Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 28

20 augustus 10.00 uur Rondleiding in het Amtrium Rai

Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale rondleiding georganiseerd. We maken kennis met een bijzonder gebouw waar duurzaamheid en cityfarming zijn gerealiseerd. Het programma volgt later. Meld  u voor 10 augustus aan via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

GVB en Metro houden het Coole op station Zuid

Zij delen daarom samen met GVB drie dagen achtereen flesjes koel water uit bij station Zuid (bekijk de planning) waar we de Noord/Zuidlijn deze zomervakantie aansluiten op het bestaande netwerk. We peilen even de stemming ter plekke.

 

De Telegraaf kopte ”Zuidasdok op drijfzand”

In een artikel in de Telegraaf 01-07[1] komt Reizigersvereniging Rover aan het woord over het OV knoopunt Zuid. De plannen zijn gebaseerd op foutieve prognoses, ‘drijfzand’ genoemd en de verkeersveiligheid van bus, tram en voetgangers komt in de knel volgens de belangenorganisatie. Lees verder voor hun zienswijze

 

Dienst Zuidas gaf de volgende reactie:”Ons eigen aanvankelijke referentie-ontwerp ging ook uit van een gecombineerd tram-/busstation. Dat bleek om meerdere redenen niet wenselijk:

·         Zo bleek het onvoldoende veilig te zijn.

o   Er is namelijk geen ruimte. De bussen komen in het geval van een combistation bewust niet voorbij de huidige Minerva passage en moeten er kort vóór keren in een lus. De tramsporen moeten dan door die buslus heenlopen. Dat is als onvoldoende veilig beoordeeld.

·         Zo bleek het onvoldoende compact.

o    Aan de zuidzijde zijn geen bufferplekken in te passen (waar extra bussen pauzeren of wachten op inzet:“bufferen”), zodat het bufferen op de eindhaltes zou moeten plaatsvinden, hetgeen veel meer halteplekken vergt. Aan de noordzijde zijn wel bufferplekken in de nabijheid in te passen, op  plaatsen die er nu al zijn.

·         De afstand tram-bus wordt daar weinig korter door.

o   De tramhalte past niet binnen de buslus en zou dus aan de andere kant van de Minerva-passage (aan de oostkant) komen. Dan wordt het combistation weer heel langgerekt en de loopwinst is verwaarloosbaar.

·         Het is van ondergeschikt belang om tram en bus te combineren, omdat

o   er relatief weinig mensen overstappen tussen tram en bus.

o   de zwaarste relaties (overstapverbindingen)  zijn met trein en metro.

o   De passage met poortjes vormt voor ov-reizigers geen barrière, want ze zijn in het bezit van een OV-chipkaart.

Gewijzigde prognoses

·         Prognoses hebben altijd een onzekerheidsmarge en wat dynamiek, gegeven conjunctuurverschillen en andere invloeden. De drukte geeft nú al aanleiding om het station aan te pakken, nuances in groeiprognoses doen daar niets aan af.

Verkeersveiligheid voetgangers.

·         Voor OV-reizigers zijn er verkeersluwe routes naar de VU vanaf de OV-terminal. De eventuele oversteken die zij tegenkomen worden beveiligd met zebra’s en vrijwel overal van verkeerslichten voorzien. 

Democratische toetsing plannen

·         Alle plannen binnen het bereik van het project doorlopen de normale besluitvormingsprocedures, waardoor niet alleen de democratische controles zijn ingebouwd, maar belanghebbenden ook hun zienswijzen kunnen indienen.”

 

Noord-Zuidlijn in gesprek met Hans van Gelderen en projectmanager Zuidasdok Michel Crolla. (foto tokomstige Minervapassage). lees verder

 

FD kopte:”Bedrijven vrezen verkeersinfart regio Amsterdam”

In het FD stond 1 juli een artikel van Prisco Battes over de zorg rond gelijktijdige uitvoering van grote projecten. “Bedrijven in Amsterdam en Noord-Holland benadrukken het belang van centrale regie bij de uitvoering van omvangrijke infrastructurele projecten.

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam voeren tussen grofweg 2016 en 2030 een reeks van grote infrastructurele projecten uit. Het gaat met name om de Zuidasdok, de verbreding van de A9 door Amstelveen en het onderhoud van de Velsertunnel. Ook in het openbaar vervoer vinden veel werkzaamheden plaats door de verdubbeling van het spoor tussen de Schipholtunnel en Duivendrecht.” lees verder.

