Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 29-30

Bericht in Het Parool: ”De Pontsteiger, Zuidas, station RAI?     Allemaal afgekeken van Diemen         Amsterdamse architectuur uniek? Stadshistoricus Tim Verlaan (36) deed een opmerkelijke ontdekking: het kunstje lijkt afgekeken van Diemen.” Lees meer

BPZ heeft in navolging van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en de Bewonersvereniging de Mirandabuurt een WOB-verzoek ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam. Het betreft de locatiekeuze op de locatielijst voor een Erotisch Centrum in Zuid/RAI. In april is bekend gemaakt dat de marktconsultatie loopt tot juli 2021 en verloopt via Tendernet. In het najaar worden de resultaten van de marktconsultatie met de gemeenteraad besproken. Lees meer over de plannen

Bericht op Spoorpro:Studie: spoornetwerk extreem kwetsbaar voor klimaatverandering    Grote delen van het Nederlandse spoornetwerk zijn zeer gevoelig voor wateroverlast en hitte. Bij extreme wateroverlast duurt het herstel van het spoor vaak lang met grote hinder voor de treindienst. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor… “ Lees meer

Berichten Amsterdam Zuidas:
*British School maakt plaats voor woningen     De British School of Amsterdam (BSA) is in april van de Fred. Roeskestraat verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Havenstraat. Het plan om op de vrijgekomen locatie in de Fred. Roeskestraat woningen te gaan bouwen, lag al langer op stapel. Op 23 juni jl. praatten we de omgeving bij. Lees meer  Bekijk de plannen in de Presentatie informatieavond British School en lees het Verslag informatieavond British School.
*Bouw CROSSOVER Kop Zuidas gestart        Binnen no-time hebben de welig tierende bloemetjes op de kavel van CROSSOVER plaatsgemaakt voor stempels, beton, kranen en bouwers. De bouw van CROSSOVER, dat straks onderdak biedt aan bedrijven, young professionals en statushouders, is gestart. Lees meer
*Start aanbesteding OBA NEXT, fietsenstalling en kantoren     In de plannen voor OBA NEXT verenigen zich drie ambities: een openbare bibliotheek van de toekomst, een publiek hart voor de Zuidas dat bijdraagt aan de gemeentelijke culturele doelstellingen en een plek voor (digitale) ontwikkeling voor alle Amsterdammers. Dat is kort gezegd wat we marktpartijen vragen om in Zuidas te ontwikkelen. De inschrijving is gestart op 15 juli 2021. Lees meer
*Buitengevel Tripolis-Park bijna klaar    * De transformatie van Tripolis-Park is in een belangrijke fase beland. Anderhalf jaar na de start van de bouwwerkzaamheden, wordt nu de hand gelegd aan de buitenkant. Dat blijkt nog een aardig puzzelwerk. ‘Het oorspronkelijke complex heeft ruim 1700 verschillende kozijnen, die hebben we stuk voor stuk laten namaken.’ Lees meer
En: Het inschuiven van 2 dakdelen voor de nieuwe Brittenpassage gebeurt op 20, 21 en 22 augustus.  U kunt zich vanaf 10 augustus aanmelden om op 21 augustus aanwezig te zijn bij een uniek kijkje op de bouw vanaf het afgesloten treinperron.

Update over het ontwikkel- en bouwproces van de dependance van het Conservatorium van Amsterdam in gebouwen Convict & Kapel. Er is een bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan. Inmiddels is het besproken en binnenkort wordt de uitspraak verwacht. Lees meer

Nieuwsbrief juli 2021 Vrienden van het Beatrixpark met o.a. fonteinen gerepareerd.

Nieuwsbrief MRA Samen bouwen aan Bereikbaarheid met o.a. een interview met Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam en samen bouwen aan bereikbaarheid. Lees meer in de nieuwsbrief

Bericht op gemeente.nu: “ Weer uitstel Omgevingswet: het momentum verloren.  De problematiek met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is er de oorzaak van dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de zoveelste keer is uitgesteld. Nu weer tot 1 juli volgend jaar.” Lees meer

31 augustus, vergadering Expertmeeting Burgerparticipatie, 19:30, de Raadzaal / hybride. Lees meer

Ter inzage
* Gemeente Amsterdam – Kennisgeving Inspraak beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’
  De stukken liggen ter inzage van 23 augustus t/m 3 oktober  Lees meer   
* t/m 4 augustus 2021 ligt het herzien ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas ter inzage. Bekijk het plan hier. De officiële kennisgeving is te raadplegen in de Staatscourant. Een zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. T. van Wissen, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. Mondelinge zienswijze? neem contact op met T. van Wissen via 14 020.

