Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 24

fotoThemabijeenkomst 4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief druk bezocht

Lees het korte vertlsga in pdfversie verslag. 4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief PDF

Beelden op Europaplein

Guillaume Bijl heeft voor de muureinden zes sculpturen (geschilderd aluminium) gemaakt: een reus en reuzin, twee illusionisten en twee steltlopers. Betonnen sokkels maken deel uit van het werk. In de beeldenreeks zijn enkele typisch Hollandse referentie-elementen verwerkt, zoals de 17e eeuwse kledij van de reuzen en de Hollandse meisjes in volkskledij. De beelden variëren in hoogte van 4,5 tot 7,5 meter (inclusief muur en betonnen sokkel).” Kijk op http://www.youtube.com/watch?v=JxmafZCvk-U  of lees het artikel in De Echo

Net als in NewYork: kiosken op straat

Op thepostonline verscheen 6 juni een artikel van Klaas de Boer. “ ….Ik verheug me op de komst van de kiosken. Het wordt hier net als in New York, waar kiosken en karretjes topomzetten draaien. Zuidas biedt tijdelijke plekken aan, voor een half jaar. Het geeft ondernemers de kans iets uit te proberen, zonder dat ze aan al te veel eisen moeten voldoen. Voor de levendigheid van een wijk is het goed als er op straat iets gebeurt. Kiosken kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. …”

bloemenBloemenmanden

Op de Gustav Mahlerlaan, de Boelelaan en de Beethovenstraat zijn 50 zogenoemde hanging baskets’ geplaatst. De manden met bloemen blijven tot het najaar hangen en geven kleur aan Zuidas.

Dit is betaald uit het Groeifonds Groen. Het Groeifonds Groen is bedoeld ter compensatie van het verlies aan openbaar gebied op Zuidas.

Nieuws uit B&W

Ruimtelijke Ordening           Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met de criteria voor de aanbesteding van het project Zuidasdok. In 2012 hebben het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeente een beslissing genomen voor het project Zuidasdok. Het Zuidasdok is de ondergrondse aanleg van de ringweg A10 en de uitbreiding van het station Amsterdam Zuid. Bij het aanbesteden zal worden beoordeeld op criteria op het gebied van doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Behandeling in de commissie is medio juni.

Grondzaken    Het college heeft ingestemd met de verkoop van stukken grond aan ProRail om de verdubbeling van de treinsporen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere mogelijk te maken. De ontwikkeling van de Zuidas leidt tot meer reizigers. Tegelijk groeit het treinverkeer vanwege de bouw van 60.000 nieuwe woningen in Almere. De extra sporen zijn nodig om alle reizigers ook in de toekomst te kunnen vervoeren.

18 juni, 9.00-17.00 uur vergadering Tijdelijke Algemene Raadscommissie, De Rooszaal 0239, Stadhuis

zuidasdokAgendapunt 17: Uiten van wensen en bedenkingen inzake de hoofdlijnen voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) voor de aanbesteding Zuidasdok Nr. BD2014-004731.De commissie adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad 2 juli 2014). “De gemeenteraad wordt op twee momenten gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten over de EMVI-onderwerpen. Het eerste moment is ten aanzien van de vaststelling van de EMVI-onderwerpen. De EMVI-onderwerpen worden, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen, ter vaststelling voorgelegd aan het bestuurlijke overleg Zuidasdok op 2 juli 2014. Deze besluitvorming vindt plaats gelijktijdig met besluiten over de actualisatie van de projectscope en financiën. Ten aanzien van de aanbesteding zal aan de bestuurders worden gevraagd aan te geven welke EMVI-onderwerpen belangrijk zijn. Op basis van deze informatie zal de projectorganisatie de contracteisen en gunningscriteria opstellen.” Op blz 6 van de voordracht staat op welke wijze 4 moties een plek hebben gekregen in het contract en de aanbestedingsprocedure.

Het nieuwe RAI Hotel krijgt 650 kamers

De gemeente Amsterdam en Amsterdam RAI zoeken een partij of combinatie van partijen voor de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van het nieuwe RAI Hotel. In de bouwenvelop is het volgende programma opgenomen: een viersterrenhotel met tenminste 650 kamers en de daarbij behorende hotelfaciliteiten en parkeerplaatsen.

Werkzaamheden in Gershwin

In het pdf op de website van dienst Zuidas vindt u meer info over de werkzaamheden in Gershwin.

amstelveenseweg 8 juni 2014De planning werkzaamheden Amstelveenseweg

 

Week 24 t/m 30

Maandag 9 juni t/m vrijdag 25 juli 2014

 

07.00 uur – 19.00 uur (werkdagen)

Realiseren opbouw middensteunpunt

Zaterdag 21 en zondag 22 juni geen treinen

In het weekend van 21 en 22 juni wordt door ProRail gewerkt aan het spoor rondom Schiphol. Houdt u rekening met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Er rijden geen treinen op het traject Schiphol – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht/Amsterdam Bijlmer ArenA. Op dit traject kunt u gebruikmaken van NS-Stopbussen.

Gedeeltelijke afsluiting A10 buitenring

In de periode van vrijdag 20 juni tot en met zondag 22 juni tussen 23.00 uur en 08.00 uur zijn er drie rijstroken op de A10 buitenring afgesloten. Er kan gebruik gemaakt worden van de spitsstrook. Voor het volledige overzicht kijk hier.