 

Heliplatform VUmc niet illegaal

In mei had Bruggeman van de SP had mede n.a.v. klachten van omwonenden over geluidsoverlast van het heliplatform, vragen gesteld. In het pdf jh_vragen 65_LR-2 vindt u de uitvoerige beantwoording. Het komt erop neer dat de minister van M&I verantwoordelijk is voor handhaven en een eerder verleende ontheffing nog steeds van kracht is.  De PS Noord-Holland bereidt een verordening voor helihavens voor in overleg met andere steden en het ministerie. 

 

Gratis Wifi in Betarixpark en Amstelpark

Deze zomer krijgen bezoekers van de parken de mogelijkheid om daar kosteloos gebruik van te maken na eenmalige acceptatie van de voorwaarden. lees verder

 

Bekijk het in Zomers Zuidas e.o.

Kunstroute Buitenveldert (en Zuidas)

Dat Buitenveldert en Zuidas geen gescheiden wijken zijn maar wijken met een verschillend karakter ervaart u op deze route. Een enkel kunstwerk is weliswaar verplaatst maar de route voert u door een gebied dat volop in ontwikkeling is. Samen met de Art Zuid route en Art route Get Lost is beeldende kunst in de openbare ruimte een verbindend element op deze routes. download hier de folder, op pag 10-11 vindt u de route. (foto linsk kunsterk van Rob Elderenbos)

 

Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein. 

Tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Bekijk de locaties op de plattegrond map_get_lost en kijk hier voor rondleidingen. Hier vindt u foto's van het gebeuren. Links een foto van de audiotour (met uitleg over de werken) die op 28 juni werd gehouden.

 

Kunstroutes in VUgebouw en op de campus

In de openbare ruimte binnen de VU zijn ook kunstroutes te volgen en er zijn geregeld tentoonstellingen in het Exposorium. Ook de VU campus heeft kunstwerken die het bekijken waard zijn. Download Folder met routes  

 

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

 

Hennep in Helmen installatie op station RAI weggehaald

Het treinverkeer heeft altijd een belangrijke rol in de oorlog gespeeld, zegt kunstenaar Per van de Luijtgaarden. Met de installatie laten we een ander beeld aan de voorbijganger en bezoeker zien. Van de Luijtgaarden gedenkt alle oorlogsdoden in de presentatie MAKE LOVE NOT WAR. Hij hergebruikt bij elkaar verzamelde legerhelmen als vreedzame bakens van groei en bloei. Honderd staalhelmen groepeert de kunstenaar, ondersteboven, op de grond, in een vorm die het leven eert en symboliseert. In elke helm bevindt zich aarde. Hierin zijn hennepplantjes gepoot, die tijdens de duur van de tentoonstelling langzaam zullen ontkiemen, onder honderd helmen, die als lampen met licht en warmte de plantjes zullen doen groeien en bloeien. De hennepplantjes als symbool van de jaren zestig zijn tevens een symbool van vrede.

Artikel in Het Parool, NS wordt onrustig van wiet op station Rai. Eind juni zijn de helmen weggehaald. lees verder en hier

 

logo regioraadNieuws uit het DB Regioraad 16 juni 2015 en het DB 25 juni

Motie Van den Bergh

De regioraad heeft een motie aangenomen van Harry van den Bergh, (PvdA Amstelveen), Bart

Vink, (D66 Amsterdam), Tiers Bakker (SP Amsterdam) en Aart Molenaar (DZ Zaanstad).

In de motie wprdt gewezen op het gebrek aan een heldere democratie besluitvorming o.a. over de lijnennetvisie in de Stadsregio. Het DB wordt opgeroepen voor vooruitlopend op haar advies , duidelijkheid te verstrekken over de keuzes die zij maakt en ruimte te geven aan de raad om keuzes te agenderen. lees het verslag van 16 juni. 

Beter Benutten Zuidas Amsterdam 

Het dagelijks bestuur promoveert het project ‘Beter Benutten vervolg Zuidas Amsterdam’ naar de realisatiefase en reserveert een bedrag van € 1.624.500,- voor verdere vervolgfasen. De kosten voor het totale project zijn € 3.249.000,- waarvan de andere helft van de bijdrage ten laste komt van het bedrijfsleven. 

