Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 29 & 30 2016

Vernoem een brug, dien een voorstel in!

Sinds 5 juli 2016 zijn in Amsterdam alle onofficiële brugnamen komen te vervallen. Amsterdammers mogen nu met suggesties komen om een brug te vernoemen. De criteria zijn te vinden op de website van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR). Er is o.a. bij persoonsnamen een voorkeur voor vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen. De VVv Beatrixpark denken aan namen van vrouwelijke componisten voor de naamloze bruggen in het park. Volgens de bruggentabel hebben enkele bruggen in Zuidas nog geen naam, te weten: in de Strawinskylaan en in Vivaldi de brug over de Boelegracht. Dien uw voorstel hier in. Klik in de eerste kolom op het brugnummer voor meer informatie over die brug inclusief afbeeldingen en zie ook het overzicht op de kaart.

Fietsparkeergarage Mahlerplein geopend

Architectenweb berichtte: “Gebruikers van de 3000 plaatsen tellende parkeervoorziening kunnen zich via kleurbanen en –vakken oriënteren. Een kleurige reeks ‘lichtvensters’ lijkt zicht op de buitenwereld te geven in de ondergrondse rijwielstalling. De entree- en tevens centrale ruimte oogt als een ‘balzaal’, mede dankzij de cirkelvormige lichtlijn in het midden van het plafond. In de gehele, door architect Paul van der Ree (studioSK) ontworpen ruimte, stroomt veel daglicht binnen. Dit versterkt de overzichtelijkheid en veiligheid. Nog niet binnen geweest! Bekijk hier afbeeldingen

Maar er is meer want aan de noordzijde is een waterberging gerealisserd, een gezamenlijk initiatief van Dienst Zuidas, Zuidasdok en Waternet. Op deze wijze maken de initiatiefnemers Amsterdam Rainproof. De waterberging is aangesloten op het hemelwaterafvoersysteem en kan 750 m3 water opvangen. Vanuit deze berging wordt de neerslag vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hiermee neemt de wateroverlast in de stationsomgeving af bij hevige regenbuien.en in voorjaar 2017 start bouw stalling onder Vijfhoek  “Van Boekel Zeeland BV realiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam, Zuidas een ondergrondse fietsparkeergarage aan de noordzijde van Station Amsterdam Zuid, onder de Vijfhoek. In het voorjaar 2017 wordt gestart met de realisatie van de stalling voor 3.500 fietsen.” lees meer

Park om de hoek! oproep van de Gezonde Stad

“Amsterdam wordt overspoeld door regenbuien, de hittestress in steden zorgt voor gemiddeld 40 doden per jaar en er is te weinig groen om 300 bedreigde dieren en planten te beschermen…….. We weten inmiddels dat groen een oplossing biedt voor al deze stedelijke problemen. Groen is gezond en verbindt! Maar hoe gaan we Amsterdam groener maken met onze beperkte ruimte?” Het ideaalbeeld is een netwerk van postzegelparken in Amsterdam! Heeft u, samen met andere buurtbewoners, een locatie en idee voor een Park om de Hoek én wilt u met dit idee aan de slag? Laat het de Gezonde Stad weten! Vul het aanmeldformulier in! Meer weten of vragen? Neem contact op met projectleider Raksha Hoost via raksha@degezondestad.org of 0683656635.” lees hier verder

Zomer in Zuid: Waar zijn de strandjes?

Stadsstrand Strand Zuid tussen de RAI en het Beatrixpark en De Oeverlanden aan de noordzijde van De Nieuwe Meer.

Convenant Bereikbaarheid Zuidas

“Bedrijven in Zuidas gaan intensiever samenwerken in de taskforce bereikbaarheid Zuidas om er voor te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden in de komende periode. Met heldere afspraken en concrete maatregelen willen zij er aan bijdragen dat medewerkers, bezoekers en bewoners Zuidas zonder oponthoud kunnen blijven bereiken. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat 14 juli door twaalf grote bedrijven en organisaties uit het gebied is gesloten. Ook de gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok tekenden het convenant. Ook zij willen de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren.” lees meer

Panoramisch uitzicht op Zuidas vanaf daktuin De Boel

In opdracht van Vesteda werkt Hans van Heeswijk architecten aan de De Boelelaan op de Zuidas in Amsterdam aan een grootschalige transformatie van een appartementencomplex. Met de vernieuwing heeft het gebouw ook een nieuwe naam gekregen: ‘De Boel’. Als onderdeel van deze omvangrijke renovatie is nu de daktuin geopend. lees verder

