Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 23

plankaart_ub_strawinsky15 juni infobijeenkomst over UB plangebied Strawinsky 

Van 2 juni t/m 13 juli ligt het concept-Uitvoeringsbesluit voor het plangebied Strawinsky ter inzage. Voordat de gemeenteraad het voorgelegd krijgt, biedt dienst Zuidas belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken.  Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas Amsterdam, t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11 (bereikbaar tijdens kantooruren). De inspraakreacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Op 15 juni 2016 van 19.00 tot 20.30 houdt dienst Zuidas over het UB een informatiebijeenkomst in BAUT Zuidas, Prinses Irenestraat 31-33. Aanmelden kan tot 13 juni via info@zuidas.nl.

Rechtbank aan Parnassusweg

Bericht van dienst Zuidas: ‘Wij zijn ontzettend blij met een prachtige rechtbank en een nieuw stedenbouwkundig ensemble in het hart van de Zuidas.’ Dat zei Klaas de Boer, directeur van Zuidas Amsterdam, tijdens de presentatie van de nieuwbouwplannen op 25 mei. lees meer over de presentatie

Vesteda naar Zuidas

“Vastgoedbelegger Vesteda sluit zijn voormalige hoofdkantoor in Maastricht. De onderneming opent begin volgend jaar een nieuw hoofdkantoor bij de Zuidas in Amsterdam”, dat kopte nu.nl. lees meer 

Ter inzagelegging Bestemmingsplan en Tracébesluit Zuidasdok t/m 23 juni 2016

"Alle reacties (zienswijzen) zijn zorgvuldig bekeken en afgewogen. Op iedere zienswijze is in de zogenoemde Nota van Beantwoording een reactie gegeven. Als de zienswijze aanleiding is geweest om de plannen aan te passen dan is dat aangegeven. Mede dankzij de reacties zijn de ontwerpen op een aantal punten verder aangescherpt. Vanaf 12 mei t/m 23 juni 2016 liggen Bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen plus het Tracébesluit ter inzage. Van 13 mei t/m 23 juni 2016 kan daartegen beroep worden ingesteld." lees meer

Uit de Nieuwsbrief ROVER Haarlem e.o.: spitsbussen verliezen aantrekkelijkheid

“Dit was voor Rover de reden om te protesteren tegen het voorgenomen Tracébesluit. De gemeente Haarlem heeft ook bezwaar aangetekend tegen de verslechtering van de OV-verbinding met de Amsterdamse zuidas. In de provinciale staten heeft D66 vragen gesteld en in de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie en GroenLinks een motie gemaakt om succesvolle buslijnen ruimte te laten. De prognoses van de verkeersdrukte op dit project wezen op een behoorlijke kans op files en hierin zouden de spitsbussen ook belanden en dus hun aantrekkelijkheid verliezen.” lees meer

57 miljoen voor fietsparkeren

“Het bouwen van nieuwe fietsenstallingen in Amsterdam begint op stoom te raken. Begin mei  is de nieuwe stalling aan de IJzijde bij het Centraal Station geopend en deze zomer opent er een stalling met 3.000 plekken bij station Zuid (Mahlerplein).” lees meer op de website van Amsterdam

Nieuwsbrief Zuid van 2 juni lees meer

7 juni Commissie Leefomgeving en Economie, 20:00, President Kennedylaan 923

Op de agenda punt 7  fietsparkeerduurbeperking van 42 dagen bij station Zuid en RAI. En: Voorlopig ontwerp hoofdentree Amstelpark csie flap entree Amstelpark (tekststuk | 45.6Kb) Bijlage 1 Inrichtingsontwerp hoofdingang Amstelpark (tekststuk | 1.6Mb). bekijk hier de agenda

9 juni 11.00-12.30 uur vergadering DB Stadsregio Amsterdam, Stadhuis Amsterdam

5 juli 18.30-20.00 uur Regioraadsessie Verkeer en Vervoer, Stadhuis Amsterdam, De agenda nog niet bekend.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Hier vindt u een overzichtskaart van alle werkzaamheden 

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat

Bouwbedrijf de Nijs heeft een tijdelijk fietspad op het terrein aangelegd. Het intrillen van damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. lees meer in de bewonersbrief Gerrit Rietveld Academie Nieuwsbrief…

Bouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017     De werkzaamheden zullen bestaan uit het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld.  Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt. lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten    Betonstorten en vlinderen. lees meer Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft wel open.   

