Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27 en 28

Bericht op architectenweb: "Gebouw tijdelijke rechtbank krijgt tweede leven in Enschede
De voormalige tijdelijke rechtbank aan de Amsterdam Zuidas krijgt een nieuw leven in Enschede. Het gebouw wordt gedemonteerd en weer opgebouwd, waarna het gaat fungeren als kantoor- en onderzoeksgebouw op het Kennispark in de Twentse stad." Lees meer

Nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met o.a. directeuren van verschillende metropoolregio’s in Nederland schreven in juni een gezamenlijk opinieartikel in het FD om zich uit te spreken voor investeringen in bereikbaarheid, die hand in hand moeten gaan met het versneld bouwen van woningen; onderzoek naar vervoeresarmoede in MRA: ‘Op weg naar een 30-minuten-metropool voor iedereen.

Nieuwsbrief gemeente Amsterdam met o.a.: 3D-geprinte brug op Oudezijds Achterburgwal….  lees meer

Uit de nieuwsbrief ArtZuid: “Wat is iedereen blij dat de 7de editie van ARTZUID op 1 juli van start is gegaan en men weer van kunst kan genieten.Lees meer  En onderweg kunt u terecht op het ThomasTerras in de binnentuin van de Thomaskerk aan de Pr. Irenestraat 36. Op donderdag-zondag open van 12-17 uur. De hele week te boeken voor groepen. Kom naar de pauzeplek en bekijk de kunstwerken aldaar. Reserveren kan hier.

Berichten Amsterdam Zuidas:
* Het inschuiven van 2 dakdelen voor de nieuwe Brittenpassage gebeurt op 20, 21 en 22 augustus.  U kunt zich vanaf 10 augustus aanmelden om op 21 augustus aanwezig te zijn bij een uniek kijkje op de bouw vanaf het afgesloten treinperron. Lees meer in de Bewonersbrief BDS augustus.
* Bebouwing Kop Zuidas vergt groene openbare ruimte     In Kop Zuidas verrijst het ene na het andere gebouw. Hoe gaat de openbare ruimte er straks uitzien? Is er wel aandacht voor groen in de buurt? We kregen er vragen over van bewoners. Het antwoord: juist omdat we bouwen, is groen zo belangrijk. Lees meer
* Bestemmingsplan maakt nieuwe woonbuurt mogelijk         Mooi nieuws voor Zuidas en de stad: op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zuidas – Woonbuurt Ravel vastgesteld. Dit plan maakt de ontwikkeling mogelijk van een nieuwe groene gezinsbuurt in Ravel met 1.350 woningen, waarvan ongeveer 750 woningen geschikt zijn voor gezinnen. Lees meer
* Parnas: Plannen voor kavels tijdelijke rechtbank aangepast       Op de plek waar nu nog de tijdelijke rechtbank staat, komen woningen en kantoren. We hebben dit eerder gemeld. Om de woonkwaliteit te waarborgen, zijn de plannen aangepast. Er is nu gekozen voor een indeling die bestaat uit één basis met daarop twee torens. Lees verder  Direct naar het verslag kan hier en hier naar de presentatie.
* Ravel: Kindercampus ‘spil in nieuwe woonbuurt Ravel’          De Kindercampus Zuidas verhuist in 2024 naar een gloednieuw gebouw in de nieuwe woonbuurt Ravel. Daarmee krijgen de basisschool en kinderopvang straks een echte buurtfunctie. ‘We willen een plek houden waar we hutten kunnen blijven bouwen.’ Lees meer
* Beeldend kunstenaar siert Atrium-garage met ‘muurcarnaval’           Beeldend kunstenaar Cesare Botti heeft een kunstwerk aangebracht op de helling van de oude garage van Atrium, tegenover hotel INNSiDE. Hij deed dat op initiatief van Zuidasdok. Zijn ‘Mural Carnival’ is tijdelijk: hier komt de Brittenpassage. Lees meer

Werkzaamheden in Amsterdam: Europaboulevard station RAI       De regioraad heeft besloten dat de tijdelijk buiten gebruikname (TBGN) Europaboulevard mag worden uitgevoerd tussen zaterdag 17 juli 2021 (01.00 uur) tot dinsdag 27 juli 2021 (05.00 uur). Het tramspoor op de Europaboulevard onder het viaduct bij de A10 verkeert in slechte staat en moet vervangen worden. Tram 4 rijdt vanaf station Amsterdam Centraal door naar station Amsterdam Amstel. Tussen station Amsterdam Amstel en station Amsterdam RAI rijdt een vervangende bus 72 om reizigers van en naar de RAI te brengen. Lees de bewonersbrief    en Lees meer over andere regioraad onderwerpen.

