Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27

Berichten van Amsterdam Zuidas:
* Bouwterrein aan Arnold Schönberglaan voor Zuidasdok tbv bouw Brittenpassage  “Op de Arnold Schönberglaan start eind juli 2018 met het inrichten van een bouwterrein voor het project Zuidasdok. Op de Arnold Schönberglaan, tussen het Gustav Mahlerplein en de Parnassusweg, komt een voorbouwlocatie. Zo ook aan de noordzijde van het station, tussen de metrosporen. Op deze twee werkterreinen worden in 2019 de spoordekken gebouwd waarover straks treinen en metro’s rijden. Deze spoordekken zijn tegelijkertijd het dak van de nieuwe Brittenpassage, de tweede toegang van station Amsterdam Zuid. Later wordt het werkterrein op de Arnold Schönberglaan ook gebruikt voor de bouw van de tunnel die de A10 Zuid in Zuidas ondergronds brengt. Dit werkterrein blijft naar verwachting tot 2024 in gebruik. Ook tussen de A10 Zuid en de sporen ter hoogte van het gebouw van EY komen voorbouwlocaties. De inrichting van de voorbouwlocatie op de Arnold Schönberglaan begint eind juli. Het benodigde zand en verhardingsmateriaal wordt gedurende drie weken in augustus aangevoerd via het Gustav Mahlerplein. De inrichting van de werkterreinen tussen de metrosporen aan de noordzijde van het station en tussen de A10 Zuid en de sporen ter hoogte van het EY-gebouw, starten volgens planning tussen eind 2018 en begin 2019.” Lees verder Informatiebijeenkomst Kenniskwartier en Zuidasdok 9 juli 2018 twee (middag 12.00 en avond 19.00) bijeenkomsten in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2. Lees meer in het pdf
* Bouwverkeer en bevoorrading Zuidas kan handiger    “Vrachtwagens vormen een flink aandeel van het verkeer in Zuidas. Kan dat niet slimmer? Die vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst in Circl tijdens het festival WeMakeTheCity, met een eye-opener uit 1600: watertransport.” Lees verder
* Financiële impuls voor mobiliteitsapp Zuidas     “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regionale overheden steken 20 miljoen euro in de ontwikkeling van een app waarmee reizigers hun trip kunnen plannen, boeken en betalen. Zuidas is één van deze pilots die in 2019 start. De pilot duurt 2 tot 3 jaar.”

14 juli Kom langs om over Zuidas te praten i.v.m. Gebiedsplan en -agenda
Het gebiedsteam staat op zaterdagmiddag 14 juli op meerdere plekken in de buurt gewoon op straat. Kom langs en praat mee. Tijd: 14.00 tot 15.00 uur, Fred. Roeskestraat (bij het Geert Groote College); Tijd: 15.15 tot 16.15 uur, op het Gershwinplein. Tijd: Van 16.30 tot 17.30 uur, Antonio Vivaldistraat (tegenover de Bagels & Beans). Lees meer

Raadscommissie RO 11 juli 13:30      Op de agenda: 23 Kennisnemen van afhandeling van Motie 218 (BL) van 15 februari 2018 van raadslid Boomsma c.s. inzake verlenging van de overgangsperiode voor verlengde afkoop voor woningerfpachters met Algemene Bepalingen 1994. Bij Grondzaken TKN 2 Het van overeenkomstige toepassing verklaren van de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 op erfpachtrechten met particuliere algemene bepalingen. TKN 3 Kennisnemen van het collegebesluit d.d. 29 mei 2018 inzake het aanwijzen c.q. overdragen van projecten als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen en het Vaststellen van de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling'. TKN 22 Toezegging inzake strategische reserve voor woningbouwlocaties ten behoeve van de locatie Amstelglorie. TKN 28 Kennis te nemen van de brief aan de gemeenteraad betreffende Beantwoording motie 215.18 inzake extra kwaliteit voor het Dokdakpark Zuidas. 20180215 Motie BI Vink c.s. 215.18 extra kwaliteit voor het Dokdakpark Zuidas.docx 43.73KB Tekststuk en 20180516 Beantwoording motie Vink 215_18 inz extra kwaliteit Dokdakpark.pdf. Bekijk de agenda hier
12 juli raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, 09:00  Bekijk hier de agenda.

