Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 25/26

7 juli 20:00 – 21:30 uur première NOORDXZUID, bij buurtlab de Modestraat, Buikslotermeerplein 15-17, Amsterdam Noord. Toegang is gratis. Kun je de première op 7 juli niet bijwonen? Kom dan naar de PREVIEW op zaterdag 3 juli tijdens de Open Ateliers Modestraat, de video zal die dag doorlopend te zien zijn tussen 12:00 – 16:00 uur. Reserveren is verplicht, vanwege het beperkte aantal plekken. Klik hier om jte reserveren.

Online infobijeenkomst Vivaldi groene lus/Ravel was informatief          Aan de orde kwamen: vergroening, nieuwbouw en omleidingen als de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht en een snelle blik op woonbuurt Ravel. Bij de Scarlattilaan wordt en groen rondje aangelegd. Aan de Ravelgracht komen bomen maar ook krijgt het gebied Vivaldi er een woon- en twee kantoortorens bij. De bebouwing van kavel 13 start nadat houten hoogbouw gereed is. De Strozzilaan wordt in 2025 definitief ingericht inclusief laad- en losplaatsen die ook in de Albinonistraat (bussen en toeristen) zijn voorzien. Er moeten nog wel kabels en leidingen in de Ravellaan vernieuwd worden en die werkzaamheden duren langer. Omrijden is dan noodzakelijk. De openbare ruimte zal dus geleidelijk aan groener worden. Zuidas heeft omwonenden van Eurocenter en belanghebbenden al geconsulteerd en geïnformeerd. Wel moet bij de KPN-toren staande noodstroomaggregaten goed bereikbaar blijven voor onderhoud. Maar de vergroening draagt zeker bij aan een beter leef- en woonklimaat zo was de reactie.

Berichten Amsterdam Zuidas:
Informatiecentrum weer open 
    Eindelijk is het zo ver: het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum is heropend. En wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 10.00 en 16.00 uur. Uiteraard binnen de nog geldende beperkingen. Lees meer
* Nieuwe planning Zuidasdok bekend     Het omvangrijke project Zuidasdok heeft een nieuwe planning. Aanvankelijk zou één aannemer alle onderdelen realiseren. Nu is het project opgeknipt in onderdelen, die elkaar overigens in tijd wel vaak overlappen. Wanneer kunt u wat verwachten? Kijk hier.
* Start aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer     Voor de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer, inclusief de Schinkelbruggen, is de aanbesteding officieel gestart. Het project is onderdeel van het programma Zuidasdok en moet de doorstroming op de A10 Zuid verbeteren. Lees meer
* En kunnen we Zuidas nu een beetje bereikbaar houden?    Eindelijk weer collega’s live zien in plaats van via het beeldscherm. Met de opheffing van de lockdown keert het leven terug in de kantoren in Zuidas. Maar waarnaar we niet terug willen zijn de files en de overvolle treinen. Gaat dat lukken? Lees meer

Bericht in Het Parool: “Omwonenden Zuidas vrezen bouwchaos: ‘De houding is: jullie hebben gewoon pech”   Werkzaamheden bij het nog in aanbouw zijnde Zuidasdok. De bouwchaos zal nog jaren aanhouden. Veel duurder én veel langduriger. In plaats van in 2028 zijn de megawerkzaamheden aan de Zuidas pas op zijn vroegst in 2036 klaar. Bewoners en bedrijven maken zich grote zorgen over bouwchaos, afsluitingen en overlast. Lees meer

Bericht van VWZ: “Overlast sluis- bijeenkomst op 7 juli 2021 19:00 online” Diverse diensten van de gemeente zijn hierbij aanwezig. Aanmelden kan via info@vwz.amsterdam dan sturen zij een link. Een aantal mensen uit de buurt was van plan om foto’s en video’s van de overlast te verzamelen. Geef ze door via info@vwz.amsterdam. Dit is een vervolg op het overleg van 25 maart. Het verslag van de vorige vergadering vind je hier.

7 juli vergadering RAAD 13.00 uur en 19.30 uur en indien nodig donderdag 8 juli om 13.00 uur en 19.30 uur 07-07-2021. Met op de asgenda o.a. Voorjaarsnota en bij Democratisering bestuurlijkstelsdel: stadsdeel plus. Bekijk de agenda hier
8 augustus vergadering raadscommissies WB en RO de agenda volgt later.
7 juli vergadering stadsdeelcommissie Zuid 19.30 met op de agenda adviesaanvraag beleidskader participatie; Begeleidende brief bij Beleidskader participatie 109.61KB Brief Beleidskader participatie 181.1KB Document Leidraad participatie. Lees meer

Ter inzage
* Waterplannen 2021   Van 12 maart tot 21 september 2021 liggen de plannen van Rijk, provincies en waterschappen om in 2027 de doelen voor schoon water te halen, ter inzage. Het Nationaal Waterprogramma ligt deze hele periode ter inzage, de andere plannen een periode van meestal 6 weken binnen deze periode. Een overzicht van de soorten plannen en de mogelijkheden hierop in te spreken vindt u hier.
* Inspraak en consultatie Oeverlanden Amsterdam: van 25 mei t/m 5 juli 2021 kunt u reageren op de concept ontwikkelstrategie. U kunt een mail met reactie sturen naar oeverlanden@amsterdam.nl. Een schriftelijke reactie kan ook naar gemeente Amsterdam, t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees meer
* t/m 4 augustus 2021 ligt het herzien ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas ter inzage. Bekijk het plan hier. Een zienswijze kan worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. T. van Wissen, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. Mondelinge zienswijzen? neem contact op met T. van Wissen via 14 020.

