Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

5e en 6e spoor station Zuid
Bericht van de Rijksoverheid: “Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft samen met de regio Amsterdam besloten om Amsterdam Centraal Station klaar te stomen voor een groei van 34 treinen naar 57 treinen per uur. … Ook wordt het station Amsterdam Zuid uitgebreid met een extra vijfde en zesde spoor…De reizigers binnen Amsterdam krijgen meer opties doordat vanaf Zuid de Noord-Zuidlijn in gebruik wordt genomen. Door de investeringen wordt station Amsterdam Zuid klaargemaakt als internationale hub en wordt ruimte gecreëerd voor een hoogfrequente stedelijke OV-verbinding in combinatie met woningbouw langs de verbinding Schiphol – Amsterdam Centraal. Dit draagt bij aan de mobiliteitsoplossingen gekoppeld aan de forse opgave om in de regio Amsterdam te voorzien in 230.000 extra woningen tot 2040. Voor Amsterdam Zuid heeft Van Veldhoven met de regio afgesproken om gezamenlijk ongeveer € 200 miljoen te investeren voor de uitbreiding met een vijfde en zesde spoor." Lees meer 
Bericht in Trouw: “Het derde perron dat bij die nieuwe sporen op Amsterdam Zuid hoort, wordt speciaal ingericht voor internationaal treinverkeer.  Maar ProRail wil dat perron ook gebruiken om het binnenlandse verkeer in goede banen te kunnen leiden.” Lees verder
En Amsterdam Zuidas berichtte: “Nu het besluit is genomen moet nog veel worden onderzocht door de betrokken partijen. Zo moet eerst worden uitgewerkt hoe de spooruitbreiding er het beste uit kan zien. Daarbij zullen de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen, niet alleen voor het project, maar voor de omgeving. Zo zal onder andere worden bekeken hoe het ontwerp het best aansluit op het omliggende gebied. Deze verkenning start in 2018 en is in 2019 afgerond. Hierna wordt bekeken of het verstandig is de spooruitbreiding na oplevering van Zuidasdok (2028) te realiseren of dit nu al mee te nemen in de opdracht." Lees meer

Bodemonderzoek A10    Zuid t.b.v. Zuidasdok – verkeershinder
In juni vinden bodemonderzoeken plaats op en langs de A10 Zuid, tussen knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer. Rijbanen en toe- en afritten kunnen tussen 4 juni en 27 juni tussen 23.00 en 05.00 uur zijn gesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De ochtendspits ondervindt geen hinder. Voor de spits begint, worden alle rijbanen weer vrijgegeven. Data en tijden kunnen wijzigen. Raadpleeg ook de website van Rijkswaterstaat. 25 juni: verbindingswegen van de A10 Oost naar de A2 richting Amsterdam en Utrecht, 26 juni: verbindingsweg vanaf A4 vanuit Den Haag richting A10 West, 27 juni: toerit vanaf Europaboulevard S109 naar A10 Zuid.

Valley – 33 uur betonstorten onder water
Bericht Amsterdam Zuidas, een gesprek met uitvoerder Ruud van der Thiel van Bouwcombinatie Valley  “Het afgraven van de noordelijke kuip is klaar en woensdag 20 juni 2018 is een begin gemaakt met de volgende fase van het bouwproces: het storten van een ondervloer van anderhalve meter dik. Daar bovenop komt de fundering komt van het reusachtige complex. Het werk begon om 19.00 uur ‘s avonds. Duikers waren al bezig geweest om de palen schoon te maken voordat het storten begon. Daarna daalden ze af naar 13 meter diepte om te helpen bij het storten van het onderwaterbeton.” Lees verder en bekijk de afbeeldingen en volg de bouw via de webcam.

Get Lost tentoonstelling kunstwerken
Bericht Amsterdam Zuidas: “De afdeling Zuidas van de gemeente, projectorganisatie Zuidasdok en aannemer ZuidPlus (die Zuidasdok bouwt) zijn samen opdrachtgever van het kunstwerk ‘Demo’, van kunstenaar Rosa Sijben." Het parool berichtte: “Wie op de Beethovenstraat de A10 passeert, wordt aan de Zuidaskant op rechts verrast door een gele zee. Een groepje bouwborden is door Rosa ­Sijben bedekt met een monochrome laag verf.” Lees verder of Bekijk hier waar de kunstwerken zich bevinden (Christian Neefestraat 2, Prinses Irenestraat 43, Gustav Mahlerplein 1, Claude Debussylaan t.o. 273, Parnasusweg, De Boelelaan 1105, Amstelveenseweg, IJsbaanpad 1-5, Fred. Roeskestraat 100). Of lees het artikel in Trouw.