Rapport Evaluatie bestuurlijkstelsel Amsterdam 

Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer heeft op vrijdag 15 juli een rapport uitgebracht over de evaluatie van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam: het geheel van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de Bestuurscommissies. Dit rapport is aangeboden aan het college van B en W, en ter kennisname gestuurd aan de gemeenteraad en de Bestuurscommissies. In het najaar voor hun reactie op het rapport. lees het rapport hier

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Prorail- Geen treinverkeer maar bussen tussen Schiphol AIrport en Duivendrecht op: 

31 juli vanaf 23.30 uur,

1 augustus: Schiphol – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena,

2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk, 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers word geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend busvervoer. lees meer

8 aug. t/m 2 sept. werkzaamheden Fred Roeskestraat     Lees in de bewonersbrief over De Fred, Olympic Plaza, De Rietveld Academie en het plaatsen van units voor de British School. Het werk bij de British School is van 8 augustus t/m 2 september gedurende de reguliere werktijden van 7.00 uur tot 19.00 uur.

18 juli start boring onder de Parnassusweg hoek Gustav Mahlerlaan – verkeershinder     Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 5 augustus gereed. In Zuidas liggen onder de grond vele bundelingen voor kabels, en onder de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat, bevindt zich zelfs een Integrale Kabels- en Leidingentunnel (ILT).Voor meer informatie kijk op de website

juli en augustus de De Boelelaan Oost en West werkzaamheden      

De Boelelaan Oost wordt aangepakt tot 31 augustus en betreft het deel tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. lees meerEen aantal maatregelen is genomen om de aansluiting van de Antionio Vivaldistraat op de De Boelelaan te verbeteren: *Bij extreme drukte worden verkleersregelaars ingezet. Vanuit Zuidas Vivaldi naar de A10? ga via de Van Leijenberghlaan > Nijenrodeweg en Europaboulevard. 

De Boelelaan West  lees meer over de afsluiting kruising de Boelelaan- Van der Boechorststraat

Duur vanaf 1 juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer wordt omgeleid dus een langere reistijd. Het advies voor autoverkeer is nu: verlaat in de spits Zuidas via de S109. Het VUmc ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar.

Openbaar Vervoer : Er worden pendelbussen ingezet. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl – Tram 16 blijft grotendeels rijden. Alleen niet in de week van 5 augustus t/m 14 augustus. Er kan dan worden overgestapt op bussen bij het Stadionplein. Kijk voor actuele reisinformatie op www.gvb.nl 

VerkeersinformatieDownload de app van Flitsmeister voor actuele verkeersinformatie

lees meer in de bewonersbrief werkzaamheden%20aan%20kruising%20bij%20VUmc%20hebben%20gevolgen%20voor%20bereikbaarheid%20Zuidas bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. Roeskestraat/Amstelveenseweg, mogelijk geluidsoverlast      Ter voorbereiding van de verbouw start van de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Bron: bewonersbrief

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat      Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier      Op kavel 4 is in juni het aanbrengen van damwanden gestart. De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven van grond en het inbrengen van palen. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer in de bewonersbrief

Nieuws uit B&W 20 juli 2016

Ruimtelijke ordening: “Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om in te stemmen met de Visie Zuidas 2016. Hierin wordt richting gegeven aan de stedelijke gebiedsontwikkeling van de Zuidas. Met deze visie krijgen diverse belanghebbenden duidelijkheid over de ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen die er in het gebied verwacht kunnen worden.

Economie: “Het college van B en W stemt in met de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel ‘ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam!’ Op 25 april 2016 hebben de raadsleden De Heer (PvdA), Roosma (GroenLinks), Bakker (SP) en Van Lammeren (PvdD) dit initiatiefvoorstel ingediend. Het bestaat uit zeven voorstellen met de vraag aan het college om een standpunt en actieve rol in te nemen in de discussie over belastingontwijking. Het college deelt de mening dat Nederland voorop moet lopen in de strijd tegen belastingontwijking en omarmt de nieuwe maatregelen van de Europese commissie en het kabinet ter bestrijding van belastingontwijking. Ook zal de stad in haar rol van aandeelhouder uit blijven dragen dat fiscale constructies met als doel het opzoeken van de grenzen van belastingontwijking, niet gewenst zijn.”

