Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 3 & 4

Thema-avond VU en VUmc bouwen voort, 22 januari 19.30-21.30 uur in de stamzaal van het Huis van de wijk Buitenveldert

Op deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze nieuwbouw. Lees alvast het gesprek met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc. Lees het hele artikel.

Almatuin wordt Boeletuin

De gemeente stelde in 2013 voormalige schoolwerktuinen tijdelijk beschikbaar aan de initiatiefnemers van de Almatuin. Vanwege het succes van de Almatuin hebben de VU en de gemeente besproken de tuin langer op deze locatie te behouden. Niet alleen de Vrienden van de Almatuin kunnen gebruik blijven maken van deze groene plek in Zuidas, ook krijgen gebruikers van de voedselbank via SOOZ Amsterdam de mogelijkheid om eigen groente te telen. Net als afgelopen jaar komt er ook horeca. De nieuwe naam wordt Boeletuin. Een beperkt deel van de locatie wordt ingericht als parkeerplaats vanwege druk op parkeeraccommodatie voor bezoekers en patiënten van ACTA en VUmc. Lees hier meer.

ZuidasDok

“In december 2014 zijn de betrokken bestuurders van Rijk en regio akkoord gegaan met de nadere uitwerking van project Zuidasdok. Ten opzichte van de voorkeursbeslissing (2012) zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Projectdirecteur Hans Versteegen licht de ontwikkelingen toe. In juni 2012 namen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam – de vier opdrachtgevers – de voorkeursbeslissing Zuidasdok: een concrete beschrijving van de scope van Zuidasdok. Hans Versteegen vertelt: ‘We zijn direct aan de slag gegaan met de verankering ervan in ruimtelijke plannen zoals een Tracébesluit, waarin de verruiming en ondertunneling van de A10 op Rijksniveau wordt vastgelegd.”

http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/zuidasdok-bestendig/

Zie ook het interview in blad Hello Zuidas. (apart plaatsen in categrorie Zuidasdok

http://www.amsterdam.nl/publish/pages/680871/hz_nr17_zuidasdok_5.pdf

Deel RAI is nu monument

Uit de Nieuwsbrief Amsterdam Zuid: “De halfronde Europahal van Amsterdam RAI (en bijhorende reclametoren ‘het Signaal’) hebben de status van Rijksmonument gekregen als ‘kenmerkend voorbeeld van de vernieuwing in de wederopbouwperiode’. De in 1961 geopende Europahal is het eerste gebouw van het huidige RAI-complex aan het Europaplein.” http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen. Lees verder

Start aanleg nieuwe brug in de Prinses Irenestraat begin 2015

Eind februari organiseert dienst Zuidas een informatieavond over de geplande werkzaamhden aan de Beethovenstraat en die in het Beatrixpark.

In de week van maandag 19 februari t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/prinses-irenebrug/ en

http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/informatiebrieven/2014/document/

Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan

 • Kavel 9/10: t/m februari 2015.
 • Kavel 11/12: t/m februari 2015

De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag.

Wegwerkzaamheden Strawinskylaan

Het fiets- en voetpad op de Strawinskylaan zijn medio januari 2015 klaar in plaats van eind december. Vanwege onvoorziene omstandigheden in de ondergrond duren de werkzaamheden langer dan gepland.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/update-works/

24 en 25 januari en de 31ste maar ook 1 februari werk aan spoorviaduct Amstelveenseweg er rijden geen treinen op die dagen

In de weekenden van 17 en 18 januari, 24 en 25 januari en 31 januari en 1 februari 2015 wordt er gewerkt aan het spoorviaduct bij de Amstelveenseweg. Om dit veilig en snel te kunnen doen wordt de Amstelveenseweg ter hoogte van het spoorviaduct afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid en fietsers kunnen langs de andere kant van de weg fietsen. In het weekend van 24 en 25 januari rijden er geen treinen. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/weekendafsluiting/

De tram en bus worden in de weekenden van 24 en 25 januari en 31 januari en 1 februari 2015 omgeleid. Zie voor informatie www.gvb.nl.

