Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

Daklaan’ uitgewerkt naar ‘DokDakpark’ zonder fietspad
Bericht Amsterdam Zuidas: “Een ecologische verbinding en een groene verblijfsoase die het oostelijk en westelijk deel van Zuidas met elkaar verbindt. Dat wordt het DokDakpark. Het college van B&W besloot op 9 januari 2018 om het plan voor het DokDakpark naar de gemeenteraad te sturen. Het plan voorziet in een park op de daken van de voorzieningen aan de noordzijde van station Zuid (tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg). Het park wordt verbonden met voetgangersbruggen richting het Beatrixpark en het plein bij de rechtbank aan de Parnassusweg. Hoewel in het voorstel voor het DokDakpark het fietspad dus ontbreekt, is de essentie hetzelfde als die van de Daklaan. Het voorstel komt op 7 februari aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en op 14 februari in de gemeenteraad. Lees meer.

Lichtkunstwerk op fietsparkeergarage Strawinsky in werking van 07.30 uur ‘s morgens tot 22.00 uur ‘s avonds
Bericht Amsterdam Zuidas: “In samenwerking met Amsterdam Light Festival haalde Amsterdam Zuidas het kunstwerk van de Franse kunstenaar Pierre Ranzine van Mad Rhizome Production naar Amsterdam. Veertig blokken van elk een meter groot vormen samen het interactieve lichtkunstwerk, genaamd ’40 Hexaedron’. Niet alleen licht vormt dit kunstwerk, maar ook het ritme van de muziek waarop de kleurrijke lichten dansen.” Lees meer. En: er wordt nog gewerkt aan de betonnen vloer.
Het ‘vlinderen’ in de fietsparkeergarage kan een brommend geluid geven.

Realisatie woonzorgcomplex Kop Zuidas start 19 maart 2018
Het complex zal vlak voor de zomer 2019 worden opgeleverd en daarna snel in gebruik kunnen worden genomen. Het complex bevat 53 zelfstandige appartementen, verdeeld over 4 woonlagen (17 per verdieping, 2 grotere appartementen op het dak). De appartementen zijn bestemd voor mensen met een zorgvraag (4-7 indicatie). Zij kunnen zorg en aanvullende services van een vast team ontvangen.  

Enquête mobiliteit Zuidas van Beter Benutten Zuidas
Eens in de twee jaar vraagt BBZ wat men vindt van de bereikbaarheid van Zuidas. Het mobiliteitsonderzoek is erg waardevol omdat het veel inzicht geeft in hoe we met z’n allen naar Zuidas reizen, hoe tevreden we daarover zijn  en – last but not least –  wanneer we alternatieven zouden kunnen kiezen. Vul hier de enquête in. 

Inspraak
1. Inspraak op deelfiets t/m 16 februari   De gemeente wil minder geparkeerde en stilstaande fietsen op straat. De gemeente ziet een oplossing in deelfietsen. De gemeente wil beleid en u mag daarop inspreken. Het gaat om een proef van maximaal 3 jaar. Dat is om te leren en om het beleid tussentijds aan te passen. Onderdeel is een parkeerverbod voor deelfietsen. Gewezen wordt op de (gratis) gemeentelijke fietsstallingen.Onderdeel van het nieuwe beleid is ook dat aan maximaal drie aanbieders straks een vergunning wordt verstrekt. Naast deelfietsen biedt het beleid ook mogelijkheden voor een proef met elektrische deelbromfietsen en deelbakfietsen. Inspreken kan online via het inspraakformulier. Lees hier de Nota Deelfiets.

2. 7 februari behandeling raadsadres bestemmingsplan Beethoven 2e fase        Het raadsadres van verschillende organisaties wordt op de volgende data behandeld: 7 februari in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en 14 februari in de raadsvergadering.

