Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 23

Voorproefje beeldenreeks voor de RAI

bijl de rai 2014Persuitnodiging Feestelijke onthulling beelden Europaplein

“Bij de herinrichting van het Europaplein is een nieuwe muur ontworpen rondom het terrein van Amsterdam RAI. Deze muur heeft als functie twee aangrenzende polders, die op verschillende niveaus liggen, met elkaar te verbinden. In het ontwerp is gezocht naar een vertaling voor de rand, zowel naar traditionele als hedendaagse oplossingen. De rand heeft een duidelijke link met de Amsterdamse School architect Kramer, maar niet in traditionele zin. Omdat de beursgebouwen een robuuste uitstraling hebben, is het belangrijk dat de rand ook een krachtige verschijning wordt. In het ontwerp van het Europaplein krijgt iedere ingang dezelfde opbouw met krachtige ornamenten naar voorbeeld van Kramers bruggen.

Feestelijke Beeldenreeks

Guillaume Bijl heeft voor de muureinden zes sculpturen (geschilderd aluminium) gemaakt: een reus en reuzin, twee illusionisten en twee steltlopers. Betonnen sokkels maken deel uit van het werk. In de beeldenreeks zijn enkele typisch Hollandse referentie-elementen verwerkt, zoals de 17e eeuwse kledij van de reuzen en de Hollandse meisjes in volkskledij. De beelden variëren in hoogte van 4,5 tot 7,5 meter (inclusief muur en betonnen sokkel).” Lees meer op onze website  en kijk op Youtube.

Zuidas poëzie

Dichtbij.nl berichtte dat: ”De leerlingen van de Amsterdam International Community School op de Zuidas aan het dichten zijn geslagen. De school organiseert in samenwerking met dichter Ronald M. Offerman, de initiatiefnemer, een heuse poëziewedstrijd.”

Bouwinvest koopt 75 woningen op Zuidas

“Bouwinvest koopt alle 75 huurwoningen in het project Kop Zuidas in Amsterdam. De vermogensbeheerder tekent daarvoor vandaag een turn-key-overeenkomst met vastgoedontwikkelaar AM. De woningen, ontworpen door architectenbureau Studioninedots, hebben een verdiepingshoogte van 3 meter, grote raampartijen en royale balkons. Ze worden verhuurd in de vrije sector. Een ondergrondse, per lift bereikbare parkeergarage biedt 51 plaatsen.” Dat is te lezen op Vastgoedmarkt.nl.

solarweek 2014Zuidas in de zon tijdens Solar Week

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 juni 2014 organiseert de Green Business Club Zuidas de tweede editie van de Zuidas Solar Week! Zonne-energie is duurzaam, dat weten we allemaal. Maar heb je wel eens uitgezocht hoe je dit zelf, thuis kunt gebruiken en wat het oplevert aan energie en kostenbesparing?

 

ORAM vraagt om duidelijkheid over realisatie Zuidasdok

“Zuidas staat aan de vooravond van de aanbesteding van het Zuidasdok. Dit najaar start de bouw en daarvoor moet een aannemer worden geselecteerd. Voor de bedrijven op Zuidas is het van essentieel belang dat deze aannemer zorgt dat de medewerkers zo min mogelijk last hebben van de bouw en dat de Zuidas goed bereikbaar blijft. Maar wat de eisen zijn waar de aannemer aan moet voldoen, is volkomen onduidelijk. De bedrijven hebben nog geen enkele informatie ontvangen. ORAM heeft om openheid en duidelijkheid gevraagd.” Lees op hun website meer.

11 juni, 20.00-23.00 uur, Commissie III vergadering AZ en RO, President Kennedylaan 923

Agendapunt 6 Presentatie Horeca in Zuid en 7 Presentatie Wonen en Bestemmingsplannen beide punten zonder stukken.En agendapunt TKN, Gevolgen actualisatie Luchthavenindelingbesluit met een overzicht.

Werkzaamheden in Gershwin

In het pdf op de website van dienst Zuidas vindt u meer info over de werkzaamheden in Gershwin.

amstelveenseweg 8 juni 2014Weekendafsluiting Amstelveenseweg  6 t/m 8 juni

In het weekend van 7 en 8 juni 2014 worden in de tussenbermen van de Amstelveenseweg de hulpsteunpunten voor het nieuwe spoorviaduct aangebracht. Om dit veilig en snel te kunnen doen wordt de Amstelveenseweg ter hoogte van het spoorviaduct afgesloten van vrijdagavond 6 juni 23.00 uur tot maandagmorgen. De tram, bus, metro en trein  blijven rijden gedurende de werkzaamheden.

