Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 24

18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-

Van 19.30-21.30 in de kleine theaterzaal van het huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112.

Deze avond gaat het over de resultaten van de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we nemen het beperken van overlast tijdens de bouw ook in beschouwing. 

Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

Bouwstenen voor Visie Zuidas 2015

Dienst Zuidas heeft “met ruim 200 mensen gesproken, daarnaast hebben ruim 800 mensen hun mening gegeven via de website van de gemeente Amsterdam. Op 9 juni wordt met een slotbijeenkomst het interactieve traject afgerond. Het document ‘Bouwstenen Visie Zuidas 2015’ vormt samen met de uitkomsten van de slotbijeenkomst de ingrediënten voor de concept Visie Zuidas 2015. De Visie Zuidas 2015 is in het najaar beschikbaar voor formele inspraak. Uiteindelijk wordt dit document formeel door de gemeenteraad vastgesteld.”

download het pdf hier.Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB)

 

Toon ambitie

Vastgoedmarkt.nl berichtte:”De Amsterdamse Zuidas moet duidelijker ambitie tonen. Dat is een van de uitkomsten van het interactieve traject denkZuidas dat gemeente Amsterdam heeft doorlopen met bewoners, studenten, ondernemers en belanghebbenden.” lees verder. 

 

Zuidasdok groene brug?

Het Parool berichtte:”Initiatiefnemer Jorrit Nuijens (GroenLinks) wil het tunneldak 'zoveel mogelijk' inrichten als 'groene ontmoetingsplek met internationale allure'. Het dak van de tunnels waarin, als alles goed gaat, vanaf 2028 een deel van de snelweg door de Zuidas ligt, moet 'een groene brug' over de A10 vormen. Dat staat in een gemeenteraadsmotie die is ingediend door GroenLinks en de collegepartijen VVD en D66. Deze wordt gesteund door wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening). Volgende week zal de raad de motie naar verwachting aanvaarden.” lees verder en bekijk de video van Milleniumpark in Chicago.

En Dichtbij.nl berichtte:”Het deel van de ringweg A10 dat door de Zuidas loopt, komt vanaf 2028 onder de grond te liggen. Dankzij D66, GroenLinks en VVD komt er een groen park bovenop het dak van deze tunnels. Bart Vink (woordvoerder ruimtelijke ordening van D66): “Om de Zuidas écht aantrekkelijker te maken, is er vooral meer groen nodig: een stadspark met fietspaden en wandelroutes”.” lees verder 

 

Plannen voor begraafplaats in geluidswal A10

Uit Het Parool: ”Directeur Anja Vink van begraafplaats Buitenveldert ziet het al helemaal voor zich: een groene geluidswal die de begraafplaats van de snelweg scheidt, met urnen, bovengrondse graven, bankjes en als het even kan schapen op de top van de wal.” lees verder en bekijk de impressie.

 

Expert: reiziger bus en tram wordt geofferd aan Noord/Zuidlijn

Bericht in Het Parool:”Stadsvervoerbedrijf GVB bevestigt dat er tram- en buslijnen in de richting noord-zuid verdwijnen, maar zegt dat er in oost-westrichting ritten bij komen. Bovendien wordt 400 miljoen geïnvesteerd in het tram- en busnet, aldus het bedrijf.” lees verder.

 

Vragen SP Provinciale Staten over plek stationeren traumaheli 

Op 19 mei 2015 kwamen bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland vragen van J.M. Bruggeman (lid) over dit onderwerp binnen. Eerder was geadviseerd de helihavens naar grondlocaties te verplaatsen. Nu bleek echter ook dat de provincie nog geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling heeft vastgesteld. Lees verdevragen 42-2015 Bruggeman over vaststelling van luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen-2

 

The Edge

Bekijk de video  of hier

Het is het eerste kantoorgebouw ter wereld dat is voorzien van een bepaald kantoorverlichtingssysteem (Power-over-Ethernet) van Philips. Gebruikers kunnen zelf verlichting en temperatuur naar eigen wens instellen via een app op hun smartphone.

