Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 30

Europese subsidie voor herontwikkeling station Zuid

Het Parool meldde recentelijk dat Nederland Europees geld krijgt voor onder meer voor de herontwikkeling van Station Amsterdam Zuid. Ook op de website van de rijskoverheid verscheen het bericht.

Consultatieronde Investeringsagenda Openbaar Vervoer door de Regioraad

logo regioraadHet gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt daarover een consultatieronde plaats. Betrokken gemeenten, provincies, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vervoerbedrijven en belangenorganisaties zijn uitgenodigd om hun reactie  geven op de concept agenda. Richard Bakker van Rover haalde enkele punten uit het vervoerplan 2014 van het GVB:

  • Lijn 62 gaat veel minder vaak rijden. Dat betekent bijvoorbeeld dat bejaardentehuizen in Buitenveldert minder goed bereikbaar zullen worden.
  • Stadsdeel Nieuw-West heeft een plan waarin tijdens uren waarin lijn 62 niet rijdt er kleine elektrische buurtbusjes worden ingezet die worden bemand door vrijwilligers. Als dit voornemen wordt uitgevoerd zullen de gevolgen ook in Buitenveldert merkbaar zijn.
  • De bushalte Bleyenbeek (lijn 62) aan de Van Boshuizenstraat (nabij bejaardenhuis de Buitenhof bij Nieuw Herlaar ) zou moeten worden opgeheven. Er is een alternatieve halte om de hoek aan de Europaboulevard. Toch zal het uiterst zuidoostelijke deel van Buitenveldert er waarschijnlijk last van ondervinden.

Reacties op de Investeringsagenda kunnen tot 15 september worden doorgeven via het digitale reactieformulier of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Op 15 oktober vindt de bespreking in de regioraad plaats. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie is te vinden op de website van het GVB en de Regioraad.

Verruiming openingstijden fietsenstalling station RAI

Vanaf donderdag 1 augustus 2013 heeft de bewaakte fietsenstalling bij station RAI verruimde openingstijden die aansluiten bij de tijden van de eerste en de laatste trein. Het Fietspunt is vanaf 1 augustus zeven dagen per week geopend. De nieuwe openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 05.00 tot 1.30 uur; vrijdag en zaterdag van 05.00 tot 2.30 uur; zondag van 05.00 tot 1.30 uur. De fiets stallen is de eerste 24 uur gratis, zo meldt dienst Zuidas.

Burgemeester Van der Laan was op bezoek

bm op bezoekOp de website van Green Bussiness Club staat een kort verslag van het bezoek. “Op het zonnige terras van restaurant Bolenius gingen vrijdag 5 juli jl. enkele afgevaardigden van de projectgroep mensen van de Green Business Club Zuidas in gesprek met burgemeester Van der Laan over hun activiteiten voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. Van der Laan kwam op bezoek om kennis te nemen van positieve initiatieven op de Zuidas. Naast vrijwilligers van de moestuinen van Bolenius en de Pluktuin, was ook de Green Business Club Zuidas uitgenodigd.” 

Fietsroutes Beethovenstraat en Beatrixpark aangepast

Vanaf 5 augustus zal het fietspad weer open gaan. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het fietspad aan de westzijde.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m 19 augustus

Vanaf vrijdag 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur is de De Boelelaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Gedeeltelijke afsluiting op- en afritten A10 (s108) tijdens de zomerweekenden

Vanaf vrijdag 5 juli 20.00 uur tot maandag 12 augustus 06.00 uur zijn er wegwerkzaamheden aan de op- en afritten A10 (s108) met de kruisingen Amstelveenseweg. Tijdens de weekenden zijn de op- en afritten deels afgesloten. Zie de flyer.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen station Zuid, Amstel station en Centraal station

Vanaf 27 mei is er een gewijzigde dienstregeling vanwege werkzaamheden in de metrotunnels maar ook werkzaamheden aan het spoor.

  • Van 21 t/m 28 juli rijdt metro 51 niet .Tussen de stations Amsterdam RAI en Zuid kan met de trein gereisd worden. Vanaf station Zuid naar Westwijk wordt pendelbus 55 ingezet.
  • Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS.

Overzicht van plannen met inzagetermijn   

Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord

DRO

13-06

26-07

Bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

27-06

08-08

Bestemmingsplan Ravel studentenhuisvesting, hogere waardenbesluit en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Dienst Ruimtelijke Ordening

27-06

08-08

Ontwerpbestemmingsplan Mahler digitaal te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl met  planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1202BPGST-OW01. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard, alleen in de noordwesthoek kan nog een gebouw worden toegevoegd.

Dienst Ruimtelijke Ordening

04-07

15-08

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Tommaso Albinonistraat 188, 1083 HM: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 juli 2013 tot en met 6 september 2013, verzonden d.d. 10 juli 2013. Dossiernummer 43-715018.

Verleende evenementenvergunning

  • Gustav Mahlerlaan 10 (P16), 1082 PP: voor het houden van het evenement "Circus Herman Renz B.V." in de periode van 2 augustus 2013 tot en met 18 augustus 2013, (voorstellingen starten op verschillende tijden) verzonden d.d. 17 juli 2013. Dossiernummer 32-653288.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 22 juli 2013 ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • Claude Debussylaan 2, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 12 juli 2013. Dossiernummer 16-691398.

De vergunning ligt vanaf 22 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de  informatiecentra van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken  bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Alex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.

Vanaf 21 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Momenteel is het werk van XYZ Factory van het Deense collectief N55 in het Glazen Huis te zien en MedicijnFabriek van EGBG/ Martijn Engelbregt in de Orangerie.

Van zondag t/m dinsdag is er dagelijks een workshop in het Glazen Huis waar Till Wolfer van N55 deelnemers de XYZNODES techniek leert om zelf een XYZ SpaceFrame Vehicle te maken van standaard beschikbare materialen zonder dat speciale kennis nodig is. Bezoekers kunnen de SpaceFrame Vehicles testen rond het Glazen Huis.
De MedicijnFabriek startte tijdens opening zijn eerste workshop Intuïtieve Plantbenadering voor Beginners, die daarna elke vrijdag en zaterdag plaats vindt. Meedoen aan de workshops? Schrijf je in via info@zone2source.net 

2 augustus openingsavond Circus Renz, De Boelelaan hoek Beethovenstraat

11 augustus 11.00-18.00 uur, Pure Markt in het Amstelpark

Het Grachtenfestival in Zuidas met lunchconcerten

grachtenfestival 13Dinsdag 20 augustus, 13.00-14.00 uur,  Gustav Mahlerplein. Het J.O.N.G. Ensemble voert werken uit van Rossini, Gershwin en Piazzolla. Toegang: gratis

Woensdag 21 augustus, 13.00-14.00 uur, Zuidplein. Het Full House Kwintet brengt The Fairy Queen van Purcell en Mendelsohns A midsummernight's Dream ten gehore. Beide zijn geïnspireerd op hetzelfde toneelstuk A midsummernight's Dream van Shakespeare. De musici zelf tekenden voor de bewerkingen.

Donderdag 22 augustus, 13.00 -14.00 uur, ITO-toren, Gustav Mahlerplein. Het ensemble Davai Perkusion brengt eigentijds repertoire waarbij theatrale elementen in het optreden zijn geïntegreerd. Zij brengen werken van Chernienko, Wenjing, Reumert, Ford, Menke, Yoshihisa, Bach. Voor het totale programma lees hier verder.

Lees verder over: Weekberichten.