Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 28 & 29

Regioraad: Consultatieronde Investeringsagenda Openbaar Vervoer

logo regioraadEen samenvatting door Richard Bakker van Rover. "De Stadsregio Amsterdam heeft een concept investeringsagenda opgesteld voor het openbaar vervoer. Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt een consultatieronde plaats. Betrokken gemeenten, provincies, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vervoerbedrijven en belangenorganisaties zijn uitgenodigd om hun reactie te geven op de concept agenda. Op 3 juli wordt voor alle betrokken partijen een informatiebijeenkomst georganiseerd waarop de Investeringsagenda OV door portefeuillehouder Wiebes wordt toegelicht. Hoe kunt u reageren? De concept investeringsagenda OV is hier te downloaden. U kunt uw reactie doorgeven via het digitale reactieformulier of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Voor vragen kun tu terecht bij investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl of via tel. 020-5273700 (Maarten Holland of Esther van Oorschot).

gvb logoEnkele punten uit het vervoerplan 2014 van het GVB zijn:

 • Lijn 62 gaat veel minder vaak rijden. Dat betekent bijvoorbeeld dat bejaardentehuizen in Buitenveldert minder goed bereikbaar zullen worden.
 • Stadsdeel Nieuw-West heeft een plan waarin tijdens uren waarin lijn 62 niet rijdt er kleine elektrische buurtbusjes worden ingezet die worden bemand door vrijwilligers. Als dit voornemen wordt uitgevoerd zullen de gevolgen ook in Buitenveldert merkbaar zijn.
 • De bushalte Bleyenbeek (lijn 62) aan de Van Boshuizenstraat (nabij bejaardenhuis de Buitenhof bij Nieuw Herlaar ) zou moeten worden opgeheven. Er is een alternatieve halte om de hoek aan de Europaboulevard. Toch zal het uiterst zuidoostelijke deel van Buitenveldert er waarschijnlijk last van ondervinden.

Reageren op de Investeringsagenda OV kan tot 15 september 2013!  15 oktober bespreking in de regioraad. Meer informatie is hier en hier te vinden."

In een gezamenlijk persbericht 4 juli 2013 (GVB en Regioraad) valt te lezen dat meer reizigers in tram, bus en metro sneller op hun bestemming moeten zijn tegen veel minder subsidie. Met het vervoerplan 2014 ‘Op weg naar beter OV' dat op 4 juli is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam zet de vervoerder de eerste concrete vervoerkundige stappen. Tot en met 2024 denkt GVB het Amsterdamse openbaar vervoer ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het Amsterdamse openbaar vervoer wordt naar verwachting dit najaar gegund aan GVB tot en met 2024.

Politieke partijen starten Petitie behoud tramlijn 25

Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB is van plan om met ingang van 2014 tramlijn 25 op te heffen. De tramverbinding is echter van groot sociaal, cultureel en economisch belang voor (oudere) bewoners van Amsterdam Zuid en voor de stad Amsterdam. Stadspartij Red Amsterdam en stadsdeelpartij Vereniging Ons Zuid (VOZ) zijn gezamenlijk een petitie gestart om tramlijn 25 voor de stad en het stadsdeel te behouden. U kunt de petitie HIER lezen en ondertekenen.

Aangepast Tracébesluit

In april en mei heeft het aangepaste Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (2013) ter inzage gelegen. De Raad van State buigt zich de komende maanden over 4 beroepsprocedures die lopen tegen het aangepaste Tracébesluit. Eind dit jaar volgt de uitspraak. Ondanks de beroepsprocedures kan het voorbereidende werk voor de uitbreiding van de A1/A6 doorgaan.

Studentwoningen Ravel Residence

Binnenkort starten voorbereidende grondwerkzaamheden. In september 2014 is het complex naar verwachting gereed.

Informatie over ontwikkelingen deelgebied Gershwin

Niet naar de info-avond geweest? Bekijk de ontwerpschetsen en een beschrijving van de planen in het pdf.

Compositie van bol en slank

brug van deldenBericht in Cobouw:”Een fraaie blik biedt deze foto vanuit de toren Symphony op de werkzaamheden aan de Lex van Deldenbrug. Deze fiets- en voetgangersverbinding over de De Boelegracht op de Amsterdamse Zuidas vormt vanaf komend najaar de entree van dit zakencentrum vanuit het stadsdeel Amsterdam Zuid.

Niet zo maar een zandsculptuur op Mahlerplein

Dichtbij berichtte:”Werknemers van de ABN AMRO en mensen met een verstandelijke beperking werken samen aan een kunstwerk voor ARTZUID. Op het Gustav Mahlerplein op de Zuidas staat sinds gisteren een zandsculptuur in de vorm van een (halve) wereldbol. Het kunstwerk, naar een ontwerp van de Belgische kunstenaar Frank De Conynck, verbeeldt het thema van ARTZUID 2013 Engagement en Verbinding.” Lees hier verder.

Deloitte hoofdkantoor op Zuidas bereikt hoogste punt

Vorige week berichte Consultancy.nl dat het nieuwe kantoor van Deloitte aan de Zuidas in Amsterdam  afgelopen week haar hoogste punt heeft bereikt. Dat heeft projectontwikkelaar OVG Real Estate bekendgemaakt. Het duurzame gebouw van ruim 40.000 m2 wordt naar verwachting eind 2014 opgeleverd.

