Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27

ravelkavelindeling ccImpressie info-bijeenkomst herzien Uitvoeringsbesluit Ravel

Het gebied wordt momenteel omringd door kantoren, sportaccommodaties en een parkeerterrein. Niettemin waren BPZ en enkele overburen aanwezig voor een uitleg over Ravel. Na de uitleg was er waardering voor de stedenbouwkundige opzet waarin een nieuwe watergang is opgenomen, een parkeergarage voor AFC en bezoekers die onder een van de velden gepland en er is ruimte kantoren, het IKC, woningbouw en een hotel. De middensegmenthuurwoningen zullen vooral aantrekkelijk zijn voor gezinnen waardoor tussen de Mahlerlaan en de Boelelaan Zuidas uitbreidt met een nieuwe gemengde woonwerkwijk. Dat ook in Ravel een hotel staat gepland (aan de Beethovenstraat) riep, al snel de vraag op “wie gaat daar logeren” want de hotelcapaciteit in Zuidas en Buitenveldert neemt enorm toe. De suggestie was om het gebouw een meer flexibele bestemming te geven. Ook voor de reductie van windhinder langs de Beethovenstraat wordt aandacht gevraagd, zeker nu er nog een hoog gebouw bijkomt.

Voor toekomstige noord-zuid verbindingen (fietspaden) zoals langs de sportvelden die aansluit op routes door het Beatrixpark zal de veiligheid (sociaal en verkeerstechnisch) punt van aandacht moeten zijn. Op de verlengde Mahlerlaan gaat wel een snelheidsbeperking gelden. Sluipverkeer wordt zo ontmoedigd. En: na het opheffen van P15, nu in gebruik voor bufferparkeren voor de RAI zal een alternatief er voor moeten zorgen dat de woonwijk aan de overzijde van de Boelelaan niet geconfronteerd met extra parkeerdruk. Ook het afsluiten van de Van Heenvlietlaan voor auto’s vinden bewoners een goed idee want dat zou minder parkeeroverlast betekenen. Omrijden ervaren zij niet als probleem. Lees het volledige verslag op https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8408

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

2 juli vergadering gemeenteraad, 13.00 – 19.30 en op 3 juli 2014 om 13.00 uur, Raadzaal, stadhuis

Agendapunt.18. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 tot vaststellen van het bestemmingsplan Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (OVSAAL).

Agendapunt 20. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014 tot het uiten van wensen en bedenkingen inzake de hoofdlijnen voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) voor de aanbesteding Zuidasdok. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 416).

Agendapunt: Ingekomen stukken nr 8 Raadsadres van Rover.

2 juli, 20.00 – 23.00, vergadering bestuurscommissie stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923

Agendapunt: Ontwerpgebiedsagenda's en ontwerpbegroting 2015 inclusief moties en amendementen, ter besluitvorming.

Nieuws uit B&W

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur               Het college stemt in met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet van € 5,9 miljoen voor de planuit-werkingsfase van het project Ombouw Amstelveenlijn. De financiële middelen voor dit uitvoeringskrediet zijn afkomstig van Stadsregio Amsterdam. Wordt besproken in de gemeenteraad. Het college stemt in met het overdragen van het herstel van het maaiveld rondom de diepe stations en bijbehorende bijdrage van € 5.734.379,- van project Noord-Zuidlijn naar project Rode Loper. Met dit besluit wordt het project Rode loper niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe inrichting van het maaiveld boven het tracé van Noord-Zuidlijn, maar ook van alle inrichting van het maaiveld rondom de diepe stations van de lijn. Wordt besproken in de gemeenteraad.

woningbouw frstraatOntwikkeling 180 woningen in Fred Roeskestraat

Dienst Zuidas berichtte dat: "Dinsdag 1 juli hebben Provast en de gemeente Amsterdam de bouwenvelopovereenkomst getekend voor 180 huur- en koopappartementen aan de Fred. Roeskestraat op de Zuidas. Tegelijkertijd werd de turn-key overeenkomst voor 110 van de 180 appartementen getekend met Amvest. Dit is het eerste woningbouwproject in de Fred. Roeskestraat.."

zingevKlaas de Boer: “Het verband tussen zingeving en zakenleven”

“Zuidastalk op thepostonline: “In Zuidas speelt marktwerking een grote rol. Dat vooroordeel wil ik best bevestigen. Het opvallende daarbij is dat juist door die marktwerking ruimte is voor evenementen op het gebied van kunst, cultuur en zingeving. Kwestie van vraag en aanbod….” Lees hier verder.

 

schiphVastgoed.nl kopte: “Geen metro van Zuidas naar Schiphol”

“Amsterdam krijgt geen Rijksbijdrage voor het doortrekken van de nieuwe Noord-Zuidlijn van Amsterdam-Zuid naar Schiphol. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in antwoord op Kamermoties.

