Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 29 & 30

 

rouwVliegtuigramp trekt niet aan Zuidas voorbij

Niet alleen de prominente aidsonderzoeker, een bekende van de voorzitter BPZ, kwam om het leven maar ook een student van VUmc, een docent van het Geert Grootecollege en de dochter van een medewerkster van de algemene hulpdienst in Het huis van de wijk Buitenveldert.

 

 

Stadsdeel Zuid heeft de programmabegroting en gebiedsagenda’s voor 2015 vastgesteld

huis van de wijk service gebiedenStadsdeel Zuid is een succesvol stadsdeel. Ondernemers willen zich er graag vestigen, de horeca bloeit als nooit tevoren, en zowel jongeren, gezinnen als ouderen willen wonen in stadsdeel Zuid. Maar het succes heeft ook een keerzijde. Zuid wordt steeds drukker. Dit zie je terug in het aantal klachten over overlast, in de verkeersveiligheid, in de drukte op straat en in de hoge huizenprijzen.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel: "De opgave die het bestuur zich stelt, is om Zuid succesvol voor iedereen te laten zijn. Dit komt terug in de prioriteiten van de bestuurscommissie.” Lees hier verder.

NRCQ kopte: ”Een halfuurtje kunst voor Zuidassers”

Twee weken geleden gingen 37 Zuidassers onder leiding van AimatArt bij de Rietveld Academie op bezoek. Bo van Houwelingen en Caroline van Keeken, correspondenten van NRCQ waren erbij en deden verslag.

Prijsvraag fotografie 'Geheimen van Zuidas'

rooilijn“De redactie van het tijdschrift Rooilijn is op zoek naar jonge fotografen die voor de Zuidas special van oktober de geheimen van Zuidas willen ontrafelen. Laat jouw geheimen van Zuidas zien in acht foto's en win publicatie in Rooilijn én 150 euro! Meedoen kan tot 1 augustus 2014 via een zipfile naar hilde.vanwijk@gmail.com, InBeeld redacteur van Rooilijn. Twee redacteuren beoordelen uiteindelijk je werk.”

 

 

Almatuin gaat 1 oktober dicht

almatuin“Zuidas is trots op het succes van de Almatuin. Dienst Zuidas faciliteert tijdelijke initiatieven omdat deze de leefbaarheid in het gebied bevorderen. Daarom is meegewerkt aan het tijdelijk open houden van de Almatuin tot 30 september 2014. De gebruiksovereenkomst eindigt op 1 oktober 2014, zodat Dienst Zuidas haar verplichting ten opzichte van de VU kan nakomen om de grond over te dragen aan de VU.”

 

 

Dichtbij.nl berichtte: “Beschermde vogels blokeren bouw Zuidas (VU)

"De grootschalige ontwikkeling van de Zuidas in de omgeving van de VU dreigt te worden geblokkeerd door de aanwezigheid van de zwaar beschermde sperwer en boomvalk. Mogelijk haalt de Raad van State het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord hierdoor onderuit. Het gebied moet via later vast te stellen uitwerkingsplannen worden ingevuld met woningen, kantoren en een hotel. Maar in hetzelfde gebied huizen de sperwer en de boomvalk. En die mogen op grond van Europese regels niet worden verstoord.”

AT5 deed verslag van Beach volleybal op Zuidas

beachvolleyBericht van 16 juli ’14. “Het Grand Slam Beachvolleybaltoernooi is woensdag op de Zuidas van start gegaan. Voor het eerst wordt het internationale toernooi, met topspelers vanuit de hele wereld, ook in Amsterdam gehouden. Voorheen werd er alleen in Den Haag gespeeld.”

 

 

 

De Zuidas Solar Week een succes

solarweekVan 30 juni t/m 4 juli, vond de  Solarweek actie plaats en was ook dit jaar weer een succes zo berichtte de Green Business Club.”De  actie heeft verschillende  medewerkers van Zuidas ertoe bewogen een offerte aan te vragen bij Zon&Co voor zonnepanelen op het dak.”

Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet

gvbBij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn bij station Zuid. De aansluiting van de Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd. ‚ÄčTijdens dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. Metro 51 rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de plattegrond en meer info.

Werkzaamheden Prorail

Amsterdam Zuid naar Diemen Zuid: in de nacht van zondag 27 op maandag 28 juli na 00.30 uur.  Extra reistijd: een kwartier tot een half uur door werkzaamheden. U kunt gebruikmaken van de bus. De laatste Sprinter van Schiphol naar Diemen Zuid rijdt tot Amsterdam Zuid; van Amsterdam Zuid naar Diemen Zuid rijdt een stopbus. Zie het overzicht van werkzaamheden van Prorail.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat en Amstelveenseweg

De werkzaamheden vinden plaats voor o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk wordt in fasen uitgevoerd tijdens de vakantieperiode. Voor vragen mail naar omgevingscoordinator@zuidas.nl. Ook aan de Amstelveense wordt gewerkt. Lees meer in het pdf fred_roeskestraat_werkzaamh 2014

Extra werkterrein in Spinozabuurt

Voor de werkzaamheden aan de hoofddrinkwaterleiding in de Spinozabuurt is vanaf 16 juli tot medio augustus extra werkterrein nodig op de Peter van Anrooystraat ter hoogte van de Dina Appeldoornstraat. Er is een omleiding ingesteld.