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL

Verleende omgevingsvergunning/Verleende staanplaatsvergunning

* Europaboulevard, 1083 HZ: voor het innemen van een staanplaats buiten de markt aan de Europaboulevard ter hoogte van de ingang van het Amstelpark met een mobiele verkoopwagen van 3,00 x 2,00 meter voor de verkoop van wafels en zoetwaren, frisdranken en hotdogs, tot 1 november 2016 verzonden d.d. 27 mei 2016. Dossiernummer 2016-16871.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het loket stadsdeel Zuid via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

* De Boelelaan 1091, 1081 HV: voor het innemen van een staanplaats gedurende de periode van 1 juni 2016 tot en met 1 november 2016 voor de verkoop van stews, salades, snacks en sappen vanuit een zeecontainer van 6,1 meter x 2,4 meter, verzonden d.d. 31 mei 2016. Dossiernummer 2016-17207.

Voor het inzien van het besluit en de stukken maak een afspraak via het gemeentelijk informatienummer 14 020. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken.

Aanvraag evenementenvergunning  

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Het grote TuinFeest" op 12 augustus 2016 tot en met 14 augustus 2016 (dag 1 van 16.00 uur tot 23.30 uur) dag 2 van 11.00 uur- 23.30 en dag 3 van 11.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 2016-16498.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

ODNZKG

Aanvraag omgevings/kapvergunning 

data gepubliceerd en beëindiging en klik op straatnaam voor volledige tekst

02-06-2016 14-07-2016 Zuidas Zuid, Amsterdam. Kappen van 4 bomen, Aanvrager: Boomadvies Nederland 

Aanvraag omgevingsvergunning

31-05-2016 12-07-2016 Gustav Mahlerlaan 50, Amsterdam. Renovatie van een bestaande lobby inclusief een aanpassing aan de gevel van gebouw ITO toren.

31-05-2016 12-07-2016 Gustav Mahlerlaan 900, Amsterdam  Wijziging Mahler 900 op kavel 14.

31-05-2016 12-07-2016 Barbara Strozzilaan 310, Amsterdam. Plaatsen o.a. 2 nooddeuren

31-05-2016 12-07-2016 Tommaso Albinonistraat 60, Amsterdam. Plaatsen glazen wand op balkon van een appartement

Verleende omgevingsvergunning

02-06-2016 15-07-2016 Beatrixpark, Amsterdam. Kappen van 16 bomen. 

31-05-2016 12-07-2016 Prinses Irenestraat 31-33, Amsterdam. Realiseren van een warmte- en koudebron ten behoeve van een open bodemenergiesysteem. Aanvrager: De Goede Doelen loterij.

Beslistermijn verlengd

23-05-2016 04-07-2016 Europaboulevard, Amsterdam. Het oprichten van een hotelcomplex met 24 verdiepingen en een 2-laagse ondergrondse parkeergarage. Aanvrager: COD b.v.

 

Thomaskerk 50 jaar    Op de website 8weekly.nl komt binnenkort een Special over de 50-jarige Thomaskerk en architect K.L. Sijmons.

7 juni 12:30-13:00 uur lunchconcert door Queen's Priest Renaissance Consort bestaande uit 6 jonge musici, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      

12 juni Zuidas Run op het Gershwinplein    Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag gestremd zijn. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

15  en 29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Op 15 juni vindt aansluitend aan ThomasThee om 17:00 uur de opening van de tentoonstelling plaats. Els van Swol zal op verzoek van de kunstenaar een korte inleiding over het getoonde werk houden.  Hierna treedt het duo RAE & EVO op, accordeon, basgitaar en zang. Klik hier voor meer informatie

16 juni 18.30 tot 21.00 Grote mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

19 juni 14.00 opera Le Nozze di door B.O.O. in het Gijsbrecht van Aemstelpark, Ontmoetingseiland    B.O.O.M brengt  Le Nozze on the move, oftewel Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart. Een opera geliefd bij velen, vanwege de schitterende muziek. In plaats van 3 uur wordt het verhaal verteld in 90 minuten. Bij slecht weer wordt het concert verhuisd naar het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112. Entree zitplaats: € 5,00 (inclusief koffie +). Reserveren zitplaats: WOC Buitenveldert: 020-644 99 36 en ontmoetingseiland@kpnmail.nl

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in BAUT Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas zijn foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te koop.” bron: facebook

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

9 juli wordt er een speciale EK Wandeltocht georganiseerd door Walking Amsterdam. Tijdens deze unieke tocht van 15 kilometer ervaar je de sfeer van de Europese Kampioenschappen. In Zuidas is er de Amstelroute: start bij Old School, 200m van station RAI. lees meer

 

Lees verder over: Inspraak, Noordzone, Organisatie, Weekberichten.