Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 25

Zuidas opgesierd met geraniumzuilen

In het kader van het project Groeifonds Groen zijn langs de Willem van Weldammelaan, de A10 en bij de ingang van het Amstelpark bloemenzuilen geplaatst, aldus recente berichtgeving van stadsdeel Zuid.

ZuidasDok zet stap in planuitwerking en voorbereiding

zuidasdok spoorenwegvanboven“Project ZuidasDok gunt advies- en ingenieursdiensten aan de combinatie van ARCADIS en Witteveen+Bos ondersteund door adviesbureau AT Osborne. Het betreft een overeenkomst voor de planuitwerking en de voorbereiding van de realisatie voor een periode van zes jaar. De opdrachtsom bedraagt ruim 7 miljoen euro.

ZuidasDok start met de voorbereidingen van de planprocedures. ARCADIS, Witteveen+Bos & AT Osborne dragen bij aan de uitwerkingen van deze planprocedures zoals het Milieueffectrapport, Tracébesluit en bestemmingsplannen. Ook wordt een aantal ontwerpvarianten door hen uitgewerkt en worden contractdocumenten voor de realisatiefase opgesteld.

ZuidasDok start eind 2013/begin 2014 met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zoals waar mogelijk het verleggen van kabels en leidingen. Deze voorbereidende werkzaamheden duren drie tot vier jaar. Tevens start in deze periode de voorbereiding voor een ondergrondse fietsenstalling op het Mahlerplein. In 2017 start de bouw van de tunnels.” Lees verder op de website

Ontmanteling station RAI

station rai 's avonds ontmanteling“Station Amsterdam RAI wordt door ProRail uitgebreid. Er komen twee nieuwe sporen, een nieuw perron en meer ruimte voor de treinreizigers. In de nacht van 17 op 18 juni 2013 werd het dak van het stationsgebouw ontmanteld en werden de stalen tralieliggers en kolommen van de binnengevel verwijderd. De vernieuwing van Amsterdam RAI is onderdeel van de spoorverdubbeling ten zuiden van Amsterdam: over een lengte van 8 kilometer – tussen Riekerpolder en Duivendrecht – komen 4 sporen in plaats van 2 sporen om de groei van het aantal reizigers in de toekomst op te kunnen vangen.”Voor meer informatie raadpleeg hun website.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m medio augustus

http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/5mei/ingrijpende/

Werkzaamheden o.a Europaboulevard door Prorail

Vanaf 28 mei 2013 wordt gewerkt aan het inrichten van het werkterrein, waarbij het asfalt achter de afzetting wordt opgebroken. Van week 23 t/m 42 (18 oktober van 7.00-19.00 uur bouwwerkzaamheden fundering, kolommen en landhoofden aan de west- en oostzijde. Flyer in Engels en Nederlands op deze webpagina.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling. Reden is werkzaamheden in de metrotunnels. Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS.

Stad-Forum: Ambassadeurs gezocht voor Kansen Sport op de Zuidas

In een bericht op de website van Stad-forum komt men tot deze oproep.”Want op 23 mei 2013 presenteerde stedenbouwkundige Daniel Casas Valle de verkenning die hij samen met planoloog Vincent Kompier maakte naar de mogelijkheden voor sport als identiteitsdrager voor de Zuidas. Stad-Forum ging op koppeltoer: welke kans kan gekoppeld worden aan welke ‘ambassadeurs’, die vanuit de eigen organisatie het uitvoeren van de kans op zich kunnen nemen? Hieronder (lees verder op de website) een eerste inventariserende ronde. Stad-Forum blijft de komende maanden de vinger aan de pols houden op de Zuidas, stimuleert het verder brengen van kansen en koppelt terug naar de stad wanneer concrete stappen zijn gemaakt.”

Voor alle bewoners Stadsdeel Zuid bezoekersregeling ingesteld

Na een succesvol experiment met bezoekersparkeren in 2012 gaat stadsdeel Zuid een bezoekersregeling instellen.Parkeren in Amsterdam is relatief duur en het zorgt ervoor dat bewoners minder sociaal bezoek ontvangen. Met behulp van de bezoekersregeling wordt het voor familie, vrienden en kennissen van bewoners aantrekkelijker om toch bij ze op bezoek te komen. Deze bezoekersregeling geeft bewoners de mogelijkheid om bezoekers maximaal 10 uur per maand tegen 50% korting te laten parkeren in hun buurt. Bewoners van Buitenveldert krijgen 10 uur per maand gratis voor hun bezoek. Aanvragen kan via de website van cition.

Nieuws uit het BD Stadsregio van 13 juni

logo regioraad“Na kennisneming van de reactie op de aandachtspunten van de vorige vergadering, stemt het DB in met het voorstel dat de Stadsregio Amsterdam het opdrachtgeverschap voor de planuitwerkingsfase van de Amstelveenlijn op zich neemt onder een aantal voorwaarden. De Stadsregio neemt deze nieuwe aanvullende rol op zich om tot een snelle uitvoering van de OV-agenda te komen en daarmee de regio bereikbaar te houden.”                          

