de rol van de stadsregio beperkt tot die van subsidieverlener. De stadsregio anticipeert hiermee op de oprichting van de vervoersautoriteit.

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 5 juni, 20.00-22.45 Raadzaal Pr. Kennedylaan 923

Agendapunt 7, Nieuwe Amsterdamse erfpachtvoorwaarden (21.45 uur). Onder tkn stukken, overzichtskaart bouwinitiatieven.

Vergadering raadscommissie VVL 6 juni, 9:00-12.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Op de agenda bij punt 12 en 13 staan o.a. Mobiliteit en Parkeerverordening 2013 en bij Tkn 16, Keuze ontwerpen voor kunst Noord-Zuidlijn. (BD2013-004246) Voor het station Europaplein is door adviescommissie voorlopig gekozen voor het schetsontwerp van Gerald van der Kaap.

Vergadering commissie Leefomgeving, 11 juni, 20:00- 22.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Agendapunt 7. Experimentsverzoek Parkeren rond Zuidas. Bijgevoegd voorstel aan de centrale stad voor het houden van twee experimenten, te weten de introductie van parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord en belanghebbenden parkeren in de Prinses Irenebuurt. Het dagelijks bestuur heeft de voorstellen voorgelegd aan de bewoners en besproken op bewonersavonden op 23 april en 6 mei 2013. Er was veel steun voor de voorstellen, met uitzondering van het voorgestelde vergunning tarief in de Prinses Irenebuurt. In het voorstel is daarom een aanpassing gedaan. Het tarief van de bewonersvergunning is verlaagd van € 480 naar € 420 per jaar en het tarief van de bezoekersvergunning van € 120 naar € 100 per jaar.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m medio augustus

Reisadvies: Dienst Zuidas adviseert bewoners en bezoekers van Zuidas en omgeving om met het OV, de fiets of om het gebied via de oostzijde (S 109 RAI) te bereiken. Voor specifieke informatie over de wegwerkzaamheden kunt u mailen naar zomerwerken@zuidas.nl. Voor plattegronden en omleidingsroute  zie ook de Nieuwsbrief zomerwerkzaamheden 2013. pdf_tcm81-340245 En er is een inloop informatieavond op woensdag 12 juni van 17.00 – 20.00 uur in De Veranda, Amstelveenseweg 764, 1081 JK Amsterdam.

Werkzaamheden Europaboulevard door Prorail

Via deze link vindt u meer info over de werkzaamheden aldaar.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling. Reden is werkzaamheden in de metrotunnels. Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS.

Overzicht van plannen met inzage termijn bij stadsdeel Zuid 

 

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag omgevingsvergunningen                                  

  • Terrein De Boelelaan 1117 – 858955, oprichten gebouw met bestemming tot opslag afvalstoffen en bulkgassen (24-05-2013); (bouw)
  • Gustav Mahlerlaan 24 – 857315, veranderen bestemming tot expositieruimte (24-05-2013); (bouw)
  • De Boelelaan 1117 – 772343, realiseren Imaging Center, inclusief kelder Diagnostisch centrum (06-05-2013). (milieu)

De aanvragen liggen niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

  • Gustav Mahlerlaan 152 – 810569, herstellen en verbouwen watertrap tot terras (24-05-2013);

U kunt een bezwaar indienen binnen zes weken na publicatie bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

  • Europaplein 8 – 378251, slopen huidige gebouw, kappen 1 boom, oprichten gebouwen complex, wijzigen bestemming, milieu neutraal veranderen inrichting en in gebruik nemen gebouw (23-05-2013).

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij een zienswijze hebben ingediend.

Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning (bouw)

Kennisgeving ontwerpbesluit voor het verlenen van een omgevingsvergunning

  • (Olo: 792561 en HZ_WABO_2013-004552) voor het oprichten van een spoorviaduct over de Museumtramlijn (KW11) op de locatie A10 Zuid tussen Piet Kranenbergpad en Jachthavenweg, in het projectgebied Zuidas, Stadsdeel Zuid te Amsterdam

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 6 juni t/m woensdag 17 juli 2013 bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerbergweg 290, Amsterdam Zuidoost. U kunt t/m 17 juli een zienswijze indienen bij het college van B&W van Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Verleende vergunning

  • Cluster SAAL-037, het realiseren van twee extra sporen (zijnde KW09) op de bestaande pergola over de zuidelijke baan van de A10, OLO 256369, bekendgemaakt op 21 mei 2013;

Een beroepsschrift indienen kan, mits binnen zes werken na ter visie legging van dit ontwerpbesluit, en richten  aan de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Evenementenvergunning

Aanvragen

  • Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor het houden van een evenement "De BrauwBQ" op 5 juli 2013 van 17:00 uur tot en met 23:30 uur. Dossiernummer 32-691133
  • Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van een evenement "Eindexamententoonstelling 2013" op 3 juli 2013 tot en met 7 juli 2013 van 12:00 uur tot en met 20:00 uur. Dossiernummer 32-686435

De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 27 mei 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning

  • Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Culinair festival Taste of Amsterdam" op donderdag 6 juni 2013 en vrijdag 7 juni 2013 van 16:00 uur tot 0:00 uur, zaterdag 8 juni 2013 van 12:00 uur tot 0:00 uur en op zondag 9 juni 2013 van 14:00 uur tot 20:00 uur, verzonden d.d. 24 mei 2013. Dossiernummer 32-624770

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeel. U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.  Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Werken in de openbare ruimte, verleende vergunningen

  • Amstelveenseweg 588, 1081 JH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 26 juli 2013 tot en met 19 augustus 2013, verzonden d.d. 24 mei 2013. Dossiernummer 43-686338;
  • Europaboulevard 6, 1083 AD: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 27 mei 2013 tot en met 24 mei 2014, verzonden d.d. 24 mei 2013. Dossiernummer 43-685295,
  • Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 17 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013, verzonden d.d. 23 mei 2013. Dossiernummer 43-680378,
  • Beethovenstraat 300, 1077 WZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 6 juni 2013 tot en met 6 augustus 2013, verzonden d.d. 24 mei 2013. Dossiernummer 43-684913.

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeel. U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Hinder in de openbare ruimte, verleende vergunning

  • De Boelelaan 1117, 1081 HV: voor het uitvoeren van reparatie van rijschade onderzijde bruggebouw van het VU medisch centrum in de periode van 3 juni 2013 tot en met 7 juni 2013 tussen 22:00 uur en 06:00 uur, verzonden d.d. 29 mei 2013. Dossiernummer 61-687103

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeel. U kunt binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Gebruiksmelding :  Gustav Mahlerlaan 24 – 823701, in gebruik nemen gebouw als presentatie van een expositie, kassaruim

Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 & ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam – Zuid

De stukken liggen ter inzage van 3 juni t/m 14 juli bij het stadsdeel. Uw zienswijze kunt u indienen bij Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, t.a.v. de deelraad.

 

Hakken/Pakken Run

Dichtbij.nl deed verslag:”Ook dit organiseerde Trefpunt samen met Stichting Zuidas Run vrijdag voor de vijfde keer de ludieke en spannende Hakken/Pakken Run op het Gustav Mahlerplein, Zuidas. Dit was een voorproefje voor de Zuidas Run, die op zondag  2 juni plaatsvond voor het goede doel: het project 'Fit ondanks kanker' van het VUmc Cancer Center Amsterdam.”  Lees hier de uitslagen op ZuidasRun.

 

Zingeving Zuidas Straatvoetbaltoernooi 2013" op 7 juni 2013, 13:00- 20:00 uur Gustav Mahlerplein 50

 

VU Connected 12 juni, 12.30-13.30, lunch Slim eten tuin, Gustav Mahlerlaan 3005

Spreker Philip Scheltens (directeur VUmc Alzheimercentrum).

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 18 juni 12.30 uur

Lunchconcert door Ensemble Orzo e Verde Alice Gort-Switynk, blokfluiten en zang (sopraan) en Aarnoud de Groen, orgel, voeren werken uit van Giulio Caccini, Jhr. Jacob van Eyck, Händel en Bach.

 

Lees verder over: Weekberichten.