Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27

Resultaten Thema-avond Visie Zuidas in het vizier  Bekijk de ppp met vragen via lees verder daar vindt u ook het verslag met de antwoorden.

Nieuw bestuurlijkstelsel: gevolgen websites en openingstijden stadsdeelkantoor

Dinsdag 2 juni 2015 opende het Stadsloket Zuid op de President Kennedylaan 923 haar deuren. U kunt er terecht voor producten en diensten van de gemeente Amsterdam. U bent welkom van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Er is geen avondopenstelling meer. Digitale informatie van de stadsdelen vindt u tegenwoordig op www.amsterdam.nl.

Van buurtnieuws tot info over de bestuurscommissie in Zuid lees hier verder 

Gebiedsmanager Buitenveldert/Zuidas is de heer Van der Lem en Wijkmanager Zuidas is Peter Smit, telefoon: 020 252 4244, mobiel: 06 5149 3573 e-mail: p.smit@zuid.amsterdam.nl

 

Burgertop levert online suggesties op

De meest populaire thema’s van de dag waren: burgerparticipatie, zelfbestuur; bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven; de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing en de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum. lees verder 

 

VUmc biedt bezoeker digitale interne routeplanner 

Van CCA oncologie naar afdeling bloedafname? Op de plattegrond of in beeld te zien

“Om bezoek aan de polikliniek gemakkelijker te laten verlopen, zijn interactieve digitale plattegronden beschikbaar van alle specialismen. Ook via tablet en mobiele telefoon is de routeplanner prima te gebruiken”, aldus het VUmc.

 

Startsein bouw van De Fred 

Vastgoedmarkt meldde op haar website de start van de bouw door Provast. “Het project aan de Fred. Roeskestraat aan de rand van de Zuidas omvat 177 appartementen, verdeeld over drie gebouwen. Amvest neemt 110 appartementen op in zijn Residential Core Fund. De verhuur – in de vrije sector – begint in de loop van 2016. De andere 67 appartementen gaan in september in de verkoop.” 

In juli worden funderingspalen ingebracht en dat kan voor geluidoverlast zorgen. Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd.

 

Nieuws uit B&W week 26

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de vrijgave voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver Prinses Irenestraat 31-33. Dit voorstel wordt ter kennisname verstuurd aan de commissie Ruimtelijke Ordening van 3 september 2015. 

Verkeer en Vervoer: Het college van B en W stemt in met het wijzigen van de parkeerhandhaving in de Prinses Irenebuurt. In de periode juni 2015 tot en met februari 2016 worden door stadsdeel Zuid buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ingezet, in plaats van fiscale handhavers van Cition. In de Prinses Irenebuurt loopt een experiment met belanghebbendeparkeren (alleen parkeren door vergunninghouders). Het doel van dit experiment is de parkeeroverlast van bezoekers aan de Zuidas te beperken. De gemeente vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen en betaalt deze actief terug. Het college neemt in september een voorlopig besluit over het definitief parkeerregime in de Prinses Irenebuurt. Dit voorlopig besluit wordt vrijgegeven voor inspraak en maatschappelijke consultatie. Na het definitieve besluit gaat het nieuwe regime per 1 maart 2016 in. Bewoners uit de Prinses Irenebuurt zijn schriftelijk geïnformeerd. 

 

Krant Amsterdam editie Zuid. lees verder

Nieuwsbrief juni Zuidas. lees verder

 

1 en 2 juli vergadering gemeenteraad, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 2 juli om 13.00 en 19.30 uur, locatie: Raadzaal

Op de agenda staat o.a . vaststelling Gebiedsagenda2016-2019_Buitenveldert_Zuidas

 

WERKZAAMHEDEN AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW  kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_web

nummering hieronder is chronologisch. Op het kaartje Dienst Zuidas) is dat van links naar rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mei – 15 september Voorbereidingen Buitenveldertsegracht        5         lees verder  

 

kaart_mahlerlaan_2015_fase_1_web1 juni – eind 2015 Gustav Mahlerlaan        6

zie kaartje links en lees verder

 

 

8 juni – 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI        13

Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze geluidschermen.

