Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

Berichten Zuidas:
*5 juli vanaf 17.00 uur 1000-koppig koor op het Gerswhinplein    Honderden zangers uit het hele land komen vrijdagmiddag 5 juli 2019 om 17.00 uur naar het George Gerswhinplein om het muziekstuk The Public Domain uit te voeren. De makers garanderen kippenvel bij het publiek. Kom ook tussen de zangers staan. Lees meer
*Het middendeel van de De Boelelaan, wat gaan we er doen?    Zwemmen in de De Boelegracht? Klinkers of asfalt op de De Boelelaan? Minder parkeerplaatsen? Meer bruggetjes? Belangstellenden kwamen op 12 juni 2019 bijeen om te praten over de herinrichting van het middendeel van de De Boelelaan. In ieder geval komt er in het najaar een vervolg om over wandelpaden en zwemwater dit najaar verder te praten. Dan gaan mensen die geïnteresseerd zijn samen met de ontwerpers aan de slag om van de parkrand iets moois te maken. En: Zoals het er nu uitziet, komt dit plan in augustus ter visie te liggen. Daarna volgt een periode van formele inspraak. Tijdens deze periode organiseert Zuidas een bijeenkomst om het plan te presenteren en toe te lichten wat we met de ingebrachte meningen en ideeën hebben gedaan. Lees meer

Schrijfwedstrijd voor Buitenveldert, Zuidas en Zuid                  Deze schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door Kunstgroep Buitenveldert. Het thema is dit jaar "De Geheime Tuin". Inzenden voor 20 augustus 2019 naar Gerdi Wind <gerdi_wind@hotmail.com> of per post G.S. Wind, Nedersticht 6, 1083 XD Amsterdam. Meer info staat op bijgevoegde flyer FB_IMG_1560898157723.jpg geheime tuin.

E-zine Vervoerregio van jun met o.a. geheime fietsroutes waaronder Hoofdfietsroute Amstelveen-Amsterdam Zuid     Lees meer 

3 juli Stadsdeelcommissievergadering 19:30 uur, President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond) Bekijk hier de agenda.

3 juli, 13.30 en 19:30 vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, raadzaal
Op de agenda bij Zuidas en Marineterrein -12 Kennis te nemen van de Jaarrapportage Zuidas 2018 09012f97829caf9e jaarrapportage Zuidas 2018. Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.- 13 Toezegging met betrekking tot Klimaatadaptatie Zuidas. Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen. Bijlage 2. Plan_voor_een_groene_Zuidas_raadsdocument.pdf 11.56MB
Zuidas en Marineterrein     TKN 13 Instemmen met beantwoording raadsadres 'Aanvullende maatregelen Zuidasdok'.  Commissievoordracht inzake beantwoording raadsadres 'Aanvullende maatregelen Zuidasdok'. 01 Raadsadres aanvullende maatregelen Zuidasdok d.d. 25 november 2018.pdf 418.87KB.  02 BRIEF Beantwoording raadsadres Aanvullende maatregelen Zuidasdok d.d. 25 maart 2019.pdf. Bekijk hier de agenda.

Erfpachtbijeenkomst 4 juli 2019, 19.30, in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36        Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en de deadline 1-1-2020 nadert. Sprekers zijn: Lex van Drooge: oud raadslid gemeenteraad CDA, Koen de Lange: behartigt al jaren belangen van erfpachters via SEBA en Laurens Lochtenberg: schrijver van het rapport "Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht". 

4 juli, 19.30 vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid 04-07-2019
Met op de agenda o.a.  27 Kennisnemen van de Principenota Fiets- en Wandelroute Sportas Nr. BD2019-005076. 2.0 Principenota fiets- en wandelroute Sportas maart 2019.pdf 34.16MB Tekststuk. Bekjk hier de agenda.

10 juli 2019, 19:30 uur, Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas, Huis van de Wijk Buitenveldert, Arent Janszoon Ernststraat 112. 

