Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

Berichten van Zuidas     
*Kruising Amstelveenseweg/De Boelelaan 3 weken dicht         Van zaterdag 18 juli tot en met zondag 9 augustus 2020 vernieuwt GVB de trambaan op de kruising van de Amstelveenseweg en de De Boelelaan. De kruising is dan afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het Amsterdam UMC en Zuidas. Voor het GVB kijk hier want Tram 24 rijdt vanaf Centraal Station zijn normale route tot en met de halte Olympiaweg, hier slaat de tram af naar het Haarlemmermeercircuit. De 24 gaat dus niet richting Zuidas en stopt gedurende de drie weken niet bij de haltes Olympisch Stadion, IJsbaanpad, Amstelveenseweg en de De Boelelaan/VU. In plaats van tram 24 kunt u bus 62 nemen, die overigens ook stopt bij het Haarlemmermeercircuit. Deze bus rijdt zijn normale route via De Boelelaan en stopt gewoon bij de halte voor het VUmc. Voetgangers en fietsers kunnen het werk passeren. Lees meer
*Eerste stap naar nieuwe aanbesteding Zuidasdok       Nieuwe aannemers realiseren de komende jaren delen van het project Zuidasdok. Het wordt niet in zijn geheel aan één aannemer gegund, maar in samenhangende pakketten opnieuw op de markt gezet. Op 26 juni 2020 vindt een marktconsultatie plaats. Lees meer
*EBuurthubs in Zuidas, denkt u mee?          Zuidas wil graag, samen met de buurt, elektrisch deelvervoer aanbieden in eBuurthubs. Diederik Basta: ‘We roepen buurtbewoners op om hun mening te geven, zodat wij een eBuurthub op maat kunnen leveren.’ Lees meer

Berichten in Het Parool: "RAI zet overheid onder druk: grote beurs kan wél met coronaregels   “Duizenden ­ondernemers en tienduizenden banen worden nodeloos opgeofferd.” Lees meer  En: Open brief over RAI van buurtbewoners en deelnemers RAI beraad in Het Parool van 26.6.2020, ‘Drukte binnenstad verplaatsen naar de RAI is ongewenst’ Lees meer

Bericht van Waternet: “Polderdak Old School verhuist naar de Voedselbank    Het eerste Polderdak van de wereld op het dak van Old School aan de Gaasterlandstraat in Amsterdam verhuist naar het onlangs gerenoveerde pand van de Voedselbank Amsterdam Zuid. Daar komt de begroeiing van het Polderdak te liggen. Op deze manier wordt het groene dak hergebruikt op een nieuwe locatie. Het groene dak vangt water op, biedt voedsel voor insecten en werkt verkoelend in de zomer.” Lees ook meer in het artikel in Het Parool.

BuurtBudget stadsdeel Zuid! Bekijk de plannen hier en vergeet niet om voor 10 juli te liken wat u graag gerealiseerd ziet worden. Kleine greep uit de ingediende plannen: meer groen in de Mahlerlaan, speeltuin in de Pr. Irenebuurt. de Rietveld of een docuserie over de Zuidas en nog veel meer.

Uit de Gazet van Oeverlanden en Riekerploder: Plantenexcursie zondag 5 juli 11-14 uur    Nu de langste dag alweer achter ons licht wordt het de hoogste tijd het veld in te gaan en te kijken wat er bloeit en groeit in de Oeverlanden en welk dierenleven daar omheen zich afspeelt.
De droogte van een maand geleden is gelukkig afgewisseld door wat natter weer, terwijl over zonneschijn ook niet te klagen is. Ideaal voor plantengroei! Hans Bootsma en Nico Jansen zullen de excursie begeleiden en de groep in twee splitsen. Of lees meer over de Westtangent en inrichting Oude Haagseweg …De entree Oeverlanden vanuit Nieuw Sloten is erg belangrijk.

Ter inzage
*De Huisvestingsverordening en de Doelgroepenverordening worden per 1 januari 2021 gewijzigd. T/m vrijdag 17 juli 2020 kunt u reageren op de wijzigingsvoorstellen. Lees meer

*T/m 28 juli kunt u reageren op de voorstellen voor een nieuwe manier om sociale huurwoningen te verdelen.

1 juli vergadering raad, 13.00 uur Raadzaal bekijk de agenda hier
1 juli, 9:30 uur  Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (bg)  Stadsdeelcommissie-vergadering

‘Coach helpt met zelfstandig reizen in het openbaar vervoer’ Lees meer in de nieuwsbrief vervoerregio  En: Eerste stap naar nieuwe aanbesteding Zuidasdok     Nieuwe aannemers realiseren de komende jaren delen van het project Zuidasdok. Het wordt niet in zijn geheel aan één aannemer gegund, maar in samenhangende pakketten opnieuw op de markt gezet. Op 26 juni 2020 zal er een marktconsultatie zijn. Lees meer

Nieuws uit B&W week 26
Ruimtelijke ordening      
    Het college van B&W neemt kennis van de zienswijze die de gemeente Amsterdam op 9 april 2020 heeft ingediend op de Ontwerp-Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland. Op 15 mei 2020 heeft de gemeente een aanvulling op de zienswijze ingebracht bij de provincie ten aanzien van het onderwerp windenergie. De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie Noord-Holland komen in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland.