 

 

 

omleiding_fiets-voetpad_amstelveenseweg_6_juni_-_7_sept8 juni – 21 augustus Amstelveenseweg        2    

Aanleg hoofddrinkwaterleiding afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg. Zie kaartje links

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart_beethovenlaan_06-2015_fase_119 juni – 5 augustus Mahlerlaan hoek Beethovenstraat        11

Aanleg nieuwe telecomkabels onder de kruising Gustav Mahlerlaan met Beethovenstraat. zie kaartje links.

22 juni t/m 19 juli is de Gustav Mahlerlaan tijdelijk niet toegankelijk. lees verder

 

28 juni – 16 augustus Station Zuid        3

Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station Zuid.

 

 

kaart_vd_boechorststraat_07-20156 juli – 15 augustus Boechorststraat- AJ Ernststraat        4

 zie kaartje links en lees verder 

 

 

werkzaamheden klaar        7

 

 

 

 

 

kaart_hdwl_aveenseweg-fr_roeskestr_fase_6b-713 juli – 21 september Fred Roeskestraat        1

Afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg.  zie voor kaartje nr 2

 

27 juli – 14 augustus Fietstunnels station RAI        12

Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI, onder de Europaboulevard. 

 

 

1 – 17 augustus Parnassusweg        8

Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingen werk, doorgang blijft mogelijk. Meer info volgt voor start uitvoering.

 

 

planning_mahlerpleinaugustus 2015 – juli 2016 Mahlerplein        10

Start fietsparkeergarage Mahlerplein. Planning links.

 

 

 

 

 

 

 

 

werkzaamheden_kabels_en_leidingen_webtot eind 2015 Pr. Irenestraat en Beatrixpark            9 

Het werk in de Prinses Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase (april – augustus 2015) wordt er gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Parnassusweg). In de tweede fase (augustus tot eind 2015) vinden de werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Beethovenstraat). De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 19:00 uur ook tijdens de bouwvak. lees verder 

 

 

 

 

 

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort-

 

 Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met Tram 5 

– bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Bij het Amstelstation kunt u overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station Zuid. 

-Tram 5 gebruikt u voor tussenliggende haltes en rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. 

Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 bij de Stations Zuid, RAI en Amstel?

•          Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).

*          Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 

*          Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.

Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 

Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht

Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

 

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande metronet. Daarnaast worden op het station Zuid de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping verlengd en de lift verplaatst en er komt een extra toegang tot het perron. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Om ruimte te maken voor de verbouwing verhuist AKO naar het Gustav Mahlerplein, in een ruimte naast Rituals. Burger King komt vooralsnog niet meer terug in de stations passage. Lees verder

 

Begin juni 2015 sporen bij Riekerpolder door Prorail gescheiden

Begin juni is een ploeg van ruim 570 werkers bij OVSAAL gestart aan een marathonoperatie. In totaal 9 volle dagen en nachten zetten zij hun tanden in het scheiden van de historisch vergroeide West- en Zuidtak van het spoor bij Amsterdam. En: het is gelukt. Bekijk het 2de journaal Riekerpolder.

Deze werkzaamheden gebeurden in het kader van het project OV SAAL (Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) wordt het baangedeelte tussen de aansluiting Riekerpolder en de splitsing bij de Utrechtboog viersporig gemaakt. Station Amsterdam RAI wordt van een tweede perron met twee sporen voorzien. Er wordt een tweede beweegbare spoorbrug gebouwd over de Schinkel en een tweede vaste brug over de Amstel. Ook de viaducten over de Museumtramlijn, Amstelveenseweg, Parnassusweg, Beethovenstraat, A2, Holterbergweg en Van der Madeweg worden verdubbeld. De werkzaamheden zijn in 2016 klaar.

 

22-eind juni uitrillen damwanden bij bouwproject Square

De aannemer die het woningbouwproject Square realiseert, gaat vanaf maandag 22 juni beginnen met het uittrillen van de damwanden. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting lawaai- en trillingshinder.

 

juli en augustus werkzaamheden Atrium (rechtbank) bij Strawinskylaan

* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 

* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 

Afspraak is dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden.