31 augustus, vergadering Expertmeeting Burgerparticipatie, 19:30, de Raadzaal / hybride Lees meer
1 september, 13:30 uur raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering, De Raadzaal
8 september vergadering raadscommissies WB en RO. De agenda’s volgen later.

1 september vergadering stadsdeelcommissie Zuid 19.30 bekijk t.z.t  de agenda.
15 september het stadsdeel in de wijk Buitenveldert/Zuidas, 19.30. De agenda volgt later.

Ter inzage
* Gemeente Amsterdam – Kennisgeving Inspraak beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’    Lees meer  Uw zienswijze stuurt u via een e-mail naar 30km@amsterdam.nl. U kunt ook een inspraakformulier invullen; op de website www.amsterdam.nl/30km, of op papier bij het Stadsloket in uw stadsdeel. Reageren kan ook per post. U kunt uw reactie per post sturen naar: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Team 30km/u, postbus 95089, 1090 HB, Amsterdam. Het beleidsvoornemen ligt van 23 augustus tot en met 3 oktober ter inzage.
* Waterplannen 2021   Tot 21 september 2021 liggen de plannen van Rijk, provincies en waterschappen om in 2027 de doelen voor schoon water te halen ter inzage. Zuidas valt onder waterschap Amstel, Gooi- en Vecht. Lees meer
* Ontwerp Stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’ T/m 11 augustus 2021   
Een overzicht van de andere plannen en de mogelijkheden hierop in te spreken vindt u hier.
* t/m 4 augustus 2021 ligt het herzien ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas ter inzage. Bekijk het plan hier. De officiële kennisgeving is te raadplegen in de Staatscourant. Een zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. T. van Wissen, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. Mondelinge zienswijzen? neem contact op met T. van Wissen via 14 020.

Nieuwsbrief Hello Zuidas Lees  meer in deze nieuwsbrief over de Circulair Inkopen Accelerator, het vergroeningsproject, deelname aan de E-bike try-out.

Kunst en Cultuur
Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID  kunstroute

Circl herbeleef events, beluister podcasts of check recente video’s! van Circl hier. Circl is gesloten van 23 juli tot 9 augustus 2021.

Kijk iedere vrijdag om 17:00 uur naar Zuidas Today Talkshow via de livestream.

Tot 17 oktober, 12-17 uur in De Thomas, Origins en ARTZUID     Staat het imposante sculptuur Origins van beeldhouwer Ivan Cremer in de kerkzaal van de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36. Lees meer

Deze zomer toont Zone@source in het Amstelpark o.a.:
* t/m 12 september, in het Glazen Huis, Here and Elsewhere, Irene Kopelman  Het is een 1: 1 replica van een bijzonder landschap met 'concreties', ook wel Moqui Marbles genoemd, dat alleen bestaat in Utah in de Verenigde Staten en op de planeet Mars. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00- 17.00 uur en op verzoek. Lees meer 
* In de Orangerie, Soft Walls van Annelinde de Jong. Zij is Artist in resident en werkt in de Orangerie aan zelfgemaakt papier op basis van organisch materiaal uit het Amstelpark. Door het raam is alles goed te zien, en soms laat ze bezoekers toe in haar tijdelijke atelier.

1 augustus artsenijhof wandeling in het Beatrixpark op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 3 oktober, 7 november, 5 december Artsenijhof:  5 september. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg).

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Bekijk de nieuwsbrief werkzaamheden in Amsterdam met omleidingen door werkzaamheden aan de Europaboulevard bij station Rai en A10. Bekijk ook spoorvervanging (twee fasen) op de website van het gvb voor de omleidingsroutes auto en tram. De werkzaamheden geven geluidsoverlast.                                                                                                                    En amsterdam doet onderzoek naar reizigersbeleving op de weg, het fietspad en in het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam. Ze zijn benieuwd hoe u het reizen door de regio Amsterdam ervaart na het uitvoeren van een aantal werkzaamheden zoals de sluiting van de Piet Heintunnel. Invullen kan hier duurt 10 tot 15 minuten en kan t/m 23 juli.
    
Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Bekendmakingen Amsterdam staan ook op deze kaart. 
*Beleidsregels nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners Amsterdam. Lees meer
*Provincie Noord-Holland Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport  verordeningen en reglementen. Lees meer
* Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 juli 2021, nr. 1612586/1612587, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor activiteiten die leiden tot het verbeteren van de kleine infrastructuur op het gebied van waterrecreatie (Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten Noord-Holland 2021) Lees meer
* Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 juli 2021, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2021 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie ‘waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie 2021’  Lees meer
* Het nemen van verschillende verkeersbesluiten na aanleg en aanpassing nieuwe openbare ruimte rondom de nieuwe rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 280  
* Subsidieregeling vergoten sociale en fysieke toegankelijkheid.    Lees meer
* Beleidsregels nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners Amsterdam
* Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
*Station Zuid, Amsterdam – ophogen en verlengen perron spoor M3 + M4 in oostelijke richting
*De Boelelaan, Amsterdam – realiseren landhoofd, het realiseren van een kunstbrug, op de locatie Kadastrale sectie AK, Kadastraal perceelnummer 5045 te Amsterdam (De Boelelaan Midden, tussen Beethovenstraat en Parnassusweg).   
*De Boelelaan 1117, Amsterdam – realiseren Atrium tussen de gebouwen Imaging Center en Research en Diagnostiek Centrum. Aanvrager: Stichting VUmc
*Aan de Gustav Mahlerlaan, Amsterdam, realiseren woontoren Stepstone met 216 startersappartementen op de kadastrale locatie AK 5080 te Amsterdam (Kenniskwartier kavel 2D). Aanvrager: Woonstichting Lieven de Key.
Verleende exploitatievergunning
*Claude Debussylaan 130
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
*Prinses Irenestraat 59, Amsterdam – betreft de uitbreiding van het bestaande gebouw en het oprichten van een parkeergarage. Datum verlengingsbesluit: 6 juli 2021 Aanvrager: Cityhold Prinses Coöperatief U.A.
*Rozenoordbrug /A10 Zuid, Amsterdam – versterken Rozenoordbrug /A10 Zuid
Omgevingsvergunning verleend
*Gustav Mahlerlaan 149, Amsterdam – aanpassen entree-pui 
*De Boelelaan 1117, Amsterdam – voor het oprichten van een laboratoriumgebouw “Research en Diagnostiek Centrum”
*Wabo, uitgebreide procedure, Antonio Vivaldistraat 15 D, Amsterdam.
*Van der Boechorststraat 7 / De Boelelaan, Amsterdam – tijdelijk oprichten gebouw vergunning voor het planologisch toestaan voor het tijdelijk oprichten, voor een maximale periode van 10 jaar, van een paviljoengebouw op het universiteitsterrein dat voorziet in kantoor- en ontmoetingsruimten t.b.v. startups en ondernemerschap met maatschappelijk impact “Starthub”
*Van der Boechorststraat 7, Amsterdam – verplaatsen en terug plaatsen 10 bomen voor tijdelijke huisvesting, ten behoeve van het project StartHUB@VU.
*Willem Pijperstraat 37 1077XL Amsterdam     plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het aanpassen van de constructie op de begane grond met het behoud van bestemming hiervan tot een woning  
*Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam – intern wijzigen kantoorgebouw
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam – ophogen Kapel en vergroten Convict
Melding activiteitenbesluit
*Internationale Tennisclub Amsterdam B.V. , IJsbaanpad 43, plaatsen van een 3 tal padelbanen op het sportpark.
Besluit evenementenvergunning Afgebroken (Ingetrokken) 
Burgerweeshuispad 54  Afgebroken (Ingetrokken): evenementenvergunning event Kenningsmakingstijd A.S.C./A.V.S.V. 2021 
APV
*Gustav Mahlerplein 1   Objecten, hijswerkzaamheden, Gustav Mahlerplein 1 op 28-7, Gustav Mahlerplein 1
*Object, Zuidplein 12, 8-07-2021 t/m 21-07-2021, Zuidplein 12

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, RAI, Ravel, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.