Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

28 januari 2016 thema-avond BPZ, 1 op het DOK, 19.30-21.30, kleine theaterzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. 

Lees ook het artikel dat in de Wijkkrant januari 2016 is verschenen https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=1160  En lees hier meer  Aanmelden kan via bpz@wocbuitenveldert.nl.

Concept Visie Zuidas 2015: indienen zienswijze kan tot 26 februari en op 1 februari infobijeenkomst over de Nieuwe Visie

Inspraakreacties kunnen tot 26 februari 2016 worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’. In 2016 stelt de gemeenteraad de definitieve Visie vast. Bewoners en andere belanghebbenden hebben in het voortraject al hun punten ingebracht en dat kan nu ook via een officiële  zienswijze. De Informatiebijeenkomst over de Nieuwe Visie Zuidas 2015 is op maandag 1 februari 2016, 19.00-21.00 uur, kantoor Loyens en Loeff, Fred. Roeskestraat 100,1076 ED Amsterdam. Voor 30 januari 2016 aanmelden. Het stellen van overige vragen mail via info@zuidas.nl, vermeld het onderwerp.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas

Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Weten wat er besproken wordt? lees het pdf Tekstvoorstel%20digitaal-2

Bouw fietsparkeergarage Vijfhoek heeft akkoord

In december besloot het college van B en W om een derde fietsparkeergarage aan te leggen in Zuidas. Op 20 januari ging ook de gemeenteraad akkoord met het plan.

Bomen voor Mahlerplein

Dienst Zuidas meldde:" 19 januari 2016 arriveerden de eerste bomen op het Gustav Mahlerplein. In totaal worden 23 bomen geplaatst.” lees verder

Atrium: Vlinderen is een apart vakDienst Zuidas nam een kijkje in de parkeerkelder die in aanbouw is. lees verder  

Bewoners Pr. Irenebuurt in gesprek met projectorganisatie Zuidasdok

Volgens de projectorganisatie was het; “hoog tijd om met deze betrokken buren verder te praten over de impact van het project Zuidasdok op hun buurt. In oktober vond er een informatieavond plaats. Bewoners stelde scherpe vragen. Benieuwd naar alle vragen en antwoorden?” Dienst Zuidas heeft een informatiepakket voor u opgesteld waarin u onder andere het verslag, de presentatie, en een toelichting op het contract en de aanbesteding vindt.  Pdf’s vindt u rechts op de pagina van deze link en de vragen met antwoorden vindt u in Vragen en antwoorden Pr Irenebuurt Zuidasdok 26 okt (PDF, 107 kB).

Aanbesteding Ombouw Amstelveenlijn van start gegaan

“Het vernieuwen van de Amstelveenlijn houdt in dat de huidige sneltramverbinding tussen station Amsterdam CS en Amstelveen Westwijk wordt omgebouwd naar een veilige, snelle, betrouwbare en comfortabele tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Ook worden er in Amstelveen drie ongelijkvloerse kruispunten en een nieuw opstelterrein aangelegd. De aanbesteding betreft een Design & Construct contract (ontwerp en uitvoering) en gaat over het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk”, aldus Infrasite,nl lees verder

Dubbelklik: Eind-etappe voor OV SAAL Amsterdam

“De spoorverbindingen van en naar Schiphol zijn de drukste van Nederland. Om in de toekomst veilig en soepel meer treinen te kunnen laten rijden, verdubbelt ProRail de sporen tussen Schiphol en Duivendrecht. Tijdens de komende laatste etappe moet er nog keihard worden gewerkt: eind 2016 is de spoorvernieuwing klaar. Vooral tijdens weekenden en in vakanties kan de reiziger en de omgeving hinder ondervinden van de werkzaamheden.” lees verder in het pdf PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant%20OV-SAAL%20nr%206_3

Wethouder geeft startsein voor bouw North of Mahler

Vastgoedmarkt.nl meldt dat: NoMA House staat voor North of Mahler en het is een initiatief van Maarsen Groep en Beheer Brouwershoff. Het gebouw wordt gerealiseerd aan de Parnassusweg, op de hoek met de Gustav Mahlerlaan. lees verder

Loyens & Loeff naar kantoor Zuiderhof II op Zuidas

Loyens & Loeff heeft een huurovereenkomst gesloten voor kantoorruimte op de Zuidas. Het gaat om 863 m2 kantoorruimte aan de Jachthavenweg 111 in Amsterdam.

Woongebouw Square bereikt hoogste punt en toekomstige bewoners zijn jong

“De beleggende ontwikkelaar Wonam heeft het hoogste punt bereikt van woongebouw Square op de Kop Zuidas in Amsterdam. De woningen worden voorjaar 2016 opgeleverd. De 111 middensegmentwoningen zijn inmiddels alle verhuurd. Het complex bestaat uit 2- en 3-kamerappartementen met een huurprijs vanaf 830 euro. Volgens directeur Carolyn van Duijvendijk van Wonam was de belangstelling met ruim 500 huuraanvragen overweldigend. 'De bewoners van Square zijn bijna allemaal tussen de 25 en 35 jaar”, dat meldt Vastgoedmarkt.nl. lees verder 

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van NoMA House is gepland in het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop is uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de sloop wel plaatsvindt.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. 

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

vanaf 4 januari tot begin april 2016 werkzaamheden verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd:  Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden.

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat    

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-15736. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Waterschap

Verleende Watervergunning voor het leggen van twee middenspanningkabels en een laagspanningkabel ter hoogte van de Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.00045

 

25 januari 19.30-21.30, Filosofietafel  en 28 januari lunchconcert, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2     Op 25 januari zal onder leiding van Chantal Bax de late Wittgenstein besproken worden. Chantal Bax is lerares en onderzoekster in de filosofie. Haar interesse gaat uit naar antropologie, de filosofie van de gemeenschap en de ethisch-politieke implicaties van filosofische theorieën. 

2 februari 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert Artemisses,Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij brengen werk van verschillende componisten. Hester Hentzepeter, sopraan, Karen Langendonk, mezzo sopraan/dwarsfluit, Arwen Christiaanse, piano.  

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage en Entropical Debat (voertaal Engels)  Op de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen.

Lees verder over: Dok, Kop Zuidas, Noordzone, Organisatie, Weekberichten.