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

GEMEENTE – STADSDEEL

-Verkeersbesluit: Gemeente Amsterdam – Bromfietsers op de rijbaan – Geheel Amsterdam Zuid op twee uitzonderingen na

-Verkeersbesluit: Gemeente Amsterdam – Tijdelijke afsluiting Fietspad over RAI terrein – RAI terrein tussen Europaplein en het Beatrixpark

Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening ligt vanaf 14 juli 2016 zes weken ter inzage. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraa, p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. meer info op de kaart

Ontwerpuitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking” en ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten    De stukken liggen vanaf 14 juli 2016 zes weken ter inzage. Bekijk ze op ruimtelijkeplannen.nl Ruimtelijke plannen Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan de gemeenteraad p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning De Boelelaan 1105 "VU Introductiedagen 2016" van 24 augustus 2016 t/m 30 augustus 2016 van 16:30 uur tot 20:00 uur

Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 1 A veranderen en vernieuwen gebouw (Burgerweeshuis) met behoud van bestemming kantoorfunctie.

Aanvraag evenementenvergunning Gaasterlandstraat 4k Run op 10 september van 07.30 uur tot 08.30.

Aanvraag evenementenvergunning Europaboulevard  idem 

Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 22 Welkom thuis 2016, 23 augustus van 12.00-16.00 uur.

Aanvraag evenementenvergunning George Gershwinplein 1 evenement "Jeu de Bolenius" op 1 september 2016 van 16:00 uur tot 20:00 uur.

Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein tbv Concert/Muziekfeest" op 26 augustus – 30 september 2016

Verlenging beslistermijn met zes weken

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsbaanpad 1 A 

Verleende Omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Beatrixpark kap 9 bomen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Beatrixpark kap 3 bomen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Zuidas kappen 13 bomen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Amstelpark 1 kap 4 bomen

WATERSCHAP

– Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een parkeerkelder ter hoogte van het Europaplein in Amsterdam – AGV – W-16.00777

– Aanvraag Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de realisatie van een kabels- en leidingenbundeling ter hoogte van Fred. Roeskestraat97A, 1076 ECAmsterdam – AGV – W-16.01637

Aanvraag Watervergunning voor het verwijderen en aanbrengen van een regenwater-, vuilwater-, transportriool en persleidingen en het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van de leidingen ter hoogte van FredRoeskestraat91, 1076 ECAmsterdam – AGV – W-16.01682

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

21-07-2016  01-09-2016 Zuidelijke Wandelweg 43, Amsterdam kappen van 6 bomen

18-07-2016  29-08-2016 Europaboulevard, Amsterdam langer instandhouden bouwweg

08-07-2016  19-08-2016 Zuidplein 10, Amsterdam realiseren zolderruimte (boven station Zuid)

Verleende omgevinsgvergunning

19-07-2016  30-08-2016 tussen de sporen nabij RH130 t.h.v. Parnassusweg/A1, Amsterdam plaatsen van een tijdelijke container t.b.v. het aansturen en detecteren van metro op het spoor, met een instandhoudingstermijn t/m 18 juli 2021.

14-07-2016  26-08-2016 De Boelesloot, nabij beethovenstraat, Amsterdam realiseren zittrap

07-07-2016  19-08-2016 De Boelelaan Oost (AK 4555), Amsterdam realiseren nieuwe kade en duiker

 

18 juli t/m 26 augustus ART CAMP 6-18 jaar     6 weken lang een kunstkamp voor jongeren tussen de 6-18 jaar, locatie Prinses Irenestraat 19 – elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. Onder leiding van kunstenaar Maria Hovius.

7 augustus van 12.30 tot 14.30 uur het derde concert Dichtbij in het (Amstel)park 

12 t/m 21 aug Het Grachtenfestival 2016. Voor het volledige programma zie: www.grachtenfestival.nl

13 augustus 12.00 en 14.00 uur juniorgrachtenfestival in Beatrixpark 

16 augustus 12.30-13.30 Beethovenplein Latoen in Beatrixpark @ Grachtenfestival

17 augustus 12.30 NOOTA SAXOPHONE DUO speelt in Summertime, Gustav Mahlerlaan 637

26 augustus Vleermuizenexcursie door NMT Zuid in Beatrixpark en Amstelpark Nacht van de vleermuis in Beatrixpark

 

Lees verder over: Beatrixpark, Vivaldi, Weekberichten.