Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 28

Buurtenquête t.b.v. gebiedsplan 2017 stadsdeel Zuid nog t/m 15 juli online

“Het stadsdeel wil graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Zuid. Daarom hebben de gebiedsteams een buurtenquête online gezet. Iedereen die in Zuid woont kan de buurtenquête hier invullen. 

13 juli 10:00 – 14:00 Fietscafé in restaurant de Nieuwe Poort 

14 juli 9.30 opent Pieter Litjens – wethouder Verkeer & Vervoer de fietsparkeergarage Mahlerplein

Niet alleen biedt deze ruimte aan 3000 fietsen, het digitale verwijssysteem in de garage vertelt fietsers ook waar nog een plekje vrij is. Voldoende stalling is hard nodig in een gebied waar over een paar jaar dagelijks ruim 300.000 reizigers komen. De nieuwe fietsparkeergarage naast station Amsterdam Zuid maakt het de fietser nog aantrekkelijker om Zuidas en het station per fiets te bereiken.fietsparkeergarage). Het volledige programma Zuidas fietst leest u hier.

Gebied Beethoven ontwikkelen met bijdrage van bewoners

Voor het gebied Beethoven heeft dienst Zuidas nieuwe eerste ideeën ontwikkeld voor de verdere uitwerking van het gebied. De afgelopen maanden werkten we aan uitgangspunten voor meer wonen, cultuur, groen en water. Deze uitgangspunten toetst dienst Zuidas bij de omgeving om zo het Bestemmingsplan Beethoven voor te bereiden. lees meer

Bekijk het fotoverslag van Zomerstop werkzaamheden Beatrixpark

Fietsparkeergarage Vijfhoek

“Van Boekel Zeeland BV realiseert in opdracht van de afdeling Zuidas een ondergrondse fietsparkeergarage aan de noordzijde van Station Amsterdam Zuid. In het voorjaar 2017 wordt gestart met de realisatie van de stalling voor 3.500 fietsen.”

Amsterdam Rainproof bekijk de initiatieven in uw wijk

de_wachter1Kunstwerk De Wachter wordt deze week herplaatst

“In de week van 11 juli starten de werkzaamheden voor ‘De Wachter’. ‘De Wachter’ is het kunstwerk van Boris Tellegen dat eerst op wacht stond tegen het gebouw van het Integraal Kindcentrum. Het kunstwerk komt nu vrij in de ruimte te staan naast het voetbalveld van het IKC. De werkzaamheden duren drie weken.

Nieuws uit het DB Regioraad 30 juni

“Verbetering bus- en tramhaltes Strawinskylaan – Het DB stelt aan de gemeente Amsterdam een financiële bijdrage van € 669.889,- beschikbaar voor verbeteringen van het bus- en tramstation Strawinskylaan. Binnen het project wordt de voetgangerstrap tussen het Zuidplein en de Strawinskylaan verbeterd. Ook komen er extra bushaltes en worden de tramhaltes aangepast. Hierdoor kan tijdens de realisatie van de Amstelveenlijn en het Zuidasdok in het vervangende busvervoer op de Strawinskylaan worden voorzien. Het project komt mede voort uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Stadsregio.”

Nieuws uit B&W week 27

Ruimtelijke Ordening    “Het college van B en W stemt in met het vrijgeven van het concept Welstandskader Zuidasdok. In dit kader zijn welstandscriteria opgenomen, waaraan vergunning-aanvragen voor bouwen worden getoetst door de Commissie voor Welstand en Monumenten.”

B-besluiten      “Naamgeving openbare ruimte: vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de Prinses Irenebuurt.” 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Prorail

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend vervoer.

12 juli hoek Buitenvelderstelaan/De Boelegracht geluidshinder door vlinderen vloeren Gershwin Brothers     Het eerste deel van tweede parkeerlaag wordt die dag gestort waarna de vloer glad wordt gemaakt (gevlinderd), voordat deze volledig is opgedroogd. Hiervoor is het nodig om na de stort vanaf s’avonds ca. zes uur tot ca. twee uur s ’nachts (13 juli) te vlinderen. Het vlinderen brengt een brommend/zoemend geluid met zich mee.Mocht u hinder ondervinden of vragen hebben, meldt het via gershwin@hurks.nl of bel naar 073-5587555.

