Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 27

Vanwege vakantie zullen de weekberichten in de komende tijd onregelmatig verschijnen.

Dienst Zuidas organiseert fietstocht langs groen in de Zuidas


pluktuin met uitzicht op de VU

Uitbundig groen, in bloei, wat is gebeurd, wat komt straks of later en wat zijn de mogelijkheden…… De diendst Zuidas organiseert een fietstochtje door het groen in Zuidas op donderdag 19 juli van 14.00 – 17.00 uur. De tocht gaat langs de gerealiseerde groen ideeën, die vorig jaar tijdens de fietstocht zijn verzameld. Ton Muller (ontwerper van het Team Openbare Ruimte & Verkeersontwerp van DRO) en Cees Bruijns (projectleider Ontwikkelingsbedrijf A’dam) zijn ook van de partij en zij zullen een korte toelichting geven op de gerealiseerde groenprojecten en de stand van zaken van het groen in Zuidas. Wilt u weten of er plaats is mail dan voor woensdag 11 juli uw vraag naar Sacha Stolp. Zij is bereikbaar via groen@zuidas.nl

Nieuws uit Kenniskwartier: Bestemmingsplan VUmc

De dienst Zuidas bericht: “Op 25 april 2012 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam het milieueffectrapport (MER) voor de verdere ontwikkeling van de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum (MER VU / VUmc) aanvaard en een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied waar het VU medisch centrum gevestigd is. Het bestemmingsplan VU medisch centrum (e.o.) is met ingang van 22 juni 2012 onherroepelijk.”

AFC krijgt maar vijf velden op de Zuidas

Het Parool berichtte dat: “AFC en de gemeente ruziën al jaren over de velden, die door het oprukken van de Zuidas op extreem dure grond liggen. Voetbalclub AFC krijgt maar vijf voetbalvelden op de Zuidas. Dat heeft het college van b. en w. besloten. AFC had op zes of zeven velden gehoopt.

AFC moet clubhuis en hoofdtribune aan Boelelaan in 2014 ontruimen

Het Parool berichtte ook dat de gemeente voetbalclub AFC de duimschroeven aandraait. “Per 1 september 2014 moeten het clubhuis en de hoofdtribune aan de Boelelaan zijn ontruimd. In een vrijdag verzonden brief aan de club maakt Klaas de Boer, directeur van de Dienst Zuidas, duidelijk dat de tijd van overleg voorbij is.”

Het Parool: Eindelijk bouwplan voor terrein ‘verjaagde’ tennisclub Zuidas

“Het terrein van tennisclub Popeye Goldstar op de Zuidas, dat sinds 2009 braak ligt, lijkt eind 2013 eindelijk te worden bebouwd. Dat zegt Maarten Feilzer namens de eigenaren van de grond, projectontwikkelaar Maarsen Groep en makelaar Cor van Zadelhoff.”

Nieuws uit de Regioraad Amsterdam 26 juni: ZuidasDok en Amstelveenlijn

De Regioraad stemt met algemene stemmen in met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst ZuidasDok door het dagelijks bestuur van de Stadsregio en neemt kennis van de invulling van de motie Van Wijnen en Hendriksen uit de Regioraad van 13 maart jl. over de  samenhang van de Zuidas en de Amstelveenlijn. In de structuurvisie over het ontwerp ZuidasDok wordt rekening gehouden met het mogelijk doortrekken van de Noord/Zuidlijn. De Stadsregio draagt geen risico voor het project, maar is wel bereid om in gesprek te gaan met de overige partijen wanneer er sprake zou zijn van overschrijdingen.

Inspraak ombouw Amstelveenlijn

5 juli Stadsdeel Zuid (boven de A10) en stadsdeel Oost, Stadsdeelkantoor Zuid – President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam – Kantine. Aanvang 18.30 tot 21.30 uur. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@amstelveenlijn.nl of bel met 020 5273 722.

Workshop -Nieuw stukje Beatrixpark-

Dienst Zuidas wil de plek (het gesloopte Nicolaaslyceum) in samenwerking met bewoners, bedrijven en gebruikers vormgeven. In drie ontwerpbijeenkomsten kunt u meedenken over het ontwerp voor dit nieuwe stukje Beatrixpark. Data zijn: 12 juli en 6 september van 18.00 tot 21.00 uur, Sint Nicolaas Kapel aan de Prinses Irenestraat 19. Aanmelden bij Sanne Bouwman op 06-22205221 of e-mail: sbn@zuidas.nl.

Bekendmakingen & Kennisgevingen

1. Stadsdeel Zuid

Werken in de openbare ruimte, verleende vergunningen

  • Beatrixpark 1, 1077 WK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 september 2012 tot en met 27 februari 2013, verzonden d.d. 22 juni 2012. Dossiernummer 43-470358;
  • Beatrixpark 1, 1077 WK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012. Dossiernummer 43-473827.

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juli 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de nformatiecentra van het stadsdeel. Binnen zes weken na verzending kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen evenementenvergunning

  • Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement “Pure Markt” op 12 augustus 2012, 9 september 2012, 14 oktober 2012 en 16 december 2012 van 11.00 uur tot 18.00 uur. Dossiernummer 32-481045;

De aanvraag ligt vanaf  2 juli 2012, twee weken ter inzage bij de infocentra van het stadsdeel Zuid.

2. Gemeente Amsterdam

Kennisgeving: Ontwerpbesluit t.b.v. het project Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL) (04-07-2012)

  • ontwerpbesluit 1, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een spoorviaduct (KW16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station RAI op de locatie Europaboulevard;
  • ontwerpbesluit 2, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een spoorviaduct over de Amstel (KW20 OV-SAAL) en het gedeeltelijk slopen van het bestaande remmingwerk in de Amstel.

De eerste twee ontwerpbesluiten liggen met ingang van donderdag 5 juli 2012 t/m woensdag 15 augustus 2012 ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, gevestigd aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam. Tot en met woensdag 15 augustus 2012 kan eenieder tegen een ontwerpbesluit of de ontwerpbesluiten zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

  • besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-2012-003974) voor het uitbreiden van twee perrons aan de oostzijde van station Amsterdam Zuid WTC op de locatie Zuidplein 10 (tussen NS-km 155.09 en 155.18).

Tegen het besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Uit De Echo, 4 juli 2012:

“Aanvraag omgevingsvergunning

  • Fred Roeskestraat 94A -470747, tijdelijk uitbreiden school met 4 lokalen voor een periode van 5 jaar.

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

  • Europaplein 14 -379791, plaatsen tijdelijk paviljoen t.b.v. IBC 2012, periode augustus-september.

Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 juli zes weken ter inzage. Zienswijze indienen kan mondeling en schriftelijk.

Verlengen beslistermijn met zes weken

  • Strawinskylaan 1-372659, uitbreiden vloeroppervlak podiumkantoor B level 4.”

 

4-8 juli Eindexamententoonstelling Gerrit Rietveld Academie, Fred Roeskestraat 96

Aanmelden voor de ZuidasCup!

De dienst Zuidas bericht dat op vrijdagmiddag 28 september er weer gestreden zal worden om de felbegeerde Zuidas Cup. Sinds 2003 wordt dit toernooi ieder najaar gespeeld door private en publieke bedrijven die gevestigd zijn in Zuidas of betrokken zijn bij Zuidas projecten.

 

Lees verder over: Weekberichten.