Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27

Buurtenquête tbv gebiedsplan 2017 stadsdeel Zuid t/m 15 juli online

“Het stadsdeel wil graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Zuid. Daarom hebben de gebiedsteams een buurtenquête online gezet. Iedereen die in Zuid woont kan de buurtenquête hier invullen. De resultaten van de enquête worden, samen met informatie uit de buurtgesprekken, inspraakreacties en onderzoeken, gebruikt bij het opstellen van het Gebiedsplan voor 2017.” Bron: stadsdeel Zuid

Onderzoek naar de invloed van (bewoners)participatie op de Nieuwe Visie Zuidas!

U kunt hier naar de Engelstalige of de Nederlandstalige vragenlijst. Voor vragen of opmerkingen mail naar belinhaa@gmail.com.   

Interview met Maarten van Casteren, projectmanager Duurzaamheid in Zuidas.

Drukte alom op Zuidas Culinair Zomerfeest

“Op vrijdag 24 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse Zuidas Culinair Zomerfeest. Het was een initiatief van De Blauwe Engel in samenwerking met Hello Zuidas en de Gemeente Amsterdam.” lees meer

Nieuwsbrief project Beter Benutten Zuidas – #2 – juni 2016

Veel over fietsen en het fietsevenement Zuidas fietst op het Mahlerplein met o.a. fietscafé en probeer eens een e-bike of doe mee aan stuntfietsen of neem deel aan de fietstour van 16.00- 17.30 (aanmelden verplicht, er kunnen maximaal 15 mensen mee, deelname is gratis) Inschrijven kan hier!  “Van 12 t/m 14 juli staat het hier in Zuidas volledig in het teken van de fiets en brengt Zuidas tijdens een driedaags evenement een ode aan onze fietscultuur. De aftrap van deze feestelijke week is op dinsdag 12 juli om 12:00 uur op het Gustav Mahlerplein. Verschillende sprekers nemen u mee op een reis naar de toekomst. Hoe ziet het gebied er over 10 jaar uit, en hoe reizen we naar ons werk? Komt u luisteren en praat mee onder het genot van een kop koffie of thee! bekijk hier het programma 

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid 30 juni kijk hier en klik hier voor de Nieuwsbrief van Amsterdam met o.a. het EK Atletiek

Green Business Club Zuidas: geslaagd concert met klanten voedselbank, eenzame ouderen en bedrijven Zuidas – lees meer 

Nieuws uit B&W week 26  

Algemeen: “Het college van B en W stelt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Stadsregio voor aan de raad. De Stadsregio Amsterdam vormt zich om tot vervoerregio. Daarvoor wordt de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, zodat de Stadsregio in de toekomst alleen nog taken voor verkeer en vervoer zal uitvoeren. De taken die de stadsregio uitvoert voor wonen en economie worden afgestoten. Deze taken worden opgepakt in de grotere Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is een gevolg van het besluit van de Tweede Kamer van december 2014 om alle zeven Nederlandse stadsregio’s hun status te veranderen. 

Communicatie:  Het college stemt in met de reactie op het initiatiefvoorstel “Duurzame festivals” van de raadsleden Bosman en Van Dantzig (beiden D66), Alberts (SP) en Ruigrok (VVD). 

Openbare ruimte en groen: Het college van B en W stemt in met het vrijgeven voor inspraak en advies, van de Visie Openbare Ruimte 2025: De huiskamer van alle Amsterdammers. 

Ruimtelijke Ordening : – nHet college van B en W stemt in met een gedeeltelijke aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. Het betreft een verschrijving.- Het college van B en W stemt in met de beantwoording van de motie ‘Versnelde onderhoudsbeurt Noord-Zuid passages Zuidas’. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de uitvoering van de motie en de wijze waarop op korte termijn beide onderdoorgangen kunnen worden opgeknapt.”

6 juli vergadering raadscommissie RO, 13:30 – 17.00 uur en zo nodig van 19.30 uur – 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Agendapunt 18 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Ravel Nr. BD2016-006843. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 13 juli 2016). 1. Nota van Beantwoording incl. zienswijze (Bijlage | 1.8Mb), 2. Nota van Wijzigingen Zuidas-Ravel (Bijlage | 68.2Kb). 3. Advies AB Stadsdeel Zuid (Bijlage | 2.5Mb) . Zienswijze 1, van de Kroonenberg Groep. Aanpassing m2 voor detailhandel.

