Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

Inbreng van het Bewonersplatform Zuidas voor de bespreking over Nut en Noodzaak Zuidasdok
Vorige week heeft BPZ deelgenomen aan het gesprek georganiseerd door Zuidas en Sybilla Dekker waarin het volgende naar voren werd gebracht:
I. Nut en noodzaak van het DOK    a. Station Zuid is het snelst groeiende station van Nederland. In de huidige situatie zijn de faciliteiten voor de treinen en de passagiers onvoldoende, zeker gezien het streven om Amsterdam Zuidas tot een tweede centrum van Amsterdam te maken. De HSL kan er niet komen, er moet een voorziening komen voor de Eurostar. De perrons zijn veel te smal voor het aantal passagiers en de overstap op het overige OV is zeker niet optimaal. Amstelveen heeft geen treinstation, is aangewezen op de nieuwe Amstel-regiotram die eind 2020 gaat rijden. Deze tram gaat naar Station Zuid. De bussen kunnen nu nauwelijks een plaats vinden op de Strawinskylaan. Station Zuid en het aanvullend OV verdienen dus prioriteit.   b. Het verkeer op de A10 Zuid staat alle dagen vast. Het is niet te verwachten dat dit op korte termijn wordt verminderd door ander vervoer naar Zuidas. Er moet dus iets gebeuren om lokaal en doorgaand verkeer te scheiden en de geluidsoverlast voor de gebouwde nabije omgeving te beperken.
II. Te voorzien is dat er nog lange tijd bouwwerkzaamheden zullen zijn. Belangrijk is dat een plan gemaakt wordt waarbij de overlast voor de bewoners en werkenden van Zuidas zoveel mogelijk beperkt wordt. Bij voorbeeld kan de maximumsnelheid op de A10 Zuid tijdens de werkzaamheden beperkt worden als dit een bijdrage levert. Afgewogen kan worden of korter en sneller werken door regelmatig afsluiten van de A10 Zuid minder overlast met zich meebrengt dan langer durende werkzaamheden. Lees alvast het komend wijkkrantarikel van BPZ.

Toekomst OBA Buitenveldert onzeker/zeker?   29 januari 19.30, Stadsdeelcommissiebijeenkomst in het Huis de Wijk Buitenveldert met op de agenda de Toekomst van de OBA in Buitenveldert     De bibliotheek in Buitenveldert gaat waarschijnlijk verhuizen naar een andere locatie. Verder zijn de plannen nog allerminst duidelijk. De toekomst van de bibliotheek is dus onzeker. Dat terwijl wij vinden dat de bibliotheek van groot belang is voor de wijk. Daarom gaan zij graag met u in gesprek om te horen hoe u de toekomst van de OBA in Buitenveldert het liefst ziet. Wat vindt u belangrijk? Waar moet aan gedacht worden bij het zoeken naar een nieuwe locatie? Uiteraard is de ook de OBA uitgenodigd om uitleg te komen geven over hun plannen. Iedereen is van harte welkom, bewoners, ondernemers, scholieren en andere geïnteresseerden die de OBA in Buitenveldert graag (gaan) bezoeken. Keren Hirsch, Arend van Vuren en Angelo Verhoeven van de stadsdeelcommissie hopen tot een mooi toekomstbeeld voor de OBA te komen.

