Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-

Deze avond stond in het teken van de nieuwe concept visie Zuidas 2015, Met aanwezigen waaronder de nieuwe gebiedsmanager Buitenveldert/Zuidas werd gediscussieerd over o.a. hoe informatie over werkzaamheden het best gecommuniceerd kan worden, wat Zuidas tot een trekpleister maakt voor bezoekers en voor bewoners tot een aantrekkelijke wijk met ontmoeingsplekken wordt. Goede bewegwijzering in het hele gebied en vanaf station Zuid naar recreactieplekken (Schinkel, Riekerhaven de Amstel en het Beatrixpark) en naar het Gelderlandplein is een must meenden de aanwezigen. Het verslag volgt later.

 

NRC Q kopte: Meer risico voor staat bij Zuidasdok

“Ondanks de gunstigere risicoverdeling doen slechts twee bouwconsortia mee met de aanbesteding. Om te voorkomen dat bedrijven voor een te laag bedrag inschrijven, zoals bij de A15 gebeurde, voert de overheid nog een wijziging in. Er komt een ondergrens om ‘prijsvechters’ te weren. Bouwers mogen niet lager bieden dan een vastgesteld bedrag, een noviteit in Nederland.” lees verder 

 

Poortjes dicht op NS-Station Zuid 

 

Opiniestuk in Het parool van Bas Soetendorp: Raad vergeet onafhankelijke check bij Zuidasdok

“Zonder onafhankelijke check gaat de gemeenteraad woensdag akkoord met het verbouwen van de Zuidas. Daarmee negeert de raad de belangrijkste motie die na de enquête naar de Noord/Zuidlijn unaniem werd aanvaard, schrijft journalist Bas Soetenhorst in een opiniestuk.” lees verder

 

Zuidasdok in Raadscommissie Ruimtelijke Ordening: VBP sprak in

De vereniging  Beethovenstraat-Parnassusweg heeft ingesproken tijdens de vergadering van de Raadscommissie RO van 27 mei jl. Klik hier voor de uitzending, de bijdrage van bestuurslid Gery Mazeland is te zien vanaf 1:42 uur. 

 

Slotbijeenkomst Bouwstenen voor Visie Zuidas 2015

De slotbijeenkomst van 9 juni 2015 leverde o.a. de volgende actieplannen op:

* Investeer in OV en fiets: mobiliteitsfonds met bedrijven

* Investeer in groen: een pocketpark in elk gebied van Zuidas

* Investeer in ruimte voor bewonersinitiatieven: zelfbouw en inrichten leefomgeving

* Investeer in werk in uitvoering: (buurt)team dat buiten de bouw begeleidt, controleert en actie onderneemt

* Investeer in verstevigen Zuidas community: bijvoorbeeld Hello Zuidas, Green Business Club en onderwijs-instellingen

* Investeer in extra fietsinfrastructuur rond station Zuid: dakpad, fietsparkeerverwijssysteem

Voor andere punten lees verder in 20150609 presentatie slotbijeenkomst def.key.

Het document ‘Bouwstenen Visie Zuidas 2015’ bevat de ingrediënten voor het concept van Visie Zuidas 2015, die in het najaar de formele inspraak ingaat. Eind 2015 zal vaststelling door de gemeenteraad plaatsvinden. BPZ vindt er veel in terug van wat we hebben aangereikt. download het pdf. Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB)

 

Twee partijen geselecteerd voor meedingen naar bouw Zuidasdok

Rijkswaterstaat heeft twee geïnteresseerde partijen geselecteerd om verder mee te dingen voor het project Zuidasdok. lees verder

 

Adviescommissie adviseert over Wijziging Erfpachtstelsel

De grondwaardecommissie adviseert de gemeente de residuele-waardemethode te hanteren om de grondwaarde te bepalen. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van de grond het verschil (residu) is tussen de marktwaarde van het object (de grond plus de opstal) en de waarde van de opstal (het gebouw). Deze methode is niet nieuw, en sluit goed aan bij de Amsterdamse erfpachtsystematiek. De commissie heeft zich echter de vraag gesteld op welke punten de toepassing van deze residuele-waardemethode voor de Amsterdamse situatie verbeterd kan worden. lees verder

