Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 25

Het concept-Uitvoeringsbesluit voor plangebied Strawinsky ter inzage van 2 juni -13 juli

Belanghebbenden kunnen nu al hun zienswijze kenbaar maken. Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11.

Interview met projectleider Buitenveldertsegracht

Dienst Zuidas berichtte: “Het is hard nodig voor de waterhuishouding van Zuidas, maar het komt er ook mooi uit te zien. Dat is volgens projectleider Cees Bruijns de kern van de nieuwe Buitenveldertsegracht, rondom de VU en het VUmc. ‘Een groot deel van die gracht is een al bestaande watergang langs de AJ Ernststraat,’ vertelt hij, ‘maar direct naast het hoofdgebouw van de VU graven we de komende maanden een nieuw deel van de gracht’.” lees meer

Zuidas Run! bekijk het beeldverslag

21 juni yogales op Mahlerplein  

Hello Zuidas en de gemeente Amsterdam bieden op deze dag yogalessen aan op het Gustav Mahlerplein, om 8:30 uur en 17:00 uur. lees meer

De RAI heeft voor de RAI-buurt een Enieuwsbrief. Aanmelden kan via www.rai.nl/buurtnieuwsLees meer over het RAI parkeergebouw dat in augustus wordt opgeleverd.

Tijdelijk OV 2018 t/m 2020

“De bouwwerkzaamheden aan de Amstelveenlijn in 2018 t/m 2020 hebben gevolgen voor de reizigers van lijn 51 en lijn 5. Vandaar dat er een plan is voor het tijdelijk openbaar vervoer voor die periode: het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020. Wat houdt dit plan in?” lees meer of in de digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn juni 2016

Nieuws uit B&W 15 juni bij RO

“Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Zuidas-Ravel vast te leggen. Het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader voor het ontwikkelen van een gemengd woon-werkgebied en de herinrichting van het sportpark Goed Genoeg.”

22 juni gemeenteraad om 13:00 uur en 19.30 uur en zo nodig donderdag 23 juni 2016 vanaf 13.00 uur, Raadzaal

Agendapunt 18 Kennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 en vaststellen van de actuele saldi als nieuwe referentiesaldi van de grondexploitatie van de Zuidas. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 661)  661.16.Kennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 (Voordracht | 279.7Kb),  661A.16.Bijlage 1 Eindejaars Actualisatie Financieel Perspectief 2015 Zuidas 160330 (2.3Mb). Agendapunt 19 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 662)

Appen met de gemeente? App uw vraag naar 06 4444 0655  lees verder

Publicatie documenten o.a. Nota van Beantwoording Zuidasdok 

lees de Bijlage 1 Vaststellen bp Zuidasdok nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok nota van Wijzigingen, Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok kaartje.

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Prorail

* In de nachten van 22-24 en 29 op 30 juni 2016 mogelijk geluidshinder want er rijdt een slijptrein

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend vervoer.10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees meer

In de avond en nacht van 20 en 21 juni Europaboulevard: werkzaamheden geven geluidsoverlast

“Er wordt gewerkt aan de Europaboulevard tussen De Boelelaan en op- en afrit van de A10 binnenring. Het asfalt is versleten en wordt daarom vervangen. Tevens wordt de techniek in het wegdek, die ervoor zorgt dat de verkeersregelinstallatie ziet wanneer er een auto voor het verkeerslicht staat, vervangen. Ook plaatsen we nieuwe markeringen. Geluidshinder wordt zoveel mogelijk voorkomen door te werken voor 23.00 uur Van maandag 20 juni 20:00 uur tot dinsdag 21 juni 06:00 uur is de kant richting de RAI deels afgesloten. Autoverkeer kan via een rijstrook lang het werk rijden. Op dinsdag 21 juni wordt gewerkt van 22:00 uur tot woensdag 22 juni 05:00 uur. In deze avond/nacht is de kant richting De Boelelaan volledig afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via De Boelelaan – Beethovenstraat – Stadionweg en Diepenbrockstraat en vice versa.” bron: stadsdeel nieuws

De Kruising De Boelelaan – Van der Boechorststraat wordt in de maanden juli en augustus 2016 afgesloten wegens werkzaamheden. Oplevering is gepland eind augustus 2016. lees meer

Fase%202%20De%20Boelelaan%20OostAan de De Boelelaan Oost     Uitvoering werkzaamheden vanaf 27 juni tot eind augustus vanaf de Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat (zie kaartje) bron: bewonersbrief. Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen bereikbaar. Maart 2018 is het werk klaar.