Berichten Zuidas:
*Bomen kappen voor herontwikkeling Tripolis   
    Vanwege de herontwikkeling van Tripolis vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de komst van een bouwterrein. Hiervoor worden tussen 20 januari en 24 januari 2020 vijf bomen gekapt. Lees meer 
*Presentatie schetsontwerp Europaplein    In april 2019 vroegen we u mee te denken over een nieuwe inrichting van het Europaplein. Op 22 januari 2020 presenteren we het ontwerp. Een groener plein, met minder parkeerplekken en een kunstwerk moet het aantrekkelijker maken. Lees meer
*Proefsleuven graven in de De Boelelaan      Tot dinsdag 21 januari 2020 vinden er kleinschalige werkzaamheden plaats aan de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg. We graven proefsleuven, zodat we weten waar alle kabels en leidingen liggen. En: De plannen voor de herinrichting zijn opgenomen in de concept Nota van Uitgangspunten Boelelaan Midden. Deze nota heeft eind 2019 ter visie gelegen en bieden we in maart 2020 ter vaststelling aan het gemeentebestuur aan. Lees meer
*Nhow Amsterdam RAI hotel is open           Sumoworstelaars, doodshoofden en vissen in roze, paars en blauw. De lobby van het nieuwe nhow Amsterdam RAI hotel klinkt misschien als een ‘bad trip’, maar als je eenmaal in de mooie luxe stoelen zit, klopt het allemaal precies. Lees meer

Ter inzage en Participatie
*Parnas      Het college van B&W heeft daartoe op 17 december 2019 een principenota vastgesteld en bij het maken van de investeringsnota praten we natuurlijk ook weer met buurtbewoners. Data nog niet bekend. Lees de Principenota Parnas.
*Tripolis omgevingsvergunning              Naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot wijzigingen. Ter inzage liggen:- omgevingsvergunning d.d. 12 december 2019 voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen monument, inclusief het MER Verdi Zuidas-Amsterdam en – watervergunning d.d. 12 december 2019 voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater. Lees meer
*Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos! Inspreken kan van 9 januari tot 20 februari 2020. Lees meer  In het tweede kwartaal van 2020 neemt de raad een definitief besluit over de fietsroute. Lees de Meerjarenplan Fiets 2017-2022.

22 januari 13.00 uur raadzaal, vergadering Raad met op de agenda o.a. 12 Raadsadres van de Vereniging Comité Buurtbelang van 2 december 2019 inzake het afbouwen van het budget voor groene bewonersinitiatieven "Groen in de Buurt" in Zuid. En: Duurzaamheid en Circulaire Economie    38  pdf 23.20.Kennisnemen van de notitie Betaalbaar open en duurzaam het afwegingskader voor een waardevolle aardgasvrijtransitie. Lees meer

Buurtnieuwsbrief RAI met o.a. Iconisch gebouw hotel nhow Amsterdam RAI geopend
Het bouwproces van ruim drie jaar is klaar, nhow Amsterdam RAI is op 10 januari geopend. Op 21 maart Open Toren Dag stelt nhow Amsterdam RAI speciaal haar deuren open voor nieuwsgierige bezoekers. En: Geslaagde eerste editie curlingtoernooi voor de buurt! en gratis kickboksbootcamp voor de buurt, elke dinsdag en donderdag is er van 20.00 – 21.00 uur. Aanmelden voor 1 februari een e-mail naar buren@rai.nl o.v.v. bootcamp. Lees meer
 
Nieuwsbrief Amsterdam, editie Zuid 16 januari met "Amstel III: nu nog bekend van de IKEA, maar niet lang meer"  Lees meer

GEZOCHT: Bewoners van Buitenveldert met interesse in Schone Energie. Lees meer. De bijeenkomst vindt plaats op 28 januari om 19.00, bij het NH Hotel Amsterdam Zuid, van Leijenberghlaan 221.


Kunst en Cultuur
21 januari 2020, 12:30-13:00 uur lunchconcert met op piano lllia Fialko, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Lees meer

23 januari, documentaire 'Petrol Dollars for a Different Engine' met Eline Hesse, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2     In de documentaire wordt de klimaat-activistische Eline Hesse 3 jaar lang gevolgd in een zoektocht om haar aandelen zo duurzaam mogelijk te herinvesteren. Eline krijgt op haar 18e van haar vader, een gepensioneerde Shell manager, een effectenportefeuille van 150.000 euro met onder andere aandelen in Shell en McDonalds. Het koppelen van haar kapitaal aan haar idealen blijkt geen gemakkelijke opgave. Ruben van Zwieten zal hier naderhand over in gesprek gaan met Eline. Lees meer