 

Openbaar vervoer tijdens de bouw: wat gaat er veranderen?

De vernieuwing van de Amstelveenlijn heeft tijdens de bouw, tussen 2018 en 2020, gevolgen voor het openbaar vervoer tussen Westwijk en Station Zuid. Op hoofdlijnen is nu bekend wat er tijdelijk verandert. Zo blijft lijn 5 bijvoorbeeld rijden, maar moet lijn 51 deels of in zijn geheel buiten gebruik worden gesteld.

In het derde kwartaal van 2015 vinden weer inloopavonden plaats. En de planning is als volgt…

■ wordt eind 2015 een definitief besluit genomen over de vernieuwingvan de Amstelveenlijn

■ vindt in 2016 en 2017 de voorbereiding plaats van de aanbesteding en uitvoering

■ starten in 2018 de bouwwerkzaamheden

■ gaat in het eerste kwartaal van 2019 de Amstelveenboog (de tunnel tussen station Amsterdam Zuid en de Buitenveldertselaan) buiten gebruik

■ komen vanaf begin 2020 de nieuwe trams aan in Amsterdam

■ en gaat eind 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn in gebruik.

lees verder in de Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn juli 2015

 

Nieuws uit B&W week 27

In het Coalitieakkoord “Amsterdam is van iedereen” is afgesproken dat Amsterdam door het sterk vergroenen van de openbare ruimte de stad aantrekkelijker maakt om erin te wonen, te werken en te verblijven. De prioriteit wordt daarbij de komende jaren gelegd op vier thema’s: stadsparken, klimaat en biodiversiteit, groen in de buurt en verbindingen en toegankelijkheid. Binnen deze thema’s ligt de focus onder meer op het geschikt maken van een aantal stadsparken voor intensiever gebruik, balans in het gebruik van stadsparken en het inventariseren van mogelijkheden voor nieuwe stadsparken, het toevoegen van 50.000 m2 groen dak, meer plekken geschikt maken voor de opvang van regenwater door vergroening, voorzieningen in het groen gericht op sporten en bewegen, een uitdagende groene omgeving voor kinderen en meer en beter groen in de buurt. De Agenda Groen vormt het kader voor besteding van de 20 miljoen euro aan Groengelden die het College vrijmaakt. Behandeling in de commissie Infrastructuur en Milieu op 26 augustus en de gemeenteraad op 9 september 2015. 

 

Werkzaamheden AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW

kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_web

week 28 zijn er 3 nieuwe activiteiten. Op het kaartje leest de nummering van links naar rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder en overlast door bouw?

Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

 

6 juli -10 juli Atrium Strawinskylaan rechtbank -geluidsoverlast        t/o 8

De aannemer laat omwonende per brief weten dat in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld nu gebleken is dat sommige damwanden toch niet genoeg op diepte zijn gebracht. Reden: door onvoorziene “zettingen” in de bodem, die door onze bodemspecialisten vooraf niet te detecteren waren. Natrillen van drie damwanden gaat in genoemde periode gebeuren. In juli t/m augustus werkzaamheden:

* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 

* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 

Afspraak is dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden. 

kaart_vd_boechorststraat_07-20156 juli – 15 augustus Boechorststraat- AJ Ernststraat        4  Aanleg duikers met afsluiting. lees verder 

vanaf 13 juli bij Nieuwbouw De Fred geluidshinder door heien 

In de week van 13 juli aanbrengen van de funderingspalen (ca 300). Volgens de huidige planning kan het heien in de week van 17 augustus worden afgerond. Na het aanbrengen van de funderingspalen start de bouw van de kelderconstructie (afronding begin 2016). De heiwerkzaamheden veroorzaken geluid- en trillingshinder. De aannemer probeert de hinder te beperken door de palen ‘in te pakken’ tijdens het heien en er worden op het terrein geluidwerende schermen geplaatst. Wij zijn ons ervan bewust dat dit werk uw rust kan verstoren. Voor vragen over de bouw kunt u contact opnemen met Huib Bakker Bouw, Mevr. M. Koopmans, telefoon 023 – 529 21 72 of E-mail info@huibbakker.nl .

 

fred roeske 13 juli – 21 september Fred Roeskestraat        1

Het voet- en fietspad langs de oostkant van de Amstelveenseweg (langs de begraafplaats Buitenveldert) blijft tot zondag 30 augustus afgesloten voor het langzame verkeer.Afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg. 

