Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 23

18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-

Van 19.30-21.30 in de kleine theaterzaal van het huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112.

Deze avond gaat het over de resultaten van de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we nemen de reductie van overlast tijdens de bouw ook in beschouwing. 

Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

Jaarrekening 2014 Zuidas goedgekeurd. Het rapport staat op de agenda van de Raadscommissie Financiën op 3 juni 2015, 9:00 – 12.30 uur, lin De Rooszaal. Het rapport rept over o.a. risico’s bij externe inhuur bij de projectorganisatie ZuidasDok en BTWverrekening van voorgaande jaren is punt van aandacht. Lees verder in Dienst Zuidas 560.1Kb Bijlage.

 

Voorbereiding bouw starten maar besluit aanpak ZuidasDok nog niet afgerond

Artikel in Het Parool van 27 mei 2015 over de zin van participatie. Lees verder.

 

Zuidas en infrastructuur

Recent artikel van BPZ voor de wijkkrant. Lees verder. 

 

Tijdens bouw Zuidasdok strengere normen geluid en trillingen

Dienst Zuidas berichtte:“De projectorganisatie Zuidasdok heeft overleg gehad met de bedrijven die aan de Zuidas zijn gevestigd om de verwachte hinder en overlast van het bouwproject tot een minimum te beperken. De bedrijven, verenigd in ORAM, VNO – NCW Metropoolregio Amsterdam, Hello Zuidas en Zuidaspartners hebben hierom gevraagd, omdat Zuidas de meest prestigieuze werklocatie van Nederland is en dit volgens hen tijdens de bouw ook zo moet blijven. Dankzij de inbreng van de bedrijven is besloten om normen te hanteren voor geluid en trillingen die strenger zijn dan de wettelijke eisen.” 

 

Bedrijven vrezen ernstige overlast

Het Parool  berichtte zaterdag 30 mei over de bezwaren van bedrijven tegen Zuidasdok.”De krant baseert zich op de verschillende bezwaren die zijn ingediend bij de gemeente en het Rijk. Ze voorzien ernstige overlast door het voornemen om snelweg A10 weg te stoppen onder de grond en stellen nut en noodzaak ter discussie. Bovendien vrezen de kantoren voor trillingen door de bouwwerkzaamheden.” Lees verder.

 

Dichtbij.nl kopte 28 mei: Beperk overlast tijdens bouw Zuidasdok

“D66 wil dat tijdens de bouw van de Zuidasdok de overlast voor omwonenden en bezoekers zo goed mogelijk wordt beperkt door een omgevingsmanager aan te stellen. De Zuidasdok is een bouwproject om Amsterdam Zuid en Noord goed bereikbaar te houden. Bij de werkzaamheden wordt het station Zuid uitgebreid. Ook wordt de snelweg A10 ter hoogte van de Zuidas verbreed en komen er twee tunnels. 

En er is meer groen nodig aldus D66 in een discussienota die zij samen met de VVD heeft opgesteld en ingediend.” Lees de discussienota.

 

Zuidas beperkt overlast door combineren

“Er wordt al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het project  Zuidasdok. De kabels en leidingen die straks in de weg liggen worden nu al op een andere plek gelegd.  Dat werk wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere plannen, om hinder te beperken.” 

 

The Edge geopend

Het is het eerste kantoorgebouw ter wereld dat is voorzien van een bepaald kantoorverlichtingssysteem (Power-over-Ethernet) van Philips. Gebruikers kunnen zelf verlichting en temperatuur naar eigen wens instellen via een app op hun smartphone. Lees verder.

 

Vanaf 1 juni heeft Restaurant As een nieuw terras aan de vijver van het Beatrixpark

Betaalbaar wonen in Square of Rivers

Op een paar minuten lopen van de Amstel en station RAI, verrijzen nieuwe woningen. De verwachting is dat de appartementen aan de Zuidelijke Wandelweg uit gaan groeien tot een populaire woonplek in Zuidas, zo meldt  dienst Zuidas. Lees verder

 

3 juni Vergadering van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuid, start 19:30 in Le Pain Quotidien, Van Leijenberghlaan 130

Beeldvormende vergadering over winkelstraatmanagement. De Beethovenstraat en Europaplein worden genoemd als winkelgebieden. Vooraf aanmelden via: bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl. Lees verder.  

Uitnodiging beeldvormende commissie winkelstraatmanagement 3 juni 2015 6.9Kb Bijlage en Factsheet winkelstraatmanagementZuid 27.6Kb Bijlage.