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, vanavond 19 juni, 20.00-21.45, raadzaal Pr. Kennedylaan 923

In deze vergadering staat de Perspectiefnota 2014 op de agenda. De nota vormt de start van de uiteindelijke begroting en bevat geen uitwerking. Vanaf pag. 41 wordt Zuidas behandeld met op hoofdlijnen een beschrijving van de opgave voor 2014 in relatie tot decentralisaties, wijzigingen bestuurlijk stelsel en Eén stad, Eén opgave.

Vergadering van de Commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, 27 juni 2013, 19:30-22.30, Rooszaal 239, Stadhuis

De agenda wordt gedomineerd door onderwerpen erfpacht en grondzaken.

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid 

omgevingsvergunning- locatie Strawinskylaan 8

Omgevingsdienst NZKG

30-05

11-07

Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord

DRO

13-06

26-07

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg 588, 1081 JH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 juli 2013 tot en met 16 augustus 2013, verzonden d.d. 10 juni 2013. Dossiernummer 43-689889.
  •  Buitenveldertselaan 5, 1082 VA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 21 juni 2013 tot en met 20 augustus 2013, verzonden d.d. 10 juni 2013 Dossiernummer 43-692090;

De vergunning ligt vanaf 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning Exploitatie voor een horecabedrijf

  • Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 10 juni 2013. Dossiernummer 16-648120.

De vergunning ligt vanaf 27 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

22-23 juni evenement 24H in Zuid/Zuidoost

Hieronder een overzicht van locaties en activiteiten in Zuidas. Voor meer locaties in Zuid kijk opde website.

* Rondleiding/kunst: Kunst Reserve Bank, volg een rondleiding of wandel rond in dit financiële artistieke initiatief waar Nederlandse kunstenaars hun eigen munten ontwerpen en slaan. 12.00-19.00 uur, Kunst Reserve Bank (Gustav Mahlerlaan, tegenover ABN AMRO).

* Kunst/voorstelling: Stichting ICU2, verrassende geluidsinstallatie van opnames in verschillende bossen ter wereld. ‘s Avonds is er Midsummer Night’s Dream met muziek, performances, projecties en meer. 12.00-22.00 uur, Amstelpark (Glazen Huis & Orangerie).

* Fietstocht: Berlage's Plan Zuid, fiets de wereld van Berlage in tijdens een fietstocht langs de verborgen plekjes die kenmerkend zijn voor het Plan Zuid van Berlage. 14.00-15.30 uur, Station Zuid/WTC – Zuidplein 10. Aanmelden via www.hetschip.nl. Prijs: 12,50 euro.

* Eten & drinken: Pannenkoeken workshop voor kinderen , inclusief een drankje en een verrassing. Workshops om 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 uur, Novotel Amsterdam City (Europaboulevard 10). Aanmelden via wanda.borkus@accor.com (tot 20 juni). Prijs: 5 euro.

* Eten & drinken: Wagamama.Betaal één hoofdgerecht en krijg een tweede gratis! 17.00-21.00 uur, Wagamama (Zuidplein 12).

* Storytelling: LogoLengteLaboratorium. In een sprookjesachtige tuin luister je naar verhalen over het verleden en heden van de Zuidas, waarbij logo’s het veranderende gezicht (en de bedrijven) van de buurt vertegenwoordigen. Er is ook live muziek van Yanna Kraakman en PotM. 20.00-23.30 uur, Gustav Mahlerlaan 3005.

Kunst Reserve Bank eerste muntslag Ted Noten

Zijn eerste munt is een verbeelding van de Big Bang (13,7 ± 0,2) x 109 jaar geleden. Een grote klap is ook letterlijk de techniek waar Ted van uit ging bij het ontwerp. Op het onderstempel worden namelijk heel precies een aantal glasscherven en een 0.015 Krt. diamantje geplaatst.

26 juni, 17.30 uur Zuidas Culinair & Concert van het VU orkest op het Zuidplein

O.l.v. Daan Admiraal speelt het VU orkest van ErnÅ‘ Dohnányi- Ruralia Hungarica, van Bela Bartok – De Wonderbaarlijke Mandarijn en van Sergej Prokofjev – Symfonie nr. 5 in Bes. En alle horecaondernemers van Zuidas organiseren een mini-culinair festival.

t/m 14 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

source tooZone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Te bezichtigen zijn tentoonstellingen van Francisco Lopez (Ghost Forest) en Dmitry Gelfand & Evelina Domnitch (Hydrogeny) in het Glazen Huis en van Arne Hendriks (The Incredible Shrinking Men, zie foto) in de Orangerie. Open op donderdag t/m zondag van 12 tot 17 uur of op afspraak (email info@zone2source.net)

11 juli 2013 Twitterdebat12:00-13:00 uur | Twitter| #2030debat

Dit debat is onderdeel van onze serie Twitterdebatten over de Toekomst. Het thema van dit Twitterdebat is Vrijbuiten voor elkaar, afkomstig uit De Maand van 2030. Individuele initiatieven voor iedereen. Wanneer je het algemeen belang aan de inspanningen van anderen overlaat, heb je de voordelen zonder de nadelen. Als iedereen zo denkt gaan gezamenlijke voorzieningen, zoals onderwijs of natuurbehoud, verloren.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.