Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

Vandaag!!!! 26 juni inloopbijeenkomst Zuidas Ontwikkelt over werkzaamheden in Ravel en Vivaldi
Er is een middag- en een avondbijeenkomst. Er zijn korte presentaties over de plannen voor het hele gebied, het project Valley en het nieuwe sportpark van AFC. Ook is er een informatiemarkt waar u vragen kunt stellen aan de aanwezige aannemers, ontwikkelaars en medewerkers van Amsterdam Zuidas/Zuidasdok. De bijeenkomsten worden gehouden in het Clubgebouw AFC, Beethovenstraat 801. De ingang vindt u aan de De Boelelaan. Infomarkt 's middags: 12.00 -14.00 uur en Presentaties: 12.30 – 13.00 uur.  Als u om 12.00 uur komt, graag aanmelden i.v.m. de broodjes voor de lunch via info@zuidas.nl. Infomarkt:19.00  – 21.00 uur, Presentaties: 19.30 – 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. lees meer in Bewonersbrief Ravel en Vivaldi

De Groene stad maandag 3 jul, 20.00 in Circl Paviljoen ABNAMRO Mahlerplein
Voor welke groenopgave staat onze groeiende stad en hoe richten wij deze in? Denk en praat mee over hoe wij (de gemeente) de groenopgave moeten vormgeven. Gratis toegang, reserveer hier

The Beacon nieuwe buur van NOMAhouse
Bericht op dearchitect.nl: “De Amsterdamse Zuidas krijgt er een mixed-use toren bij. Het gebouw krijgt de naam The Beacon en is een ontwerp van CallisonRTKL, de dochteronderneming van Arcadis en Powerhouse Company. Arcadis betrekt de bovenste verdiepingen en gebruikt het als wereldwijd hoofdkantoor. Woningen winkels, kantoren en … een bijzondere invulling van de plint met een deels openbaar toegankelijk kunstproject, waarin wordt samengewerkt met een aantal galeries.” lees verder

Vier ontwikkelaars geselecteerd voor ontwikkeling kavels Kop Zuidas langs A10
Bericht Zuidas: “Na een voorselectie zijn op 21 juni vier ontwikkelaars uitgenodigd om mee te doen aan de definitieve selectie voor het ontwikkelen een van de kavels langs de A10 in Kop Zuidas (de oostelijke punt van Zuidas). Het nu nog onbebouwde deel van Kop Zuidas wordt een duurzame, groene wijk met moderne kantoren en een verscheidenheid aan woningen en voorzieningen. De ontwikkeling van de kavel langs de A10 is daarin een belangrijke stap.” lees meer

Twee bedrijven lanceren platform voor Hello-Bike en Student-Bike
The Bikevertising Company (X-Bike), exploitant/aanbieder van fietsen, heeft samen met Yellowstar een applicatie ontwikkeld voor twee producten: Hello-Bike en Student-Bike. De concept applicatie stelt X-Bike onder andere in staat tot locatiebeheer en het voorspellen van de fietsbehoefte van klanten. Primair is de app ontwikkeld voor een vergroeningsproject op de Amsterdamse Zuidas – X-Bike won een fietsenverhuurtender dankzij de app – maar naar de toekomst toe biedt het communicatieproduct met achterliggende neutrale Yellowstar-platform veel meer mogelijkheden. lees meer

Nieuws uit B&W week 25
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B en W stemt in met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase en stelt hogere grenswaarden vast dan gesteld in de Wet geluidshinder. Het plan voorziet in de ontwikkeling van twee kavels woningbouw met voorzieningen in de plint, een ondergrondse parkeergarage en publieksgerichte en culturele voorzieningen voor de kapel en het convict (beide gemeentelijke monumenten). Het voorliggende plan is het juridisch-planologisch toetsingskader en biedt een juridische regeling voor het zuidelijk deel van het Beatrixpark en de gemeentelijke monumenten.”

28 juni raadsvergadering 13.00 uur en 19.30 uur tevens donderdag 29 juni 2017 om 13.00 uur en 19.30 uur 28-06-2017 raadzaal stadhuis Op de agenda o.a. erfpacht

Nieuwsbrief Zuidas juni lees verder

Nieuwsbrief Amsterdam 22 juni 2017 editie Zuid met o.a. een ondernemersenquête en een enquête voor internationals (tot 14 juli online) lees verder

E-zine juni 2017 Vervoerregio lees verder

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag open van 9.00 -17.00. Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Bij werkzaamheden plan uw reis hier.

Metro 51 rijdt tussen maandag 29 mei en eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dan dus alleen Westwijk – Spaklerweg v.v.. bron: GVB

Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost na 24 mei – eind 2017    zie brochure_de_boelelaan_oost_def_nl-2 "De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de De Boelelaan. Gedurende de werkzaamheden zijn de bedrijven en woningen bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft.” bron: Zuidas. Plan uw reis via google

Opheffen 40 parkeerplekken P15 (Beethovenstraat)    “Vanaf 29 mei worden 40 parkeerplaatsen opgeheven t.b.v. de bouw van de Valley. Alternatieven zijn tijdelijke parkeerplaatsen in de Antonio Vivaldistraat, openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI en Q-Park.” bron: Zuidas infocentrum

Werkzaamheden de Vijfhoek fietsparkeergarage      Na uitgraven bouwput wordt de keldervloer gestort. lees meer

Werkzaamheden Atrium afbouw     De ruwbouw van de garage Atrium nader zijn voltooiing en dan kan de afbouw beginnen. De kranen worden gedemonteerd. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas infocentrum: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred. Begin 2018 is de verbouwing van Olympic Plaza klaar en die van de Rietveld naar verwachting in het 3e kwartaal 2017. lees meer in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel  lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel
* Vaststelling bestemmingsplan Amsterdam RAI
, partiële herziening (herstelbesluit) “met de herziening wordt de oorspronkelijk beoogde mogelijkheid van het houden van evenementen en andere festivals hersteld, maar worden daaraan die beperkingen voorwaarden gesteld die nodig zijn met het oog op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.”