Innovatieplatform Epicenter naar Zuidas
Bericht Amsterdam Zuidas: “Een ‘digital innovation house’, zo noemt het Zweedse bedrijf Epicenter zich. In juli gaat het open, in de EDGE Olympic. Innovatie, creativiteit, samenwerken en groei, daar draait het om bij Epicenter.” Lees verder

27 juni 19.30 – 22.00 uur, Huis van de wijk Buitenveldert, Praat met de Stadsdeelcommissie in de Wijk – Buitenveldert/ Zuidas over wat u bezighoudt in uw wijk  De commissie is benieuwd naar uw mening en uw ideeën.

Doe mee met de Week van Zuid van 23 – 28 juni     Kijk in het programma wat er te doen is. En 27 juni informatiemarkt over Het Amsterdams onderwijssysteem 14.30 – 16.00 Playground Merkelbachschool, A.J. Ernststraat 128 en 15.15 – 16.30 Huis van de Wijk, A.J. Ernstraat 112. Het Stadsdeel Zuid en samenwerkingspartners organiseert een informatiemarkt voor internationals over het Amsterdams onderwijssysteem en ontwikkeling van het kind. De bijeenkomst vindt plaats in Buitenveldert en is voor alle internationals van Zuid.
This free event is especially organised for internationals living in Amsterdam. There will be activities for children too, so you, as a parent, can easily participate. Visit the event to find out more about the upbringing of your children in Amsterdam! Various organisations that organise activities for internationals will be present, such as Dynamo, Homestart, the public library and more. Read more

Meer weten over de ontwikkelingen en het bestemmingsplan Kop Zuidas en bouw SUD en Zuidoever van Cordaan?   bekijk de presentatie van mei 2018 door Zuidas op de algemene ledenvergadering van de Mirandabuurt.

Raadsvergadering 27 juni 13.00 uur en 19.30 uur en indien nodig donderdag 28 juni 2018 om 13.00 uur en 19.30 uur, Stadhuis   Op de agenda o.a. Grondzaken- 27 Vaststellen van de actuele saldi van de actieve grondexploitaties Vereveningsfonds en Zuidas en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Vereveningsfonds en Zuidas 2018.

Nieuwsbrief Amsterdam 21 juni 2018 editie Zuid bekijk de online versie met o.a. Amsterdammers woonden nog nooit zo groot en geluidstest in Amsterdamse Bos

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Snel naar werkzaamheden in Zuidas op de kaart? Kijk hier

Werkzaamheden Valley: 33 uur storten onderwaterbeton. En: op donderdag 5 en vrijdag 6 juli wordt de tweede torenkraan op de bouwplaats van Valley Amsterdam geplaatst. Om de montagewerkzaamheden uit te voeren wordt gebruik gemaakt van mobiele kranen. Ondanks dat we de overlast tot een minimum willen beperken, ontkomen we er bij deze opbouwwerkzaamheden niet aan dat wij de veiligheidszone voor publiek moeten vergroten. Tijdelijke afzetting fietspad  Het oostelijke fietspad van de Beethovenstraat valt op gedurende deze werkzaamheden binnen de bouwveiligheidszone. Dit betekent dat het fietspad wordt afgezet met bouwhekken. Bij uitloop van de werkzaamheden wordt het fietspad ook op zaterdag 7 juli afgesloten. De bouwhekken worden dagelijks om 10.00 uur geplaatst en om circa 16.00 uur weggehaald.

Bouw EMA       De aannemer van EMA is gestart met het boren en schroeven van palen en het aanbrengen van damwanden.

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018 en GVB werkt aan de De Boelelaan van 24 juni t/m 20 juli 2018 van 00.30 tot 05.30 uur las- en slijpwerkzaamheden aan tramrails.

Bouwwerkzaamheden 2Amsterdam  Voetgangers kunnen vanaf begin juli weer direct van het Zuidplein naar de Parnassusweg. Daarvoor wordt een afgeschermd voetgangerspad ingericht langs de parkeergarage. Naast dit voetgangerspad komt en wegvak voor verkeer van en naar het loading dock van WTC. In geval van calamiteiten vluchten mensen vanuit het WTC, via de Van Beinumstraat, naar het Zuidplein. Lees verder in de infobrief.

