Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 30

20 augustus 10.00 uur Rondleiding in het Amtrium Rai

Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale rondleiding georganiseerd. Maak kennis met cityfarming en duurzame bouw. De tentoonstelling de Geschiedenis van de RAI mogen we ook bekijken. Aanmelden kan tot 10 augustus via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36. Komt u met de auto? Laat het ons bij de aanmelding weten. Er zijn nog enkele plaatsen.

 

Tijdelijke Wensmuur op Mahlerplein 

“Kunstenaar Candy Chang creëerde, na het overlijden van een dierbare, een interactieve muur op een verlaten huis in haar buurt om het perspectief te herstellen en te delen met de buren. Zij schilderde de zijkant van een verlaten huis in haar buurt in New Orleans met krijtbord verf  en met de zin, "Before I Die……" Iedereen die langs het bord liep, kon met een krijtje hun persoonlijke aspiraties delen. Dienst Zuidas meldt:" van woensdag 15 juli tot 10 augustus staat een ‘Before I Die’ muur op het Mahlerplein. Iedereen mag zijn bucketlist op de muur schrijven.“ (foto Gerko Tempelman)

 

Dichtbij.nl kopte:”Marathon via Zuidas Beethovenstraat”

Na 40 jaar Amsterdam Marathon is de route nu zo aangepast dat het parcours onder meer via de Zuidas gaat. De organisatie heeft het parcours op drie punten gewijzigd. lees verder

 

Prikkelend artikel over hotels in Het Parool d.d 19 juni

Ronald Hooft presenteert Motelone als uitwijkplaats voor Amsterdammers die hun huis voor een weekendje hebben onderverhuurd. 

 

Bouwfoto van de dag 

lees over wonen op Zuidas op Cobouw verder 

 

De Green Business Challenge 2015 levert groen dak op

Twee teams hebben mooie resultaten behaald en presenteerden deze donderdag 2 juli tijdens het Slotevent. lees verde

 

Editie 20 Hello Zuidas

Interviews met Zuidassers, uit-agenda en meer. lees verder

 

Nieuwsbrief Amsterdam Zuid van juli

O.a. artikel over de ontwetpbegroting 2016 van de bestuurscommissie Zuid. Op 4 en 5 november zal die door de gemeenteraad worden vastgesteld. In stadsdeel Zuid gaat in de begroting 2016 een bedrag van ruim 200 miljoen euro om. Het grootste deel wordt besteed aan reguliere zaken, zoals bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, welzijn, economie en cultuur. lees verder in de nieuwsbrief 

 

17, 18 en 20 augustus Grachtenfestival in Zuidas 

Kies hier uit het programma. In Zuidas zijn er de volgende optredens:

17.8  Ravel Residence, 12.30 door Neutral Ground Brassband, 

18.8 1000 Mahler, hoek Parnassusweg, 12.30 lunchconcert door Van Amsterdam Trio,

20.8 Dividivi3 lunchconcert op het Gelderlandplein om 12.30 en om 17.00 uur op het Zuidplein.

 

31 augustus t/m 4 september 17.00 – 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 

De nieuwste films zien uit de wereldcinema*? Het thema van dit jaar is Zelfontplooiing onder moeilijke omstandigheden. U kunt luisteren naar bijzondere voorgesprekken met wetenschappers en gastsprekers op een unieke locatie? Het Festival wordt geopend met Conducta (Ernesto Daranas, Cuba)…. het programma vindt u hier.

 

Foodtrucks in Zuidas Ravel en Vivaldi 

“De gemeente Amsterdam gaat ondernemers twee jaar, bij wijze van proef, de ruimte geven om te experimenteren met foodtrucks op straat. Er waren meer dan honderdvijftig inschrijvingen en Zuidas was, na het Vondelpark, de populairste locatie. Amsterdam heeft 24 locaties aangewezen waarvan 4 locaties in Zuidas, te weten: Buitenveldertselaan/Boelelaan, Antonio Vivaldistraat, Barbara Strozzilaan en de Tommaso Albinonistraat.” Wilt u weten wanneer ze waar staan? lees hier verde

 

25 september Zuidas Cup: inschrijving geopend

Vrijdagmiddag 25 september wordt voor de 14e keer gestreden om de felbegeerde Zuidas Cup. Dit is hét voetbaltoernooi voor bedrijven, organisaties en sportverenigingen in Zuidas Amsterdam, zo laat dienst Zuidas weten. Elk jaar wisselt de locatie tussen AFC en SC Buitenveldert. Dit jaar wordt het evenement met AFC georganiseerd. Om 17.00 uur is de finale. Inshrijven kan hier. 

