Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 27

De Groene stad maandag 3 juli, 20.00 in Circl Paviljoen ABNAMRO Mahlerplein
Voor welke groenopgave staat onze groeiende stad en hoe richten wij deze in? Denk en praat mee over hoe wij (de gemeente) de groenopgave moeten vormgeven. Gratis toegang, reserveer hier

Ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase ligt ter inzage vanaf 27 juni 2017 gedurende zes weken bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1 en stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Beethoven is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzen dient u in bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

5 juli vergadering commissie I&D, 9.00 uur, Boekmanzaal
Agendapunt 12  Monitor Agenda Groen  2. Monitor Agenda Groen.pdf zie blz. 7 en Tkn 6 het nemen van een uitvoeringsbesluit voor de verbetering van het Piet Kranenbergpad onder de viaducten van de A10. (BD2017-005655) lees meer in de agenda

12 juli vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening 13:30, Boekmanzaal
Op de agenda bij TKN 3 Collegebesluit vrijgeven voor terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase. (BD2017-006456) zie alle bijlagen

Nieuwsbrief Amsterdam 29 juni 2017 editie Zuid met o.a. er komt geen verlaging inkomensgrens voor particuliere sociale huurwoningen en gemeenteraad heeft ingestemd met de overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht, erfpachters met een woning kunnen per 1 oktober vrijwillig overstappen. lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag open van 9.00-17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Bij werkzaamheden plan uw reis op vananaarbeter of via google.

Metro 51 rijdt tot eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dan dus alleen tussen Westwijk – Spaklerweg v.v.. bron: GVB

Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost tot eind 2017      zie de brochure_de_boelelaanoostdefnl-2. De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de De Boelelaan. Gedurende deze werkzaamheden zijn de bedrijven en woningen bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft.” Bron: Zuidas lees meer

Bouw The Valley start in augustus en naar verwachting eind 2020 klaar       Ter voorbereiding wordt vanaf eind mei de keet op parkeerterrein P15 opgebouwd. Dit is het parkeerterrein op de kruising van de Beethovenstraat en de De Boelelaan. Alternatieven P-plekken zijn tijdelijke parkeerplaatsen in de Antonio Vivaldistraat, openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI en Q-Park.” bron: Zuidas

Fietsparkeergarage de Vijfhoek: uitgraven bouwkuip, grond afvoeren door 1500 vrachtwagens en in voorjaar 20187 klaar           De bouwkuip is rondom voorzien van damwanden en op 7 juni waren ook de 197 boorpalen voor de fundering de grond ingedraaid, waarna de 37 meter hoge stelling is afgevoerd. Johan Zwaans, namens bouwer Van Boekel Zeeland de uitvoerder op dit werk, kijkt terug en blikt vooruit. lees het interview

Werkzaamheden Atrium afbouw     De ruwbouw van de garage Atrium nadert zijn voltooiing en dan kan de afbouw beginnen. De kranen worden gedemonteerd. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred. Begin 2018 is de verbouwing van Olympic Plaza klaar en die van de Rietveld naar verwachting in het 3e kwartaal 2017." lees meer in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel     lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel

Bekendmaking
Kennisnemen van de Financieel Perspectief Zuidas Amsterdam Eindejaarsrapportage 2016 en instemmen met de actuele saldi en programma van de actieve grondexploitaties en functioneel deelplannen. (2017, nr. 137/434)

Aanvraag evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het houden van het evenement "Dancefeest" op 2 december 2017 van 21.30 uur tot 07.00 uur. Dossiernummer 2017-23883.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 28-H, 1077 JH: voor het aanbrengen van een reclame-uiting evenwijdig en loodrecht op de gevel en het aanbrengen van een zonnescherm voorzien van reclame ter hoogte van de begane grond, ingekomen d.d. 16 juni 2017. OLO-nummer 3029245.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 30-06-2017 11-08-2017  Piet Kranenbergpad, Amsterdam  verbreden van het pad onder bestaande viaducten A10.
Beslistermijn verlengd
* 26-06-2017 07-08-2017  Fred. Roeskestraat 71 E, Amsterdam  het tijdelijk in gebruik nemen van het pand als kantoorruimte. Aanvrager: Stichting Spirit

Verleende omgevingsvergunning
* 23-06-2017 06-08-2017  Fred. Roeskestraat 74, Amsterdam  voor het in gebruik nemen van de basisschool met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Aanvrager: Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde kind
* 23-06-2017 06-08-2017  Fred. Roeskestraat 94a, Amsterdam  brandveilig gebruik bouwwerk ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de school, met een instandhoudingstermijn tot en met 15 augustus 2019. Aanvrager: Stichting The British School of Amsterdam 

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
*28-06-2017 09-08-2017  Jaagpad 48, Amsterdam  betreft een nieuw clubgebouw. Melder: Amsterdamse Lawn Tennis Club Joy-Jaagpad


tot 9 juli 2017 Eindexamententoonstelling Rietveld Academie, Fred Roeskestraat       5 juli, 16.00 uur opening speech by VALENTIJN BYVANCK en performance by NORA TURATO en 8 juli, 16.00 uur prijsuitreiking GRA AWARDS by BEN ZEGERS

9  juli van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

9 juli workshop Speculatieve Biology van 13.00 – 15.00 in het Glazen Huis, Amstelpark
Pinar Yoldas is uitgenodigd voor haar eerste solo tentoonstelling in Nederland met nieuw werk dat betrekking heeft op wat ze ‘speculatieve biologie’ noemt. lees meer ….Deelname is gratis, voor reserveren info@zone2source.net

14 – 16 juli TREK ‘Food Truck Festival in het Amstelpark       Vrijdag 16.00 – 23.00 uur, zaterdag 14.00 – 23.00 uur, zondag 14.00 – 22.00 uur.

20 juli rondleidingen Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8      
U kunt ook zelf een rondleiding aanvragen door minimaal 2 weken van tevoren een mailtje te sturen naar info@botanischetuinzuidas.nl.
Op 23 juli: Zintuigen van de Planten Open oog lezing: Planten kunnen van alles waarnemen en voelen, maar waar zitten deze zintuigen eigenlijk? 
Open ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en zondagmiddag van 12.00 – 17.00 uur. Toegang vrij, zaterdag en zondag ook vrij parkeren. lees meer

tot 30 juli – ArtZuid Chapel: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. ARTZUID is bereikbaar met: Tram 5, 24, 16 of Trein Station Amsterdam Zuid. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Weekberichten.