 

24 juni vergadering commissie AR&S en LO&E Zuid 20:00 uur, zaal 1.32.02, President Kennedylaan 923

agendapunt 10 Hortus VU en bestemmingsreserve. 

agendapunt 12 Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 2016-2019, lees Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 20150530 def en in de agenda 

 

24 juni Raadscommissie Wonen, 09:00- 14.00 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Agendapunt 12 vaststellen gebiedsagenda o.a. Zuidas en Buitenveldert en Rivierenbuurt

04 Gebiedsagenda2016-2019_Buitenveldert_Zuidas 648.8Kb Bijlage

05 Gebiedsagenda2016_2019_DePijp_Rivierenbuurt 562.2Kb Bijlage

Voor de agenda lees verder 

 

24 juni Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, woensdag 24 juni, 14:30-17.00 uur en van 19.30-22.30 uur, De Rooszaal, 0239, Stadhuis

Agendapunt 18 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Atrium Nr. BD2015-008266 

Raadsvoordracht o.a. met uitspraak over herplant bomen op termijm lees verder en o.a. omgevingsmanagement 1 loket en stand van zaken Zuidas Groen

1 Brief aan raadscommissie RO en ID toepassen lessen NZlijn Zuidasdok 63.5Kb Bijlage

2 Brief aan raadscommissie RO en ID omgevingsmanager Zuidasdok 36.6Kb Bijlage

3 Bijlage organogram Zuidasdok.pptx 130.1Kb

4. Brief aan raadscommissie groen in Zuidas 55.2Kb Bijlage

Brief aan commissie groen Zuidas getekend 977.4Kb Bijlage

O.a. overzicht acties op korte en lange termijn: daktuin city farming op Ravel studentencomplex meer pocketparkjes.

Brief aan commissie lesen NZlijn getekend 1.6Mb Bijlage

Brief aan commissie omgevingsmanagement getekend 503.8Kb Bijlage

Commissie Flap 47.2Kb Voordracht

tkn 7 Kennis te nemen van 2e halfjaarrapportage Zuidas 2014. (BD2015-007236), Bijlage 1 Tweede Halfjaarsrapportage Zuidas_2014 2.1Mb

Voor de agenda lees verder

 

Stadsdeel Zuid besluiten AB 9 juni

1. Experiment fiscaal, belanghebbendenparkeren Prinses Irenebuurt, Nr. BD2015-000216, is akkoord.

2, Verkeersstudie Zuidas 2014 en Parkeeronderzoek Zuidas 2014, Nr. BD2015-000208 ia akkoord na aanpassing.

 

Zomer 2015 in Zuidas: werkzaamheden op een rij

kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_weblees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk op het spoor Schinkelbrug viaduct Amstelveenseweg

23 juni tot en met vrijdag 26 juni zijn er werkzaamheden met een stopmachine op het spoor tussen de Schinkelbrug en het spoorviaduct bij de Amstelveenseweg. De werkzaamheden geven mogelijk geluidshinder. lees verder

 

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's –Van 28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort-

* Tussen Amstelveen Westwijk en Centraal Station reist u met Pendelbus 55

Deze bus neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Bij het Amstelstation kunt u overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station Zuid. 

