Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 28

Vanaf volgende week verschijnen de weekberichten alleen als er belangrijk nieuws is.

 

Overeenkomst over aanleg ZuidasDok getekend

Dienst Zuidas, `Rijk, provincie Noord-Holland, de stadsregio en de gemeente Amsterdam hebben hun fiat gegeven aan de ontwikkeling van het ZuidasDok, onder voorbehoud van goedkeuring door de Amsterdamse gemeenteraad. In het akkoord zijn de financiële risico’s voor Amsterdam begrenst tot een kwart van de overschrijdingskosten. Het risico voor de gemeente is bovendien begrenst tot 55 miljoen euro. Voor de rest staat het Rijk garant. Het ZuidasDok gaat Amsterdam volgens het akkoord 201 miljoen euro kosten. Het totale beschikbare budget is 1385 miljoen euro.`

Stad stelt grens aan financieel risico herinrichting Zuidas

Kantoorpersoneel nuttigt dinsdag de lunch in de zon op een terras aan de Zuidas. © ANP

“In tegenstelling tot bij de Noord/Zuidlijn is het financiële risico van Amsterdam begrensd bij het op de schop nemen van de Zuidas. Dat blijkt uit de definitieve afspraken met het rijk over het project, die vandaag zijn gepresenteerd”, aldus Het Parool op 10 juli.

16 juli Presentatie kunst muur RAI

Ontwerp van Belgische kunstenaar Guillaume Bijl. Dienst Zuidas presenteert maandag 16 juli de kunstwerken die geplaatst worden op de entrees naar het voorplein van de RAI. De presentatie is in het kantoor van Stadsdeel Zuid aan de President Kennedylaan 923, van 17.30-19.00 uur. Vooraf aanmelden kan bij mevrouw S. Bouwman via sbn@zuidas.nl. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft op juli 2012 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van de kunstwerken. Meer informatie vindt u hier.

Hof doet uitspraak in procedure tussen gemeente Amsterdam en Trimp & van Tartwijk

Dit berichtte op 6 juli de Dienst Zuidas:”Op 3 juli jl. heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in de hoger beroep procedure tussen Trimp & van Tartwijk (T&T) en de gemeente Amsterdam. In deze procedure vorderde T&T van de gemeente onder meer dat er een…..”

Het Parool kopte ”Voetbalclub AFC razend op wethouder Van Poelgeest

Archieffoto. © ANP

AFC is boos over de wijze waarop wethouder Maarten van Poelgeest omgaat met de voetbalclub. Kijk hier op de website van AFC.

Zuidas op agenda in de Tweede Kamer

Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over de Zuidas. Hier enkele moties van politieke partijen.

Rijkswaterstaat: Geluidsplan ter inzage vanaf 7 juli

Het Geluidsplan A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel ligt van 7 juli tot en met 17 augustus ter inzage. In dit geluidsplan staan de geluidsmaatregelen beschreven die Rijkswaterstaat van plan is te realiseren als gevolg van de openstelling van de spitsstroken op de A4 en A10 in mei 2011. Tot en met 17 augustus kunnen belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerp-geluidsplan hebben ingediend, beroep aantekenen tegen het geluidsplan.

Workshop -Nieuw stukje Beatrixpark-

Dienst Zuidas wil de plek (het gesloopte Nicolaaslyceum) in samenwerking met bewoners, bedrijven en gebruikers vormgeven. In drie ontwerpbijeenkomsten kunt u meedenken over het ontwerp voor dit nieuwe stukje Beatrixpark. Data zijn: 12 juli, 6 september en 4 oktober van 18.00 tot 21.00 uur, Sint Nicolaas Kapel aan de Prinses Irenestraat 19. Aanmelden bij Sanne Bouwman op 06-22205221 of e-mail: sbn@zuidas.nl.

Bekendmakingen & Kennisgevingen

1. Stadsdeel Zuid

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning, Europaplein 14 -379791, plaatsen tijdelijk paviljoen t.b.v. IBC 2012, periode augustus-september.

Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 juli zes weken ter inzage. Zienswijzen indienen kan bij Dienst Milieu & Bouwtoezicht.

Aangevraagde exploitatievergunning voor een horecabedrijf, Zuidplein 12, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-489941.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 9 juli 2012 gedurende twee weken ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvragen evenementenvergunningen

  • De Boelelaan 1106, 1081 HZ: voor het houden van een informatie- en activiteitenmarkt op 20 augustus 2012, van 13:00 tot 20:00 uur. Dossiernummer 32-478874;
  • Europaplein, 1078 GS: voor het houden van een evenement “Publieksfeest” op 31 augustus 2012 van 17.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 32-488107;
  • Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een speeddate sessie, vraag en aanbod duurzame mobiliteit Zuidas, op 13 september 2012 van 12:00 tot 14:00 uur. Dossiernummer 32-466190;

De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2012 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Gedurende die periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

2. Gemeente Amsterdam

Kennisgeving: Ontwerpbesluit t.b.v. het project Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL) (04-07-2012)

  • ontwerpbesluit 1, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een spoorviaduct (KW16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station RAI op de locatie Europaboulevard;
  • ontwerpbesluit 2, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een spoorviaduct over de Amstel (KW20 OV-SAAL) en het gedeeltelijk slopen van het bestaande remmingwerk in de Amstel.

De eerste twee ontwerpbesluiten liggen van 5 juli t/m 15 augustus 2012 ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Cruquiusweg 5 te Amsterdam. T/m 15 augustus 2012 kan  tegen de ontwerpbesluiten zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

  • besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-2012-003974) voor het uitbreiden van twee perrons aan de oostzijde van station Amsterdam Zuid WTC op de locatie Zuidplein 10 (tussen NS-km 155.09 en 155.18).

Tegen het besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Uit De Echo, 11 juli 2012:

1.Stadsdeel Zuid

Genomen besluiten omgevingsvergunning; Europaplein 22- 290145, plaatsen 6 kunstwerken.

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning;

  • Europaboulevard 6– 466345, gedeeltelijk vervangen gebouw
  • Zuidplein 10– 466361, gedeeltelijk vervangen gebouw

3. Provincie Noord-Holland

Verlengen beslistermijn met 6 weken (uiterste beslisdatum wordt dan 12 september) van de

aanvraag omgevingsvergunning;

  • De Boelelaan 1105, VU, wijzigen bouwvergunning voor het O2-gebouw. Meer info via 0800 9986734.

Nieuwe editie Hello Zuidas is uit

Lees verder over: Weekberichten.