 

4 juni 19.30 Infobijeenkomst herprofilering de Boelelaan Oost in het WTC zaal 6

De nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost ligt van woensdag 13 mei – 25 juni ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis en bij Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. De Nota van Uitgangspunten kunt u hier vinden. En Inspraakreacties kunnen tot donderdag 25 juni 2015 schriftelijk worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. Y.M. Backer, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Aanmeldingen en vragen kunt u richten aan info@zuidas.nl.

 

Het advies over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit de Commissie Leefomgeving en Economie (stadsdeel Zuid) leest u in

AB advies Uitvoeringsagenda Mobiliteit 12.2Kb Bijlage Reactie van 20 mei 2015. 

 

Zomer in Zuidas: werkzaamheden op een rij

kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_webLees verder.

 

Werkzaamheden aan het spoor 30/31 mei en 6/7 juni geen tot beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol

In de weekenden van 30 en 31 mei 2015 en 6 en 7 juni 2015 rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Van maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2015 rijden de treinen tussen Amsterdam en Schiphol grotendeels volgens dienstregeling. 

ProRail legt over een lente van 8 km twee extra sporen aan tussen Schiphol/Riekerpolder en station Duivendrecht. Van zaterdag 30 mei tot maandag 8 juni 2015 vinden er op meerdere locaties langs het spoor diverse werkzaamheden plaats. Dat geeft geluidshinder. De uitbreiding van de sporen zijn eind 2016 gereed. 

 

Werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan

Overal in Zuidas wordt gebouwd; kantoorgebouwen, woningen en parkeergarages en over enkele jaren start de aanleg van de tunnels voor het project Zuidasdok. Het toevoegen van gebouwen en aanleggen van verharding zoals wegen in Zuidas wordt ook wel verdichting genoemd en levert een flinke waterbergingsopgave op. De waterhuishouding vormt hiermee een wezenlijk onderdeel in de ontwikkeling van het gebied Zuidas. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishouding op orde is en blijft, moeten verschillende maatregelen worden genomen. De aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht (water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan is een van deze maatregelen. 

 

image005juni t/m december 2015 werkzaamheden Gustav Mahlerlaan nabij Parnassusweg

Vanaf maandag 1 juni tot en met december 2015 is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert afgesloten vanwege kabel & leidingen werkzaamheden en de herprofilering van de weg. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. 

 

Werkzaamheden Europaboulevard nabij Amstelpark

Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend.De werkzaamheden duren van 1 juni t/m 31 juli. Parkeersplaatsen zijn niet beriekbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.

 

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok.

 

Tot eind november werkzaamheden Prinses Irenestraat 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat en het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De werkzaamheden duren van eind april tot november.

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Kennisgeving Amsterdam

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33. In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage worden gelegd. Op dat moment kunnen zienswijzen worden ingedend.

 

Verkeersbesluit van stadsdeel Zuid

Door het plaatsen van verkeersborden E4 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “parkeergelegenheid” te plaatsen op de volgende locatie: Van Leijenberghlaan de parkeerstrooktegenover perceel 104-15a tot aan de twee oplaadpunten, met als onderbord OB09(pictogram van een auto). 

 

Verleende omgevingsvergunning

* Antonio Vivaldistraat 1 – 1083HP: het plaatsen van verlichte gevelreclame-uiting.

Datum beschikking: 22-05-2015. Dossiernummer: OLO 1737815, Z 19149.

 

22 mei – 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein. De foto toont Wooden star en Inflated star van Frank Stella. 

 

vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source 

O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark. 

 

4 juni Straatvoetbal Toernooi op het Mahlerplein

 

4 juni 17.00-20.00 Jazz in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Jazz at the Southazz met het Chet Baker & Gerry Mulligan project. 

 

5 juni concert Residentie Kamerkoor in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Twee composities waarin de herdenking van de Tweede Wereldoorlog centraal staat worden ten gehore gebracht: 'Annelies' van James Whitbourn en 'Stationen auf dem Wege zur Freiheit' van Dietrich Bonhoeffer en Wouter van Belle. 

9 juni, 12:30 lunchconcert door Desimpelaere & Desimpelaere
David Desimpelaere, contrabas, Erik Desimpelaere, piano. 

12 juni – 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. 12 juni openingsweekend locatie De Vijfhoek. Bekijk de locaties op de plattegrond en kijk hier voor rondleidingen en meer

 

18 – 21 juni evenement van het Sandberg Instituut, IJsbaanpad 1, Burgerweeshuis

Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni-21 juni 2015 van 15:00-21:00 uur en op 21 juni 2015. 

 

Lees verder over: Weekberichten.


Eerdere weekberichten:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

202