Nieuwsbrief Amsterdam 27 juni 2019 editie Zuid met o.a. "Wandelt u mee over de laatste stadsmuur van Amsterdam? en Denk mee over Schone lucht. Neem deel aan het online gesprek. U bent ook welkom op de kennismarkt van 2 juli aanstaande. Lees meer

Kunst en Cultuur
Rondleidingen aanvragen voor Botanische tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8? Stuur minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl. Eén rondleider neemt maximaal 15 deelnemers mee. Lees meer     

3 juli 16.00 uur, Opening GRADUATION SHOW 2019 Rietveld Academie, Fred. Roeskestraat 96     De tentoonstelling duurt t/m 7 juli.

5 juli 2019 17.00 uur het Nederlands Kamerkoor & de Internationale Koorbiënnale ‘The Public Domain’ op het Gershwinplein   ‘The Public Domain’ is een compositie van de wereldberoemde componist David Lang en geschreven voor 1.000 zangers. Eerder werd het stuk uitgevoerd in New York, Londen en Berlijn en op 5 juli is het de beurt aan Amsterdam voor de Nederlandse première. Het concert is gratis.
5 juli Zuidas Run 2019, een uniek hardloop- en netwerkevenement in en om Zuidas     Festiviteiten op het Gustav Mahlerplein. Voorafgaand aan de start (om 19:00) kunnen deelnemers en toeschouwers terecht op het Gustav Mahlerplein (vanaf 17:00). Lees meer

6 juli t/m 1 september 2019, Discover Rembrandt in de Rai    Lees meer

7 juli wandeling in de artsenijhof Beatrixpark    Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand. Artsenijhof: 4 augustus, 1 september en Bomen: 6 oktober, 3 november, 1 december. Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij de parkingang Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg).  Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

12 t/m 14 juli 2019, Trek foodfestival in het Amstelpark       Open: Vrijdag 16.00 – 23.00 uur; Zaterdag 14.00 – 23.00 uur; Zondag 14.00 – 21.30 uur. Lees meer

Rondleidingen bij BPD (Bouwfond Property Development) in Burgerweeshuis     Iedere tweede zaterdag van de maand. De eerst volgende is in september. Hoe laat: 12.00 – 13.30 uur. Kosten: € 25,- per persoon. Aanmelden kan via ARTTRA. Groepsrondleidingen op afspraak via mailto:kunstencultuur@bpd.nl  Lees meer over rondleidingen in het Burgerweeshuis

14 juli 11:00-18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

3/4/5 september, 21:00 – 23:00 On the Roof Film Festival op het dak van de VU/De Boelelaan 1105   Genoemde data en tijden voor 2019 onder voorbehoud   Lees meer

T/m 15 september ArtZuidroute  Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Vanaf 1 juli t/m januari 2020 werkzaamheden Strawinskypad    Er wordt gewerkt aan het Strawinskypad tussen de Vijfhoek en de Parnassusweg, en aan het aansluitende fietspad onder de Parnassusweg door richting de nieuwe rechtbank en richting de Fred. Roeskestraat. Het Strawinskypad en het fietspad langs de Parnassusweg zijn gedurende deze periode gefaseerd afgesloten. Fietsers en voetgangers worden door middel van borden omgeleid. Lees meer
Vervanging gasleiding Prinses Irenestraat door Liander    In de Prinses Irenestraat, tussen de Vijfhoek en de Thomaskerk, vervangt Liander tussen 15 juli en 2 augustus een gasleiding. Deze gasleiding voorziet het WTC van gas. Helaas is gebleken dat de capaciteit van dit deel van de gasleiding te klein is en daarom niet goed aansluit op de nieuwe gasleiding die tijdens de herinrichting van het eerste deel van de Prinses Irenestraat is aangelegd. De leiding wordt daarom vervangen door een grotere leiding. De werkzaamheden zijn zodanig gefaseerd dat de doorgang voor alle soorten verkeer over de Prinses Irenestraat altijd open is. Helaas moet een deel van de tijdelijke groenstrook grenzend aan de Vijfhoek open en wordt de beplanting weggehaald.