Kunst en Cultuur
1 juli tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID   Lees mee
  ArtZuid Groepstour, elke zondag langs de blikvangers van de tentoonstelling onder begeleiding van een kunsthistoricus. 
En 12 juli 2021 ARTZUID Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de zomervakantie       Tijdens het ARTZUID ART CAMP gaan kinderen 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Lees meer

Circl restaurant is weer open en herbeleef events, beluister podcasts of check recente video’s! van Circl.

Kijk hier iedere vrijdag om 17:00 uur naar Zuidas Today Talkshow .

5 juli tot 17 oktober, De Thomas, Origins en ARTZUID     Dan staat het imposante sculptuur Origins van beeldhouwer Ivan Cremer in de kerkzaal van de Thomaskerk. Het geheel is een grootse hommage aan de architect van de Thomaskerk Karel L. Sijmons, zijn grootvader. ‘Alles wat ik te zeggen heb zit in deze kerk’, waren de enige woorden die architect Karel L. Sijmons (1908-1989) achterliet over de totstandkoming zijn levenswerk: De Thomaskerk. Pr. Irenestraat 36. Lees meer    Vrijwilligers gezocht voor openstelling tijdens Origins vooral de weekends (een middag per week) en in augustus. Lees meer
De openingstijden zijn van 12.00 – 17.00 uur gedurende 7 dagen per week. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar pauline@hagedijk.nl.

7 -11 juli van 10-21.00 uur  eindexamententoonstelling Rietveld academie, Fred. Roeskestraat 96Reserveer vooraf een tijdslot. Lees meer

Zone@source in het Amstelpark toont o.a.:
* t/m 12 september, Here and Elsewhere in het Glazen Huis, werk van Irene Kopelman     Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00- 17.00 uur en op verzoek. Meer informatie. De nieuwe plattegrond met kunst van Zone2Source in het Amstelpark is weer gratis verkrijgbaar.  
* PIT, nieuw werk van Karin van Dam  Tussen de rode brug en het Glazen Huis staat sinds half april een zwart, stekelig object. Kunstenaar Karin van Dam plaatste haar werk PIT samen met Zone2Source. PIT is een ode aan zaden.

1 augustus artsenijhof wandeling in het Beatrixpark op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 3 oktober, 7 november, 5 december Artsenijhof:  5 september.  Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Het park heeft beperkte horeca, toiletten en schuilgelegenheid.

20 augustus Hap & Trap           Ondernemersvereniging Zuidas, een vereniging in oprichting, organiseert op vrijdag samen met Hello Zuidas en Rondes van Amsterdam: Hap & Trap op de Zuidas. Hét wielerevent van Zuidas waar niet alleen een fietswedstrijd tussen bedrijven plaatsvindt. Inschrijven voor Hap & Trap op de Zuidas kan hier.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam bereikbaar? Werkzaamheden in Zuid? Bekijk het hier. https://www.amsterdambereikbaar.nl/.

Van 17 juli t/m 15 augustus vervangen spoor Europaboulevard t.h.v. onderdoorgang A-10 kijk op Spoorvervanging Europaboulevard voor de omleidingsroutes. De werkzaamheden geven geluidsoverlast.
    
Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost     Lijnen     • 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station.


Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart

Besluit vaststellen uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur stadsdeel Zuid 2022 Gemeente Amsterdam        Lees meer
Aanvraag omgevingsvergunning
* Strawinskylaan/ Prinses Irenestraat 43
, Amsterdam – kappen 5 bomen (achter het Strawinskyhuis). Aanvrager: du Prie Bouw & Ontwikkeling BV Zaaknummer: 10421401.
* IJsbaanpad 94B 1076CW Amsterdam       innemen van de ligplaats middels het plaatsen van een bestaande woonark, met bestemming daarvan tot één woning 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
* IJsbaanpad 62E 1076CW Amsterdam.       vervangen van de oude woonark door een bestaande woonark in combinatie met het verkleinen en verplaatsen van het bestaande drijvend terras
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
* Henriëtte Bosmansstraat 47 1077XG Amsterdam      uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het casco, wijzigen van de begane grondvloer, het uitbreiden van de eerste verdieping, het vervangen van kozijn
* Prinses Marijkestraat 9 1077XA Amsterdam     realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 11 met behoud van bestemming daarvan tot één woning
* Prinses Marijkestraat 11 1077XA Amsterdam     realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 9 met behoud van bestemming daarvan tot één woning
* Amstelveenseweg 500, Amsterdam – afwerking twee nieuwe grondwaterbronnen
Maatwerkvoorschriften
* Burgerweeshuispad 101, Amsterdam            Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt. De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Buro Bron B.V. namens Energie Totaal Projecten B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van een doublet behorende tot een open bodemenergiesysteem.
APV
*Z/21/1935814 TVM/Object, Dirk Schäferstraat 47, 1076BB 2-07-2021 t/m 24 juli 2021
Z/21/1928500 apv vergunning Europaboulevard 8 1083AD   Fietsverboden, Europaboulevard 8, 1-7-2021 t/m 27-8-2021
 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Ravel, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.