T/m 15 augustus Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie.

Gershwin: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering. Suggesties? geef ze door aan contact@zuidas.nl.
Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. De werkzaamheden zijn begin augustus gereed.

Kop Zuidas start bouw woongebouw SUD en Zuidoever van Cordaan al in aanbouw
"De bouw van een vestiging van zorginstelling Cordaan. De aannemer is De Nijs. Direct daarnaast bouwt aannemer Slokker 45 koopappartementen in complex SUD". Lees meer  of lees het bericht van Zuidas

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Bekendmaking Rijksoverheid     O
ntwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Amsterdam voor de verbreding en het ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel. Op 3 september een hoorzitting  lees meer

Gemeente & Stadsdeel
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, plaatsen van een drijvende steiger in de Nieuwe Meer, tussen Koenenkade 24 en Boeierspad 26, Amsterdam

Verordening Parkeerbelastingen 2018  Lees meer
Verlenging beslistermijn
* IJsbaanpad 118, 1076 CW: voor het vervangen van een bestaande woonark op het adres

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Burgerweeshuispad 201, 1076 GR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras.
* Betuwestraat 29, 1079 PR: voor het exploiteren van een alcohol verstrekkend bedrijf zonder terras.
* Gustav Mahlerlaan 525, 1082 MK: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2018-29490
Verleende omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 196, 1077 JZ: kappen van één berk (Betula pubescens), één esdoorn (Acer pseudoplatanus) en één vogelkers (Prunus padus) staande in de gemeenschappelijke tuin t.h.v. Beethovenstraat 196. Er geldt een herplantplicht.
* Arent Janszoon Ernststraat 1179 en 1187, 1081 HL: voor het oprichten van een school voor basis en middelbaar (internationaal) onderwijs voor 1400 leerlingen (700 basis en 700 middelbaar) op een terrein dat vrijkomt na sloop van een bestaand gebouw, verzonden d.d. 21 juni 2018. OLO-nummer 3212773.
Verleende evenementenvergunning
* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "TREK 2018" van 13 juli 2018 t/m 15 juli 2018 van 14:00 uur tot 24:00 uur.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

21-06-2018 02-08-2018  Gustav Mahlerlaan 1200 – 1244, Amsterdam   plaatsen van reclame-uitingen op het terrein. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V..
20-06-2018 01-08-2018  Tjotterspad 3, Amsterdam realiseren van een botenloods
20-06-2018 01-08-2018  Sectie: AK 4627, Amsterdam   Inrichten van een werkterrein t.b.v. realisatie Zuidasdok. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F..
20-06-2018 01-08-2018  Sectie: AK 5024, Amsterdam  inrichten van een werkterrein t.b.v. realisatie Zuidasdok. (voorbouwlocatie Britten) Aanvrager: ZuidPlus V.O.F..
18-06-2018 30-07-2018  De Boelelaan 50, Amsterdam  plaatsen van 32 vlaggenmasten van 10 meter hoog (vanaf maaiveld) op de noordelijke bij tribune. Aanvrager: Gemeente Amsterdam- stadsdeel zuid.
Vergunning verleend
22-06-2018 03-08-2018  Strawinskylaan 4111, Amsterdam  plaatsen van vijf nieuwe handelsreclames op het Atriumgebouw. Aanvrager: G & S Vastgoed B.V..
15-06-2018 26-07-2018  Strawinskylaan, Amsterdam   wijzigen van handelsreclame aan een kantoorpand (toren A) van het WTC Amsterdam, A10 zijde. Aanvrager: Beheermaatschappij W.T.C. Amsterdam B.V..
15-06-2018 28-07-2018  Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam    transformeren en uitbreiden van twee voormalige kantoortorens tot hotel met restaurant en kantoortoren op de locatie Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055. Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V..
15-06-2018 26-07-2018  Zuidas, Amsterdam  plaatsen van kunstwerken ter behoeve van “GET LOST – art route 2018” voor een periode van maximaal 3,5 maanden op de locaties: Christian Neefestraat 2, Prinses Irenestraat 43, Gustav Mahlerplein 1, Claude Debussylaan t.o. 273, Parnasusweg, De Boelelaan 1105, Amstelveenseweg, IJsbaanpad 1-5, Fred. Roeskestraat 100 te Amsterdam. Aanvrager: Stichting GET LOST.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
19-06-2018 31-07-2018  Antonio Vivaldistraat 150, Amsterdam   betreft een voorbouwlocatie ter realisatie van het project Zuidasdok. Melder: ZuidPlus V.O.F..
Geluid – ontheffing verleend
22-06-2018 02-08-2018  Parnassusweg, Amsterdam    ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) op de locatie Parnassusweg (AK 4843) te Amsterdam, op 28 juni 2018 van 19:00 uur tot 23:30 uur en op 9 juli 2018 van 19:00 uur tot 23:30 uur. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch afwerken van betonvloer t.b.v. parkeergarage op niveau -1. Aanvrager: Hurks bouw & vastgoedontwikkeling.
21-06-2018 02-08-2018  Tomasso Albinonistraat, Amsterdam  werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) op de kadastrale locaties AK 4585, 4530 en 4340 te Amsterdam, voor de periode van vrijdag 22 juni 2018 van 19:00 uur tot zaterdag 23 juni 2018 7:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch afwerken van de 2e fase van de 1e verdiepingsvloer. Aanvrager: Van der Valk Hotel Amsterdam-Zuid-As B.V..