Betonstorten en vloeren vlinderen 2Amsterdam:        Stort -2 vloer deel 1 op 4-7-2019, – Stort -2 vloer deel 3 op 19-7-2019, ·  Stort -1 vloer deel 1 op 1-10-2019 ·  Stort -1 vloer deel 2 op 18-9-2019.

Valley geplande werkzaamheden juni/juli      Het project heeft een drie laagse ondergrondse parkeergarage. Momenteel wordt er gewerkt aan de hellingbanen die de drie lagen met elkaar verbinden. Aan de kant van de Beethovenstraat is een grote, brede trap gerealiseerd. Deze trap leidt straks naar 1e verdieping van het Plintgebouw dat ruimte zal bieden aan onder andere horeca, cultuur en kantoren. Stand van zaken torens: Noord: Begin juni is de 2e verdieping gestort. Volgens planning wordt de 3e verdieping in de tweede week van juli gestort. West: Bij toren west wordt eind juni de 2e verdieping gestort. Medio juli staat de stort van de 3e verdieping gepland. Gemiddeld wordt in elke vloer 70 ton (!) wapening verwerkt. Zuid: Begin juni is de 1e verdieping gestort. De stort van de 2e verdieping staat gepland voor de tweede week van juli. Lees meer

Buitendienststelling tram 5 (en 6)     Vanaf zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus legt VITAL in zes weken tijd de twee ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg en Zonnestein zodanig aan, dat na die zes weken, tram 5 en 6 door de verdiepte bakken kunnen rijden. In diezelfde periode worden ook meteen de haltes Van Boshuizenstraat t/m Stadshart en de spoorinfrastructuur vernieuwd. Lees meer in de Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn juni 2019.

Station RAI    Stremming tram 4 →  t/m 1 juli 2019 dus 2 juli rijdt tram4 weer vanaf het Drenthepark.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Bekendmaking Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening                                                          Aanvraag omgevingsvergunning
*Minervalaan 102
, 1077 PM: voor het vervangen en verhogen van het hekwerk aan de voorzijde.     Aanvraag evenementenvergunning
*George Gershwinplein 2, 1082 MV Amsterdam: Evenement "De Zuidas Borrel", Festival op 30 Festival op 30 augustus 2019 van 08.00 uur tot 00.00 uur, met op het drukste moment 1999 bezoekers.
Herziening ingetrokken omgevingsvergunning
*Punterspad 15, 1081 KB: voor het intrekken van het besluit voor het vergroten van het gebouw Punterspad 15, met behoud van de bestemming daarvan als sportfunctie (clubhuis van een watersportvereniging), ingetrokken d.d. 25 juni 2019.

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het voor het realiseren van bouwketen en een rioolaansluiting nabij de Schinkelbrug ter hoogte van Riekerhaven 1, Amsterdam – AGV – WN2019-003703. Aanvrager Zuidplus.

ODNZKG
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen (zie overzicht)
25-06-2019 06-08-2019  Burgerweeshuispad, nabij A10, Amsterdam   renoveren en het uitbreiden van het kantorencomplex Tripolis. Aanvrager: Maxima Propco V B.V.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd (zie overzicht)
27-06-2019 08-08-2019  Parnassusweg, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke reclame-object op de locatie Parnassusweg (AK 5080) te Amsterdam. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend (zie overzicht)
28-06-2019 09-08-2019  De Boelelaan, Amsterdam   wijzigen van omgevingsvergunning OLO-3338027 en OLO-3004539, voor het oprichten van diverse gebouwen en bouwwerken op het Sportpark "Goed Genoeg". Aanvrager: Gemeente Amsterdam
28-06-2019 08-08-2019  De Boelelaan 1117, Amsterdam   voor het wijzigen van de afblaasinstallatie voor medische isotopen op VU-kinderstad. Aanvrager: Stichting VUmc
Activiteitenbesluit, melding ontvangen (zie overzicht)
25-06-2019 06-08-2019  Gustav Mahlerplein 14, Amsterdam  starten van een nieuwe MCDonald's locatie. Melder: McDonald's

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, OV, Publicaties, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.