Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

17 januari 19.00-21.00 informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan Beethoven tweede fase in het Sint Nicolaaslyceum aan de Beethovenstraat
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 13 januari 2017 t/m 14 februari 2017 ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het Stadhuis en bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923). Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te downloaden via de website www.zuidas.nl.
Lees hier meer over het participatietraject  en voor documenten kijk hier  Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u van 17 januari t/m 14 februari 2017 indienen per e-mail D.Tattersall@amsterdam.nl o.v.v. ‘reactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase' of per post : Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. M.M. Brinkman, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

18 januari raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis
Op de agenda o.a. Welstandskader Zuidas, Uitvoeringsbesluit Strawinsky en ontwerp uitwerkingsplan Ravel.

Zuidas uit de auto! Proef met vervoerpas
“Bedrijven en de gemeente Amsterdam willen drieduizend mensen die werken op en rond de Zuidas uit de auto krijgen. Daarvoor starten zij een proef met een speciale pas waarmee ze van alle mogelijke vormen van vervoer gebruik kunnen maken. Medewerkers van de RAI zijn de eerste die de pas mogen gebruiken.” lees meer

Informatiemarkt over erfpacht van 31 januari – 2 februari ,16.00 – 21.00 uur in de foyer van de raadszaal op het stadhuis
De inspraakperiode loopt van 9 januari t/m 19 februari. Op de informatiemarkt kunt u vragen stellen en via het online formulier:een reactie geven . Per post: Gemeente Amsterdam, o.v.v. ´Inspraak eeuwigdurende erfpacht´, Antwoordnummer 10999, 1000 RA Amsterdam of per email: inspraakerfpacht@amsterdam.nl o.v.v. ´Inspraak eeuwigdurende erfpacht´

Halfjaarsrapportage Zuidas 1e helft 2016
Bericht van dienst Zuidas: “Met de oplevering van vele honderden nieuwe woningen is Zuidas in 2016 definitief doorgebroken als nieuwe Amsterdamse woonlocatie. Dat is te lezen in de Zuidasrapportage die we maakten over het eerste halfjaar van 2016. In deze rapportage komt ook naar voren dat we in 2016 veel nadruk hebben gelegd op groen in Zuidas, alhoewel we dat misschien in het huidige (winterse) beeld nog niet altijd zo zien.”

The George en The Gustav: nieuwe gebouwen in Zuidas
Architectenweb berichtte: “Dok Architecten en KCAP Architects&Planners zijn aangesteld voor het ontwerp van twee woongebouwen op de Zuidas in Amsterdam. Eerstgenoemd bureau ontwerpt The George, KCAP neemt The Gustav voor zijn rekening. Dat heeft de ontwikkelcombinatie BPD en AM woensdag bekendgemaakt.”

Nieuwsbrieven Amsterdam editie Zuid 5 en 12 januari – met o.a. artikel over subsidie voor groen en inspraak overstapregeling erfpacht.

60 miljoen voor meer groen in de stad
Er is subsidie beschikbaar voor Amsterdammers die hun huis of buurt willen vergroenen. Zowel bewoners als ondernemers kunnen van de subsidieregelingen gebruik maken. Voor die groepen is 4 miljoen beschikbaar. lees meer en vraag aan

Amsterdam International Community School (AICS) verhuist naar Buitenveldert
“Met de groei van expats neemt ook het aantal leerlingen van de  toe. De school groeit zo sterk, dat het huidige (tijdelijke) schoolgebouw van de AICS aan de Prinses Irenestraat te klein is geworden. Daarom is de school, in samenwerking met de gemeente, op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. De leerlingen komen zowel uit de buurt, als uit de stad, als uit de regio. Tijdens de zoektocht naar de nieuwe locatie is gezocht naar een plek die niet te ver van het huidige schoolgebouw ligt én goed bereikbaar is per openbaar vervoer, fiets en auto. De locatie aan de A. J. Ernststraat 1079-1187 voldoet aan deze eisen.”lees meer.” Bron: Gemeente Amsterdam Zuid


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Vanaf 16 januari tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage Ravel
Vanaf maandag 9 januari start inrichten van het bouwterrein. Vanaf maandag 16 januari aanbrengen van funderingspalen. Dit duurt tot halverwege maart. Om geluidsoverlast en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen worden de funderingspalen geschroefd. Hierna worden er t/m half april tijdelijke damwanden aangebracht om het mogelijk te maken de bouwput te (duur 4 weken). In verband met de korte lengte van de damwandplanken worden deze de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder veroorzaken.  De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer  Work Ravel Car Park January 2017

1 februari – tot begin mei 2017 verkeershinder Parnassusweg
Vanwege sloop- en bouwwerkzaamheden zal het verkeer, buiten de spits, enige hinder ondervinden. Van 1 februari tot 30 april 2017 worden fietsers omgeleid.

16 januari – 10 februari werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Bij het treinperron spoor 3 en 4 wordt de overkapping verlengd. Daarvoor wordt een fundering en een staalconstructie aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken. Vanaf medio januari werkt aannemersbedrijf Anton Rail & Infra B.V. in opdracht van ProRail aan de verlenging van de perronkappen. De peronkappen worden met ca. 90 meter verlengd. De open trapopgangen sluit Prorail deels af. Een tabel met een overzicht van de werkzaamheden die t/m juni 2017 duren, vindt u in het pdf. Vragen en klachten? www.prorail.nl/contact of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden lees meer en bekijk de planning.Brief_stationAmsterdamZuid_ jan.2017-2

In de nachten van 21-23 en 24 op 25 laat Prorail een slijptrein rijden op het traject Duivendrecht – Riekerpolder. Bron: Echo

Werkzaamheden vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt) lees meer in het pdf bewonersbrief-spinoza-proj-fred-roeske-parnas-_21-12-2016_16-41-45-2

t/m 23 februari omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan     Lees verder op de website van het GVB.