Kunst en Cultuur
Zone@source in het Amstelpark met o.a.:

* 12 augustus, 15.30 – 17.00, Here and Elsewhere Workshop voor kinderen van 6 tot 12  Lees meer of in het engels
* 14 augustus, 16.00 – 18.00 Workshop volwassenen 18+ of hier info engels
* t/m 12 september, in het Glazen Huis, Here and Elsewhere,  Irene Kopelman  Het is een 1: 1 replica van een bijzonder landschap met 'concreties', ook wel Moqui Marbles genoemd, dat alleen bestaat in Utah in de Verenigde Staten en op de planeet Mars. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00- 17.00 uur en op verzoek.
* In de Orangerie, Soft Walls van Annelinde de Jong. Zij is Artist in resident en werkt in de Orangerie aan zelfgemaakt papier op basis van organisch materiaal uit het Amstelpark. Door het raam is alles goed te zien, en soms laat ze bezoekers toe in haar tijdelijke atelier.

Van 17-19 augustus vindt het Grachtenfestival plaats       Kijk voor de concerten in Zuidas hier  *Mabassa op dinsdag 17 augustus 12:30 uur, Atrium NU.VU en 17:30 uur, Loyens & Loeff; *LYMA x SHAMIS x REBIERE op donderdag 19 augustus om 12:30 uur, St. Nicolaaslyceum; *Van Gogh Trio op woensdag 18 augustus om 12:30 uur, Thomaskerk; en buurtconcert Huis van de Wijk Buitenveldert op 22 augustus om 15.00 uur. Aanmelden bij het Hvd Wijk verplicht en beperkt aantal plaatsen.

Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID   Lees meer   En onderweg kunt u terecht op het ThomasTerras in de binnentuin van de Thomaskerk aan de Pr. Irenestraat 36. Op donderdag-zondag open van 12-17 uur. De hele week te boeken voor groepen. Kom naar de pauzeplek en bekijk de kunstwerken aldaar. Reserveer hier en  Lees meer En: ThomasTalk: beluister de gesprekken Wat maakt een mens tot mens? Bart-Jan van Gaart presenteert filosofische gespreksserie ThomasTalk

Circl: is gesloten van 23 juli tot 9 augustus 2021

Kijk iedere vrijdag om 17:00 uur naar Zuidas Today Talkshow via de livestream.

5 september artsenijhof wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 3 oktober, 7 november, 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nu wel weer gewenst bij henk.snezana@kpnmail.nl .

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Station RAI Europaboulevard vervangen spoor van 27 juli 2021 05:00 – 16 augustus 2021 05:00. Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station, 62 Station Lelylaan – Amstelstation, N84 Centraal Station – A'veen Busstation. Tram 4, bus 62 en nachtbus N84 kunnen hierdoor niet bij de halte Station RAI onder het viaduct stoppen. De dichtstbijzijnde halte voor tram 4 is de halte Drentepark, net naast het station. Bus 62 en nachtbus N84 stoppen bij een tijdelijke halte aan de weg, nabij de tramhalte Drentepark. Vervallen halte: Station RAI

Omleidingen door werkzaamheden tot 16 augustus aan de Europaboulevard bij station Rai en A10. Bekijk ook de website van het gvb Spoorvervanging Europaboulevard voor de omleidingsroutes auto en tram. De werkzaamheden geven geluidsoverlast. De kruising met de A10 is na 26 juli vrijgegeven en alle verkeersbewegingen zijn weer mogelijk. Wel zijn enkele rijbanen nog afgesloten in de richting naar Amstelveen. Lees meer over waarom de omvangrijke werkzaamheden nu plaatsvinden.

Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen• 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 juni 2021, nr. 1658855/1659081 tot het vaststellen van de maatgevende hoogwaterstanden voor regionale waterkeringen in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lees meer

*Wijziging bestemmingsplan Zuidas- Beethovenstraat t.b.v. het realiseren van 2 kinderdagverblijven, op de locatie Kadastrale sectie AB, Kadastraal perceelnummer 1793, (bouwplannaam Beethoven, kavel 2) te Amsterdam. Ontvangst-datum aanvraag: 7 juli 2021 Aanvrager: Stadhuis Zaaknummer: 10452192 omgevingsvergunning
*Vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Woonbuurt Ravel (bestemmingsplan)
*Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam houdende regels over het verstrekken van leningen aan wooncoöperaties voor het realiseren van sociale en middeldure huurwoningen in Amsterdam (Verordening Stimuleringslening wooncoöperaties Amsterdam) Lees meer 

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd
*Station Amsterdam Zuid, Amsterdam – voornemen tot het verlengen van de tijdelijke vergunning met OLO-nummer 2644959 en zaaknummer 2432071, voor vier entreepaviljoens met winkelfunctie, twee overkappingen en twee entreeschermen, op de locatie Station Amsterdam Zuid (AB 2669) te Amsterdam, met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 21 februari 2022 t/m 20 februari 2027. Aanvrager: NS Stations B.V.. En zie hier

Evenementenvergunning Afgebroken (Ingetrokken)
*Europaplein 22, het houden van event Bierborrel @ Strandzuid. Datum van:16-07-2021/ Datum t/m:17-07-2021

Aanvraag omgevingsvergunning
*station Amsterdam Zuid, Amsterdam – uitvoeren van werkzaamheden i.v.m. het realiseren van een nieuwe OV terminal, op de locatie Kadastrale sectie AK, Kadastraal perceelnummer 3918 te Amsterdam.
*Prinses Irenestraat 36 1077WX Amsterdam, plaatsen vlaggenmasten aan de Irenelaan voor de Thomaskerk
*Strawinskylaan 1, Amsterdam – uitbreiden Amsterdam uitbreiden van het WTC Amsterdam met toren 11. Ontvangstdatum aanvraag: 2 juli 2021 Aanvrager: CBRE Dutch Office Fund Management B.V Zaaknummer: 10439579
*Zuidelijke Wandelweg 39 1079RK Amsterdam   vellen van een houtopstand (kap)
*IJsbaanpad 94B 1076CW Amsterdam, plaatsen van meerpalen en een drijvende loopbrug/steiger t.b.v. een nieuwe ligplaats woonboot 

Verleende omgevingsvergunning
*Jachthavenweg 22B, Ligplaatsvergunning woonboot 
*Gustav Mahlerlaan 405, Amsterdam – vervangen gevelreclame op een luifel van het gebouw.  Prosus Services B.V
*Beethovenstraat nabij hoek De Boelelaan, Amsterdam – vervangen reclameobject op de locatie Beethovenstraat nabij hoek De Boelelaan te Amsterdam met een instandhoudingstermijn t/m 31 december 2028.
*Zuidelijke Wandelweg 39 1079RK Amsterdam, het kappen van een boom in de tuin
*Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam intern wijzigen van brandwerende scheidingen in het kantoorgebouw op het perceel gelegen aan Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055 te Amsterdam. Dit besluit betreft een wijziging op de verleende omgevingsvergunning van 15 juni 2018 met OLO-nummer 3500087 en zaaknummer 7673683. Datum besluit: 19 juli 2021 Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V. Zaaknummer: 10336699
*Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam – toepassen decentrale luchtbehandelingskast
*Jachthavenweg 40, ligplaatsvergunning woonboot

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Prinses Irenestraat 36 1077WX Amsterdam, plaatsen vlaggenmasten aan de Irenelaan voor de Thomaskerk
APV
*Gustav Mahlerplein 1   Objecten, hijswerkzaamheden op 28-7
Waterschap
Verleende Watervergunning voor de realisatie van ondersteuningsconstructies t.b.v. de ondersteuning van de Rozenoordbrug in Amsterdam – AGV – WN2021-003647

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, OV, Parnas, RAI, Strawinsky, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.