Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 25

18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-

Van 19.30-21.30 in de kleine theaterzaal van het huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Deze avond staat in het teken van de resultaten uit de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we nemen het beperken van overlast tijdens de bouw ook in beschouwing. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

Bouwstenen voor Visie Zuidas 2015

Dienst Zuidas heeft het document ‘Bouwstenen Visie Zuidas 2015’ gepresenteerd. Het bevat de ingrediënten voor het concept van Visie Zuidas 2015, die in het najaar de formele inspraak ingaat. Eind 2015 zal vaststelling door de gemeenteraad plaatsvinden. BPZ vindt er veel in terug van wat we hebben aangereikt. Download het pdf.Bouwstenen Visie Zuidas 2015. 

 

Zuidas in Nieuwsuur

Bekijk de uitzending na de reclame en dan vanaf 0.55 min. O.a. interview met Eric van der Burg. BPZ was ook voor commentaar benaderd. 

 

Het Parool kopte: Gemeenteraad akkoord met verbouwing Zuidasdok

De Tweede Kamer moet nog fiat geven. lees verder.

 

Metro berichtte: Station Amsterdam Zuid zucht onder drukte

“Als de schop bij de Amsterdamse Zuidas niet over enkele jaren de grond in gaat, dreigen de tunnels, trappen en perrons op station Amsterdam Zuid uiteindelijk te bezwijken onder de aantallen reizigers.”

 

Wijkwinkel in plint van gebouw Intermezzo

Hello Zuidas berichtte: Naar verwachting opent het filiaal begin 2017 de deuren.

 

Groene gevel Amtrium, Bekijk het op youtube

 

Get Lost- stoepkrijten met kunstenaars op het Mahlerplein

 

10 juni Containing Mushrooms geopend

Opende 10 juni tijdens de programmaraad van Green Business Club Zuidas, die het project samen met Zuidas gemeente Amsterdam sponsort. Containing Mushrooms is te vinden in de witte container achterin de onlangs heropende Boeletuin. 

 

24 juni vergadering van commissie AR&S en LO&E Zuid 20:00 uur, zaal 1.32.02, President Kennedylaan 923

agendapunt 10 Hortus VU en bestemmingsreserve.

agendapunt 12 Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 2016-2019, lees verder in het pdf Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 20150530 defLees verder in de agenda

 

Nieuws uit B&W week 24

Grondzaken: Het college van B en W neemt kennis van de tweede halfjaarrapportage van de Zuidas 2014. Er zijn in de tweede helft van 2014 belangrijke beslissingen genomen die bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas in de toekomst. Onderdeel hiervan is de overeenstemming die bereikt is tussen voetbalvereniging AFC en de gemeente Amsterdam over sportpark de Zuidas. Daarnaast is de aanbesteding afgerond voor de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein. Ook zijn de opbrengsten voor gronduitgiften hoger dan begroot, namelijk €90 miljoen meer dan verwacht. Dit komt met name door het herstel van de huizenmarkt.

 

logo regioraadRegioraad: Nieuws van het DB 21 mei over Lijnennetvisie OV

Het dagelijks bestuur bespreekt de reacties op de lijnennetvisie, de vijf moties die door de regioraad op 28 april jl. zijn aangenomen en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de moties. Het dagelijks bestuur stelt de lijnennetvisie 2018 vast. Het DB mandateert de portefeuillehouder openbaar vervoer de brieven namens het dagelijks bestuur te beantwoorden en opdracht te geven voor de second opinion en de uitkomsten aan het dagelijks bestuur van 3 september 2015 voor te leggen. 

16 juni vergadering/sessie Verkeer en Vervoer, 18:30 uur, De Rooszaal (0239), stadhuis

De agenda vindt u hier  A-0 Agenda sessie Verkeer & Vervoer 16 juni 2015 en de vastgestelde lijnnennetvisie 2018 OV Lijnennetvisie 21 mei 2015 (608 kB).  