Voor de tussenliggende haltes kunt u gebruik maken van tram 5. Deze rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 

Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht

Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

 

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande metronet. Daarnaast worden op het station de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping verlengd en de lift verplaatst. Er komt ook een extra toegang naar het perron. lees verder

 

kaart_beethovenlaan_06-2015_fase_1Vanaf 22 juni t/m zondagochtend 19 juli is de Gustav Mahlerlaan vanaf de Beethovenstraat niet bereikbaar

Het autoverkeer wordt omgeleid via De Boelelaan → Buitenveldertselaan →Gustav Mahlerlaan. Er vinden kabels en leiding werkzaamheden plaats onder de kruising Gustav Mahlerlaan met de Beethovenstraat. De werkzaamheden zijn in de 1e week van augustus volledig gereed. Meer weten lees verder Vanaf 22 juni Gustav Mahlerlaan afgesloten vanaf de Beethovenstraat Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via omgevingscoordinatie@zuidas.nl

 

 

 

 

 

In juni werkzaamheden bij Motel One

In juni wordt er drie weken gewerkt aan de noordzijde van de Maaslandstraat. Het uitrijden via de Maaslandstraat naar de Europaboulevard is dan drie weken niet mogelijk. Autoverkeer kan dan gebruik maken van de noordzijde van de Gelrestraat richting de President Kennedylaan. lees verder

 

22-eind juni Uitrillen damwanden bij bouwproject Square

De aannemer die het woningbouwproject Square realiseert, gaat vanaf maandag 22 juni beginnen met het uittrillen van de damwanden. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting lawaai- en trillingshinder. lees verder

 

22 -26 juni verwijderen werkbordessen Beethovenstraat 

Beethovenstraat t.h.v. het spoorviaduct is afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen er wel door. Het verwijderen van de werkbordessen aan de westzijde gebeurt van 22 t/m 26 juni (binnen het werkterrein). 

 

t/m augustus werkzaamheden Atrium bij Strawinskylaan

* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 

* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 

* Hinder bij bouw Atrium:  Naar aanleiding van meldingen, klachten en vragen van bewoners en bedrijven uit de buurt heeft dienst Zuidas met de opdrachtgever en de aannemer afgesproken dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden.

 

Vanaf 15 juni start bouw Amstelwijck

Aannemer Vinkbouw is gestart met de bouw van 18 appartementen voor het project Amstelwijck. Amstelwijck is gelegen aan de Zuidelijke Wandelweg, direct naast het project Rivers waar aannemer BAM op dit moment aan het bouwen is. lees verder

 

Tot 7 september afsluiting fiets- en voetpad Amstelveenseweg 

Tot maandagochtend 7 september is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de Amstelveenseweg, tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskerstraat, afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan omgeleid via de westzijde van de Amstelveenseweg. 

 

Tot half september werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan

Aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht (water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan. lees verder

 

kaart_mahlerlaan_2015_fase_1_weekendT/m december werkzaamheden Gustav Mahlerlaan nabij Parnassusweg

In die periode is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert afgesloten vanwege verleggen kabesl & leidingen ven de herprofilering van de weg. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. 

  

 

 

 

 

 

 

werkzaamheden_kabels_en_leidingen_webTot eind 2015 werkzaamheden Prinses Irenestraat 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses IrenestraatHet werk in de Prinses Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase (april – augustus 2015) wordt  er gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Parnassusweg). In de tweede fase (augustus tot eind 2015) vinden de werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Beethovenstraat). Over de tweede fase volgt ter zijner tijd meer informatie.

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 19:00 uur en gaan tijdens de bouwvak door.

Hinder en overlast door bouw?

Bij vragen of meldingen stuurt u een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via een klachtenformulier. De klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Bekendmaking gemeente Amsterdam

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

* George Gershwin, kavel 13 en 15 (zuidas), 1082PP, het oprichten van 2 woongebouwen en het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage op de locatie George Gershwinlaan, blok 13 en 15, (zuidas). Dossiernummer: OLO 1273102 – Z 29895.