 

1e_fase_kindercampus_wordt_opgeschoven_en_aangesloten_op_de_2e_fase-2Uitbreiding en verplaatsing kindercampus

"Begin augustus 2015 start de bouw van de 2e fase Kindercampus Zuidas. De verwachte oplevering is in januari 2016. Door het prefab bouwsysteem, dat de bouwer Verlaat Uden toepast, heeft de bouw beperkte invloed op de omgeving. De funderingspalen worden geschroefd. Met deze bouwmethode worden trillingen en geluid tot een minimum beperkt. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur (en maximaal tot 19.00 uur bij overwerk). Incidentendeel wordt zaterdags gewerkt." lees verder

 

 

 

 

Onderlegger-1op1000 @A3Plannen voor fiestparkeren op vijfhoek

"Naast dat er steeds meer fietsers komen, moeten er ook fietsparkeerplekken verdwijnen voor de bouw van het project Zuidasdok. Hierdoor is het nodig om 2.700 tijdelijke fietsparkeerplaatsen te realiseren aan de noordzijde van station Amsterdam Zuid (maximaal 10 jaar), zo laat dienst Zuidas weten." lees verder

 

 

 

 

 

 

Werk  AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS NIEUWBOUW

 

kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_web 

 

Hinder en overlast door bouw?

Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

19 juli t/m begin augustus Gustav Mahlerlaan hoek Beethoventraat         11

Eerder is gemeld dat de Gustav Mahlerlaan t/m 19 juli niet bereikbaar is vanuit de Beethovenstraat. Het werk loopt voorspoediger dan verwacht, waardoor het werk een week eerder in een andere fase is beland. Naar verwachting zijn werkzaamheden aan het kruispunt begin augustus afgerond. lees verder

 

20 juli – december openbreken oostelijk deel Prinses Irenestraat        9

Het werk aan het oostelijke deel verloopt voorspoedig waardoor vanaf maandag 20 juli al wordt begonnen met het openbreken van het oostelijke deel van de Prinses Irenestraat.De Prinses Irenestraat is vanaf de oostzijde van de Minervalaan tot de ventweg van de Beethovenstraat voor al het verkeer afgesloten. Het werk duurt tot begin december 2015. Prinses Irenestraat

 

27 juli – 14 augustus Fietstunnels station RAI        12

Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI. 

 

t/m 17 augustus Voortgang nieuwbouw De Fred, mogelijk geluidshinder

De heiwerkzaamheden veroorzaken geluid- en trillingshinder. De aannemer probeert de hinder te beperken door de palen ‘in te pakken’ tijdens het heien en er worden op het terrein geluidwerende schermen geplaatst. 

t/m 30 augustus is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de Amstelveenseweg afgesloten-          2  Dat is tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskestraat. image002En: t/m 21 augustus oostelijke ingang metrostation niet bereikbaar vanwege aanleg hoofddrinkwaterleiding. Reizigers komen en gaan via de westelijke toegang. De bushalte bij de toerit van de A10 binnenring wordt tijdelijk verplaatst. Zie www.connexxion.nl/ voor meer informatie.

t/m augustus werkzaamheden Atrium (rechtbank) bij Strawinskylaan        t/o  8

Vanaf woensdag 15 juli t/m woensdag 29 juli wordt tussen 21.00 uur en 06.00 uur een aantal meetpunten aangebracht op de hoofdtransportdrinkwaterleiding onder het fietspad langs de Parnassusweg en het Atrium. 

t/m augustus Voorbereidende werkzaamheden voor The Pavilion

Eind augustus begint de bouw van het kantoorpaviljoen en schakelhuis The Pavilion. Het terrein wordt nu eerst bouwrijp gemaakt. Op deze locatie worden parkeerplekken en bomen verwijderd.  

t/m 15 augustus Van der Boechorststraat- AJ Ernststraat        4

kaart_vd_boechorststraat_07-2015-2Aanleg duikers met een afsluiting op de Van der Boechorststraat nabij A.J. Ernststraat.