 

Jeu de boulebaan op Gershwinplein geopend

 

10 juni opening Containing Mushrooms

opent 10 juni tijdens de programmaraad van Green Business Club Zuidas, die het project samen met Zuidas gemeente Amsterdam sponsort. Containing Mushrooms is te vinden in de witte container achterin de onlangs heropende Boeletuin. 

 

Nieuws Amsterdam.nl editie Zuid

Gemeentekrant editie Zuid, 28 mei 2015 (PDF, 5.9 MB)

 

Nieuws uit B&W week 23

Ruimtelijke Ordening: Het college stemt in met de concept raadsvoordracht voor het bestemmingsplan Zuidas-Atrium. Dit voorstel wordt behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening van 24 juni.

 

Uit de vergadering Raadscommissie RO 27 mei over o.a. Zuidasdok

De raadsvoordracht staat op de agenda van de raadsvergadering van 10 juni a.s. Op de agenda van 27 mei  raadscommissie RO stonden verschillende pdf’s o.a. over de risico’s Zuidasdok. Hieronder het volledige overzicht.

Bijlage 0 Gemeenteraad voordracht 162.4Kb

Bijlage 01 Factsheet Zuidasdok 750.2Kb

Bijlage 02 Geactualiseerde scopebeschrijving bestuursovereenkomst 923.5Kb

Bijlage 03 Scopedocument tbv BO 13.1Mb

Bijlage 09 notitie risico's Zuidasdok 54.2Kb

Commissie Flap 68.6Kb Voordracht

 

Hoe iedereen zijn weg blijft vinden

Door dienst Zuidas projectorganisatie Zuidasdok:”Een interview met Remco Bentum, projectleider planstudie Zuidasdok en Niels van den Brink, adviseur bereikbaarheid Zuidasdok over het project, de bereikbaarheid van Zuidas en de regio, en slim plannen en slim bouwen.” lees verder 

 

Zomer 2015 in Zuidas: werkzaamheden op een rij

kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_web

lees verder.

 

19-22 juni Weekendafsluiting op de Parnassusweg

In dat weekend is van 20:00 uur tot maandag 22 juni 06:00 uur de zuidelijke rijrichting van de Parnassusweg (stad uit) afgesloten tussen de Strawinskylaan en de De Boelelaan.

 

 

 

 

juni t/m augustus werkzaamheden Atrium bij Strawinskylaan

In de 2e week van mei zijn de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg gestart. Deze werkzaamheden zijn de 2e helft van juli klaar. 

De funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. De pompen blijven tot het einde van het jaar staan. Grondwerk start begin juli en is de 2e helft van augustus klaar en leidt tot een toename van bouwverkeer op de Parnassusweg en Strawinskylaan.

 

Vanaf 8 juni afsluiting fiets- en voetpad Amstelveenseweg 

Vanaf maandag 8 juni tot maandagochtend 7 september is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de Amstelveenseweg, tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskerstraat, afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan omgeleid via de westzijde van de Amstelveenseweg.

 

1-19 juni Fietspad dicht aan oostzijde Parnassusweg

Het fietspad aan de oostzijde van de Parnassusweg is dicht tusen de Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan. Er vinden kabels en leidingen werkzaamheden plaats. Fietsers in noordelijke richting (stad in) worden omgeleid via de westzijde en steken over bij de Peter van Anrooystraat om vervolgens weer via de oostzijde hun weg te vervolgen. 

 

Werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan

Aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht (water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan. Lees verder.

 

juni t/m december 2015 werkzaamheden jnui t/m december werkzaamheden Gustav Mahlerlaan nabij Parnassusweg

In deze periode is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert afgesloten vanwege kabel & leidingen werkzaamheden en de herprofilering van de weg. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. 

 

1 juni t/m 31 juli werkzaamheden Europaboulevard nabij Amstelpark

Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend. Parkeersplaatsen zijn niet bereikbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.

 

Tot half augustus werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 

 

kaartje_bouwweg_beatrixpark-2Tot eind november werkzaamheden Prinses Irenestraat 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De werkzaamheden duren van eind april tot november.