De stukken liggen vanaf donderdag 18 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij: Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam. Indienen van zienswijzen kan schriftelijk en gedurende zes weken bij het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam onder vermelding van het betreffend adres en aanvraag. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

* De Boelelaan 1105 (VU) – 1081HV, het tijdelijk plaatsen van 2 bovengrondse HBO-tanks, voor de periode van 1 jaar. Datum ontvangst: 12-06-2015. Dossiernummer: OLO: 1837551 – Z 42117. De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

 

Geweigerde omgevingsvergunning

* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP, aanbrengen gevelreclame. Datum besluit: 16-06-2015. Dossiernummer: OLO 1710897 – Z 12772.

 

Verleende omgevingsvergunning

* Prinses Irenestraat 43, 1077 WV: voor het houden van het evenement "Get Lost-art route" op 12 juni 2015 van 11:00 uur tot 21:00 uur, 13 juni 2015 van 12:00 uur tot 17:00 uur en op 14 juni 2015 van 12:00 uur tot en met 17:00 uur, verzonden d.d. 9 juni 2015. Dossiernummer 32-1066085.

 

Verleende evenementenvergunning

* Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van het evenement "Zuidas Run" op 21 juni 2015 van 09:00 uur tot 17:00 uur, verzonden d.d. 16 juni 2015. Dossiernummer 32-1028179. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

 

Aanvraag evenementenvergunning

* De Boelelaan 1105 0A-88, 1081 HV: voor het houden van het evenement "Vu Campus Open Air, opening studiejaar" op 3 september 2015 van 12:00 uur tot en met 20.00 uur. Dossiernummer 2015-12667.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende die periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

 

23 juni meesterpreek 12.40, Neuwe Poort, Claude Debussylaan 2 Meesterpreek door Geert Kazemier, directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam

 

23 juni 12.30-13.00 uur concert in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

The Hague String trio + piano, Justina Briefjes, viool Julia Dinerstein, altviool Miriam Kirby, cello Daniël Kramer, piano. Zij spelen werk van Mozart. 

 

24 juni 2015 lunchconcert GBC

Green Business Club Zuidas organiseert ook dit jaar weer een uitstapje naar het Concertgebouw Amsterdam. Tijdens deze middag bezoeken de Projectgroep Mensen en werknemers van GBC Participanten samen met klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid en ouderen uit Amsterdam Zuid een lunchconcert bij Het Concertgebouw. 

 

25 juni expositie 11 jaar NEWNRG, bij het miniRondeel, Gaasterlandstraat 4

8:00 uur (gratis toegang) Koffie en dagverse eitjes in het miniRondeel, in bijzonder gezelschap. Henry Meijdam, voorzitter voor de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur geeft zijn visie op hoe Nederland in 2050 voor 100% op eigen energie kan zijn. 

En opening van de Expositie 11 jaar NEWNRG ! Recente ontwikkelingen van Nul-op-de-Meter gebouwen en kennismaken met de kersverse Ondernemerscoöperatie NEWNRG! 

 

26 juni Zuidas Culinair meets Zomerfeest, Zuidplein, Amsterdam 17.00 uur

Om de zomer in te luiden viert Hello Zuidas feest met het WTCafe de Blauwe Engel Zomerfeest en Zuidas Culinair. Het programma start met een muzikaal optreden van het Amsterdam Fringe Festival, daarna betreden onder andere DJ Theo, Frans Duits, Quincy en Show me 90´s het podium! 

 

t/m 5 juli 2015 in de Thomaskerk een kleine expositie van schilderijen van Suus Scheller en foto’s van Teo Krijgsman. In het getoonde werk staat ‘de boom’ centraal – een bijbels symbool bij uitstek. De tentoonstelling is te bezichtigen voor en na de dienst op zondag, en op woensdag 24 juni van 15.00-16.30 uur. 

 

11 juli, Het Amsterdamse Bos, dance event A Day at the Park 

 

Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein. 

 

Tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. Bekijk de locaties op de plattegrond,

 

vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source, Amstelpark

In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Hier onderzoeken Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens de geschiedenis van het Amstelpark dat in 1972 aangelegd werd voor de Floriade. In het park zijn acht ruimtelijke ingrepen te zien.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.