Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 24

Start bouw Scheldepleingebouw in najaar

scheldepleingebouwHet Parool berichtte vorige week dat; ”Amsterdam RAI in oktober begint met de bouw van een nieuw multifunctioneel kantoor- en congresgebouw. Dat is bekendgemaakt op de slotdag van de vastgoedbeurs Provada.

Het 'Scheldepleingebouw' moet een duurzaam pand worden en opent op 1 mei 2015 de deuren. De RAI spreekt van een 'derde generatie beursgebouw' dat voorzien is van een congrescentrum met ontvangstlounge, congreszalen en 'break out rooms'. Op de bovenste verdiepingen worden flexibele kantoorruimtes gecreëerd. Daarnaast doet het gebouw dienst als entree voor de achterliggende beurshallen 4 en 5. Ook komt er een kwaliteitsrestaurant, aldus Het Parool". Het ontwerp is van Mels Crouwel van Benthem Crouwel Architekten.

Raadsleden stadsdeel Zuid kunnen op excursie in Zuidas

Op 20 juni bezichtiging duurzame gebouwen in aanbouw zoals van Deloitte en het AKD kantoorgebouw.

OV SAAL, animatiefilm fly-over Riekerpolder aan de rand van Zuidas

Fly-over-Riekepolder-MovaresDe optimalisatie van de spoorverbinding Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL) vraagt om een reeks nieuwe viaducten en civiele bouwwerken aan de westkant van de zuidelijke ring. Het meest spectaculair en in het oog springend is een nieuwe Fly-over bij de Riekerpolder, die is ontworpen door projectarchitect Paul van der Ree. De constructie wordt gerealiseerd door een Alliantie tussen Van Hattum en Blankevoort en ProRail, aldus de info op de website van Movares.

 Vergadering Regioraad 18 juni, 20:45-23:00, raadszaal Stadhuis Amsterdam

aj ernststraat halteUit de bijlagen zijn 3-2 en 5-2 van belang ivm vragen over de Amstelveenlijn en de gelijkvloerse kruising Boelelaan-Buitenveldertselaan, inclusief de brief van wethouder Wiebes met argumentatie daarvoor.

 

 

Vanavond! Vergadering commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid, 12 juni 2013, 20:00-23.00, raadzaal Pr. Kennedylaan 923

Bij agendapunt 5 Perspectiefnota 2014, ter advisering aan de deelraad.

Vergadering gemeenteraad, 12 juni 13:00-19.30 uur en 13 juni 2013, 13.00 uur-… uur, Raadzaal stadhuis Amsterdam

Bij agendapunt Ruimtelijke Ordening nr. 19. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013 tot vaststellen van het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 416) en nr 21. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2013 tot vaststellen van het bestemmingsplan studentenhuisvesting Ravel. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 418)

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 19 juni, 20.00-21.45, raadzaal Pr. Kennedylaan 923

Ook in deze vergadering staat de Perspectiefnota 2014 op de agenda. De nota vormt de start van de uiteindelijke begroting en bevat geen uitwerking. Vanaf pag. 41 wordt Zuidas behandeld met op hoofdlijnen een beschrijving van de opgave voor 2014 in relatie tot decentralisaties, wijzigingen bestuurlijk stelsel en Eén stad, Eén opgave.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m medio augustus

Hier vindt u meer informatie.

Werkzaamheden Europaboulevard door Prorail

Vanaf 28 mei 2013 wordt gewerkt aan het inrichten van het werkterrein, waarbij het asfalt achter de afzetting wordt opgebroken. Van week 23 t/m 42 (18 oktober van 7.00-19.00 uur bouwwerkzaamheden fundering, kolommen en landhoofden aan de west- en oostzijde.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling. Reden is werkzaamheden in de metrotunnels. Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS.

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid 

Verandering van een KPN Centrale aan de Barbara Strozzilaan 251

Omgevingsdienst NZKG

25-04

06-06

omgevingsvergunning- locatie Strawinskylaan 8

Omgevingsdienst NZKG

30-05

11-07

Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord

DRO

13-06

26-07

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kenniskwartier Noord' vrijgegeven voor terinzagelegging

De gemeente heeft het voornemen om ter verdere uitvoering van het door de gemeenteraad in 2011 vastgestelde Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier een bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied dat globaal wordt begrensd door aan de noordzijde het talud van de A10, aan de oostzijde de Parnassusweg / Buitenveldertselaan, aan de zuidzijde de De Boelelaan, aan de zuidwestzijde de schoolwerktuinen en aan de westzijde de Gustav Mahlerlaan.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 juni 2013 zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en de informatiecentra van stadsdeel Zuid., Of raadpleeg via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1004BPGST-OW01. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam p/a de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure Bouw

  • Terrein Europaplein 22 – 845401, definitief in standhouden tijdelijke portiersloge (06-06-2013);
  • Terrein De Boelelaan 1081 – 761475, plaatsen opslagtank en oprichten hekwerk (03-06-2013);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag van publicatie van de beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Bouw

  • De Boelelaan 1119 en Amstelveenseweg 587 t/m 593 (oneven) – 685369, in gebruik nemen gebouw als gezondheidszorggebouw, logiesgebouw en parkeergarage (04-06-2013).

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

  • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "VU IDEE 2013" op 19 augustus 2013 van 10:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-694627.

De bovengenoemde aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 mei 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

  • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Modefabriek" op 14 juli 2013 van 18:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-694837.

De bovengenoemde aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 mei 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Kunst Reserve Bank, 15 juni, 15.00 uur, G. Mahlerlaan 399 eerste muntslag Ted Noten

I.v.m. vertraging van volgende emissie zijn alle resterende munten van Erik van Lieshout voor onbepaalde tijd opnieuw te koop.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

18 juni 12.30 uur, lunchconcert, Ensemble Orzo e Verde Alice Gort-Switynk, blokfluiten en zang (sopraan) en Aarnoud de Groen, orgel, voeren werken uit van Giulio Caccini, Jhr. Jacob van Eyck, Händel en Bach.

26 juni, 17.30 uur gratis openluchtconcert van het VU orkest op het Zuidplein

O.l.v. Daan Admiraal speelt het VU orkest van ErnÅ‘ Dohnányi- Ruralia Hungarica, van               
Bela Bartok – De Wonderbaarlijke Mandarijn en van Sergej Prokofjev – Symfonie nr. 5 in Bes.

 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.