Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 30 & 31

Beelden RAI

Zowel Klaas de Boer als Het Parool schreven over de kunstwerken die recent bij de RAI zijn onthuld. De beelden zijn ontworpen door de Belgische kunstenaar Quillaume Bijl.

Jacksons op Zuidas voor herdenken broer

Het is oud nieuws maar toch…. op de website van hello Zuidas vindt u meer en ook hier.

bloemen19 september van 16.00 – 18.00 uur Groene wandeling in Zuidas voor bewoners en belangstellenden

Dienst Zuidas gaat samen met belangstellenden op zoek naar kleine en grote ideeën voor groene projecten in Zuidas. Bij slecht weer wordt de wandeling verplaatst naar een andere datum. Aanmelden graag uiterlijk 5 september via deze link. U kunt van vooraf meedenken over groene projecten die u graag in Zuidas gerealiseerd zou zien. Vul daarvoor uw top 3 in op het aanmeldformulier. Deze projecten probeert dienst Zuidas dan zoveel mogelijk mee te nemen in de route. Dienst Zuidas bepaalt uiteindelijk welke ideeën zullen worden uitgevoerd.

De wandeltocht is een vervolg op een groene fietstocht in mei 2011. Bewoners en geïnteresseerden hebben toen samen met medewerkers van de gemeente Amsterdam door Zuidas gefietst om te kijken naar mogelijkheden om meer te doen met groen. Een aantal van deze ideeën is de afgelopen jaren met succes uitgevoerd.

Vleermuiskasten geplaatst

Rondom de Krooswijkhof zijn 8 vleermuiskasten geplaatst. In het verleden zijn er vleermuizen waargenomen in BL46. Omdat dit gebouw gesloopt wordt in 2015, worden er uit voorzorg vast kasten geplaatst voor deze vleermuizen.

atrium verbouwUit de bewonersbrief; Werkzaamheden bij Atriumgebouw

Vanwege toekomstige ontwikkelingen in Zuidas is het nodig de huidige parkeergarage van het Atrium te verwijderen. De eigenaar van het Atrium wil rondom het bestaande gebouw een nieuwe parkeergarage realiseren ter vervanging van de huidige garage. Dit vormt aanleiding om het bestaande kantoorgebouw te renoveren en uit te breiden met twee torens. Volgens de huidige planning start de bouw van de nieuwe parkeergarage eind 2014.

Omgevingsvergunning parkeergarage ~ Doordat hetzelfde aantal parkeerplaatsen terugkomt, kan de nieuwe parkeergarage worden gebouwd door middel van een afwijking op het geldende bestemmingsplan. Het verzoek tot het nemen van het zgn. WABO-afwijkingsbesluit is samen met de aanvraag voor de bouwvergunning voor de parkeergarage door de eigenaar ingediend. Deze aanvraag is in behandeling. Wanneer de vergunning hiervoor is verleend, wordt dit bekend gemaakt in o.a. De Echo. Lees het pdf Informatiebrief Strawinsky ontwikkelingen Atrium juli 2014

Slechtvalken

De website van de Prinses Irenebuurt maakte in het voorjaar van dit jaar melding van bijzondere gasten op Zuidas en wel in het in aanbouw zijnde gebouw van AKZO Nobel aan de Beethovenstraat. Het filmpje op Youtube spreekt voor zich. In de verte is de KPN-toren nabij station RAI zichtbaar.

Bodemonderzoek

Tot en met vrijdag 22 augustus vindt overdag en 's nachts rondom de A10, tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, bodemonderzoek plaats. Soms kan dat enige geluidsoverlast geven.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat en Amstelveenseweg

De werkzaamheden vinden plaats voor o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Voor vragen mail naar omgevingscoordinator@zuidas.nl. Ook aan de Amstelveenseweg wordt gewerkt. Lees meer in het pdf fred_roeskestraat_werkzaamh 2014

spinozaExtra werkterrein in Spinozabuurt

Voor de werkzaamheden aan de hoofddrinkwaterleiding in de Spinozabuurt is vanaf 16 juli tot medio augustus extra werkterrein nodig op de Peter van Anrooystraat ter hoogte van de Dina Appeldoornstraat. Er is een omleiding ingesteld.

 

 

Werkzaamheden Boelelaan


Aan de noordzijde van de De Boelelaan langs de tramlus van de lijnen 16 en 24 tegenover de VU gaat een fietspad aangelegd worden. Tijdens het werk blijven de trams gewoon rijden. Doordeweeks is tussen de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat één rijstrook beschikbaar richting het westen (Amstelveenseweg) en één rijstrook richting het oosten (Europaboulevard).

Fase 3: maandag 28 juli 05.00 uur t/m vrijdag 22 augustus 23.00 uur   Het fietspad wordt aangelegd. Gevolgen: In beide richtingen is één rijstrook voor het autoverkeer beschikbaar.

Fase 4: zaterdag 23 augustus 07.00 uur t/m zondag 24 augustus 23.00 uur    De bovenlaag van de aangepaste rijbanen wordt geasfalteerd en markering wordt aangebracht.

 • Eén rijstrook beschikbaar van de Buitenveldertselaan richting de Amstelveenseweg (oostelijke richting). De andere rijstrook (westelijke richting) is afgesloten.
 • Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van Nijenrodeweg en de Amstelveenseweg.
 • De buslijnen 176 en 310 rijden vanaf de Buitenveldertselaan via de Van Nijenrodeweg en de Van der Boechorststraat naar de De Boelelaan waar ze kunnen halteren bij VUmc. De lijnen 241 en 242 rijden in dit weekend niet. Zie www.connexxion.nl voor informatie over de buslijnen.

