Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 24

15 juni Beeldvormende vergadering- Groenbeheer in stadsdeel Zuid

De bestuurscommissie houdt een beeldvormende vergadering van 19.30 – 21.30/22.00 uur, start: Werf Luchtvaartstraat 9. Op het programma o.a.: bezichtiging van de nieuwe werf Zuid en een wandeling langs Huis te Vraag, Jaagpad en het IJsbaanpad. Er is gelegenheid voor vragen en discussie. Afsluiting met een drankje. Aanmelden niet nodig. bekijk de agenda 

Ter inzage: van 2 juni -13 juli ligt het concept-Uitvoeringsbesluit voor het plangebied Strawinsky  

Voordat de gemeenteraad het voorgelegd krijgt, biedt dienst Zuidas belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken.  Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas Amsterdam, t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11. Op 15 juni 2016 van 19.00 tot 20.30 houdt dienst Zuidas over het UB een informatiebijeenkomst in BAUT Zuidas, Prinses Irenestraat 31-33. Aanmelden kan tot 13 juni via info@zuidas.nl

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open van 12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. Door de plaatsing van het kunstwerk midden op het Zuidplein creëert het object ontmoeting, nieuwsgierigheid en gesprek. Untitled 2016 is t/m 24 juli geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 12:00 en 18:00 uur.” lees meer over wat er binnen gebeurt, Bron: dienst Zuidas

22 juni 12.00 uur Feestelijk moment in Beatrixpark

De zomerstop van de werkzaamheden wordt gevierd met een feestelijk moment waarop u kunt zien wat er allemaal al is gebeurd, maar waar u ook kunt ontdekken wat er verder gaat gebeuren in het park. Fietser, wandelaar, sporter, hondenbezitter, kantoorbewoner, buur en vriend iedereen is van harte welkom. Beatrixpark, 12.00 -14.00 uur,zuidelijke kant bij het grote grasveld voorbij Restaurant AS over de Pr. Irenebrug richting RAI. Meedoen aan een gratis demo Bootcamp? meld je dan aan via: communicatie@zuidas.nl. En: Het speeltoestel Cave in het park is door vandalen beschadigd. Binnenkort wordt het hersteld.

Zuidasdok en bomenkap

Dienst Zuidas berichtte: “Voor de realisatie van Zuidasdok moeten bomen worden verwijderd. De aanvraag van de kapvergunning wordt momenteel voorbereid.” Er staan meer bomen dan eerder was berekend. lees meer 

Wooncomplex Square feestelijk geopend“8 juni vond de feestelijke opening plaats van het wooncomplex Square. Het gebouw huisvest 111 huurappartementen in het middensegment. Prominent onderdeel van de feestelijkheden was de onthulling van de toegangspoort van het binnenterrein van appartementencomplex, ontworpen door kunstenaars.” lees meer op de website Amsterdam Zuid

110 vrije sector huurwoningen in het nieuwbouwproject Xavier aan de Zuidas

Test in Zuid met green junkie voor schone lucht 

“Schone lucht is immers essentieel voor de leefbaarheid en gezondheid van Amsterdammers. Daarvoor wordt tien dagen lang een testopstelling met planten en een windtunnel geplaatst op groenstroken in de President Kennedylaan t/o nr 70.” lees meer

Two Amsterdam worden hotel en kantoor

Provast berichtte: ”In het hart van de Zuidas, direct naast het WTC en station Amsterdam Zuid, herontwikkelt Provast de ‘Twin Towers’ voor het Commerz Real open-ended real estate fund hausInvest. De oorspronkelijke gebouwen (Akzo en Stibbe) dateren uit het begin van de jaren 90. De huidige huurders keren niet terug. Hiermee is de weg vrij om de twee kantoortorens te transformeren….  De oplevering wordt eind 2018 verwacht.* lees meer en hier een artikel in Het Parool

Het Parool kopte: Kantorenkrapte leidt tot bouwwoede op de Zuidas  lees meer over o.a. Nomahouse

Foodretailer Market 33 komt naar de Amsterdamse Zuidas.