 

 

 

 

 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Aanvraag watervergunning tbv Mahlerplein (bij AVG)

De aanvraag heeft betrekking op het onttrekken van grondwater voor het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Mahlerplein, 1082 PP Amsterdam. Voordat Waternet namens AGV overgaat tot het behandelen van de aanvraag, is er gelegenheid om de aanvraag en bijlagen digitaal in te zien. Inbrengen zienswijze tot 19 juni 2015 bij Waternet en zenden aan het DB van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij de casecode W-15.01472. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

* Gaasterlandstraat – 1079RH: het oprichten van 67 appartementen met stallingsgarage. 29-05-2015. Dossiernummer: OLO 1818257 – Z 36200. De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

* Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het vergroten van het gebouw door middel van een extra bouwlaag, ingekomen d.d. 12 mei 2015. OLO-nummer 1797101. De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

 

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Muddy Mates" op 4 juli 2015 van 10:00 uur tot en met 20:00 uur. Dossiernummer 32-1071441.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

* Gaasterlandstraat 5, 1079 RH: voor het houden van het evenement "Viva Las Vega's Food Festival" op 27 juni 2015 van 9.00 uur tot en met 23.30 uur. Dossiernummer 32-1051053.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid

 

Verleende evenementenvergunning

Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam 2015" op donderdag 4 juni 2015 van 17.00 uur tot 23.30 uur, vrijdag 5 juni 2015 van 16.00 uur tot 23.30 uur, zaterdag 6 juni 2015 van 12.00 uur tot 23.30 uur en zondag 7 juni 2015 van 12.00 uur tot 22.00 uur, verzonden d.d. 2 juni 2015. Dossiernummer 32-1021495.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel.

 

Verleende ontheffing winkeltijdenwet

Scheldestraat 2, 1078 GK: voor het exploiteren van een avondwinkel (avondwinkel De Schelde) van maandag tot en met zaterdag, tussen 22.00 uur en 06.00 uur en op zondag en feestdagen vanaf 16.00 uur tot 00.00 uur, verzonden d.d. 3 juni 2015. Dossiernummer 67-1058075. 

 

Verleende omgevingsvergunning

Amstelveenseweg 603 – 1081JD, het oprichten van een tijdelijk gebouw, ten behoeve van huisvesting van personeel tijdens de uitvoering van bouwprojecten, met een instandhoudings-termijn van vijf jaar. Datum besluit: 29-05-2015. Dossiernummer: OLO 1585019 – Z 10054.

* Prinses Irenestraat 19 – 1077WT, het verlengen van de instandhoudingstermijn van de erfafscheiding en kap voor een termijn tot 31 december 2017. 29-05-2015, dossiernummer  Z 11125

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

* Prinses Irenestraat 19 – 1077WT, het verlengen van de instandhoudingstermijn voor het veranderen en vergroten van het gebouw Prinses Irenestraat 19, met bestemming daarvan tot tentoonstellings- en horecaruimte en het tijdelijk hebben daarvan voor maximaal vijf jaar en het maken van een hellingbaan op het terrein voor een termijn tot 31 december 2017. 29-05-2015, dossiernummer: Z 11130.

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het plaatsen van een sculpturale parkbank die tevens dient als biotoop voor wilde bijen, verzonden d.d. 27 mei 2015. OLO-nummer 1693345.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken.

* Antonio Vivaldistraat 1 – 1083HP: het plaatsen van verlichte gevelreclame-uiting.

Datum beschikking: 22-05-2015. Dossiernummer: OLO 1737815, Z 19149.

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen, binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

 

22 mei – 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein. foto:Wooden star en Inflated star van Frank Stella. 

 

vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source, Amstelpark

O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark. Impressie van de opening kijk hier.

 

9 juni 12.40-13.00 Meesterpreek, in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Meesterpreek door Peter Bommel (Deloitte). 

 

12 juni – 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. 12 juni openingsweekend locatie De Vijfhoek. Bekijk de locaties op de plattegrond,  en kijk hier voor rondleidingen en meer. 

 

18 – 21 juni evenement van het Sandberg Instituut, IJsbaanpad 1, Burgerweeshuis

"Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni-21 juni 2015 van 15:00-21:00 uur en op 21 juni 2015. 

 

23 juni 12.30-13.00 uur concert in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

The Hague String trio + piano, Justina Briefjes, viool Julia Dinerstein, altviool Miriam Kirby, cello Daniël Kramer, piano. Zij spelen werk van Mozart. 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.