21 januari vergadering van het AB Bestuurscommissie Zuis, aanvang 20:00-23.00 uur, President Kennedylaan 923

Agdpunt 7 Advies ontwerpbestemmingsplan Atrium

150121 Algemeen Bestuur Flap Atrium 57.2Kb Besluit

Agdpunt 8 Advies ontwerpbestemmingsplan Parnas

150121 AB Flap BP Parnas 3 57.4Kb Besluit

http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3111

28 januari openbare vergadering van de Bestuurscommissie, aanvang: 16:00 en 19.00, ROC, Europaboulevard 13

Dit is uw kans om verschil te maken voor uw buurt! Kom langs, praat mee, en help de bestuurscommissie Zuid om hun koers te bepalen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: Zuidgesprek.sdz@amsterdam.nl (Aanmelden hoeft niet, maar wordt op prijs gesteld.)

Flyer Zuid-gesprek 513.6Kb.  http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3113

Oproep Parkenoverleg

Zij nodigen wij Amsterdamse verenigingen van parkenvrienden uit ondertekenaar te worden van het Groenmanifest 2015 ‘Een 10 voor stadsgroen en parken van Amsterdam’. Het manifest is een initiatief van het Parkenoverleg Amsterdam, ontstaan uit grote zorg over de overbelasting van onze parken door evenementen en festivals.

Met een breed gesteund Groenmanifest kunnen ze de stadsbestuurders op het goede groene spoor brengen. De tekst van het manifest is al door veel handen gegaan en voorlopig duidelijk genoeg. De prioriteit is nu om er die brede openbare steun voor te krijgen. En natuurlijk moet die steun beginnen bij de voorhoede van de parken zelf. Dat wil zeggen: bij de vele grote en kleine, oude en minder oude verenigingen van parkenvrienden. Díé moeten bovenaan staan!. Stuur een e-mail naar: amsterdamseparken@gmail.com

Reactie Vereniging Vrienden van het Beatrixpark: MEER ZUIDAS GROEN ALTIJD DOEN

“In de afgelopen jaren zijn heel veel vaak oude bomen en struiken gekapt om ruimte te maken voor bebouwing. Ondanks het feit dat er op bescheiden schaal groen is aangeplant, veelal in bakken op ondergrondse parkeergarages, is Zuidas eerder grijs dan groen. Ook in de komende tijd zal er nog veel groen verdwijnen als het Zuidasdok wordt gebouwd en alle – meestal groene taluds van de A10 worden afgegraven.

De inrichting van het Zuidplein geeft aan hoezeer groen wordt gewaardeerd door iedereen die in Zuidas werkt of korte of langere tijd verblijft. Daarom pleiten wij ervoor om :

 • Bomen die gekapt moeten worden pas te kappen op een zo laat mogelijk moment
 • Deze gekapte bomen waar mogelijk te gebruiken voor een tijdelijke en/of definitieve afscheiding
 • De gekapte bomen soms te laten verzagen voor straatmeubilair , kunstwerk of speelobject(en)
 • Tijdelijk groen aanplanten waar mogelijk, bakken combineren met zitmogelijkheid of mededelingenbord (of beide)
 • Aanvragen/initiatieven  vanuit bevolking voor tijdelijke of definitieve aanleg van groengebiedjes/geveltuinen/pluktuinen/moestuinen op lege plekken zoveel mogelijk te honoreren
 • Groene daken gecombineerd met zonnepanelen verplicht te stellen
 • Waterpartijen verlevendigen door fonteinen, drijvende groene eilanden en kunstwerken, al dan niet met led-verlichting
 • Groene routes aan te leggen door Zuidas en van Zuidas naar de omgeving m.a.w. als men bij een boom of plantenbak staat is er altijd zicht op een volgende boom en/of plantenbak.
 • Voor het onderhoud van groen – tijdelijk of definitief – voldoende fondsen vrij te maken. l
 • Medewerkers van Zuidasbedrijven laten participeren in keuze voor groen en het onderhoud daarvan
 • Zorgen voor veel biodiversiteit, niet altijd de standaardstraatbomen aanplanten, maar ook denken aan geur, kleur, groeiwijze etc.
 • De parken in en rond Zuidas zoveel mogelijk te ontzien, ondergrondse leidingen zo aanleggen dat bomen daarvan geen hinder ondervinden.
 • Fiets- en langzaamverkeerroutes afschermen van snelverkeer door groenstroken, waar mogelijk”

 

 

Lees verder over: Weekberichten.