In september start tender voor kavel in kop Zuidas

15 juni Raadscommissievergadering en 22 juni gemeenteraad

– In de vergadering van de raadscommissie Infra en Duurzaamheid waren op 8 juni o.a. de volgende punten geagendeerd; V&V punt 16  Terugkoppelen voortgang toezeggingen college inzake fijnmazig OV met buurtbussen Nr. BD2016-007870. De Gelderlandplein buslijnen lopen t/m december 2016;  Duurzaamheid punt 22 Vaststellen maatregelen milieuzones en schoner parkeren uit het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025" Nr. BD2016-004822; : bij tkn 15 uniforme bomenverordening voor Amsterdam en herplantfonds bomen. bekijk de agende

– 15 juni vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur – 17.00 uur en van 19.30 uur – 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Op de agenda: Bestuurlijk Stelsel punt 13, Vaststellen actualisatie gebiedsagenda's Nr. BD2016-007462. Gebiedsagenda Zuid kent geen wijzigingen. RO punt 15, Instemmen met Financieel Perspectief Zuidas 2015 Nr. BD2016-005953 (voordracht gemeenteraad d.d. 22 juni 2016) Bijlage 1 Raadsvoordracht Actualisatie Financieel Perspectief 2015 Zuidas 20160422 V160518(54.6Kb) en Bijlage 2 Eindejaars Actualisatie Financieel Perspectief 2015 Zuidas 160330 (2.3Mb) en punt 20 Kennisnemen van het collegebesluit tot vaststellen van Ruimte voor de Stad – Koers 2025 Nr. BD2016-008310. Koers 2025 heeft de tuinders van Amstelglorie verontrust dus zij gaan inspreken en er is een petitie. lees meer

Stadsregio Amsterdam & Uithoornlijn consultatieronde (o.a. tracédeel Uithoorn) Wat vindt u van de Uithoornlijn? Reageer vóór 30 juni! en13 juni inloopbijeenkomst,17:00 tot 21:00 uur, Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1, UithoornIn 2015 is gestart met het onderzoek naar de mogelijke doortrekking van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn. Een onderzoek dat moet leiden tot een besluit of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is. Dat besluit wordt in het najaar van 2016 genomen door de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. Tijdens de consultatieronde kan iedereen reageren op de voorkeursvariant (in Uithoorn) van de stuurgroep en de onderzoeksresultaten. Dat kan door een email te sturen naar uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl of stuur een brief naar: Project Uithoornlijn p/a Stadsregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. kijk hier voor documenten en het reactieformulier.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Hier vindt u een overzichtskaart

Prorail

* In de nacht van 18 juni op 19 juni rijdt er een slijptrein op het traject Diemen-Riekerpolder.

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend vervoer. 10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees meer

13 en 14 juni ‘s nachts herstellen wegdek Fred Roeskestraat      In het vierde kwartaal 2016 start de herprofilering van de straat, maar in de tussentijd moet de kwaliteit van de weg ook goed zijn. Daarom gaat de gemeente in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 juni tussen 19.00-7.00 uur het wegdek herstellen. Dit kan geluidshinder geven. bron: bewonersbrief

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf de Nijs is gestart met het verwijderen van groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. Het intrillen van damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. lees meer in de bewonersbrief Gerrit%20Rietveld%20Academie%20-%20Nieuwsbrief%20de%20Nijs%20-%20juni2016%20-%20damwanden%20en…

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Aan de De Boelelaan Oost    Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen bereikbaar. Maart 2018 is het werk klaar.

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017     De werkzaamheden zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld.  Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt. lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

GEMEENTE Kennisgeving:

* Terinzagelegging tot 29 juli 2016: Concept-Visie Openbare Ruimte 2025. Richtlijnen voor ontwikkeling en beheer van de Amsterdamse openbare ruimte. Schriftelijke zienswijzen richten aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar y.limmen@amsterdam.nl

* Kennisgeving: Concept beleidskader ‘1Amsterdam Heel en Schoon vrijgegeven voor inspraakT/m 30 juli 2016 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Kennis en Kaders, t.a.v. 1Amsterdam Heel en Schoon, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: amsterdamheelenschoon@amsterdam.nl.