* Instemmen met het aanwijzen c.q. overdragen van projecten als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen en het vaststellen van de herziene projectenlijst. 1.1.de aanwijzing als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen van de volgende projectgebieden: o.a. d. Onderdelen van het grootstedelijk gebied Zuidas (stadsdeel Zuid en Oost); bekijk de kaart hier

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
* Frederik Roeskestraat 97-A, 1076 EC: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 16 juni 2017. Dossiernummer 2016-19114.

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
* Beethovenplein 10, 1077 WM: voor het wijzigen van een terras. Dossiernummer 2017-23835.
De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid.
* Gustav Mahlerlaan 114, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-23822.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

22-06-2017 03-08-2017  Gustav Mahlerplein, Amsterdam wijziging fietsreparatieplek

20-06-2017 01-08-2017  Amstelpark 20, Amsterdam  het realiseren van een schuur in de speeltuin

Verleende omgevingsvergunning
* 22-06-2017 04-08-2017  Peter Schatstraat 65, Amsterdam  betreft het plaatsen van gevelreclame, 3 haakse lichtbakken, 2 lichtbakken woordmerk, 2 merkhuisje raamfolie en 9 lichtlijnen. Aanvrager: Ahold Europe Real Estate & Construction B.V.
* 22-06-2017 03-08-2017  Metrostation Europaplein, Amsterdam   het verplaatsen van wanden en het verwijderen van de brandwerendheid tussen het perron en de kruipruimte.

Verleende vergunning WABO uitgebreid
* 23-06-2017 06-08-2017 Fred Roeskestraat 74, Amsterdam  voor het brandveilig gebruik bouwwerk t.b.v. de tijdelijke uitbreiding van de school, met een instandhoudingstermijn tot en met 15 augustus 2019. Aanvrager: Stichting The British School of Amsterdam.

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
22-06-2017 03-08-2017 De Boelelaan t.o. 1095, Amsterdam
  melding betreft het vergroten en verplaatsen van een snackwagen.

 

29 juni 12:30 – 18:00 Straatvoetbaltoernooi door de Nieuwe Poort     Na de uitwedstrijd van afgelopen jaar bij het Calvijn College, spelen de bedrijven dit jaar thuis op de Zuidas.

30 juni Zuidas Culinair van 17.00-00.00 uur op het Zuidplein     Lokale horeca en winkeliers verkopen hun producten en er zijn optredens van o.a. Verheij & Friends en Robert Leroy.  Entree gratis.

5-9 juli 2017 Eindexamententoonstelling Rietveld Academie, Fred Roeskestraat
5 juli, 16.00 uur openingspeech by VALENTIJN BYVANCK en performance by NORA TURATO en 8 juli, 16.00 uur prijsuitreiking GRA AWARDS by BEN ZEGERS

9  juli van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

9 juli workshop Speculatieve Biology van 13.00 – 15.00 in het Glazen Huis, Amstelpark     Pinar Yoldas is uitgenodigd voor haar eerste solo tentoonstelling in Nederland met nieuw werk dat betrekking heeft op wat ze ‘speculatieve biologie’ noemt. lees meer Deelname is gratis. Reserveren via info@zone2source.net.

14 – 16 juli TREK ‘Food Truck Festival in het Amstelpark     Vrijdag 16.00 – 23.00 uur, zaterdag 14.00 – 23.00 uur, zondag 14.00 – 22.00 uur.

20 juli rondleidingen Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8       Een bijzondere ervaring is een rondleiding door gidsen die er kind aan huis zijn, en u alles kunnen vertellen over de bijzondere planten en bomen die in de tuin te vinden zijn. U kunt ook zelf een rondleiding aanvragen door minimaal 2 weken van tevoren een mailtje te sturen naar info@botanischetuinzuidas.nl.
Op 23 juli: Zintuigen van de Planten Open oog lezing: Planten kunnen van alles waarnemen en voelen, maar waar zitten deze zintuigen eigenlijk?  Open ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en zondagmiddag van 12.00 – 17.00 uur. Toegang vrij, zaterdag en zondag ook vrij parkeren. Meer informatie

tot 30 juli – ArtZuid Chapel: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Ook zijn er artist talks en lezingen over de tentoonstelling in de omliggende hotels en in musea. Startpunt van de tentoonstelling is het ARZUID paviljoen (tegenover Minervalaan 1). Hier zijn routekaart en catalogus verkrijgbaar. ARTZUID is bereikbaar met het openbaar vervoer: Tram 5, 24, 16 of Trein Station Amsterdam Zuid. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, RAI, Ravel, Vivaldi, Weekberichten.