Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 25

BC Ravel Residence aangesloten bij BPZ
De voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, is op recent bezoek geweest bij de studenten van Ravel Residence. Dat gebeurde n.a.v. een gesprek met hen tijdens de Meet & Greet van afgelopen mei. De bewonerscommissie Ravel wordt graag lid van het bewonersplatform en zij willen in de toekomst ook iets met ons samen organiseren. Dus wie weet wordt er een thema-avond bij hen gehouden. bekijk hun website

Lijn 464 van VU naar Gelderlandplein naar Europaboulevard
“Kantoorpersoneel, bewoners en scholieren op de Zuidas en in Amsterdam-Buitenveldert konden al gratis in luxe busjes met wifi van en naar winkelcentrum Gelderlandplein. Binnenkort kunnen ook toeristen, studenten, bewoners en werkenden van Buitenveldert-Oost tot de VU gebruikmaken van de gratis Gelderlandpleinlijn. Lijn 464 zal via de Boelelaan en de A.J. Ernststraat de Zuidas en Gelderlandplein verbinden met de Europaboulevard tussen Novotel en Holiday Inn in Buitenveldert-Oost. Lijn 465 zal in tegengestelde richting rijden, waarmee de VU zal beschikken over een snelle lijn naar het winkelcentrum en de Zuidas. Beide routes zullen drie keer per uur gereden worden door stadsvervoerder GVB.” bron Vastgoedmarkt.nl  lees verder

Interview met plintenmanager Saskia van Rill over Zuidas
Bericht Zuidas: “Zuidas ontwikkelt zich tot een gemengde stadswijk waar mensen wonen, werken en leven. Of: Zuidas is een troosteloze apenrots van kantoren en veel meer valt er niet van te maken. Dat zijn grofweg de twee meningen waarover de afgelopen tijd in de Amsterdamse media discussie ontstond. Wat gaat het worden? We vroegen het ‘plintenmanager’ Saskia Rill.” lees meer

Enquête Zuidas Run, geef uw mening
In opdracht van verschillende partners van de Zuidas Run, zoals Hello Zuidas en de gemeente Amsterdam wordt een enquête gehouden met als doel te ontdekken hoe zij bewoners meer bij de Zuidas Run kunnen betrekken en het evenement aantrekkelijker kunnen maken voor de bewoners. Nederlands kijk hier en voor de versie in het Engels kijk hier

Kijkje in de bouwput RAI hotel
“Op een hele kleine driehoek, ingeklemd tussen de RAI, de A10 en de Europaboulevard, verrijst Hotel RAI Amsterdam. De bouw startte eind 2016 in de diepte: met het aanbrengen van damwanden voor een bouwkuip. Dat was een spannende klus, vanwege de nabijgelegen Noord/Zuidlijn. Nu is de aannemer bijna zover dat hij de lucht in kan. En wel naar een hoogte van 90 meter. Wij namen samen met de bouwers en blauwe pakken (ontwikkelaar) een kijkje in de bouwput.” Bron: Zuidas lees verder

Nieuws uit B&W week 24
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B en W stemt in met grondruil met de Politie Amsterdam-Amstelland voor de realisatie van het project Zuidasdok.”

21 juni vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening aanvang 13:30, De Rooszaal 0239 stadhuis
Agendapunt 15 Vaststellen Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol (bevoegdheid raad) Nr. BD2017-005089, 22 Vaststellen Verordening gronduitgifte met gebruikmaking van erfpacht Amsterdam 2017 Nr. BD2017-003092, 23 Instemmen met het collegebesluit tot vaststelling van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 Nr. BD2017-005095, 24 Instemmen met het collegebesluit tot vaststelling van het beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten 2017 Nr. BD2017-005098, 25 Instemmen met het collegebesluit tot vaststelling van het aanvullend erfpachtbeleid voor bestaande erfpachtrechten Nr. BD2017-005102. Voor bijlagen zie de agenda
21 juni, 9.00 uur vergadering raadscommissie Wonen, De Rooszaal, stadhuis bekijk de agenda

Nieuwsbrief Amsterdam 15 juni 2017 editie Zuid met o.a. 2025: hoe ziet Amsterdam er dan uit?
Amsterdam groeit en dat heeft gevolgen voor de openbare ruimte. Hoe gebruiken we straten parken en pleinen in 2025? Meer weten? lees verder in het document 'De huiskamer van álle Amsterdammers' op deze pagina daarin staan richtlijnen voor wat de gemeente de komende jaren wil bereiken. Bekijk ook de Visie Openbare Ruimte.