Fietsroutes Beethovenstraat en Beatrixpark aangepast

fietsroute beethoven bea 2013Vrijdag 14 juni is het fietspad aan de oostzijde van de Beethovenstraat tijdelijk buiten gebruik. Vanaf 5 augustus zal het fietspad weer open gaan. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het fietspad aan de westzijde.

Wat gebeurt er verder ? Op 8 juli wordt de huidige doorgaande fietsroute door het Beatrixpark afgesloten. Deze route liep ten zuiden van het St. Nicolaaslyceum. Vanaf 8 juli zal de route lopen via de Prinses Irenestraat, ten noorden van het St. Nicolaaslyceum. De aanpassing van de route is nodig voor de bouw van de kantoren van Stibbe en AkzoNobel. Het werkterrein van de nieuwe kantoren ligt op de route van het fietspad.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m 19 augustus

Vanaf vrijdag 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur is de De Boelelaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Gedeeltelijke afsluiting op- en afritten A10 (s108) Amsterdam Zuid tijdens de zomerweekenden

Vanaf vrijdag 5 juli 20.00 uur tot maandag 12 augustus 06.00 uur zijn er wegwerkzaamheden aan de op- en afritten A10 (s108) met de kruisingen Amstelveenseweg. Tijdens de weekenden zijn de op- en afritten deels afgesloten. Het werk wordt in een zo kort mogelijk tijdsbestek, tijdens relatief verkeersluwe zomermaanden uitgevoerd. Zie de flyer.

Nauwelijks treinen van en naar Schiphol op 7 tot 9 september

Vanaf deze zomer werkt Proprail intensief aan het project OVSAAL. Daardoor rijden tijdens onderstaande weekenden, beperkt tot geen treinen van en naar Schiphol. Er worden bussen ingezet. Treinvrije weekenden •  zaterdag 7 september tot maandag 9 september, • zaterdag 7 december tot maandag 9 december.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling vanwege werkzaamheden in de metrotunnels. Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS. Bij avondsluiting van de metrotunnels kijk voor vervangend vervoer hier.

Overzicht van plannen met inzagetermijn   

omgevingsvergunning- locatie Strawinskylaan 8

Omgevingsdienst NZKG

30-05

11-07

Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord

DRO

13-06

26-07

Bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

27-06

08-08

Bestemmingsplan Ravel studentenhuisvesting, hogere waardenbesluit en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Dienst Ruimtelijke Ordening

27-06

08-08

Ontwerpbestemmingsplan Mahler digitaal te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl met  planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1202BPGST-OW01

Dienst Ruimtelijke Ordening

04-07

15-08

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overschrijding

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken het volgende bekend. Voor de volgende (delen van) aangewezen grootstedelijke gebieden geldt geen dan wel een verouderd bestemmingsplan, te weten: Noord Zuidlijn, Zuidas met uitzondering van Vumc (CCA), Vumc eo, Kenniskwartier Zuid 1e fase, Gershwin, Kop Zuidas en Studenthuisvesting Ravel.

Een kaart met daarop de bovengenoemde gebieden ligt tezamen met deze kennisgeving met ingang van 18 juli 2013 ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Daarnaast zijn deze gebieden ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.03630000GA1301PBPGST-.

Verleende vergunning Hinder in de openbare ruimte

 • Ringweg Zuid (A10), 1083 AD: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 augustus 2013 tot en met 2 augustus 2014 tussen 23:00 uur en 07:00 uur, verzonden d.d. 5 juli 2013. Dossiernummer 61-684561.
 • Europaplein, 1078 GS: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 20 juli 2013 tot en met 29 juli 2013, verzonden d.d. 10 juli 2013. Dossiernummer 61-707718.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 15 juli 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

 • Prinses Irenestraat 59 t/m 61, OLO 497315, gebruik gebouw als school en kinderdagverblijf en veranderen gebouw, alsmede herinrichten terrein

De omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 11 juli 2013, gedurende zes weken ter inzage bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerbergweg 290.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw/milieu

 • Parnassusweg 809 – 906535, gedeeltelijk veranderen gebouw (26-06-2013);
 • Terrein Beatrixpark – 913153, kappen van 303 bomen (5-7-2013)
 • Claude Debussylaan 16 – 903095, realiseren dakterras (27-06-2013);
 • Terrein De Boelelaan 1117/Amstelveenseweg – 903781, oprichten kadeconstructie (2-07-2013);
 • Terrein Europaboulevard – 901805, uitbreiden station Rai (28-06-2013);
 • Strawinskylaan 1 – 910753, in gebruik nemen gebouw als hotel (04-07-2013.

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Alex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.
 

t/m 14 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Te bezichtigen zijn tentoonstellingen van Francisco Lopez (Ghost Forest) en Dmitry Gelfand & Evelina Domnitch (Hydrogeny) in het Glazen Huis en van Arne Hendriks (The Incredible Shrinking Men) in de Orangerie. Open op donderdag t/m zondag van 12 tot 17 uur of op afspraak (email info@zone2source.net)

2 augustus openingsavond Circus Renz,  De Boelelaan hoek Beethovenstraat

 

Lees verder over: Weekberichten.