Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

5 februari 9.00-11.30, VU met Zuidas Kenniskwartier Meetup van Wemakethecity    In het Kenniskwartier komen wonen, werken en studeren straks letterlijk bij elkaar. Tijdens de meet-up gaan we met betrokkenen in op de vragen die er leven er en waar het innovatiegebied mee bezig is. Aanmelden is gratis en kan via deze link. De Boelelaan 1109 OZW-Gebouw, 10e etage, Alma zaal.

Berichten Amsterdam Zuidas
-Woont u in Zuidas?
dan bent u een van de circa 4.000 Amsterdammers die mag zeggen wat u daar van vindt. Doe voor 27 januari mee aan deze enquête. Om bij deze ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften en wensen van bewoners, is uw mening van groot belang. Met die informatie kunnen wij Zuidas aantrekkelijker maken, niet alleen voor uzelf maar ook voor de mensen die de komende jaren naar Zuidas verhuizen. Lees meer
Werkzaamheden Prinses Irenestraat en dieren in parkje vm Vijfhoek  Vanaf maandag 14 – 16 januari slaat de aannemer palen de grond in, vlakbij het gebouw van de Goede Doelen Loterijen. Ze moeten de bruggetjes dragen die daar over een 7 meter brede, verdiepte groenstrook komen. De groenstrook dient tegelijkertijd als waterberging bij hevige regenval. Op dinsdagochtend, tussen 7.00 en 9.00 uur, gaan de palen de grond in die het dichtst bij het kantoor van de Goede Doelen Loterijen staan. Vanwege veiligheidseisen betekent dit dat er geen mensen in het kantoor mogen zijn.Tijdens de werkzaamheden in de Prinses Irenestraat leiden we fietsers bij wijze van proef om met speciale roze borden. 

23 januari 13,00 uur raadsvergadering, raadzaal, stadhuis
Op de agenda bij 9. Vaststellen van “Ruimte voor kunst en cultuur”, het strategisch huisvestingsplan kunst en cultuur 2020 – 2025. 8.19.Vaststellen 'Ruimte voor kunst en cultuur', strategisch huisvestingsplan kunst en cultuur 2020-2025  met op blz. 3 Nieuwe grootstedelijke voorzieningen realiseren buiten het centrum In het shp is de referentienorm voor de grootstedelijke voorzieningen voor de komende periode vertaald naar de volgende stippen op de horizon: a. OBA Next (voorlopige werktitel) op de Zuidas.
Bij ingekomen stukken 1. Raadadres van de Vereniging Irenebuurt Amsterdam van 25 november 2018 inzake aanvullende maatregelen bij het Zuidasdok. Met het verzoek: 1. het 24/7 terugbrengen van de maximum snelheid van 100 naar 80km uur over de hele A10 Ring Zuid; 2. het aanbrengen van voldoende fijnstoffilters/luchtfilters, stikstofwassers enz. in de tunnels èn bij de tunnelmonden. Lees het Raadadres hier. 
Zuidas en Marineterrein    19. Vaststellen van het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan

30 januari 19:30 uur, stadsdeelcommissie in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112    Bewoners van Buitenveldert, Zuidas en Prinses Irenebuurt, zijn altijd welkom om aan te schuiven bij de vergaderingen. Er is ruimte om een onderwerp aan te dragen dat niet op de agenda staat of aan te schuiven bij een onderwerp dat al wel op de agenda staat.

Nieuwsbrief Amsterdam 17 januari editie Zuid met o.a. "Hoe stond het er 100 jaar geleden voor met het klimaat, wonen, toerisme en veiligheid?" Bekijk de online versie.

Kunst en Cultuur
21 jan 2019, 20.00, Big, Bigger, Zuidas, Pakhuis de Zwijger, Grote zaal, Piet Heinkade 179       
Over de expansie en make-over van hét zakendistrict van Amsterdam. Wat gaat er allemaal gebeuren? Met o.a. David van Traa, directeur Zuidas.
 
22 januari 12:30-13:00 uur lunchconcert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Gewijzigd programma: Deniz Ispir, viool. Hij speelt werken van o.a. Bach. Lees meer
En: 5 februari 2019, 12:30-13:00 uur, lunchconcert door Frederic Voorn, piano. Lees meer

Vanaf 30 januari start van het nieuwe seizoen moderne danslessen van Stichting Dance Connects in stadsdeel Zuid. Elke vrijdag bij Fitness Zuidas in Buitenveldert.

t/m 3 februari 2019 Beholder van Vladimir Grafov, een lichtsculptuur dagelijks te zien van 14.00 tot 19.00 uur, in het Glazen Huis. Amstelpark      Met uitvoeringen van onder meer de Taciturn-ontvanger. The Warp werkt samen met Zone@source.