Opmerking o.a.:  Er volgt een second opinion op de uitgangspunten en aannames van de lijnennetvisie. Mocht de second opinion daar aanleiding toe geven, dan zal het dagelijks bestuur de lijnennetvisie begin september op bepaalde onderdelen gewijzigd vaststellen en de regioraad informeren.

 

Zomer 2015 in Zuidas: werkzaamheden op een rij

kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_weblees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden station Zuid grote gevolgen voor metro's

Van 28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort. Lees meer in GVB bericht Werkzaamheden Station Zuid zomer 2015

 

* Tussen Amstelveen Westwijk en Centraal Station reist u met Pendelbus 55

Deze bus neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Bij het Amstelstation kunt u overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station Zuid. Voor de tussenliggende haltes kunt u gebruik maken van tram 5. Deze rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 

* Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 

Dan kunt u het beste gebruik maken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de trein

 

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht

Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande metronet. Daarnaast worden op het station de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping verlengd en de lift verplaatst. Er komt ook een extra toegang naar het perron. Lees verder in het pdf GVB Reis Nieuws

 

18-19 juni Nachtelijke stremming Beethovenstraat voor automobilisten

Van donderdagavond 18 juni 22.00 uur op vrijdagmorgen 19 juni 06.00 uur worden de werkbordessen aan de oostzijde bij het spoorviaduct over de Beethovenstraat verwijderd. De Beethovenstraat t.h.v. het spoorviaduct is afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen er wel door. Het verwijderen van de werkbordessen aan de westzijde dat van 22 t/m 26 juni plaatsvindt, gebeurt binnen het werkterrein. 

 

19-22 juni Weekendafsluiting op de Parnassusweg

In dat weekend is van 20:00 uur tot 22 juni 06:00 uur de zuidelijke rijrichting van de Parnassusweg (stad uit) afgesloten tussen de Strawinskylaan en de De Boelelaan. Zie Parnassusweg.

 

juni t/m augustus werkzaamheden Atrium bij Strawinskylaan

* In de 2e week van mei zijn de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg gestart. Deze werkzaamheden zijn de 2e helft van juli klaar. 

De funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. De pompen blijven tot het einde van het jaar staan. Grondwerk start begin juli en is de 2e helft van augustus klaar en leidt tot een toename van bouwverkeer op de Parnassusweg en Strawinskylaan.

* Hinder bij bouw Atrium:  Naar aanleiding van meldingen, klachten en vragen van bewoners en bedrijven uit de buurt heeft dienst Zuidas met de opdrachtgever en de aannemer afgesproken dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden.

 

Vanaf 8 juni afsluiting fiets- en voetpad Amstelveenseweg 

Vanaf maandag 8 juni tot maandagochtend 7 september is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de Amstelveenseweg, tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskerstraat, afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan omgeleid via de westzijde van de Amstelveenseweg. 

 

1-19 juni Fietspad dicht aan oostzijde Parnassusweg

Het fietspad aan de oostzijde van de Parnassusweg is dicht tussen de Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan. Er vinden kabels en leidingen werkzaamheden plaats. Fietsers in noordelijke richting (stad in) worden omgeleid via de westzijde en steken over bij de Peter van Anrooystraat om vervolgens weer via de oostzijde hun weg te vervolgen. 

 

Werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan

Aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht (water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan. Lees verder.

 

Werkzaamheden Gustav Mahlerlaan nabij Parnassusweg

Van 1 juni t/m december is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert afgesloten vanwege kabel & leidingen werkzaamheden en de herprofilering van de weg. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. 

 

1 juni t/m 31 juli werkzaamheden Europaboulevard nabij Amstelpark

Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend. Parkeersplaatsen zijn niet bereikbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.

 

Tot half augustus werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok.

 

Tot eind november werkzaamheden Prinses Irenestraat 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De werkzaamheden duren van eind april tot november.

 

Hinder en overlast bouw?