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam had aangekondigd deze doortrekking te onderzoeken. Zonder geld van het Rijk lijkt dit plan echter bij voorbaat kansloos. Volgens Mansveld is het doortrekken van de metro te duur en te gecompliceerd, omdat er vele bruggen en viaducten voor nodig zijn. Bovendien levert het ook te weinig passagiers op, omdat hetzelfde treinritje 10 minuten sneller is….”lees hier verder.

gedicht office 2014Winnaars poeziewedstrijd AISC bekend

De allereerste "Zuidas International School Poetry Competition is een poëziewedstrijd voor leerlingen van onder andere de Amsterdam International Community School. Initiatiefnemer is schrijver/dichter en muzikant Ronald M. Offerman. Hij wees samen met een vakkundige jury de winnaars aan: Eerste prijs Julie Prickarts met Amsterdam, de tweede prijs ging naar Ben Mock met Personification Poem, en Kohei Ishikawa  kreeg voor Kohei.de derde prijs.

 

Zuidas  nr 1 bij vraag naar kantoorruimte

"Als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de voorkeuren van kantoorgebruikers heeft CBRE de tien locaties geselecteerd met de meeste gebruikersvraag na de crisis. Voor de derde keer op een rij is Zuidas nummer 1", aldus berichtgeving op de website van Dienst Zuidas.

OVSAAL

In Dubbelklik van Prorail leest u de laatste ontwikkelingen rondom o.a. de bouw van het spoorviaduct over de Amstelveenseweg plus de planning van komende werkzaamheden aan het spoor pr_dubbelklik-informatiekrant_ov-saal_nr_3_zomer_2014_web pdf

gvbVan 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet

Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn bij station Zuid. De aansluiting van de Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd. ‚ÄčTijdens dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid.

Metro 51 rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de kaart en meer info.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat en Amstelveenseweg

De werkzaamheden vinden plaats ivm o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk wordt in fasen uitgevoerd tijdens de vakantieperiode. Voor vragen mail naar omgevingscoordinator@zuidas.nl.  Ook aan de Amstelveense wordt gewerkt. Lees hier meer in het pdf fred_roekestraat_werkzaamh 2014

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

  • Terrein Fred. Roeskestraat 91 – 1341481, herinrichten groenstrook (12-06-2014);
  • Fred. Roeskestraat 88-92 – 1341713, planologisch mogelijk maken van het uitbreiden van het gebouw met woningen en garage (12-06-2014);

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning bouw

  • Scheldeplein 1, 1078 GR: voor het wijzigen van de voorgevel van de ABN AMRO bank ter hoogte van de begane grond, verzonden d.d. 26 juni 2014. OLO-nummer 1267817.

De vergunningen zijn alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923 bij het informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA AMSTERDAM

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Scheldeplein 12, 1078 GR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 juli 2014 tot en met 28 november 2014, verzonden d.d. 25 juni 2014. Dossiernummer 43-911023.
  • Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 25 augustus 2014 tot en met 26 december 2014, verzonden d.d. 25 juni 2014. Dossiernummer 43-914771.
  • Europaplein 50, 1078 GZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 19 juni 2014 tot en met 15 augustus 2014, verzonden d.d. 18 juni 2014. Dossiernummer 43-912178.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 30 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 

 

6 juli Cliviafestival in de Hortus van de VU. Van der Boechorststraat 8

Met muziek, verhalevertellers en film.

13 juli 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark

 

13 juli aanvang 13.00 uur Artists Talks en De TheeMachine, GrondVormen in de Orangerie en het Glazenhuis van het Amstelpark

De kunstenaars van LocalStyle en GrondVormen presenteren hun project en eerdere werken. Een deel van de presentatie in de Orangerie is een thee ceremonie. Entree is gratis, maar graag wel reserveren via info@zone2source.net.

beachvolley16 en 17 juli Beachvolleybal op Mahlerplein

De transavia grand slam beachvolleybal vindt plaats van 16 tot en met 20 juli. Een gedeelte van de wedstrijden wordt gespeeld op het Mahlerplein in Zuidas op 16 en 17 juli. Speciaal hiervoor wordt een beachvolley stadion gebouwd, inclusief een flinke hoeveelheid zand.

 zuidascupInschrijving voor Zuidas Cup

Op vrijdagmiddag 26 september zal er weer gestreden worden om de felbegeerde Zuidas Cup. Sinds 2003 wordt dit toernooi ieder najaar gespeeld door private en publieke bedrijven die gevestigd zijn in Zuidas of betrokken zijn bij Zuidas projecten. Dit jaar organiseren we het evenement met SC Buitenveldert. Er kunnen maximaal 20 teams meespelen. Deadline voor inschrijvingen is 1 september 2014 via zuidascup@zuidas.nl.

 

24 juli- 13 oktober Kunstproject “The Colors of Music III” in het Beatrixpark

“Van 24 juli tot 13 oktober werkt beeldend kunstenaar Dirk Hakze in het Beatrixpark aan: ‘The Colors of Music III, zo meldt Dienst Zuidas.  Hakze zet dan de 6e symfonie van componist Gustav Mahler om in een panoramisch beeld. Dit beeld bestaat uit 57 losstaande schilderijen, die in een concentrische opstelling op het gazon staan. De diameter van het werk is 26 meter. Met dit project wil de kunstenaar klassieke muziek in de schilderkunst integreren. U kunt het wordingsproces van het panorama van dichtbij meemaken. De muziek waarop Hakze schildert is via koptelefoons te beluisteren.” zie ook www.dirkhakze.com.

 

 

                                                                                                       

Lees verder over: Weekberichten.