Nieuws uit B&W week 2
Ruimtelijke Ordening:

1 Het college van B&W stemt in met het ‘Plan voor een groene Zuidas’ en het opheffen van het Groeifonds Groen (GFG). De geraamde bedragen voor het GFG worden beschikbaar gesteld voor de extra groeninvesteringen die voortkomen uit het Plan voor een groene Zuidas. Het Herplantfonds Zuidas valt hieronder.
2 Het college van B&W legt het kredietbesluit Vervolg Daklaan Zuidas voor aan de gemeenteraad. In de zomer van 2017 heeft de wethouder aan de raad gemeld dat het project Daklaan niet haalbaar is. Het kredietbesluit hoort bij een nieuw plan voor een park op de daken van voorzieningen aan de noordzijde van station Zuid.
3 Het college van B&W stemt in met de hogere waarde Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase.
4 Het college van B&W stemt in met het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase. De kantoren, school en ondergrondse parkeergarage uit de eerste fase zijn inmiddels in gebruik genomen. In de tweede fase volgen onder andere twee kavels woningbouw en andere voorzieningen.
5 Het college van B&W heeft ingestemd met de wegonttrekking fietspad Burgerweeshuispad ten behoeve van het project Zuidasdok. Lees hier verder over andere onderwerpen.

Nieuwsbrief Amsterdam 11 januari editie Zuid


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum  
    Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.
Hinder en overlast door bouw? Stuur een email naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

De maandkaarten met een overzicht van locaties waar de komende tijd gewerkt wordt, zijn bijgewerkt. Bekijk ze hier.

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast. Lees meer.

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning en lees meer.

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duren t/m oktober 2018    Lees meer.

Bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaagse parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt de geluidsoverlast. Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “ Lees meer.

Afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad   Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018  Lees meer https://zuidas.nl/project/vijfhoek/. In de periode dat het fietspad bij het WTC – het Strawinskypad – is afgesloten zal de aannemer van de fietsparkeergarage de afsluiting gebruiken om ook enkele werkzaamheden in het fietspad uit te voeren. Zo verwijdert hij in februari/maart 2018 de tijdelijk aangelegde brugconstructie over het fietspad en worden de roltrappen geplaatst.” Lees verder.
2. vanaf 22 januari gaat de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam voor ca 2 jaar dicht       Dit is nodig in verband met de voorbereiding van de sloop van de parkeergarage en de vernieuwing van de twee torens van 2Amsterdam. De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. Lees meer.

Afsluiting Spoorslagsloot: duurt tot start bouw Zuidasdok     Bericht Amsterdam Zuidas: “De weg blijft toegankelijk voor bouwverkeer en voetgangers, totdat het project Zuidasdok gaat beginnen.”

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen. Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.
Gershwin Brothers     In de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers veel verhuisbewegingen verwacht tot maart 2018. Na maart moet alles hier weer enigszins rustiger worden.
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat.
Ivm de veiligheid verplaatsing fietspad naar rijbaan t.h.v. Xavier. Vanaf 8 januari 2018 aanleg van het tijdelijke fietspad dat tot eind 2018 in gebruik zal blijven.
Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan t/m juni 2018  Lees meer. 
Groenbakken in zijstraatjes      Tussen de Gershwinlaan en de De Boelegracht is een verdiepte bak aangelegd waar tijdelijk gras in komt. In het voorjaar volgt een gesprek met omwonenden over de definitieve invulling van die bakken.

Herinrichting Vivaldistraat duurt tot juni 2018   Lees verder.

Van der Valk hotel: inbrengen damwanden en funderingspalen duurt t/m maart 2018    Lees meer.

Bouw The Valley   T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip     In week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan. Lees verder.

WTC Beethovenstraat     Bericht Amsterdam Zuidas: ”Uitbreiding WTC start in het voorjaar 2018. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.”