De Uithoornlijn en de Amstelveenlijn vormen straks samen één tramlijn    Met de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Uithoornlijn juni 2018-1. En lees het artikel in Het Parool "Amstelveen: de stille verliezer van de Noord/Zuidlijn"

Nieuwsbrief Amsterdam 28 juni 2018 editie Zuid bekijk de online versie met o.a. gemeenteraad kiest Femke Halsema, Stem van Zuid en 11 juli bewonersavond Duurzaam wonen en VvE

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Snel naar werkzaamheden in Zuidas op de kaart? Kijk hier

Asfalteren fietspad Fred Roeskestraat vanaf De Fred tot aan de Amstelveenseweg. Nog voordat het fietspad geheel afgerond kan worden hebben Liander en Waternet werk in de ondergrond ter hoogte van De Rietveld Academie aangekondigd.  Daarna zal het fietspad worden geasfalteerd met rood asfalt. Het werk wordt uitgevoerd tussen zaterdag 7 juli en vrijdag 31 augustus. Er wordt gewerkt op werkdagen en zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur.  U kunt hinder ondervinden van het geluid van de machines. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018 en GVB werkt aan de De Boelelaan van 24 juni t/m 20 juli 2018 van 00.30 tot 05.30 uur las- en slijpwerkzaamheden aan tramrails.

Bouwwerkzaamheden 2Amsterdam  Voetgangers kunnen vanaf begin juli weer direct van het Zuidplein naar de Parnassusweg. Daarvoor wordt een afgeschermd voetgangerspad ingericht langs de parkeergarage. Naast dit voetgangerspad komt en wegvak voor verkeer van en naar het loading dock van WTC. In geval van calamiteiten vluchten mensen vanuit het WTC, via de Van Beinumstraat, naar het Zuidplein. Lees verder in de infobrief van 22 juni

T/m 15 augustus funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie.

Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. De werkzaamheden zijn begin augustus gereed.

Bouw EMA       De aannemer van EMA is gestart met het boren en schroeven van palen en het aanbrengen van damwanden.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
& Stadsdeel

Aanvraag exploitatievergunning horeca

* Beethovenstraat 180 en 182, 1077 JX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf.

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement " Tattoo Convention 2018" op 2 november tot en met 4 november 2018 van 12:00 uur tot 23:00 uur.

Omgevingsvergunning verleend
* IJsbaanpad 118, 1076 CW: voor het vervangen van een bestaande woonark door een geheel nieuwe woonark op het adres IJsbaanpad 118, met bestemming daarvan tot wonen.

Verlenging beslistermijn

* Willem Pijperstraat 74, 1077 XM: voor het realiseren van een aanbouw ter hoogte van de begane grond
* Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor het oprichten van een nieuw woonhuis op het na sloop vrijgekomen terrein.
APV vergunning
* Z/18/251752 TVM P-vakken, IJsbaanpad 10-12 (beide kanten van de straat), 24-6/20-10-2018

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

25-06-2018 06-08-2018  Strawinskylaan 3001, Amsterdam  aanpassen van de brandcompartimenten van de 2e tm 6e verdieping van het Atriumgebouw.  Aanvrager: Strawinskylaan 3101 Tenant B.V..

Bodem- BUS, melding ontvangen
26-06-2018 07-08-2018  Tjotterspad 7, Amsterdam   eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijke uitplaatsing die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. 
 
Kunst en Cultuur
Rialto@Vumc      In juni, juli en augustus worden geen films vertoond in KC07
Botanische Tuin Zuidas.     Activiteiten? Lees meer  

Stichting Art Zuid organiseert tijdens de schoolvakanties ARTZUID ART CAMP. Dit kunstkamp is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

4 – 8 juli 16.00 uur eindexamententoonstelling Gerrit Rietveldacademie, Fred. Roeskestraat 96   

t/m 8 juli Machine Wilderness in het Glazenhuis in het Amstelpark  Een tentoonstelling met werk van Ian Ingram, Driessens & Verstappen, Rihards Vitols en Jip van Leeuwenstein. Lees meer   8 Juli, 15:00 – 18:00 uur THE MACHINE WILDERNESS DIALOGEN  Op de finissage van Machine Wilderness demonstreren Verstappen & Driessens hun A.I. en gaat Klaas Kuitenbrouwer in gesprek met enkele van de kunstenaars.

12 jul, 15.00 Urban Mining Community in Circl, Mahlerplein        Verleiden tot circulariteit
Best practices van Up-store en New Horizon naast het laatste nieuws van het Urban Mining Collective.

22 Juli t/m 9 september 2018 GOING NOMAD  in en rond het Glazen Huis, Amstelpark     opening zondag 22 Juli, 14:00 – 18:00 uur  Lees meer

t/m 22 september Circl.ART: Reservoir Bits, Monira Al Qadiri neemt je mee verdwalen        De presentatie is onderdeel van Get Lost – art route, die jonge, veelbelovende kunstenaars koppelt aan bedrijven op en rondom de Zuidas.
t/m 23 september Get Lost, kunst in de openbare ruimte    Get Lost maakt deel uit van Pay Attention Please!, “11 toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen tonen in de zomer van 2018 de rijkdom van de publieke ruimte van Amsterdam.” Lees meer

Lees verder over: Algemeen, Dok, Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Publicaties, VU(mc), Weekberichten.