Kunst en Cultuur
Rialto@Vumc      In juni, juli en augustus worden geen films vertoond in KC07
Botanische Tuin Zuidas   Activiteiten? Lees meer
  

26 juni Buren en Boeren Buurderij in Market 33, Claude Debussylaan 33        Ophalen van de producten tussen 17:30 en 19:30  

26 juni 2018, 12:30-13:00 lunchconcert door Freivogel & Conroy in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Cynthia Freivogel, viool en Brendan Conroy, cello.  Lees meer

27 juni, 19.00 – 21.00 uur Mini-masterclass The Gentle Art of Helping in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2       Door dr. Meindert Flikkema, Associate Professor aan de School of Business and Economics (SBE) van de VU. Een avond vol inspiratie, netwerken & goede vibes!

29 juni Zuidas Culinair Zomerfeest @ Zuidplein 17.00 uur    U bent van harte welkom om feestelijk de zomer in te luiden met muzikale optredens, hapjes en drankjes.
29 juni 2018, 19:30 uur, Les Gardiennes een ThomasFilm, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     De film is uit 2017, regie Xavier Beauvois. De Eerste Wereldoorlog is in volle gang en de mannen zijn naar het front vertrokken om tegen de Duitsers te vechten, terwijl de vrouwen op het platteland achterblijven. Lees meer en bestel direct een kaartje op de site

T/m 30 juni Tekenkabinet in het Amstelpark 13 (voormalig Galerie Park Art=)   Openingstijden zaterdag + zondag 13.00 – 17.00 uur en op afspraak (06) 20077891. Lees meer
30 juni 20.00-22.30 Doorlopende multimedia performance van The Warp, Kunstkapel, Pr Irenestraat 19   Lees verder

Stichting Art Zuid organiseert tijdens de schoolvakanties ARTZUID ART CAMP. Dit kunstkamp is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

4 – 8 juli 16.00 uur opening eindexamententoonstelling Gerrit Rietveldacademie, Fred. Roeskestraat 96   
t/m 8 juli Machine Wilderness in het Glazenhuis in het Amstelpark    Een tentoonstelling met werk van Ian Ingram, Driessens & Verstappen, Rihards Vitols en Jip van Leeuwenstein. Lees meer
t/m 22 september Circl.ART: Reservoir Bits, Monira Al Qadiri neemt je mee verdwalen        De presentatie is onderdeel van Get Lost – art route, die jonge, veelbelovende kunstenaars koppelt aan bedrijven op en rondom de Zuidas.
t/m 23 september Get Lost, kunst in de openbare ruimte    Get Lost maakt deel uit van Pay Attention Please!, “11 toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen tonen in de zomer van 2018 de rijkdom van de publieke ruimte van Amsterdam.” bekijk hier waar de kunstwerken zich bevinden (Christian Neefestraat 2, Prinses Irenestraat 43, Gustav Mahlerplein 1, Claude Debussylaan t.o. 273, Parnasusweg, De Boelelaan 1105, Amstelveenseweg, IJsbaanpad 1-5, Fred. Roeskestraat 100).

Lees verder over: Algemeen, Gershwin, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Strawinsky, Vivaldi, Weekberichten.