Tijdelijke rechtbank! Grenzen vervagen tussen architect en aannemer

Steden in transitie, een initiatief van Pakhuis De Zwijger, besteedt aandacht aan dit fenomeen dat zich ook op Zuidas voordoet. “Binnenkort start de bouw van de tijdelijke rechtbank aan de Parnassusweg. Een nieuwe rechtbank is nodig omdat de huidige huisvesting functioneel en technisch verouderd is.” Na de renovatie zal The New Atrium voldoen aan het duurzaamheidslabel “BREEAM Very-good in use.” lees verder 

 

Hinder en overlast door bouw?

Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. De klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie

Aanvraag omgevingsvergunning

* Scheldeplein t/o nr. 3 – 1078GR, het verplaatsen van een haringstal, voor een periode van 10 jaar. Datum ontvangst: 15-06-2015. Dossiernummer: OLO 1846201 – Z 46288.

* Boelesloot/Buitenveldertselaan – 1081AB: het aanleggen van een kadeconstructie. Datum ontvangst: 12-06-2015. Dossiernummer: OLO 1843879 – Z 44718.

* Fred. Roeskestraat 94 – 1076ED: het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke school i.v.m. van gewijzigde wetgeving m.b.t. de duur van een tijdelijke vergunning. Datum ontvangst: 23-06-2015. Dossiernummer: OLO 1859499 – Z 48290. 

 

Omgevingsvergunning beslistermijn met zes weken verlengd

* Beethovenplein 36 – 1077WM: het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel van het gebouw van Akzo Nobel. Datum beschikking: 17-06-2015. Dossiernummer: OLO 1710521 – Z 24342

 

Besluit omgevingsvergunning

* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP: het oprichten van een ABN AMRO Paviljoen. Datum beschikking: 24-06-2015. Dossiernummer: OLO 1745537 – Z 21930.

Bezwaar indienen kan maar moet binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking. U richt uw bezwaar aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

 

Aanvraag evenementenvergunning

* Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van het evenement "Kartevent voor Stichting Emma" op 9 oktober 2015 en 10 oktober 2015 van 16:00 uur tot en met 21:00 uur en van 11:00 uur tot en met 17:00 uur. Dossiernummer 2015-12036.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Een zienswijze stuurt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam. 

 

3  en 17 juli Jazz at the Southazz 17.00uur , De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

 

Green Bussiness Club in het Concertgebouw

Iedereen genoot van het uitstapje naar het lunchconcert bij Het Concertgebouw dat GBC Zuidas jaarlijks organiseert. Na het concert werd er druk nagepraat onder het genot van een gezamenlijke lunch, waar “hakken en pakken” van Zuidas, ouderen en klanten van de Voedselbank Zuid zij aan zij zaten. lees verder

 

5 juli 14.00 uur Kruidenwandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark

In de Artsenijhof staan maar liefst 250 soorten medicinale planten en in deze maanden zijn ze op hun best. Vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl.

 

t/m 5 juli 2015 in de Thomaskerk een kleine expositie van schilderijen van Suus Scheller en foto’s van Teo Krijgsman. In het getoonde werk staat ‘de boom’ centraal – een bijbels symbool bij uitstek. De tentoonstelling is te bezichtigen voor en na de dienst op zondag, en woensdag 24 juni van 15.00-16.30 uur. 

 

11 juli, Het Amsterdamse Bos, dance event A Day at the Park 

 

Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein.

 

Tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. Op 27 september Finisage. Bekijk de locaties op de plattegrond map_get_lost en kijk hier voor rondleidingen en meer


23 Augustus 12 – 14 uur Orangerie Summer Program Zone2Source, Amstelpark

In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Hier onderzoeken Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens de geschiedenis van het Amstelpark dat in 1972 aangelegd werd voor de Floriade. In het park zijn acht ruimtelijke ingrepen te zien.Debat op 4 Juli 15 – 17 uur in de Orangerie. Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens gaan in gesprek met gasten over hun onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van de Floriade en lees meer

 Zuidas Run en goede doelen

Goede doelen gesteund door het loopevenement zijn o.a. Stichting Metakids en IMC Weekendschool. Er werd in totaal 13.427 euro opgehaald. lees verder over de winnaars en de goede doelen .

 

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

t/m 1 november 2015 is in de tunnel onder het WTC Amsterdam in Zuidas te zien hoe de wondere ondergrondse wereld eruit ziet.

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.