Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 24

Het Parool kopte: “Amsterdam tóch bereid bij te leggen voor vertraagd megaproject Zuidasdok    Amsterdam wil extra betalen voor Zuidasdok, het enorme bouwproject dat kampt met vertraging en geldgebrek. Daarmee komt het stadsbestuur terug op een overeenkomst met de regering die het financiële risico voor de gemeente beperkt." Lees meer

En: ”Alert plonzen  Voor zwemliefhebbers zijn er talloze plekken in de stad waar fijn gezwommen kan worden in natuurwater. Houd Zwemwater.nl in de gaten voor de huidige stand van de waterkwaliteit. Ook geldt momenteel wegens het coronavirus de 1,5 meterregel; zoek bij grote drukte een andere plek op. Lees meer

Bericht op Eén Vandaag: “ Hoogbouw, maar geen saaie flats: architect Winy Maas bedenkt verticale dorpen zoals The Valley …" Bekijk het item hier

Bericht in NUL20: “120 starterswoningen in Crossover Zuidas Amsterdam       Woonstichting de Key krijgt 120 startersappartementen in het multifunctionele gebouw Crossover aan de oostkant van de Zuidas. Naast de sociale huurwoningen, zal het gebouw bestaan uit tien koopwoningen, kantoren (12.000 m2), horeca en diverse sociaal-maatschappelijke voorzieningen.” Lees meer

Bericht van Zuidas: ”Er vindt ecologisch onderzoek plaats naar vleermuizen rondom het gebouw Oldschool. Het onderzoek wordt gedaan door adviesbureau E.C.O. Logisch. Zij zullen herkenbaar zijn aan hun veiligheidshesjes met bedrijfslogo daarop. Er zal ook onderzoek plaatsvinden in de avonduren. Dan bent u daarvan op de hoogte. De data die in ieder geval vaststaan zijn: 1-7 avond en 2-7 ochtend.”
 
Berichten Amsterdam Zuidas:
* Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas
    Het bestemmingsplan voor Kop Zuidas uit 2018 wordt herzien. De belangrijkste reden is dat het bestaande plan onvoldoende aansluit op de behoeften van de woonzorgvoorziening en van het buurtgezondheidscentrum die er komen. Lees meer en kijk bij ter inzage.
* Vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf bezoekt Valley    De wereldberoemde tuinarchitect Piet Oudolf bezocht op 21 juni 2021 voor het eerst Valley, waarvoor hij de tuinen ontwierp. Hij keek rond en zag dat het goed was. Wij keken mee. Hoe Valley verandert in een verticale groene vallei. Lees meer en bekijk het filmpje.

Parnas en Fred Roeskestraat        Afgelopen week waren er twee online informatiebijeenkomsten over bouwplannen in Zuidas bij de rechtbank (Parnas) en plannen voor woningbouw op de plek van de Internationale School even verderop in de Fred Roeskestraat. Zodra Zuidas de verslagen en presentaties online heeft gezet maken we er melding van.

Kop Zuidas: Vleermuisonderzoek De komende weken vindt er ecologisch onderzoek plaats naar vleermuizen rondom het gebouw Oldschool door adviesbureau E.C.O. Logisch. Zij zullen herkenbaar zijn aan hun veiligheidshesjes met bedrijfslogo. Er zal ook onderzoek plaatsvinden in de avonduren. De data die in ieder geval vaststaan zijn: 1-7 avond en 2-7 ochtend.

Het Parool kopte: “Rialto start crowdfunding voor nieuwe bioscoop op de Zuidas
Coronacrisis of niet, bioscoop Rialto opent in het najaar een tweede vestiging op de Zuidas: Rialto VU. Omdat de financiering voor de laatste …” Lees meer

Berichten van Vereniging Woonschepen Zuid: met o.a.
* Blauwalg waarschuwing Westelijke zwemstrandjes aan de Nieuwe Meer Lees meer  
* Overleg over overlast rond Nieuwe Meer sluis   Het blijft belangrijk om Klachten van alle soorten en maten te MELDEN bij de Meldkamer via 14020. Lees meer
* De Woonbootvereniging Amsterdam maakt het ook dit jaar weer makkelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de flinke verhoging van de precario door de Gemeente Amsterdam. Lees meer