augustus 2015 – juli 2016 Mahlerplein        10

Voorbereidingen voor de bouwplaats en start bovengrondse bouw. Lees ook Start fietsparkeergarage Mahlerplein

1 – 17 augustus Parnassusweg        8

Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingenwerk, doorgang blijft mogelijk. Meer info volgt voor start uitvoering.

t/m 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI        13

Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze geluidschermen.

t/m 16 augustus Station Zuid        3

Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station Zuid.

t/m 21 september  Amstelveenseweg – Fred Roeskestraat        1 en 2

 Aanleg rechtsaf vak naar de Fred. Roeskestraat en een tweerichtingen fietspad (afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg). Bekijk de uitzending (3,5 min. AT5).

2 t/m 5 september Buitenveldertsegracht        5

Voorbereidingen aanleg Buitenveldertsegracht naast VU gebouw.

t/m eind 2015 Gustav Mahlerlaan        6

Aanleg kabels en leidingen en een herinrichting van de weg met een afsluiting op de Gustav Mahlerlaan

 

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 

* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met Tram 5 

Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 ?

• Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).

Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 

Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.

Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 

Maak gebruik van de trein. Meer info over deze route met de trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht

Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie

Bekendmaking

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Zuidas-Atrium ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 juli 2015  zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket, stadhuis, Amstel 1, Amsterdam, het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het bestemmingsplan Zuidas-Atrium is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1401BPGST-VG01. 

Verkeersbesluit:t voor het tijdelijk afsluiten van het fietspad over het terrein van de RAI tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein en tussen de Groene Zoom en de zuidzijde van het RAI terrein tijdens de IBC en ERS beurs en de tijd die nodig is voor de op en afbouw van deze beurs Amsterdam-Zuid.

 

Verleende Watervergunning door AGV

T.b.v.  het bouwen van een nieuw kantoorpand met parkeerplaats ter hoogte van Fred Roeskestraat 99, 1076 EE Amsterdam – AGV – W-15.01347

Vanaf 17 juli 2015 kunt u de vergunning inzien. lees hier verder.  

Bezwaar indienen? Dat moet binnen zes weken en richt u aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

Gustav Mahlerlaan 525, 1082 MK: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 8 juli 2015 Dossiernummer 16-956120.

* Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het uitbreiden van het terras, verzonden d.d. 8 juli 2015. Dossiernummer 16-1069319. 

* Zuidplein 12, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 8 juli 2015. Dossiernummer 16-1070719. 

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. En wilt u een bezwaar indienen? Meer informatie over bezwaarschrift.

 

Aanvraag exploitatievergunning

* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13006.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan het stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "PRJCT Music Festival" van 17 op 18 oktober 2015 van 22:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 12186.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

 

16 en 23 augustus Hortus VU zondagopenstelling

De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop biologische groenten te koop en sinds juli ook Honing uit eigen tuin. 

 

Bezoek De Boeletuin Gustav Mahlerlaan 3005

In De Boeletuin kunt op werkdagen terecht vanaf 11.00 uur voor de lekkerste koffie van het kenniskwartier en zelf gebakken taart. 

 

31 juli en op 14 augustus Summerjazz at the Southazz met The New York Second 17.00 uur, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

 

Amstelpark, 9 en 23 augustus Debat 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source en kinderworkshops

Reconstruction #5 : Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans een. Het blijkt dat deze onder de grond begraven werd in de jaren tachtig om de veiligheid van het park te verbeteren. Deze reconstructie is en poging om het Franse Paviljoen op te graven met de hulp van amateur archeologen en andere enthousiastelingen en om toekomst scenario’s voor dit paviljoen te bedenken. 

En: 23 Augustus 12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de Floriade in verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). Gasten worden nog bekend gemaakt.  En debat van 15 – 17 uur in het Glazen huis Glazen Huis, Jean-Marc Chomaz wetenschapper en kunstenaar presenteert het werk van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf bestaat uit de architect Laurent Karst and componist Francois-Eudes Chanfraults. …lees verder 

En: 29 juli, 5 en 12 augustus van 14.00  tot 15.30 uur  Kinderworkshops ‘Sporen’ door Mathilde van Beekhuizen en Marjolijn Boterenbrood.  Verzamelen Rietveld Huis Amstelpark voor kinderen van 6 …lees verder

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.