Eind januari start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m maart 2017

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017       De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Plan uw reis via google  


Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
* Verkeersbesluiten uitbreiding 30 km Zone voor wijk 3
omsloten door de Arent Janszoon Ernststraat, De Boelelaan, Van Leijenberghlaan en de Buitenveldertselaan Amsterdam-Zuid.
* Verkeersbesluit het instellen van een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen op en rondom Station RAI Amsterdam-Zuid.
* Verkeersbesluit drie taxistandplaatsen op het westelijk gedeelte van de Gustav Mahlerlaan (nabij Acta) instellen Amsterdam-Zuid.
* Aanvullende verkeersbesluiten Beethovengebied: zone parkeerverbod in de Christiaan Neefestraat en in de keerlus een stopverbod.
* Verkeersbesluiten tijdelijke aansluiting George Gershwinlaan op de Beethovenstraat Amsterdam-Zuid. Dit verkeersbesluit wordt genomen i.v.m. verband met de tijdelijke inrichting van de George Gershwinlaan tussen de kavels 1a en 2a vanaf de Beethovenstraat ivm met bereikbaarheid P-garages onder kavel 1 en 2. Als de bouwwerkzaamheden achter kavel 1a en 2a in eind 2018 klaar zijn deze parkeergarages en de kavels bereikbaar zijn via de Gustav Mahlerlaan en de George Gershwinlaan en niet meer via de Beethovenstraat.
* Verkeersbesluit voor het aanbrengen van een laad- en losplaats met tijdvenster en het opheffen van de bus parkeerplaatsen P15 naast de ingang van het sportpark aan de Beethovenstraat – P15 naast de ingang van het sportpark aan de Beethovenstraat.
Verlenging beslistermijn met zes weken
* Beethovenstraat 40 A, 1077 JJ: voor het plaatsen van een reclame-uiting van het gebouw ontvangen, verzonden d.d. 9 januari 2017. OLO-nummer: 2663883.
* De Boelelaan 411, 575, 589 en 759, 1082 RJ: voor het veranderen van de indeling van het gebouw en het bouwkundig samenvoegen van twee kantoorruimtes De Boelelaan 575 en 589 naar één kantoorruimte, verzonden d.d. 6 januari 2017. OLO-nummer 2663921.

Waterschap
* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en infiltreren van water voor de bouw van een parkeergarage t.h.v. de Strawinskylaan Amsterdam – AGV – W-16.03088

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 05-01-2017 16-02-2017  Europaplein, Amsterdam gedeeltelijk wijzigen van de brandcompartimentering van het metrostation Europaplein.
* 03-01-2017 14-02-2017  Strawinskylaan, Amsterdam het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 1779005 t.w: aanpassen hoogte Toren A en Toren B (Atrium). Aanvrager: Energie Techniek. Zaaknummer: 2811531.
* 03-01-2017 14-02-2017  Strawinskylaan 8 (AB 2834), Amsterdam het kappen van 3 bomen.
* 02-01-2017 13-02-2017  Gustav Mahlerlaan, Amsterdam het realiseren van een supermarkt (Intermezzo) in blok 10 Zuidas.
* 02-01-2017 13-02-2017  Fred. Roeskestraat 74, Amsterdam  het uitbreiden van het bestaande gebouw van de Tweede Openluchtschool.

Beslistermijn verlengd met zes weken
* 03-01-2017 14-02-2017 Station Amsterdam Zuid, Amsterdam het verlengen van de tijdelijke vergunning voor de drie entreepaviljoen bij station Amsterdam Zuid, voor een periode van 5 jaar. Aanvrager: NS Stations BV. Zaaknummer: 2432071.

Vergunning verleend
* 02-01-2017 10-02-2017  Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam plaatsen van reclame-uitingen aan het gebouw Happy Italy.

Aktiviteitenbesluit melding ontvangen
* 21-12-2016 01-02-2017  Gustav Mahlerlaan 16,Amsterdam betreft een koffiezaak.


t/m 19 januari op het Mahlerplein de tentoonstelling ‘Open je ogen’     “In het centrumgebied van Zuidas zijn dan dertig indringende portretten te zien van slachtoffers van mensenhandel. n.” bron: Dienst Zuidas

t/m april foto-expositie ‘Buitenveldert, van Toen naar Nu’ in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112      De expositie bestaat uit oude en nieuwe foto’s van Buitenveldert. De foto’s laten zien dat Buitenveldert niet alleen het werk is van planners en architecten, maar ook van de mensen die de wijk bouwden.

22 januari t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark     Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren, de rol …..  lees meer

17 januari 2017, 12:30 uur lunchconcert met Mitsuko Saruwatari, piano in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

17 januari, 12:40 – 13:00, Meesterpreek in de Lunchbreak met Frank Elderson, de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2

20 januari 12.00 opening Art Chapel Amsterdam, Pr. Irenestraat 19, 1077 WT, boven restaurant AS     De openingstentoonstelling Zoals jij en ik (20 januari t/m 16 februari 2017) toont het werk van Esiri Erheriene-Essi, Folkert de Jong, Natasja Kensmil, Meiro Koizumi, Eva Räder, Charlotte Schleiffert en Julia Winter, aldus het bericht van Art Chapel.  Maarten Bertheux heeft de artistieke leiding. Openingstijden woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur (gratis toegang) lees meer in de nieuwsbrief

Lees verder over: Beethoven, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Weekberichten.