 

 

27 juli – 14 augustus Fietstunnels station RAI        12

Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI, onder de Europaboulevard. 

 

 

 

Al gestart

Mei – 15 september Voorbereidingen Buitenveldertsegracht        5         lees verder  

 

kaart_mahlerlaan_2015_fase_1_web1 juni – eind 2015 Gustav Mahlerlaan        6

zie kaartje links en lees verder

 

 

Juni – 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI        13

Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze geluidschermen.

 

 

 

omleiding_fiets-voetpad_amstelveenseweg_6_juni_-_7_sept8 juni – 7 september augustus Amstelveenseweg        2    

Aanleg hoofddrinkwaterleiding afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg. Zie kaartje links

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart_beethovenlaan_06-2015_fase_119 juni – 5 augustus Mahlerlaan hoek Beethovenstraat        11

Aanleg nieuwe telecomkabels onder de kruising Gustav Mahlerlaan met Beethovenstraat. zie kaartje links.

22 juni t/m 19 juli is de Gustav Mahlerlaan tijdelijk niet toegankelijk. lees verder

 

 

28 juni – 16 augustus Station Zuid        3

Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station Zuid.

 

 

 

werkzaamheden_kabels_en_leidingen_webtot eind 2015 Pr. Irenestraat en Beatrixpark            9 

Het werk in de Prinses Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase (april – augustus 2015) wordt er gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Parnassusweg). In de tweede fase (augustus tot eind 2015) vinden de werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Beethovenstraat). De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 19:00 uur ook tijdens de bouwvak. lees verder 

 

 

 

 

 

Komende

1 – 17 augustus Parnassusweg        8

Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingen werk, doorgang blijft mogelijk. Meer info volgt voor start uitvoering.

 

planning_mahlerpleinaugustus 2015 – juli 2016 Mahlerplein        10

Start fietsparkeergarage Mahlerplein

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort-

 

 Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met Tram 5 

– bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Bij het Amstelstation kunt u overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station Zuid. 

-Tram 5 gebruikt u voor tussenliggende haltes en rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. 

Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 bij de Stations Zuid, RAI en Amstel?

•          Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).

*          Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 

*          Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.

Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 

Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de trein.

Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht

Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

 

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande metronet. Daarnaast worden op het station Zuid de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping verlengd en de lift verplaatst en er komt een extra toegang tot het perron. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Om ruimte te maken voor de verbouwing verhuist AKO naar het Gustav Mahlerplein, in een ruimte naast Rituals. Burger King komt vooralsnog niet meer terug in de stations passage. lees verder

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie

Bekendmaking gemeente Amsterdam

Besluit in te stemmen met het kredietbesluit Zuidasdok en uiten van wensen en bedenkingen inzake de weging van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), ten behoeve van het starten van de dialoogfase van de aanbesteding (2015, 116/385) lees het besluit

Vastgesteld bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas

Het projectgebied Kop Zuidas wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westkant, de President Kennedylaan aan de noordkant, de Graafschapstraat en Jacob Soetendorpstraat aan de oostkant en de Kleine Wetering en ringweg A10 aan de zuidkant. De voorgenomen herziening biedt de mogelijkheid om langs geplande woonblokken privé buitenruimte te kunnen realiseren. Overige bepalingen van het vigerend bestemmingsplan Kop Zuidas blijven onverminderd van toepassing. Het bestemmingsplan vanaf 2 juli 2015 zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en het Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-VG01.

Bezwaar maken doet u binnen zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Besluit ontwerpbestemmingsplan 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 is vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Verleende omgevingsvergunning 

* Barbara Strozzilaan 251 – 1083 HN, veranderingsvergunning t.b.v. het inrichten van een datacenter in de Mediatoren, verzonden op 24-06-2015 OLO 1355989 Zaaknummer Z 1610

De vergunningl ligt met ingang van 02-07-2015 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam

Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij: – zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of – aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

 

11 juli, Het Amsterdamse Bos, dance event A Day at the Park 

 

7 en 17 juli Jazz at the Southazz 17.00 uur , De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

 

23 augustus Debat 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source, Amstelpark

In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens gaan in gesprek met gasten over hun onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van de Floriade en de .. lees verder 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.