Bij vragen of meldingen stuurt u een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via een klachtenformulier. De klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

 

Bekendmaking gemeente Amsterdam

Vaststelling openbare ruimte Prinses Irenebuurt

In het kader van de herinrichting van het Beatrixpark wordt via een nieuwe brug een toegang gerealiseerd tot het nieuw ingerichte zuidelijk deel van het park. Voor deze brug moet een naam worden vastgesteld. Vanuit de Dienst Zuidas wordt de naam Prinses Irenebrug voorgesteld.

 

Aanvraag exploitatievergunning horeca

Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-1076951. 

Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-1076506. 

Europaboulevard 1, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-12639.

De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

 

Verleende omgevingsvergunning

Zuidelijke Wandelweg 93-127 (Kop Zuidas appartementen Kavel H3) – 1079 RK, het aanleggen van gesloten bodemenergiesysteem, verzonden op: 01-06-2015 OLO 1756749 Zaaknummer Z 22952. 

* Gustav Mahlerlaan 3004 -1081 LA, het vervangen van separatoren, verzonden op: 01-06-2015, OLO 157916 Zaaknummer Z 24944.

De Boelelaan – 1081HV: voor het verschillende bouwkundige onderdelen en het creëren van een uitweg ten behoeve van een tijdelijk parkeerterrein met een instandhoudings-termijn van drie jaar nabij Schoolwerktuinen VU (De Boelelaan), te Amsterdam waarbij de uitweg uitkomt op de Gustav Mahlerlaan. Datum beschikking: 10-06-2015, Dossiernummer: OLO 1760025 – Z 22317.

Gustav Mahlerlaan 527 – 1082MK: het plaatsen van een reclame-uiting (digitale bouwbord). Datum beschikking: 09-06-2015. Dossiernummer: OLO 1631946 – Z 29844.

Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: het oprichten van een tijdelijke rechtbank voor een periode van 5 jaar. Datum beschikking: 09-06-2015. Dossiernummer: OLO 1635954 – Z 11682. 

Bezwaar indienen bij verleende vergunningen? Binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking uw bezwaar zenden aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 

BOELETUIN schoffeltuinen op Zuidas

Op de voormalige schooltuin tussen VU en ACTA kun je terecht voor schoffeltuintjes. In 2015 en 2016 zijn er weer volop schoffeltuinen te huur. elke tuin is 8,5 m2 groot en kost € 60 voor het hele seizoen. Aanmelden kan alleen door 120 euro over te maken op bankrekening nl94 RABO 0174 9338 86 t.n.v. Boeletuin, Amsterdam onder vermelding van je email adres. Vragen? Mail dan naar info@boeletuin.nl

 

-22 september ArtZuid 2015 in Zuidas op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein.

 

vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source, Amstelpark

De ‘Buzzbench’ in het Dahliarama. Kunstenares AnneMarie van Splunter wil met dit bijzondere kunstwerk mensen en bijen dichter bij elkaar wil brengen. Buzzbench is een monumentale bank in een bloemenveld die mensen een zitplaats biedt en tegelijkertijd is het een plek voor insecten. Het maakt onderdeel uit van een bijenlint door de stad.

16 juni 12.40-13.00 Meesterpreek in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

De Meesterpreek wordt gegeven door Guido Frenken, Managing Director van Cofely West Nederland.

 

12 juni – 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. 12 juni openingsweekend locatie De Vijfhoek. Bekijk de locaties op de plattegrond,  en kijk hier voor rondleidingen en meer.

 

18 – 21 juni evenement van het Sandberg Instituut, IJsbaanpad 1, Burgerweeshuis

Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni-21 juni 2015 van 15:00-21:00 uur en op 21 juni 2015. 

 

21 juni ZuidasRun

Zondag 21 juni 2015 staat het Gustav Mahlerplein in het teken van de Zuidas Run 2015 en de Kids Run van het VUmc.

 

23 juni 12.30-13.00 uur concert in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

The Hague String trio + piano, Justina Briefjes, viool Julia Dinerstein, altviool Miriam Kirby, cello Daniël Kramer, piano. Zij spelen werk van Mozart. 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.