Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27

Zuidas Culinair en Concert

culinairVorige week werd in een sfeervolle setting van terrassen en eetstalletjes een concert ten gehore gebracht door het VU orkest olv dirigent Admiraal. Geroezemoes van het publiek en het voortrazende verkeer mengden zich met de muziek van het orkest. Dat leverde een bijzondere ervaring op voor bezoekers die ondanks het frisse weer naar het Zuidplein waren gekomen. Foto’s vindt u hier.

Veel beelden van Zuidas in Zwarte zwanen

Afgelopen maandag werd de documentaire Zwarte Zwanen op Nederland 2 uitgezonden. Documentairemaker Cees Grimbergen onderzocht de Nederlandse pensioenindustrie. In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen waar de gemiddelde pensioenpremiebetaler geen weet van heeft. Op de Zuidas had hij talloze voorgesprekken. Via uitzending gemist nog te zien.

Vergeet de vragenlijst onderzoek van O+S naar Zuidas en ZuidasDok niet!

In opdracht van dienst Zuidas doet de gemeente Amsterdam onderzoek naar de bekendheid en het imago van Zuidas en project ZuidasDok. In de enquête worden vragen gesteld over de waardering van de voorzieningen en over de ontsluiting van het gebied voor auto’s en openbaar vervoer. Daarnaast wordt gevraagd naar de mogelijke overlast op Zuidas door de verschillende bouwprojecten.

U heeft het vast gemerkt want vorige week ie er een brief gegaan naar 1600 huishoudens op Zuidas met het verzoek de vragenlijst online dan wel schriftelijk in te vullen. Het verspreidingsgebied was Rai, Veluwebuurt, Zorgvlied en Zuidas-Noord aan de Noordkant en VU-kwartier, Zuidas-Zuid en de Vivaldibuurt aan de zuidkant. In de aangrenzende gebieden (overig Buitenveldert, Rijnbuurt, Scheldebuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt, Omval en deel van de Schinkelbuurt) is een steekproef getrokken en zijn 386 brieven verstuurd. Daarnaast is voor dit gebied het O+S-panel benaderd. En er zijn ook ondernemers op Zuidas telefonisch benaderd voor het onderzoek en op station Zuid wordt een korte face-to-face-enquête gehouden onder forenzen.

Vergeet niet de vragenlijst in te zenden want uw mening  telt.

Help mee in de moestuin!

Geen tuin maar wel zin om te tuinieren? Kom samen met andere vrijwilligers helpen in de moestuin! De vrijwilligers komen elke zaterdag bij elkaar van 10:00 tot 15:00. Koffie en thee is aanwezig, en vaak ook koek of taart. Het team bestaat uit alle leeftijden, van 35 tot 78 jaar.

Nieuws uit B&W

  • Het college heeft ingestemd met een brief aan KinderRijk en de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel waarin staat dat het college en Stadsdeel Zuid zich zullen inspannen om op de Zuidas een Integraal Kindcentrum (IKC) mogelijk te maken. Daarvoor moet eerst een sportcomplex gesloopt worden. Het IKC moet uiterlijk eind 2015 klaar zijn.
  • Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan (o.a hogere grenswaarden Wet geluid) Fred Roeskestraat. Het gebied wordt begrensd door het Zuideramstelkanaal, de begraafplaats Buitenveldert, het talud van de ringweg A10, de op- en afrit van de S108 en de Amstelveenseweg. Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen en voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg mogelijk. (De vaststelling door de gemeenteraad staat gepland voor september 2013 en treedt bij goedkeuring per november 2013 in werking.)
  • Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met de overeenkomst met Rijkswaterstaat over het breder maken van de weg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het gaat over een project van het Rijk, maar voor de gemeente Amsterdam is de verbreding van de ringweg A10, de Gaasperdammerweg (A9) en de A9 bij het Amsterdam van belang. De gemeente stemt onder voorwaarden in met de uitvoering van het project.

Het SET-gebouw

 setgebouwArchitectenweb meldt op haar website dat;” MOPET architecten is geselecteerd voor het ontwerp van het Sein-, Energie- en Telecomgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Het SET-gebouw komt in de middenberm van de ringweg A1.”

Gasgigant vestigt zich in Amsterdam

“Gasgigant South Stream Transport vestigt zich aan de Zuidas. Het bedrijf heeft de derde tot en met de zevende verdieping gehuurd in Zuidastoren UN Studio”, aldus Het Parool van 28 juni.

Mobiliteitsknooppunt Zuidas ?

Resultaat van de bijeenkomst op 4 juni j.l van dienst Zuidas met Zuidas partners was: dat Zuidas partners het economische belang van mobiliteit veel sterker op de kaart wil zetten door middel van de airport corridor en de stationsontwikkeling. Lees meer op de website van Zuidas.

Fietsroutes Beethovenstraat en Beatrixpark aangepast

fietsroute beethoven bea 2013Vrijdag 14 juni is het fietspad aan de oostzijde van de Beethovenstraat tijdelijk buiten gebruik. Vanaf 5 augustus zal het fietspad weer open gaan. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het fietspad aan de westzijde.

Wat gebeurt er verder ?