Werkzaamheden Boelelaan 21 juli t/m 24 augustus

Aan de noordzijde van de De Boelelaan langs de tramlus van de lijnen 16 en 24 tegenover de VU wordt een fietspad aangelegd. Tijdens het werk blijven de trams gewoon rijden. Doordeweeks is tussen de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat één rijstrook beschikbaar richting het westen (Amstelveenseweg) en één rijstrook richting het oosten (Europaboulevard). In de uitvoeringsperiode zitten twee weekenden waarin de rijweg vanaf de Buitenveldertselaan richting het westen is afgesloten (zie kaartjes). Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1: maandag 21 juli 07.00 uur t/m vrijdag 25 juli 19.00 uur

De rijbaan wordt verlegd om ruimte te maken voor een fietspad. Gevolgen: In beide richtingen is één rijstrook voor autoverkeer beschikbaar.

werkz boelelaan fase 1 juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: vrijdag 25 juli 19.00 uur t/m maandag 28 juli 05.00 uur

Op de aangepaste rijbanen wordt de onderlaag geasfalteerd. Gevolgen:

 • Er is één rijstrook in oostelijke richting beschikbaar. De rijbaan in westelijke richting is afgesloten.
 • Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van Nijenrodeweg en de Amstelveenseweg.
 • De buslijnen 176 en 310 rijden vanaf de Buitenveldertselaan via de Van Nijenrodeweg en de Van der Boechorststraat naar de De Boelelaan waar ze kunnen halteren bij VUmc. De lijnen 241 en 242 rijden dit weekend niet. Zie www.connexxion.nl voor informatie over de buslijnen.
 • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de zuidzijde van de De Boelelaan.

fase 2 werkz boelkelaan juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: maandag 28 juli 05.00 uur t/m vrijdag 22 augustus 23.00 uur

Het fietspad wordt aangelegd. Gevolgen: In beide richtingen is één rijstrook voor het autoverkeer beschikbaar.

Fase 4: zaterdag 23 augustus 07.00 uur t/m zondag 24 augustus 23.00 uur

De bovenlaag van de aangepaste rijbanen wordt geasfalteerd en markering wordt aangebracht. Gevolgen:

 • Eén rijstrook beschikbaar van de Buitenveldertselaan richting de Amstelveenseweg (oostelijke richting). De andere rijstrook (westelijke richting) is afgesloten.
 • Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van Nijenrodeweg en de Amstelveenseweg.
 • De buslijnen 176 en 310 rijden vanaf de Buitenveldertselaan via de Van Nijenrodeweg en de Van der Boechorststraat naar de De Boelelaan waar ze kunnen halteren bij VUmc. De lijnen 241 en 242 rijden in dit weekend niet. Zie www.connexxion.nl voor informatie over de buslijnen.

Meer informatie: Kijk voor actuele informatie op www.zuidas.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning

Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 17 juli 2014 t/m woensdag 27 augustus 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. Zienswijzen moeten voor 27 augustus worden ingediend. Stuur uw zienswijze naar B&W van Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning bouw

 • De Boelelaan 1117 – 1351445, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunning OLO 836597 t.w. plaatsen 1-laagskelder (03-07-2014);
 • Terrein Gustav Mahlerlaan (blok 10 Gershwin III, Zuidas) – 1362343, oprichten appartementen, commerciële ruimte en ondergrondse parkeergarage (27-06-2014);
 • Terrein Parnassusweg/Strawinskylaan – 1374077, kappen 5 bomen (07-07-2014);
 • Strawinskylaan 3001 – 1166005, gedeeltelijk veranderen gebouw (08-07-2014);
 • Tommaso Albinostraat 5 – 1371499, uitbreiding gebouw (04-07-2014).

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Bezwaar indienen moet binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning

 • De Boelelaan 769-1051 (fase 1), 1082 RW: voor het veranderen van het gebruik van de eerste verdieping, van kantoorfuncties naar veertien woonfuncties met in totaal negenenzeventig studentenkamers en gezamenlijke ruimten, het veranderen van de kozijnen ter hoogte van de eerste verdieping en de entrees tot de eerste verdieping, het veranderen van bedrijfsruimten ter hoogte van de begane grond, verzonden d.d. 9 juli 2014. OLO-nummer 1203519.

De vergunning is alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • Zuidelijke Wandelweg – 1307949, oprichten gebouw, met bestemming daarvan tot woongebouw, stallingsgarage inclusief in-/uitrit (07-07-2014).

Bij deze vergunning moet het bezwaar binnen zes weken worden ingediend bij college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verlengen beslistermijn met zes weken

 • Beethovenstraat – 1333445, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunning OLO 492789 t.w. intern wijzigen en wijzigen gevel (06-06-2014);
 • Beethovenstraat – 1333439, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunning OLO 492843 t.w. intern wijzigen en wijzigen gevel (06-06-2014);
 • Fred. Roeskestraat 96 – 1286765, kappen 22 bomen (30-04-2014).

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Beethovenstraat 186, 1077 JX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 18 augustus 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 7 juli 2014. Dossiernummer 43-920887;
 • Fred. Roeskestraat 98, 1076 ED: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 18 augustus 2014 tot en met 28 november 2014, verzonden d.d. 2 juli 2014. Dossiernummer 43-909041.

De vergunningen liggen gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het evenement “VU International Day” op 11 november 2014 van 17:00 uur tot en met 23:00 uur. Dossiernummer 32-928754.

De aanvraag ligt vanaf 21 juli 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de  President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

de nieuwe poortOp dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Op 7 augustus van 17.00 tot 20.00 uur Summer Jazz at the Southazz

 

 

amstelpark jl 2014Van 13 juli t/m 24 augustus De TheeMachine, GrondVormen in de Orangerie en het Glazenhuis van het Amstelpark

De kunstenaars van LocalStyle en GrondVormen presenteren hun project en eerdere werken. Een deel van de presentatie in de Orangerie is een thee ceremonie. ‘Bird’ van Marlena Novak en Jay Alan Yim (in samenwerking met Jesus Duran) is een video-installatie in het Glazenhuis. Entree is gratis. Lees hier meer.

Lees verder over: Weekberichten.