9 februari 12:00 – 18:00, Valentijnsdag in de Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2    Voor young professionals klik hier om je aan te melden. Senioren kunnen zich aanmelden door te mailen naar valentijn@denieuwepoort.org of door te bellen naar 020 337 69 19.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Vanaf 17 januari verwijderen laatste damwanden bouwplaats Nieuwe Rechtbank zijde Parnassusweg     De komende 2 tot 3 weken worden de laatste damwanden uit de grond gehaald. Damwanden zijn 21 meter lange stalen platen die het grondwater tegenhouden, nu de kelder klaar is kunnen deze worden verwijderd. Om de damwanden uit de grond te krijgen worden deze los getrild, dit kan overlast geven. bron website nieuwerechtbank

Van 22 op 23 januari 2019 werkzaamheden buiten reguliere werktijden aan Valley in de Beethovenstraat ivm betonstorts en vlinderen keldervloeren. -1 vloer bouwkuip noordzijde. Lees meer over de planning.

T/m 17 februari zijn de Beethovenstraat en de J.M. Coenenstraat afgesloten. Tram 5 en 24 worden omgeleid via Stadionweg, Amstelveenseweg en De Lairessestraat. Vervangen van tramrails: overdag, ’s avonds en ‘s nachts.

Tot eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat. De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer. Fietsers gaan via het fietspad langs de Strawinskylaan. Autoverkeer wordt omgeleid via de Prinses Margrietstraat en Willem Kesstraat. Lees meer

Tot half maart fiets/voetpad afgesloten bij rechbank Parnassusweg    Fietsers en voetgangers worden bovenlangs geleid.

Bouw fietstunnel (zuidelijke deel onder treinsporen) tussen Antonio Vivaldistraat en Beatrixpark. Vanaf 10 december 2018 gaan funderingspalen de grond in op de bouwlocatie.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel    Aanleggen kabels & leidingen Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur  De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden. Lees meer En t/m 1 maart 2019 op maandag t/m zaterdag tussen 19:00 – 23:00 uur mogelijk geluidhinder bij bouw EMA,

Werkzaamheden Amstelveenlijn en sporen station Zuid tbv bouw Zuidasdok? Check voor vertrek een OV-reisplanner. Bekijk ook de buitendiensstellingen en wegafsluitingen A10 (één rijrichting blijft open zodat het verkeer de stad in en uit kan via de S108 en S109 (binnenring). Busbaan bij Amstelveenseweg blijft open voor bussen, en nood- en hulpdiensten.
Vanaf april 2019 Definitieve afsluiting verbindingsboog vanaf de Utrechtsebrug naar de A10 Oost (buitenring). De nieuwe route loopt vanaf dan via de S111 (Amstel Businesspark) of de S109 (RAI).

Werkzaamheden in en om station RAI      Stremming tram 4 →  t/m juli 2019 / Afsluiting fietsenstalling → t/m februari 2019 / Renovatie metrostation → t/m mei 2019 Bouw hotel NHow → oplevering oktober 2019. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Aanvraag evenementenvergunning

*Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het houden van een evenement "Youth Fighting League " op 7 april 2019 van 10:00 uur tot 20:00 uur.
Aanvraag omgevingsvergunning
*Zuidelijke Wandelweg 1, 1079RJ: voor het veranderen van de indeling, ter hoogte van de began grond en de eerste verdieping, van het gebouw Zuidelijke Wandelweg 1, met behoud van bestemming daarvan tot wonen.
Vergunning verleend
*Willem Pijperstraat 25, 1077 XK: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak.
Verlenging beslistermijn
Prinses Margrietstraat 23
, 1077 KZ: voor het wijzigen van de bestemming van een deel van de groenstrook gelegen naast de woning Prinses Margrietstraat 23 van bestemming “Openbare ruimte en Groen” tot tuin ten dienste van genoemde woning, verzonden d.d. 15 januari 2019.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

*15-01-2019 26-02-2019  Claude Debussylaan 134, Amsterdam  plaatsen van verlichte letters op de gevel. Aanvrager: Von Poll Real Estate.
*08-01-2019 19-02-2019  Amstelveenseweg 594, Amsterdam kappen van 1 boom. Aanvrager: Stichting Waternet
*07-01-2019 18-02-2019  Tommaso Albinonistraat 90, Amsterdam  plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd
*16-01-2019 27-02-2019  Beethovenstraat/Spoorslag/Gustave Malerlaan , Amsterdam  bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO-2591359 voor het bouwen van een zwembad met bijbehorende voorzieningen in het gebouw “The Valley”. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*16-01-2019 28-02-2019  De Boelelaan 1117, Amsterdam  voor het kappen van 6 bomen bij het VUmc gebouw. Aanvrager: Nationale Bomenbank Van der Tol.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
*17-01-2019 28-02-2019  Parnassusweg 1021, Amsterdam uitbreiden van het bedrijf met een drijvend terras. : 10 januari 2019. Melder: Loetje Zuidas B.V.

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.