Groen en subsidie
"Méér groen in de stad is het streven. In de Agenda Groen leest u hoe. Uit de tussenstand blijkt: groot groen, klein groen, groen is overal. Wat kunt ú doen voor groen? Wie groen doet, wie groen ontmoet. U kunt subsidie aanvragen voor: groene daken, groene gevels, groen in de buurt, stadslandbouw en innovatieve voedselinitiatieven. Zin in groen en inspiratie opdoen? Een overzicht van allerlei buurtinitiatieven – van insectenhuisjes, het Woeste Westen tot Tuin van Jan. Ook vindt u hier contactgegevens waar u terecht kunt om vragen te stellen." Bron: gemeente Amsterdam lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum 
     Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag open van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Bij werkzaamheden plan uw reis hier

Metro 51 rijdt tussen maandag 29 mei en eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dan dus alleen Westwijk – Spaklerweg v.v. Dit vanwege de renovatiewerkzaamheden op het metrostation Centraal Station, waarbij op CS maar 1 spoor beschikbaar is. Week 25: avonden van zondag 18 tot en met donderdag 22 juni.
Vanaf Spaklerweg:  neem metro 53 of 54 richting CS. NB! De twee laatste ritten van metro 51 richting CS, vanaf Westwijk 0.07 uur en 0.22 uur rijden wel door naar CS. Vanaf CS tot en met Amstelstation: neem metro 54 naar Spaklerweg en stap daar over op de aansluitende metro 51 richting Westwijk. bron: GVB

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost tot 4 mei – eind 2017 zie brochure_de_boelelaan_oost_def_nl-2. De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de e Boellaan.”  bron: Zuidas
Gedurende deze werkzaamheden zijn de bedrijven en woningen bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft.

Geluidmetingen op verschillende plekken in Prinses Irenebuurt      Na wat technische aanloopproblemen zijn sinds begin juni drie installaties in bedrijf die het geluid meten in de Irenebuurt. Ze meten 24 uur per dag, 7 dagen in de week het bouwgeluid waarmee de bewoners te maken hebben. De metingen moeten bevorderen dat bouwers zich aan de geluidsregels houden. Iedereen kan meekijken. kijk hier voor Open data van Munisense. Bron: Zuidas

Opheffen 40 parkeerplekken P15 (Beethovenstraat)     “Vanaf 29 mei worden 40 parkeerplaatsen opgeheven t.b.v. de bouw van de Valley. Alternatieven zijn tijdelijke parkeerplaatsen in de Antonio Vivaldistraat, openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI en Q-Park. De bouw van Valley begint in augustus 2017 en moet eind 2020 klaar zijn. Ter voorbereiding wordt vanaf eind mei de keet op parkeerterrein P15 opgebouwd. Dit is het parkeerterrein op de kruising van de Beethovenstraat en de De Boelelaan." Bron: Zuidas

Werkzaamheden de Vijfhoek fietsparkeergarage      De laatste paal is er begin juni ingetrild. Tot eind juni wordt de bouwkuip uitgegraven en daarna de keldervloer gestort. lees meer

Werkzaamheden Fred Roeskestraat.    April – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool (werkterrein B) . Maart – augustus 2017: sloop en nieuwbouw Openluchtschool. Mei – augustus 2017: inhuizing De Fred. En van Heden – begin 2018: verbouwingen Olympic Plaza en Rietveld.

Werkzaamheden Atrium afbouw     De ruwbouw van de garage Atrium nader zijn voltooiing en dan kan de afbouw beginnen. De kranen worden gedemonteerd. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel     lees meerBekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf buiten behandeling

* Strawinskylaan 77, 1077 XW: besluit buiten behandeling voor horecabedrijf We Canteen BV, …
Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 8 voor het houden van het evenement "Sportevenement" op 15 juli 2017 tot 16 juli 2017
* De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het evenement "On The Roof Filmfestival 2017". Dossiernummer 2017-23713.
* Beatrixpark, 1077 WL: voor het houden van een Bootcamp- en hardloop sessie in het park op 25 juni 2017 van 10:00 uur tot 11:30 uur, ingekomen 6 april 2017. Dossiernummer 2017-23445
* Buitenveldertselaan 5, 1082 VA: voor het houden van het evenement "Opening Nieuwe Gracht" op 18 september 2017 van 15:30 uur tot en met 18:00 uur. dossiernummer 2017-23714

Waterschap
Verleende Watervergunning: voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een kantorencomplex met kelder ter hoogte van de Parnassusweg nabij de Gustav Mahlerlaan.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

Beslistermijn verlengd

Verleende omgevingsvergunning

  • 13-06-2017 26-07-2017  Jaagpad 48, Amsterdam verplaatsen en vernieuwen van hekwerken en lichtmasten) van sportpark Jaagpad.
  • 13-06-2017 25-07-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam tijdelijk plaatsen van een fietsoverkapping ten behoeve van deelbare elektrische fietsen, voor een periode van 3 jaar.
  • 13-06-2017 25-07-2017  Gustav Mahlerplein 279, Amsterdam voor het inrichten van het gebouw en het wijzigen van de brandcompartimentering van de 25ste verdieping.
  • 01-06-2017 14-07-2017  Parnassusweg 803, Amsterdam plaatsen reclameuiting aan het gebouw

Activiteitenbesluit, melding ontvangen

Overige bekendmakingen

  • 14-06-2017 20-07-2017  IJsbaanpad 1-5, Amsterdam  Maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan GeoComfort B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van een bron behorende bij het open bodemenergiesysteem van het voormalige Burgerweeshuis