Ter inzage: Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel

Raadpleeg-52___1_KG_Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB)
20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB)

Inspraakreacties met betrekking tot het uitvoeringsbesluit kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Informatie-avond 25 juni aanvang 19.00 uur. Aanmelden: graag voor 23 juni via info@zuidas.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel . 14  020

Kennisgeving ministerie van I en M

Het volgende ontwerpbesluit ligt ter inzage:

 • Cluster SAA A1/A6,171, Ontwerp Watervergunning van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet voor het onttrekken van grondwater voor de polderconstructie kunstwerk 35.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 12 juni t/m 23 juli 2014 bij Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Zienswijze kunnen worden ingediend bij Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Bron: De Echo 11.6.2014.

Kennisgeving verlengen beslistermijn

 • De Boelelaan 1105 – 1283867, kappen 1 boom (10-04-2014);
 • Gustav Mahlerlaan 97 – bouwen in afwijking van bouwvergunning W01/0523-2010 t.w:
  wijzigen brandwerendheid deuren naar lifthal en trappenhuizen 09-04-2014);
 • Scheldeplein t/o 4, 10, 14 en 20 – 1283671, kappen 5 bomen (11-04-2014);
 • Strawinskylaan 1 – 1257989, realiseren loopbrug (22-05-2014).

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Aanvraag evenementenvergunning

 • Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van een evenement “ Glory 24 Amsterdam” op 29 november 2014 van 17:00 uur tot en met 23:30 uur. Dossiernummer 32-908816.

De aanvraag ligt vanaf 10 juni 2014 gedurende twee weken op de locatie President Kennedylaan 923. Uw schriftelijke zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn, sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Aanvragen omgevingsvergunning bouw

 • De Boelelaan t/o 1109 – 1298579, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunning OLO 1077305 t.w: aansluiten fietsenstalling op bestaande gebouw (20-05-2014);
 • Claude Debussylaan 135-137, 143-145, 147-149, 155-157, 159-161, 167-169, 171-173 en 179-181 – 1288435, verbouwen 8 office appartementen in 8 studio's en 8 3-kamer appartementen (22-05-2014);
 • Terrein Gustav Mahlerplein – 1313533, kappen 11 bomen en verplanten 9 bomen (20-05-2014);
 • Terrein Strawinskylaan – 1312301, realiseren parkeergarage Atriumgebouw (19-05-2014);

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Geen zienswijzen

Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: ·Terrein Antonio Vivaldistraat 15 1106497, in gebruik nemen gebouw als onderwijsfunctie (integraal kindercentrum);

Verleende Exploitatievergunningen voor een horecabedrijf

 • Gustav Mahlerlaan 50, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 28 mei 2014. Dossiernummer 16-883618.

De vergunning ligt vanaf 10 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: B&W van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 

13 juni Strandzuid wordt strandOranje

Vanaf vrijdag 13 juni transformeert Strandzuid tot StrandOranje voor het WK2014.

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, Van der Boechorststraat 8

Met rondleidingen en workshops.

Excursie langs het Ecolint, zondag 15 juni: 11.30 uur

Bijzondere planten en dieren zien? De eco-beheerder neemt u mee het gebied in en u krijgt onderweg een versnapering. Deelname is gratis! U kunt zich aanmelden via f.nieuwenhuis@zuid.amsterdam.nl. Voor beide excursies verzamelen bij het parkeerplaatsje naast Kalfjeslaan 56, met de auto te bereiken vanaf de Amsteldijk. Bron: Stadsdeel krant. Kijk voor meer informatie over het Ecolint, hier.

22 juni 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Beatrixpark

22 juni Dag van de Architectuur, 13.00 uur fietstocht door Buitenveldert en 10.00 uur  rondwandeling (niet gratis)

Op de dag van de architectuur start het initiatief ‘Ontdek Van Eesteren in Bijzonder Buitenveldert’ haar activiteiten met rondwandelingen en fietstochten.

Fietstocht Buitenveldert       Onder leiding van twee architectuurbewonderaars, gidsen van het Van Eesterenmuseum, ga je kriskras door Buitenveldert waarbij aandacht is voor de karakteristieke opbouw van de wijk. Verzamelpunt: fietsverhuur Amsterdamse Bos 'Boshalte' direct rechts bij ingang van het Amsterdamse Bos aan de Amstelveenseweg.

Architectuurwandeling door Buitenveldert             Tijdens een anderhalf uur durende wandeling onder leiding van een gids wordt getoond hoe Van Eesteren zijn visie op stedenbouw in Buitenveldert realiseerde. Zondag 22 juni, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 uur, verzamelpunt: Openbare Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5.

Rondwandeling Prinses Irenebuurt              Buitenveldert is de laatst gerealiseerde wijk uit het Algemeen Uitbreidingsplan (UAP) van Cornelis van Eesteren.  Verzamelpunt: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 start om 12.00 en 14.00 uur. De wandeling duurt 1,5 uur.

27 juni Zuidas Culinair & Concert

Het evenement wordt opgeluisterd door een gratis openluchtconcert van het VU-Orkest. De horeca van Zuidas presenteert zich met kraampjes. Proeven vanaf 15:30, concert vanaf 17:15. Zuidas Culinair & Concert zal na het concert overgaan in het befaamde spectaculaire Zuidas Zomerfeest, georganiseerd door WTCafé de Blauwe Engel.

Lees verder over: Weekberichten.