Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 30

 

Deelraadsvergadering 18 december

Afgelopen dinsdag 18 december heeft de stadsdeelraad ingestemd met het amendement van de PvdA om het Bewonersplatform Zuidas € 4.000,- incidenteel toe te kennen voor 2008. Het voortbestaan van het Bewonersplatform Zuidas is daarmee voor één jaar gegarandeerd!

 

Zuidasaccenten, evaluatie

Woensdag 19 december is in een volle raadszaal een informatieavond gehouden voor bewoners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op de Zuidas. De `Concept Zuidasaccenten 2007’, de visie van het stadsdeelbestuur op de Zuidas, werd deze avond toegelicht. Dit dossier is op www.bewonersplatformzuidas.nl als pdf-bestand in te zien en te kopiëren.

Het verslag van deze avond komt op de website.

 

Wijzigingen Openbaar Vervoer

Per 9 december Sneldienst 142 Amsterdam Amstelveen Wilnis rijdt voortaan de hele dag, op alle dagen. Lijnen 165 en 166 naar Amsterdam Zuid krijgen meer vroege ochtendritten. Lijn 171 Amsterdam Zuid – Aalsmeer rijdt vaker op werkdagen en zaterdagen en doen VUmc aan. Lijn 172 Amsterdam Centraal – Aalsmeer krijgt meer avondritten. Lijn 176 rijdt vaker van Haarlem naar Station Zuid en v.v. Alle bussen 199 rijden door naar Schiphol Plaza.

Nachtlijn 270 wordt vervangen door de nieuwe nachtlijn N70, die vrijdag en zaterdagnacht rijdt tussen Amsterdam Centraal en Vinkeveen, via Uithoorn en Aalsmeer. Spitslijn 315 van en naar Station Sloterdijk en station Zuid is ter versterking toegevoegd aan GVB-lijn 15. Nachtlijn N72 rijdt iedere nacht vanaf Amsterdam Centraal naar Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol.

Per 9 december heeft ook het GVB een nieuwe dienstregeling.

 

Bomenverordening voor grootstedelijke projecten

Vanaf 6 december ligt de Nieuwe Bomenverordening ter inzage en inspraak is gedurende zes weken mogelijk. Zie: http://amsterdam.nl/?ActItmIdt=100313

Hondenaanlijnbeleid

Vanaf 1 januari 2008 gelden nieuwe regels voor het uitlaten van honden. Paaltjes, of juist het ontbreken ervan, geven aan waar welke regels gelden. Vanaf 2007 waren hondenbezitters al verplicht hun huisdier overal aangelijnd te houden en geldt overal een opruimplicht. Nu mag volgens de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) ieder stadsdeel zelf gebieden aanwijzen waar deze regels niet gelden. Simpelweg door her en der paaltjes te slaan.

Oog voor welstand
Belgische toparchitecten benijden Nederland om zijn onafhankelijke welstandscommissies. Dat blijkt uit een artikel in het blad Oog voor welstand. De architecten Jo Crépain en zijn collega’s Bob van Reeth (supervisor van de Zuidas) en René Daniëls reageren op een voorstel om de in Nederland verplichte welstandscommissie uit de wet te schrappen. Alle drie de bouwmeesters hebben een ruime ervaring met het bouwen in zowel Nederland als België. In België worden bouwplannen door ambtenaren op welstandsaspecten beoordeeld en dat gebeurt, volgens Van Reeth, traag en ‘vrij amateuristisch’.

Bouwaanvraag

Er is een bouwaanvraag ingediend voor een tijdelijk campuscafé aan de Boelelaan 1105, de VU.

 

Woonvisie Amsterdam

Het college van B&W heeft begin december het concept van de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin komt ook de Zuidas ter sprake. U kunt uw zienswijze kenbaar maken tot 22 januari 2008. U vind het stuk op de website van de dienst wonen, www.wonen.amsterdam.nl

 

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 10 januari nodigt het stadsdeel Zuideramstel bewoners uit op de Nieuwjaarsreceptie in het Multifunctioneel Centrum. A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Aanvang: 17.00 tot 19.30 uur. Komt allen het glas heffen!

 

Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

Woensdagmiddag 16 januari is er een vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. van de Centrale Stad. Aan de orde komt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie. Meer informatie volgt.

 

Discussiebijeenkomst 23 januari 2008

Op woensdag 23 januari is er een thema-avond met als onderwerp Stedelijkheid in de Zuidas. Dit is tevens de titel van de scriptie waarmee Sanne van den Eijkhof afstudeerde in de Sociale Geografie. Ruwan Aluvihare zal namens de Dienst Ruimtelijke Ordening zijn visie geven. Daarna is er ruimte om vragen te stellen of in discussie te gaan. Plaats Multifunctioneel Centrum, A.J. Ernstzoonstraat 112, Amsterdam. Nadere gegevens volgen.

 

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 10 januari 2008.

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 januari 2008.

 

Het BPZ wenst U prettige feestdagen en een feestelijk 2008

 

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.