Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

Belangrijk: Onderzoek naar de invloed van (bewoners)participatie op de Nieuwe Visie Zuidas! Doet u mee?

Onderzoekster Isabela Dowsley nodigt u uit om aan de enquête deel te nemen. Zij verzamelt daarmee gegevens om te bepalen welke invloed participatie heeft gehad op de totstandkoming van de nieuwe Visie Zuidas. Isabela studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en volgt het Urban Management en Development programma. U kunt hier naar de Engelstalige of de Nederlandstalige vragenlijst. Opmerkingen of is er iets niet duidelijk? mail naar belinhaa@gmail.com.

12 t/m 14 juli staat het Mahlerplein in teken van fietsen

Dienst Zuidas berichtte: “Van 12 t/m 14 juli staat het hier in Zuidas volledig in het teken van de fiets en brengen we tijdens een driedaags evenement een ode aan onze fietscultuur. Op en rond het Gustav Mahlerplein zal tijdens dit driedaagse evenement van alles te zien, horen en beleven zijn.” lees meer

watervertragende_groenstrook_def-01Groen en water in kop Zuidas

"Zuidas en Waternet hebben de handen ineen geslagen en leggen een watervertragende groenstrook aan tegen de steeds merkbaardere wateroverlast in Amsterdam. Deze groenstrook vangt regenwater tijdelijk op en zorgt voor een goede afvoer in de nieuwe Zuidas-woonwijk Kop Zuidas." Lees meer in het bericht van dienst Zuidas

De RAI heeft voor de RAI-buurt een Enieuwsbrief. Aanmelden kan via www.rai.nl/buurtnieuws

9 juli 10-12 uur Open huis in woongebouw Summertime

De woningen zijn zeer energiezuinig (zonnepanelen) en dankzij talrijke daktuinen krijgt Summertime een groen karakter. Start verhuur op zaterdag 9 juli. Loactie: Gustav Mahlerlaan 637, Amsterdam. lees meer op Amsterdam woont.

Nieuws uit B&W 22 juni bij RO

“Het college van B en W stemt in met het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking. Het plan voorziet in de komst van een gebouw met een kantoor, hotelappartementen en publiekgerichte voorzieningen. Vanwege de ontwikkeling is ook een Wabokapvergunning aangevraagd. Omdat vorig jaar broedende boomvalken zijn aangetroffen, is ook een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd. De voorbereiding en de bekendmaking van deze besluiten gebeurt gelijktijdig, om het proces te vereenvoudigen en versnellen.”

29 juni vergadering raadscommissie ID 09:00 uur tot 12.30 uur en mogelijk op 12 juli van 19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis (29 juni); De Mirandazaal 0235, Stadhuis (12 juli)

Op de agenda bij Tkn 1 organisatieplan bereikbaarheid Amsterdam 1 Organisatieplan Bereikbaarheid Amsterdam (Bijlage | 1.2Mb) Tkn 5 Beantwoording vragen commissie ID betreffende werkzaamheden De Boelelaan Oost en optie Spoorslagsloot d.d. 16 maart 2016. (BD2016-007795) Commissie Flap (Voordracht | 88.4Kb) Betreft o.a. toegang deelgebied Vivaldi en varianten.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Hier vindt u onderaan op de webpagina een overzichtskaart 

Prorail

* In de nacht van 29 op 30 juni 2016 mogelijk geluidhinder want er rijdt een slijptrein

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend vervoer.

10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees meer

De Boelelaan West      29 juni-28 augustus werkzaamheden t.h.v. de kruising Van der Boechorstsraat    Aanvang werkzaamheden onder voorbehoud. Aansluiting rioleringsgemaal en aanleggen diverse kabels – en leidingen onder het kruispunt. Doorgaand autoverkeer niet mogelijk. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. lees meer of hier voor de meest actuele info.

Fase%202%20De%20Boelelaan%20OostDe Boelelaan Oost     Uitvoering werkzaamheden 27 juni tot eind augustus vanaf de Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat (zie kaartje) lees meer  Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen bereikbaar. Juli 2018 is het werk klaar. 

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017     De werkzaamheden zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld. Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL 

Verleende exploitatievergunning

* Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaplein 22

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

* aanleg van een plasberm in de watergang ter hoogte van Fred Roeskestraat 97a, 1076 EC Amsterdam. Casecode: W-16.01380.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 20-06-2016  01-08-2016 Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam kappen van 14 bomen

* 24-06-2016  05-08-2016 Gustav Mahlerplein, Amsterdam plaatsen van een tijdelijk kunstwerk 'Palace Ruin'

* 23-06-2016  05-08-2016 De Boelelaan 1105 (Campusplein VU), Amsterdam kap 4 bomen 

* 22-06-2016  04-08-2016 Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam gevelreclame

* 21-06-2016  03-08-2016 Fred. Roeskestraat 73, Amsterdam kappen van 5 bomen

 

29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Klik hier voor meer informatie

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

30 juni NMT zomerborrel van 17 tot 20 uur op De Boeletuin in Zuidas Aanmelden kan via de link

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

3 juli, 12.30 tot 14.00 uur het tweede concert in de nieuwe reeks zomerconcerten Dichtbij in het park (Amstelpark). In het Stadshout Paviljoen spelen het Saxofoon Kwartet Concertino,  leerlingen van de Joodse muziekschool in Buitenveldert & Lucette van der Berg zingt a shtim fun harts, troubadour van het Jiddische lied. Saskia van de Ree en Channa Peres Cohen uit Buitenveldert hebben het initiatief genomen voor een zomerprogrammering in het Amstelpark. Het Stadshout Paviljoen, een prijswinnend ontwerp van architect Florian Eckhart, staat er nu een jaar. Het principe is natuur & cultuur, door/met liefhebbers en professionele kunstenaars uit de buurt. En, dat bleek bij het eerste concert op zondag 5 juni al, dan kan je zomaar iets heel bijzonders meemaken.

Lees verder over: Weekberichten.