Nieuwsbrief Amsterdam 25 juni, editie Zuid, met o.a “Vakantieverhuurverbod in 3 buurten”en bekijk de kaart met terrassen: of Wat hebt u nodig in het Amsterdam van de toekomst? Lees meer

Kunst en Cultuur  
De Botanische Tuin Zuidas is weer open en.. tekenworkshops 14.00-16.30 uur, Van der Boechorstsrtaat 8, op zondag 19 en 26 juli, zondag 16 en 23 augustus
. Voor andere activiteiten kijk hier

3 juli,14.00 uur, Colleges & Masterclasses Boeklancering Staande Ovaties Joost Hoebink
Met keynote Erik Scherder, debat over 1,5 meter events met experts uit het vak, live muziek en een briljante borrel in Circl, Mahlerplein
Lees meer

5 juli 14.00 uur Kruiden (wandeling) in de Artsenijhof van het Beatrixpark   Onder leiding van Natuurgids Henk Wolters IVN. Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.  Er staan maar liefst 250 soorten medicinale planten en deze maanden zijn ze op hun best. Lees meer

Activiteiten Kunstgroep Buitenveldert: Schrijfwedstrijd speciaal voor Buitenveldert/ Zuidas en omgeving. De opdracht is: schrijf een gedicht over het veelomvattende thema “Puur Natuur”.  Inzenden voor 1 augustus 2020 per email: gerdiwind@gmail.com of per post naar: mevr. G. Wind, Nedersticht 6, 1083 XD Amsterdam o.v.v. “Schrijfwedstrijd”. Lees meer

tot 12 juli  Moon Gallery Garden, in het Amstelpark, Het Glazenhuis       Zone2Source opent haar deuren voor nu op zaterdagen en zondagen (en op afspraak). Lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Zomerwerkzaamheden Amsterdam juni t/m september! Kijk hier

Grote spoorwerkzaamheden bij Amsterdam Amstel en andere locaties spoor Amsterdam-        Van 14 tot 30 juli is er geen treinverkeer mogelijk tussen de stations Amsterdam Bijlmer ArenA en Amsterdam Centraal, beperkt metroverkeer op Amsterdam Amstel, en geen metroverkeer tussen Amsterdam Amstel – van der Madeweg. Lees meer

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020  

Parnassusweg voor de bouw rechtbank is t/m 12 juli een ontheffing verleend voor werken buiten reguliere werktijden -19.00- 22.30 uur.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
APV

Z/20/1763683 Object, Jaagpad 48, 22-6-2020 t/m 17-7-2020
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
*Beethovenplein 10, 1077WM: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras, ingekomen d.d. 17 juni 2020. Zaaknummer Z/20/1775136.
Z/20/1775136 exploitatievergunning V'Business BV – Beethovenplein 10 – 1077WM
*Jaagpad 48, 1059 BP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras.                                                                                                                                               Z/20/1774663 exploitatievergunning CafeB – Jaagpad 48 – 1059BP exploitatievergunning met een looptijd: van 17-06-2020 – 17-06-2025.
Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure  
*Prinses Margrietstraat 8, 1077LA: voor het vergroten van de begane grond en kelder van met behoud van bestemming daarvan tot één woning, Z2020-Z000468, OLO-nummer 5032445.
Aanvraag omgevingsvergunning
*Henriëtte Bosmansstraat 39,
1077XG: voor het kappen van één boom staande in de tuin
*Willem Pijperstraat 19, 1077XK: voor het maken van een muurdoorbraak en het realiseren van een dakopbouw.

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied zie overzicht
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
26-06-2020 06-08-2020  Maurice Ravellaan 4, Amsterdam, wijzigen reclame uitingen op de locatie sportpark "Goed Genoeg", in afwijking van eerder verleende omgevingsvergunningen OLO-3338027 (zaak 6892184), OLO-3004539 (zaak 4387582) en OLO-4398633 (zaak 8956981). Aanvrager: Gemeente Amsterdam
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen                                                           25-06-2020 06-08-2020  Maurice Ravellaan 4, Amsterdam, plaatsen damwand tussen voetbalveld AFC en de Valley. Ontvangstdatum aanvraag: 19 juni 2020. Aanvrager: ProjectManagement Bureau Zaaknummer: 9685260
*23-06-2020 04-08-2020  Kop Zuidas, Amsterdam, kappen 14 bomen op de locatie nabij de kruising Rozenoordpad, Gaasterlandpad en Dr. C.W. Ittmanpad (AF 1057) te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 9682060
23-06-2020 04-08-2020  Barbara Strozzilaan 374, Amsterdam, verwijderen trap, dichten plafond inclusief de brandscheidingswand. Ontvangstdatum aanvraag: 15 juni 2020. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V. Zaaknummer: 9672285
Wabo, reguliere procedure, vergunning geweigerd                                                         23-06-2020 04-08-2020  Claude Debussylaan 134, Amsterdam, plaatsen gevelreclame Aanvrager: Von Poll Real Estate Amsterdam B.V. Zaaknummer: 9543231
Beslistermijn verlengd met 6 weken
22-06-2020 03-08-2020  Tommaso Albinonistraat 5, Amsterdam, veranderen kozijn en gevel paneel en het bouwen van een tussenvloer. Aanvrager: Mobiquity B.V. Zaaknummer: 9582663

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, RAI, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.