24 januari, 19.00, ArtNight: onder begeleiding jouw kunstwerk schilderen in Circl, Mahlerplein  Lees meer

25 januari 13:30 – 15:00 Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert, vertrek vanaf de bibliotheek W. van Weldammelaan          De Tuinstad Buitenveldert, ten zuiden van de Ringspoorbaan, is het laatst gerealiseerde deel van het oorspronkelijke AUP. Het sjieke zusje van de Westelijke Tuinsteden was van het begin af bedoeld als middenstandswijk, met grotere en luxere woningen dan in de wijken in West.

29 januari, 18.15, College Tour #13: Klimaatontwrichting tegengaan, in Circl      Komend decennium zijn beslissend voor het voorkomen van massale klimaatontwrichting. Hoe kunnen we positieve actie ondernemen? Lees meer

31 januari, 10-12 uur Tekenworkshop Cactus Special in de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8  Let op! De kas waar de cactussen staan is slechts matig verwarmd in verband met de winterslaap van de cactussen. Max 6 deelnemers en kosten zijn € 26 inclusief tekenboek en gebruik tekenmaterialen. Inschrijven kan via de site van Het Tekenlab.

tot 2 februari Congress of Glassolallia in het Glazenhuis Amstelpark    Georganiseerd door The Warp. De installatie is zichtbaar van buitenaf en zal het decor vormen voor een serie performances in januari en de afsluiting is op 2 februari 2020. Beste tijd om de licht en reflectie installatie te bekijken is vanaf 16:00 bij schemering.

3 februari 16.00, Declutter your life #2: Duurzaam en minimalistisch wonen in Circl, Mahlerplein    Kom alles te weten over duurzaam en minimalistisch wonen in een wereld van overvloed. Lees meer
3 februari, 18.30 Gratis Proefles: Salsa Workshop in Circl     Een inspirerende workshop waarbij je leert dansen op Zuid-Amerikaanse muziek én werkt aan je persoonlijke ontwikkeling! Lees meer
20 februari, 17.30 – 19:30, Energy Transition Thursday #4: Waterstof Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl Lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan.

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Aanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten
*Jachthavenweg 40, 1081 KA: voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte naar twee.
Aanvraag evenementenvergunning
*Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam: Evenement "Heineken Event" op 4 juni 2020 om 16:00 uur tot 5 juni 2020 om 01:00 uur, met op het drukste moment 900 bezoekers.
*Z/20/621378 Object Beethovenstraat 50-52, 14-1-2020 t/m 2-3-2020

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen zie overzicht
17-01-2020 28-02-2020  De Boelelaan 1117, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA, na de oplevering van het Research & Diagnostiek Centrum, voor een periode van 5 jaar.
Aanvrager: Stichting VUmc
17-01-2020 28-02-2020  De Boelelaan 1117, Amsterdam   verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning Ketenpark, voor een periode van 5 jaar. Aanvrager: Stichting VUmc
10-01-2020 21-02-2020  De Boelelaan 1117, Amsterdam    verduurzamen van de gevels van bouwdeel A. Aanvrager: Stichting VUmc.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend zie overzicht
15-01-2020 26-02-2020  Beethovenstraat 801, Amsterdam    plaatsen van tijdelijke units ten behoeve van sportclub AFC voor een periode van 10 maanden op de locatie Beethovenstraat 801 (AK 1909) te Amsterdam, met een instandhoudingstermijn tot en met 14 november 2020. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
Activiteitenbesluit, melding ontvangen zie overzicht
16-01-2020 27-02-2020  Buitenveldertselaan 38, Amsterdam    betreft het beginnen met een detailhandel verkoop en klein onderhoud van scooters. Melder: Servizio Amsterdam

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Publicaties, Verkeer, Weekberichten.