Bij Tkn 1 Toezegging bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi. (BD2016-009485), 1. Brief bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi (Bijlage | 414.4Kb). Betreft voldoende ruimte voor laden lossen touringcars bij het nieuwe hotel. In het ontwerp is er rekening mee gehouden.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Prorail

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend vervoer.

10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees meer

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) sloopwerkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. Roeskestraat/Amstelveenseweg kunnen geluidsoverlast geven      Het huidige gebouw Olympic Plaza wordt vanaf oktober 2016 verbouwd en er komt een uitbreiding aan de oostkant. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden start vanaf maandag 4 juli de 1e fase van de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. U wordt hierover ruim van tevoren geinformeerd. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl  of bellen naar 06-51359688. Bron: bewonersbrief

juli en augustus werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost en West 

De Boelelaan Oost wordt aangepakt en krijgt een zogenaamde make-over. Op 1 juli begint dienst Zuidas aan de tweede fase van de herinrichting. Deze duurt tot 31 augustus en betreft het deel tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. In juli en augustus vinden hiervoor voorbereidende werkzaamheden plaats. Vanaf september 2016 worden rijbanen afgesloten. Het verkeer moet dan rekening houden met vertraging, zeker in de spits. lees meer

Werkzaamheden aan de De Boelelaan West  Afsluiting kruising de De Boelelaan – Van der Boechorststraat

Omleidingsroutes%20kruising%20De%20Boelelaan%20Van%20der%20Boechorststraat%20-%20klein-2Gevolgen voor:

Autoverkeer vanaf 1 juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer moet in deze periode rekening houden met een langere reistijd vanwege de omleidingsroutes (zie afbeelding). Naar verwachting gaat de kruising vanaf maandagochtend 29 augustus weer open voor al het verkeer. Het advies voor autoverkeer is om in de avondspits Zuidas te verlaten via de S109. – Het VUmc ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar en lees meer over halen en brengen op de website VUmc.

Fiets- en voetgangers :  Gaan via een pad langs de werkzaamheden.

Openbaar Vervoer : – In de periode van 1 t/m 9 augustus  beperkt treinverkeer. Dit staat los van deze werkzaamheden, maar heeft invloed op de alternatieven om van- en naar Zuidas te komen. Er worden pendelbussen ingezet. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl – Tram 16 blijft grotendeels rijden. Alleen in het afgelopen weekend niet en ook niet in de week van 5 augustus t/m 14 augustus . Er kan dan worden overgestapt op bussen bij het Stadionplein. Kijk voor actuele reisinformatie op www.gvb.nl

– De bussen worden omgeleid over de Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan en de Stadionweg – Parnassusweg – Strawinskylaan.

EK Atletiek 6 t/m 10 juli : In verband met de verwachte verkeersdrukte vanwege het EK Atletiek (Olympisch Stadion) is het advies op 6, 7 en 8 juli de avondspits te mijden! Meer informatie: www.amsterdam2016.org/nl/bereikbaarheid/

Verkeersinformatie : Download de app van Flitsmeister voor actuele verkeersinformatie: www.flitsmeister.nl. bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017     De werkzaamheden zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld. Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL 

Aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Claude Debussylaan 2

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

Verleende Watervergunning voor het realiseren van de “Boelegracht” tussen de Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat in Amsterdam – AGV – W-15.00940

Verleende Watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende watervergunning voor het onttrekken en retourneren van grondwater ter hoogte van de Gustav Mahlerlaan nabij de Leo Smitstraat in Amsterdam – AGV – W-16.01670 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

01-07-2016  12-08-2016 Beethovenplein 10, Amsterdam, lichtreclame aan gevel Stibbe kantoor

24-06-2016  05-08-2016 Prinses Irenestraat 33, Amsterdam, renoveren en uitbreiden gebouw Nationale Postcodeloterij

24-06-2016  05-08-2016 Europaplein 24, Amsterdam, buitenfeest op P6 RAI 23 augustus huldiging NL Olympisch Team bij Rai

Verleende omgevinsgvergunning

01-07-2016  12-08-2016  Europaplein 22, Amsterdam realiseren ligplaatsen elektrische vaartuigen

01-07=2016  12-08-2016 Barbara Strozzilaan 310, Amsterdam veranderen toegang Binckbank

27-06-2016  06-08-2016 Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam uitbreiding Britisch School of Amsterdam

Wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

Lees verder over: Algemeen, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.