Heien t/m juli VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast veroorzaken. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Momenteel zijn er een drietal heistellingen actief in de bouwput. Twee van deze stellingen zijn uitgerust middels een geluidsmantel (rubberen harmonica) om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Dit zijn de stellingen waarmee in de grond gevormde palen worden geproduceerd (de zo genoemde vibropalen). De derde stelling brengt geprefabriceerde palen (vooraf in de fabriek vervaardigde palen) in de grond aan. Hierbij is de inzet van een geluidsmantel technisch niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de geprefabriceerde palen omhoog moeten worden gehesen, waarna ze rechtop worden gezet onder het heiblok. Dit in tegenstelling tot de vibro stellingen. Deze stellingen hebben een vaste buis onder het heiblok staan die niet gehesen hoeft te worden. bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het verwijderen van groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. Ook het intrillen van damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017     De werkzaamheden zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld.  Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt.  lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer in de bewoners brief

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

GEMEENTE  Kennisgeving:

* Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok (2016, nr. 131/332) met nota van beantwoording en nota van wijzigingen plus de kaart. Bijlage 1 Vaststellen bp Zuidasdok Nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen bp ZuidasdokNota van Wijzigingen en Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok kaartje

* Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas

Het gaat om een gedeeltelijke herziening. Bij de planuitvoering is gebleken dat er een verschrijving is in de juridische regeling van het bestemmingsplan waardoor woningbouw niet mogelijk lijkt op een ontwikkelkavel waar dit wel is beoogd. De herziening voorziet in herstel. Het totale programma en de bouwregeling blijven ongewijzigd. In een later stadium volgt terinzagelegging.

STADSDEEL 

 * Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 841 A 

WATERSCHAP

* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een parkeerkelder ter hoogte van het Europaplein (t.b.v. bouw hotel) – AGV – W-16.00777 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

14-06-2016  26-07-2016  De Boelesloot, nabij Beethovenstraat (AK 4555), Amsterdam betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO – 1713309 t.w: het plaatsen van een zitbank aan de bovenkant trap

Verleende omgevingsvergunning Wabo 

17-06-2016  29-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam , het realiseren van een gebouw Strand Zuid

13-06-2016  26-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam, kappen van 8 bomen t.b.v. bouw Strand Zuid

Beslistermijn verlengd met 2 weken

* 10-06-2016  22-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam betreft realiseren gebouw Strand Zuid

 

21 juni 2016, 12:30-13:00 uur Lunchconcert door Ramon Lormans, marimba, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     

24 juni van 17.00 tot middernacht Zuidas Culinair     Het Zuidplein is het toneel van Zuidas Culinair Zomerfeest. Onder het genot van smaken van 22 restaurants uit het gebied brengt Hello Zuidas samen met WTCafé De Blauwe Engel een divers muzikaal programma, waaronder Lange Frans, Wicked Jazz Sounds, DJ Theo en nog veel meer. Dit jaar komt u ook vijf Zuidas winkeliers tegen op het Zuidplein.

29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte, worden bekeken. Klik hier voor meer informatie

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

NMT zomerborrel 30 juni van 17 tot 20 uur op De Boeletuin in Zuidas

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

25 augustus VUmc Kunstroute  10.00 uur en 15.30, VUmc, De Boelelaan 1117   Iedere maand organiseert mc een rondleiding. Die van juni en juli zijn al vol.     VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft een toelichting op de kunstwerken.

Lees verder over: Dok, Noordzone, Weekberichten.