18 juli start boring onder de Parnassusweg hoek Gustav Mahlerlaan – verkeershinder     Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 5 augustus gereed. In Zuidas liggen onder de grond vele bundelingen voor kabels, en onder de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat, bevindt zich zelfs een Integrale Kabels- en Leidingentunnel (ILT). Voor het nieuw aan te leggen elektra tracé is echter nog geen verbinding beschikbaar tussen de bundeling ten westen van de Parnassusweg en de ILT ten oosten van de Parnassusweg. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een gestuurde boring onder de Parnassusweg die de ondergrondse verbinding van kabels mogelijk maakt. lees meer  

juli en augustus de De Boelelaan Oost en West werkzaamheden       De Boelelaan Oost wordt aangepakt en krijgt een zogenaamde make-over. Op 1 juli begint dienst Zuidas aan de tweede fase van de herinrichting. Deze duurt tot 31 augustus en betreft het deel tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. lees meer

De Boelelaan West  lees meer over Afsluiting kruising de De Boelelaan – Van der Boechorststraat

voor autoverkeer vanaf 1 juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer wordt omgeleid dus een langere reistijd. De kruising gaat vanaf maandagochtend 29 augustus weer open voor al het verkeer. Het advies voor autoverkeer is nu: verlaat in de spits Zuidas via de S109. Het VUmc ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar. De bussen worden omgeleid over de Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan en de Stadionweg – Parnassusweg – Strawinskylaan. bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. Roeskestraat/Amstelveenseweg, mogelijk geluidsoverlast       Ter voorbereiding van de verbouw start vanaf maandag 4 juli de 1e fase van de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. bron: bewonersbrief

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat      Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier      Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017      In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer  

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

GEMEENTE

Vastgesteld stratentabel 2016 en parkeren

Besloten is: het onderdeel “Zuid-D2” met de straten met parkeerduurbeperking met 180 minuten en een parkeeronderbreking van 120 minuten te wijzigen met de verwijdering van de ventwegen van de Europaboulevard ten westen van de hoofdrijbaan tussen De Boelelaan en de Van Nijenrodeweg, zoals aangegeven in bijlage 2, waarmee het normale regime weer geldt; lees meer in Wijziging van de Stratentabel 2016 (3B, 2016, 128)

Brugnamen 

* Vaststelling en intrekking niet-officiële brugnamen na inspraak (3B, 2016, 133)

* Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de Prinses Irenebuurt (3b, 2016, 137)

* Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi met bijbehorende stukken liggen van 7 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en bij stadsdeel Zuid, Pr. Kennedylaan 923, Amsterdam. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-VG01. Beroep instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

STADSDEEL

Evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning George Gershwinplein 1 evenement "Jeu de Bolenius" op 1 september 2016 van 16:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 2016-18420.

Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein tbv Concert/Muziekfeest" op 26 augustus – 30 september 2016

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

* Publicatie watervergunning V63289 het dempen van oppervlaktewater nabij Jachthavenweg 112 te Amsterdam tussen Nieuwe Meer en vm INGgebouw

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

08-07-2016  19-08-2016 Zuidplein 10, Amsterdam realiseren zolderruimte (boven station Zuid)

08-07-2016  19-08-2016 Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam reclame aan gevel Deloitte

08-07-2016  19-08-2016 Omgeving Vivaldistraat (kadastraal sectie AK 1909), Amsterdam kap 251 bomen

08-07-2016  19-08-2016 Panassusweg (kadastraal sectie AK 3520), Amsterdam kappen van 2 bomen

05-07-2016  16-08-2016 Zuidas, Amsterdam gevelreclame gebouw Italy

04-07-2016  15-08-2016 Strawinskylaan 3051, Amsterdam realiseren trap 7e naar 8e verd. Atriumgebouw

Verleende omgevinsgvergunning

07-07-2016  19-08-2016 De Boelelaan Oost (AK 4555), Amsterdam realiseren nieuwe kade en duiker

06-07-2016  17-08-2016 Fred. Roeskestraat, Amsterdam kappen 4 bomen

05-07-2016  16-08-2016 Europaboulevard, Amsterdam  hotelcomplex RAI met 24 verdiepingen + 2-laagse ondergrondse parkeergarage.

 

Wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     lees meer over wat er binnen gebeurt Bron: dienst Zuidas

Vleermuizenexcursie door NMT Zuid in Beatrixpark en Amstelpark      Vrijdag 26 augustus:  Nacht van de vleermuis in Beatrixpark, zaterdag 27 augustus: Vleermuisexcursie op Amstelglorie. http://nmtzuid.nl/project/vleermuizen/

 

Lees verder over: Beatrixpark, Gershwin, Organisatie, VU(mc), Weekberichten.