Nieuwsbrief Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 54 juni 2021 met o.a. Westtangent en Oude Haagseweg en Anderlechtlaan, Feest op het nieuwe Meer   Lees meer

Nieuws uit B&W week 24
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit   Het college van B&W stemt in met de ‘noodparkeervergunning voor zorgmedewerkers'. Het college verlengt de noodvergunning nog eenmalig tot 1 september 2021. Hoewel de vergunningen waren bedoeld voor zorgmedewerkers in de strijd tegen het coronavirus, wordt de maatregel verlengd om ook de zorgmedewerkers de tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Lees meer

Nul20 en Gemeente.nu berichtten over Amsterdam: “Rapport Berenschot raakt fundamenten Amsterdamse erfpachtstelsel” Harde kritiek op erfpachtstelsel Amsterdam. Vereniging Eigen Huis eist tegemoetkoming voor erfpachters.

Nieuwsbrief Amsterdam 24 juni met o.a. Versoepeling maatregelen, Knelpunten elektriciteitsnet en Fiets(Spinoza)-en tegelroute door vrijheid van Amsterdam  Lees meer

Ter inzage
Waterplannen 2021  
Van 12 maart tot 21 september 2021 liggen de plannen van Rijk, provincies en waterschappen om in 2027 de doelen voor schoon water te halen ter inzage. Het Nationaal Waterprogramma ligt deze hele periode ter inzage, de andere plannen een periode van meestal 6 weken binnen deze periode. Hieronder een overzicht van de soorten plannen en de mogelijkheden hierop in te spreken.
1. Ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/Gezond Water 2022-2027 ter inzage, verordeningen en reglementen | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 19-05-2021
2. Provincie Noord-Holland- Regionaal Waterprogramma 2022 – 2027 verordeningen en reglementen | Provincie Noord-Holland | 19-05-2021
* Inspraak en consultatie Oeverlanden Amsterdam: van 25 mei t/m 5 juli 2021 kunt u reageren op de concept ontwikkelstrategie. U kunt een mail met reactie sturen naar oeverlanden@amsterdam.nl. Een schriftelijke reactie kan naar Gemeente Amsterdam, t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees meer
* Vanaf 3 juni gedurende zes weken ligt ter inzage de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen – Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening, Bekijk de plannen hier. Het bestemmingsplan voor Vivaldi is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2021 (voor twee kavels). Het maakt twee kantoorgebouwen mogelijk, een tijdelijke parkeervoorziening voor fietsen en scooters en diverse voorzieningen. Lees meer
* 24 juni t/m 4 augustus 2021 ligt het herzien ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas ter inzage (bekijk het plan hier) of bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, 1079 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum (Amstel 1, 1011 PN,  Amsterdam). Een zienswijze kan ingebracht worden bij de gemeenteraad van Amsterdam. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. T. van Wissen, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. Mondelinge zienswijzen? neem contact op met T. van Wissen via 14 020.

30 juni 9.00 uur vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen met op de agenda: voortgangsrapportage ouderenhuisvesting en openbare riumte en groen zie  02 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie april 2021  Lees meer 

30 juni 13.30 uur Vergadering RO13:30  met op de agenda o.a Erfpacht en bij Zuidas en Marineterrein:  punt 4 vaststellen bestemmingsplan woonbuurt Ravel; punt 24 rapportage Zuidasdok en extern review; Was TKN 19 eerdere vergadering Commissie RO  Bijlage 1_20210430_Aanbiedingsbrief halfjaarlijkse rapportage 2e halfjaar 2020.pdf 185.92KB Bijlage ;  Bijlage 2_Halfjaarrapportage 2020 Zuidasdok v1.1.pdf.  En bij punt 25 Mogelijke uitbreiding WTC  Commissie RO (1 ;20210402 Raadsinformatiebrief WTC Torens A-C (2).pdf. Bij punt 26 Jaarrapportage Zuidas 2020

Kunst en Cultuur
29 juni 15.00 – 16.00, Langdurige zorg duurzaam verder door Circl online  Lees meer
Aanmelden kan hier.

30 juni in de Thomaskerk, Mini concert van 17.00 tot 17.30 uur in het Thomas Troostcafé. Peter Tóth speelt twee eigen composities op de piano. Judith Beers draagt een gedicht voor. Er zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. U kunt zich hier aanmelden website van de Thomaskerk.