Zaterdag 21 en zondag 22 juni geen treinen Duivendrecht-Schiphol

In het weekend van 21 en 22 juni wordt door ProRail gewerkt aan het spoor rondom Schiphol. Houdt u rekening met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Er rijden geen treinen op het traject Schiphol – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht/Amsterdam Bijlmer ArenA. Op dit traject kunt u gebruikmaken van NS-Stopbussen.

Gedeeltelijke afsluiting A10 buitenring

In de periode van vrijdag 20 juni tot en met zondag 22 juni tussen 23.00 uur en 08.00 uur zijn er drie rijstroken op de A10 buitenring afgesloten. Er kan gebruik gemaakt worden van de spitsstrook. Voor het volledige overzicht kijk hier.

Ter inzage: Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel en informatie-avond

Raadpleeg –52_1_KG_Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB), – 20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB)

Inspraakreacties met betrekking tot het herziene uitvoeringsbesluit Ravel kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Informatie-avond 25 juni aanvang 19.00 uur. Aanmelden: graag voor 23 juni via info@zuidas.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Antonio Vivaldistraat 50, 1083 HP: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 mei 2014 tot en met 19 december 2014, verzonden d.d. 22 mei 2014. Dossiernummer 43-899539

De vergunning ligt vanaf 2 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw bezwaar naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag vergunning exploitatie voor een horecabedrijf

  • Claude Debussylaan 35, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-905560.

De aanvraag ligt vanaf 2 juni 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Uw zienswijze kunt u schriftelijk kenbaar maken en sturen aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verlenging beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken

  • De Boelelaan 859, 873 en 1043, 1082 RW: voor het veranderen van het gebruik van de eerste verdieping van kantoorfuncties naar veertien woonfuncties met in totaal negenenzeventig studentenkamers en gezamenlijke ruimten en het veranderen van de kozijnen en entrees tot de eerste verdieping van het gebouw De Boelelaan 859, 873 en 1043 en het veranderen van bedrijfsruimten ter hoogte van de begane grond van het gebouw De Boelelaan 859, 873 en 1043 (fase 1), verzonden d.d. 27 mei 2014. OLO-nummer 1203519.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken uw bezwaarschrift sturen aan Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Scheldeplein 5, 1078 GR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 9 juni 2014 tot en met 20 december 2014, verzonden d.d. 23 mei 2014. Dossiernummer 43-901538

De vergunning ligt vanaf 2 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

10 juni, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Richard Chang, piano.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark       

Eerstvolgende 8 juni

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, Van der Boechorststraat 8

Met rondleidingen en workshops.

kleineloopveld ecolintExcursie langs het Ecolint, zondag 15 juni: 11.30 uur

Bijzondere planten en dieren zien? De eco-beheerder neemt u mee het gebied in en u krijgt onderweg een versnapering. Deelname is gratis! U kunt zich aanmelden via f.nieuwenhuis@zuid.amsterdam.nl. Voor beide excursies verzamelen bij het parkeerplaatsje naast Kalfjeslaan 56, met de auto te bereiken vanaf de Amsteldijk. Bron: Stadsdeel krant. Kijk voor meer informatie over het Ecolint op de website stadsdeel Zuid. Foto: Kleine Loopveld.

architect buitenveldert22 juni Dag van de Architectuur, fietstocht en wandeling door Buitenveldert (niet gratis)

Op de dag van de architectuur start het initiatief ‘Ontdek Van Eesteren in Bijzonder Buitenveldert’ haar activiteiten met rondwandelingen en fietstochten.

Fietstocht Buitenveldert       Onder leiding van twee architectuurbewonderaars, gidsen van het Van Eesterenmuseum, ga je kriskras door Buitenveldert waarbij aandacht is voor de karakteristieke opbouw van de wijk. Verzamelpunt: fietsverhuur Amsterdamse Bos 'Boshalte' direct rechts bij ingang van het Amsterdamse Bos aan de Amstelveenseweg.

Architectuurwandeling door Buitenveldert             Tijdens een anderhalf uur durende wandeling onder leiding van een gids wordt getoond hoe Van Eesteren zijn visie op stedenbouw in Buitenveldert realiseerde. Zondag 22 juni, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 uur, verzamelpunt: Openbare Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5.

Rondwandeling Prinses Irenebuurt              Buitenveldert is de laatst gerealiseerde wijk uit het Algemeen Uitbreidingsplan (UAP) van Cornelis van Eesteren.  Verzamelpunt: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 start om 12.00 en 14.00 uur. De wandeling duurt 1,5 uur.

 

Lees verder over: Weekberichten.