  • 13-06-2017 26-07-2017 Prinses Irenestraat 31-33, Amsterdam  De Omgevingsdienst verleent ontheffing, artikel 8.3, Bouwbesluit 2012 (vooruitlopend op de te verlenen vergunning) voor: – het vlinderen van een monolithische -1 keldervloer, deel 1 en deel 2 van bouwput 1; uit te voeren in de periode(n): – Vrijdag 16 juni 2017 van 19:00 uur tot Zaterdag 17 juni 2017 07:00 uur; – donderdag 22 juni 2017 van 19:00 uur tot vrijdag 23 juni 2017 07:00 uur; bij ongunstige weersomstandigheden kan deze datum enkele dagen verplaatsen;

 

20 juni, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Eckhardt & Tratch, Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
Marina Eckhardt, mandoline en Svetlana Tratch ook mandoline.

Uitje Concertgebouw 21 juni en later lunch
Bericht van Green Bussines Club: ”Ouderen bezoeken op 21 juni samen met medewerkers van Zuidasbedrijven een lunchconcert van Het Concertgebouw. Hier spelen leden van de Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest, Carlos Ferreira (klarinet), Koen Stapert (viool) stukken van Mendelssohn. Na afloop luncht het gezelschap samen bij Het Concertgebouw. GBC Zuidas participant TCA haalt de ouderen gratis op en brengt ze thuis met een elektrische taxi.
In 2017 organiseert GBC Zuidas ook drie lunches voor ouderen in de bedrijfsrestaurants van de GBC-participanten. Op 29 juni zal de eerste Vraag-maar-raak-lunch plaatsvinden bij de RAI Amsterdam. Tien ouderen worden gekoppeld aan medewerkers van de RAI voor een gezellige lunch. Na een welkomstwoord  gaan ouderen en medewerkers met elkaar in gesprek. Ook hierbij haln en brengen met elektrische taxi’s. In september en november zal de lunch plaatsvinden bij andere participanten van GBC Zuidas. Wilt u aanwezig zijn bij een van deze uitjes? Neem contact op met communicatieadviseur Green Business Club Zuidas Maartje Oome: Maartje@Greenbusinessclub.nl” bron GBC

25 juni Bootcamp- en hardloop sessie in het Beatrixpark van 10:00 uur tot 11:30 uur

25 juni, 15.00 uur De Ontdekking van de geneeskrachtige planten, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8      De ontdekking van de geneeskracht van veel planten blijft ons fascineren. Wie heeft wanneer ontdekt dat wilgenbast helpt tegen hoofdpijn? En waarom zijn er zo verbazend veel geneeskrachtige planten?          Verruimde openingstijden: ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en zondagmiddag van 12.00 – 17.00 uur. Toegang vrij, zaterdag en zondag ook vrij parkeren. 

Zuidas Run      De negende editie van de Zuidas Run was een gedenkwaardige. Niet alleen deden er 1350 lopers mee, ze zamelden ook nog eens bijna 10.000 euro in voor het VU medisch centrum. Dat doet onderzoek naar het fit houden van de hersenen van MS-patiënten.

tot 25 juni Tust me, I am an Artist, groepsexpo in het Glazenhuis, Amstelpark 

29 juni 12:30 – 18:00 Straatvoetbaltoernooi door de Nieuwe Poort     Na de uitwedstrijd van afgelopen jaar bij het Calvijn College, spelen de bedrijven dit jaar thuis op de Zuidas.

30 juni Zuidas Culinair van 17.00-00.00 uur op het Zuidplein     Lokale horeca en winkeliers verkopen hun producten en er zijn optredens van o.a. Verheij & Friends en Robert Leroy.  Entree gratis.

5-9 juli 2017 Eindexamententoonstelling Rietveld Academie, Fred Roeskestraat
5 juli, 16.00 uur opening speech by VALENTIJN BYVANCK en performance by NORA TURATO en 8 juli, 16.00 uur prijsuitreiking GRA AWARDS by BEN ZEGERS

9  juli van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

14 – 16 juli TREK ‘Food Truck Festival in het Amstelpark
Tijdens dit evenement toveren we een stadspark om tot een groot en gezellig openluchtrestaurant met tientallen mobiele keukentjes, live muziek, theater en acts. Vrijdag 16.00 – 23.00 uur, zaterdag 14.00 – 23.00 uur, zondag 14.00 – 22.00 uur.

tot 30 juli – ArtZuid Chapel: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Ook zijn er artist talks en lezingen over de tentoonstelling in de omliggende hotels en in musea. Startpunt van de tentoonstelling is het ARZUID paviljoen (tegenover Minervalaan 1). Hier zijn routekaart en catalogus verkrijgbaar. ARTZUID is bereikbaar met het openbaar vervoer: Tram 5, 24, 16 of Trein Station Amsterdam Zuid. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

Lees verder over: Algemeen, Kunst & Cultuur, RAI, Ravel, Weekberichten.