Kijk iedere vrijdag om 17:00 uur naar Zuidas Today Talkshow via de livestream.

1 juli tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID   Lees meer    ArtZuid Groepstour, elke zondag langs de blikvangers van de tentoonstelling onder begeleiding van een kunsthistoricus. Aanmelden en meer informatie via de website van ArtZuid.

4 juli IVN wandelingen in het Beatrixpark op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 3 oktober, 7 november, 5 december Artsenijhof: 1 augustus, 5 september.  Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Het park heeft beperkte horeca, toiletten en schuilgelegenheid.

5 juli, De Thomas, Origins en ARTZUID     Tussen 5 juli en 17 oktober 2021 staat het imposante sculptuur Origins van beeldhouwer Ivan Cremer in de kerkzaal van de Thomaskerk. Het geheel is een grootse hommage aan de architect van de Thomaskerk Karel L. Sijmons, zijn grootvader. ‘Alles wat ik te zeggen heb zit in deze kerk’, waren de enige woorden die architect Karel L. Sijmons (1908-1989) achterliet over de totstandkoming zijn levenswerk: De Thomaskerk. Pr. Irenestraat 36. Lees meer

7 -11 juli van 10-21.00 uur  eindexamententoonstelling Rietveld academie, Fred. Roeskestraat 96.  Reserveer vooraf een tijdslot. Lees meer

Zone@source in het Amstelpark toont o.a.:
* 4 juli t/m 12 september, Here and Elsewhere in het Glazen Huis, werk van Irene Kopelman, De tentoonstelling Here is een 1: 1 replica van een deel van het Escalante park in Utah in de Verenigde Staten. De focus van de kunstenaar ligt op de ontelbaar bolvormen die verspreid zijn over het landschap. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00- 17.00 uur en op verzoek. Lees meer  Opening 4 juli om 15.00 buiten het Glazen Huis, alle buurtbewoners van harte welkom. Dan is ook de nieuwe plattegrond met kunst van Zone2Source in het Amstelpark weer gratis verkrijgbaar.  
 * PIT, nieuw werk van Karin van Dam  Tussen de rode brug en het Glazen Huis staat sinds half april een zwart, stekelig object. Kunstenaar Karin van Dam plaatste haar werk PIT samen met Zone2Source. PIT is een ode aan zaden. 
Kunstkaart Amstelpark, op te halen bij het Glazen Huis met buiteninstallaties en audio-walks van Ronald van der Meijs, de Onkruidenier, Karin van Dam, AnneMarie van Splunter, Justin Bennett en Esther Hovers.

12 juli 2021 ARTZUID Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de zomervakantie   Kinderen gaan 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar. En ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden.  Ze leren werken met diverse materialen en technieken, met verschillende vormen, contouren, kleuren en oppervlakten. Lees meer

8 –-2 september 2021 KunstRAI       KunstRAI maakte haar definitieve data bekend. In het volste vertrouwen dat de coronamaatregelen tegen die tijd door het vaccinatieprogramma grotendeels zijn opgeheven. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam bereikbaar? Bekijk het hie
r.

3 mei – 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost – Lijnen • 4 Station RAI – Centraal Station, 24 VUmc – Centraal Station
    
Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 151 nabij Beatrixpark 1077JD Amsterdam   vervangen van brug 0449
* Beatrixpark, nabij de Prinses Irenestraat 19 1077WT Amsterdam   vervangen van brug 0496
* Diepenbrockstraat 3 1077VX uitvoeren van groot onderhoud van brug 433
* Gustav Mahlerlaan 405, Amsterdam – vervangen gevelreclame 
* Henriëtte Bosmansstraat 44 1077XJ Amsterdam Het maken van een dakuitbouw op het gebouw  
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
* Gelrestraat 10, Amsterdam – tijdelijk plaatsen Kooiconstructie                                                             * Europaplein 21 1078GS Amsterdam     het vernieuwen van het afzuigkanaal en de bijbehorende installatie ten behoeve van de bestaande bijeenkomstfunctie

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, Publicaties, Ravel, Vivaldi, Voorzieningen, Weekberichten.