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers: gebruik het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. Lees meer.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Verleende omgevingsvergunning
* Henriette Bosmansstraat 14
, 1077 XH: voor het veranderen en vergroten
Verleende omgevingsvergunning kap
* Amstelpark 2 B
(openbare ruimte), 1083 HZ: voor het kappen van één boom
* Beethovenstraat 135-H, (openbare ruimte), 1077 JB: voor het kappen van één boom
Aanvraag exploitatievergunning
* De Boelelaan 1108, 1081 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras
* Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras
Aanvraag evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54,
1076 EP: voor het houden van het evenement "United Fight Events-"

Verleende exploitatievergunning

* Beethovenstraat 801, 1082 PR: voor het exploiteren van een alcoholschenkend

* De Boelelaan 1108, 1081 HZ: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
09-01-2018 20-02-2018  De Boelelaan 1117
, Amsterdam  kappen van 85 bomen. Aanvrager: Stichting VUmc

Beslistermijn verlengd
11-01-2018 22-02-2018  Europaplein 24,
Amsterdam  wijzigen bestemming van het gebouw tijdens de huishoudbeurs 2018 t.w. laten overnachten van 40 personen in hal 5. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
08-01-2018 19-02-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  aanpassen van de noordgevel. Aanvrager: Beheermaatschappij W.T.C. Amsterdam B.V.
04-01-2018 15-02-2018  Parnassusweg, Amsterdam  bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO 2680227. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.

Verleende omgevingsvergunning
12-01-2018 24-02-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdam  wijzigen van de indeling op de 1e etage van de polikliniek. Aanvrager: Stichting VUm.
11-01-2018 23-02-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  verlengen (tot 1 juli 2019) van een tijdelijke omgevingsvergunning (van 2015) voor het in stand houden van een buitenkeuken. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed .
11-01-2018 23-02-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  verlengen (tot 1 juli 2019) van een tijdelijke omgevingsvergunning (van 2015) voor een overkapping buitenkeuken en een erfafscheiding. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed
11-01-2018 23-02-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  verlengen met anderhalf jaar, tot 1 juli 2019, van een instandhoudingsvergunning van 20 mei 2015 (geregistreerd onder zaaknummer 11130) voor de tentoonstellings- en horecaruimte. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed.
11-01-2018 22-02-2018  Europaplein 24, Amsterdam   verbouwen van de conferentie zalen op de eerste verdieping van het gebouw. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
10-01-2018 16-02-2018  Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam  plaatsen van gevelreclame. Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel / Kindercampus Zuidas.
09-01-2018 21-02-2018  Gustav Mahlerlaan 24, Amsterdam  herinrichten van de begane grond van het gebouw. Aanvrager: Club Sportive Mahler Zuidas B.V.

Kunst en Cultuur

t/m 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes, in het Glazen Huis, Amstelpark    Lees meer.

16 januari 17.00 uur  'Social meets Design'!, Designers als antwoord op de klimaatproblematiek, in Circl, Mahlerplein

vanaf 18 januari De Coolste Baan @ Olympisch Stadion    t/m 11 maart 2018 komt er weer een ‘Coolste Baan van Nederland’ en kan er dus weer worden geschaatst in het Olympisch Stadion. De Coolste Baan van Nederland is een schaatsbaan voor iedereen, waar de historie van het schaatsen wordt geplaatst in de tijd van nu. Een schaatsbaan waar sport & entertainment en breedtesport & topsport op een unieke wijze samen komen. Lees meer.

23 januari, Films in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU   17:45, Bar Bahar, kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15 en 23 januari, 20:30, You Were Never Really Here, kaartverkoop aan de zaal vanaf 20:00. Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Lees meer.

23 januari 2018, 12:30-13:00 uur, lunchconcert  met Eadaoin Copeland piano en Fiona Robertson, viool in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 

27 januari, 11.00, Ontmoetingseiland, ga mee op bomensafari in het G. van Aemstelpark (bij slecht weer is de reservedatum zaterdag 3 februari) meld u aan bij G.W.Arentsen@amsterdam.nl.

17 februari Valentijnsdag @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2   Ook dit jaar wordt in de Nieuwe Poort weer op een bijzondere manier Valentijnsdag gevierd. Tijdens deze dag vormen young professionals en senioren een paar en gaan ze een dagje met elkaar op stap. Deze Valentijnsdag staat dus volledig in het teken van de ontmoeting tussen jong en oud.

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. Bekijk de agenda.

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, Strawinsky, Weekberichten.