STADSDEEL Bekendmaking:

* Verkeersbesluit voor het instellen van een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen op het Zuidplein en het Gustav Mahlerplein Amsterdam-Zuid

* Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid      Betreft o.a. Brommers niet meer toegestaan in Beatrixpark en het stukje Pr. Irenestraat vanaf Beethovenstraat ingang Beatrixaprk wordt fietspad.  …. lees verder  en bekijk het kaartje. Bezwaar maken binnen 6 weken na publicatiedatum bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende staanplaatsvergunning

* Beethovenstraat 31, 1077 HM: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats buiten de markt met een mobiele winkelunit, verzonden d.d. 6 juni 2016. Dossiernummer 2016-17800.

Verleende horecavergunning

* George Gershwinplein 1, 1082 MV: voor het houden van het evenement op 12 juni 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur, verzonden d.d. 7 juni 2016. Dossiernummer 2016-17066. 

Verleende evenementenvergunning

* Euopaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Glory 31 Amsterdam" op 25 juni 2016, van 17:00 uur tot 00:00 uur, verzonden d.d. 9 juni 2016. Dossiernummer 2016-17216. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 09-06-2016  21-07-2016  Fred. Roeskestraat, Amsterdam het kappen van 4 bomen 

* 08-06-2016  20-07-2016  Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam plaatsen van grondwaterbron met putbehuizing. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.

* 07-06-2016  19-07-2016  Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam vervangen gevelreclame: Deloitte Holding 

Verleende omgevingsvergunning Wabo uitgebreide procedure

* 08-06-2016  22-07-2016 Vijfhoek (tussen de Prinses Irenestraat en Zuidplein), Amsterdam planologisch afwijken van de bestemming t.b.v. het realiseren van een fietsgarage

 

Thomaskerk 50 jaar      Op de website 8weekly.nl staat een Special over de 50-jarige Thomaskerk en architect K.L. Sijmons:

21 juni 2016, 12:30-13:00 uur Lunchconcert door Ramon Lormans, marimba, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     

15 en 29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Op 15 juni vindt aansluitend aan ThomasThee om 17:00 uur de opening van de tentoonstelling plaats. Els van Swol zal op verzoek van de kunstenaar een korte inleiding over het getoonde werk houden. Hierna treedt het duo RAE & EVO op, accordeon, basgitaar en zang. Klik hier voor meer informatie

16 juni 18.30 tot 21.00 Grote mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

19 juni 14.00 opera Le Nozze di door B.O.O. in het Gijsbrecht van Aemstelpark, Ontmoetingseiland      B.O.O.M brengt  Le Nozze on the move, oftewel Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart. Een opera geliefd bij velen, vanwege de schitterende muziek. In plaats van 3 uur wordt het verhaal verteld in 90 minuten. Bij slecht weer wordt in het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112. Entree zitplaats: € 5,00 (inclusief koffie +). Reserveren zitplaats: WOC Buitenveldert: 020-644 99 36 en ontmoetingseiland@kpnmail.nl

24 juni van 17.00 tot middernacht Zuidas Culinair     Het Zuidplein is het toneel van Zuidas Culinair Zomerfeest. Onder het genot van smaken van 22 restaurants uit het gebied brengt Hello Zuidas samen met WTCafé De Blauwe Engel een divers muzikaal programma, waaronder Lange Frans, Wicked Jazz Sounds, DJ Theo en nog veel meer. Dit jaar komt u ook vijf Zuidas winkeliers tegen op het Zuidplein.

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas zijn foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas.” bron: facebook

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

9 juli EK Wandeltocht georganiseerd door Walking Amsterdam      Tijdens deze unieke tocht van 15 kilometer ervaar je de sfeer van de Europese Kampioenschappen. In Zuidas is er de Amstelroute: start bij Old School, 200m van station RAI.

25 augustus VUmc Kunstroute  10.00 uur en 15.30, VUmc, De Boelelaan 1117Iedere maand organiseert mc een rond;eiding. Die van juni en juli zijn al vol.     VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft toelichting op de kunstwerken.

Lees verder over: Beatrixpark, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, Weekberichten.