Van 10 juni tot en met 7 juli wordt de Prinses Irenestraat heringericht. Er komt een vrijliggend fietspad in de Prinses Irenestraat en de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat wordt aangepast zodat er meer opstelruimte is voor fietsers bij het oversteken.

En op 8 juli wordt de huidige doorgaande fietsroute door het Beatrixpark afgesloten. Deze route liep ten zuiden van het St. Nicolaaslyceum. Vanaf 8 juli zal de route lopen via de Prinses Irenestraat, ten noorden van het St. Nicolaaslyceum. De aanpassing van de route is nodig voor de bouw van de kantoren van Stibbe en AkzoNobel. Het werkterrein van de nieuwe kantoren ligt op de route van het fietspad.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m 19 augustus

Vanaf vrijdag 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur is de De Boelelaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Ook wordt er vanaf begin juli aan de op- en afritten van de s108/A10 gewerkt.

Werkzaamheden Prorail bij station Rai en Riekerpolder

Vanaf 28 mei 2013 wordt gewerkt aan het inrichten van het werkterrein, waarbij het asfalt achter de afzetting wordt opgebroken. Van week 23 t/m 42 (18 oktober van 7.00-19.00 uur bouwwerkzaamheden fundering, kolommen en landhoofden aan de west- en oostzijde. Flyer in Engels en Nederlands op de webpage en de flyer pdf  A4_Flyer weekendhinder_web_NL versie 002 7.2013

Aanpassingen verkeerskruisingen door Prorail: Korte termijn tot en met 2016

waltzDe Alliantie WALTZ  waarin o.a. Prorail deelneemt, heeft afgelopen maanden diverse steunpunten gebouwd voor de nieuwe fly-over bij Riekerpolder/knooppunt De Ronde Meren. Op 1 juli 2013 werden de eerste liggers geplaatst. De liggers zijn 30 mtr lang, 2 mtr hoog en wegen 160 ton. Een spannende precisie klus van formaat.

Dit weekend nauwelijks treinen van en naar Schiphol

Vanaf deze zomer werkt Proprail intensief aan het project OVSAAL. Daardoor rijden tijdens onderstaande weekenden, beperkt tot geen treinen van en naar Schiphol. Er worden bussen ingezet. Treinvrije weekenden :• zaterdag 6 juli tot maandag 8 juli • zaterdag 7 september tot maandag 9 september, • zaterdag 7 december tot maandag 9 december.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling vanwege werkzaamheden in de metrotunnels. Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS. Bij avondsluiting van de metrotunnels kijk voor vervangend vervoer hier.

Overzicht van plannen met inzagetermijn   

omgevingsvergunning- locatie Strawinskylaan 8

Omgevingsdienst NZKG

30-05

11-07

Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord

DRO

13-06

26-07

Bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

27-06

08-08

Bestemmingsplan Ravel studentenhuisvesting, hogere waardenbesluit en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Dienst Ruimtelijke Ordening

27-06

08-08

Ontwerpbestemmingsplan Mahler digitaal te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl met  planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1202BPGST-OW01

Dienst Ruimtelijke Ordening

04-07

15-08

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Het ontwerpbestemmingsplan Mahler ligt ter inzage. Het plangebied ligt ten zuiden van de A10 en ter hoogte van Station Zuid. Aan de westkant wordt het begrensd door de Buitenveldertselaan, aan de zuidkant door de Gustav Mahlerlaan, aan de oostkant door de Beethovenstraat en aan de noordzijde door de grens van het project ZuidasDok. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard, alleen in de noordwesthoek kan nog een gebouw worden toegevoegd.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 4 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de infocentra van stadsdeel Zuid en het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1.Uw zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Amsterdam, t.a.v. De directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Aanvraag Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-708883.
  • De Boelelaan 1110, 1081 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-708874.

De aanvragen liggen vanaf 1 juli 2013 gedurende twee weken ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Uw zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning Werken in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg 769, 1081 JG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 12 augustus 2013 tot en met 31 december 2013, verzonden d.d. 24 juni 2013. Dossiernummer 43-694553.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 1 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de infocentra van stadsdeel Zuid. Het bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070 BA Amsterdam

Verleende omgevingsvergunning bouw regulier

  • De Boelelaan 1117 – 795605, kappen 14 bomen (25-06-2013);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

expo alex deAlex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.

t/m 14 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Te bezichtigen zijn tentoonstellingen van Francisco Lopez (Ghost Forest) en Dmitry Gelfand & Evelina Domnitch (Hydrogeny) in het Glazen Huis en van Arne Hendriks (The Incredible Shrinking Men) in de Orangerie. Open op donderdag t/m zondag van 12 tot 17 uur of op afspraak (email info@zone2source.net)

5 juli, The London Police and Zeus exposeren in Look for Art Gallery, Gustav Mahlerlaan 525

Opening 5 juli van 17.00-20.00.

Expositie eindexamenwerk, Gerrit Rietveld academie, Fred Roeskestraat

Opening vandaag om 16:00 uur in de patio door Jan Rothuizen. Open van woensdag 16.00-21:00, donderdag t/m zaterdag van 11:00-20:00, zondag 11:00-16:00. Bekendmaking GRA-AWARDS zaterdag 6 juli 16:00 uur.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.