Kijk voor actuele informatie op www.zuidas.nl.

Werkzaamheden bij Mahler 900 en 1000

Zie de bewonersbrief pdf kavel 14_16 Malher 900 1000 brief omwonenden 2014_07_25 ned – eng

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking B&W Amsterdam

Rectificatie De Bomenverordening 2014 bevat regels en criteria die door de gemeente in acht genomen dienen te worden bij de beoordeling van aanvragen om een kapvergunning en bij de afgifte ervan. De Bomenverordening 2014 vervangt de bestaande kapverordening uit 1964 en de Bomenverordening voor grootstedelijk gebied uit 2010.

Met de vaststelling begrenzing bebouwde komgrens in de zin van de Boswet, wordt de bebouwde komgrens gelijk getrokken met de gemeentegrens van Amsterdam met uitzondering van het noordelijk deel van het Amsterdamse Bos gelegen op Amsterdams grondgebied. Met deze vaststelling wordt één gelijkluidend toetsingskader voor alle gebieden in Amsterdam beoogd. Binnen de begrenzing zoals aangegeven op kaart behorende bij het besluit tot vaststelling begrenzing bebouwde kom Boswet, is de Bomenverordening 2014 van kracht.

De vastgestelde Bomenverordening 2014 ligt met ingang van 7 augustus 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

Kennisgeving ontwerpbesluit spooruitbreiding SAAL voor het cluster SAAL-061 en SAAL-058

 • Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-007584 en olo-nummer 1324715) voor het oprichten van keerwanden (damwanden), een taludtrap, een toegangshek en het realiseren van een in/ uitrit (Kunstwerk 12X/Y),op de locatie Amstelveenseweg, met de kruising A10 te Amsterdam.

Het ontwerpbesluit ligt van 31 juli 2014 t/m 10 september 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. Indienen zienswijzen? Dat kan tot en met 10 september 2014. Stuur uw zienswijze naar het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, emailadres: service@odnzkg.nl

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

 • Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) – 1203685, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunningen OLO 381031 en OLO 414753 t.w. gedeeltelijk veranderen indeling gebouw (25-07-2014);
 • Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) – 1235367, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunning OLO 381031 t.w. gedeeltelijk veranderen gevels en inrichting
  (28-07-2014);
 • Gustav Mahlerlaan – 1242857, het planologisch mogelijk maken voor het tijdelijk oprichten van een gebouw, met bestemming tot sporthal met bijbehorende kleedkamers voor 5 jaar
  (25-07-2014);
 • Gustav Mahlerlaan – 1281115, tijdelijk oprichten terreinafscheiding en gebouw met bestemming tot sporthal met bijbehorende kleedkamers voor 5 jaar (25-07-2014);

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing Geluidsvoorschriften

 • Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het maken van live en/of mechanische muziek van 30 augustus 2014 op 31 augustus 2014 vanaf 20:00 uur tot 01:00 uur, verzonden d.d. 23 juli 2014. Dossiernummer 28-931571.

De vergunning ligt vanaf 4 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

 • De Boelelaan 401, 1082 RH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 5 augustus 2014 tot en met 26 september 2014, verzonden d.d. 25 juli 2014. Dossiernummer 43-929908.

De vergunning ligt vanaf 4 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam

 • Parnassusweg 220, 1076 AV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 28 juli 2014 tot en met 21 september 2014, verzonden d.d. 22 juli 2014. Dossiernummer 43-929894.

De vergunning ligt vanaf 28 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • Claude Debussylaan 134, 1082 MD: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 17 juli 2014 tot en met 26 september 2014, verzonden d.d. 16 juli 2014. Dossiernummer 43-929269.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 28 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Bouw regulier Wabo

 • Fred Roeskestraat – 1396017, kappen 19 bomen en verplanten 2 bomen (22-07-2014);
 • Gustav Mahlerlaan/Zuidas (Gerswin, kavel 11 + 12) – 1385431, realisatie 2 appartementencomplexen met gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage (15-07-2014);
 • Zuidas (The Edge) – 1395725, kappen 2 bomen (22-07-2014).

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit door het indienen van een bezwaarschrift.

Kennisgeving verlengen beslistermijn met zes weken

 • Strawinskylaan – 1310545, realiseren ondergrondse parkeergarage (19-05-2014);

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Aanvraag vergunning exploitatie horecabedrijf

 • Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-930546.

De aanvraag ligt vanaf 28 juli 2014 gedurende twee weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Niet mee eens? Maak uw bezwaar schriftelijk kenbaar en stuur het naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

de nieuwe poortOp dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

En 7 augustus, 17.00-20.00 uur Summer Jazz at the Southazz

 

 

 

amstelpark 2014 augt/m 24 augustus De TheeMachine, GrondVormen in de Orangerie en het Glazenhuis van het Amstelpark

De kunstenaars van LocalStyle en GrondVormen presenteren hun project en eerdere werken. Een deel van de presentatie in de Orangerie is een thee ceremonie. ‘Bird’ van Marlena Novak en Jay Alan Yim (in samenwerking met Jesus Duran) is een video-installatie in het Glazenhuis.

En in september ontwikkelt Roggeband zijn project de uitlaattuinen. Gedurende 5 weken is PJ Roggebrand de 2e kunstenaar die een periode in het Amstelpark doorbrengt voor een artistiek onderzoek.

gracht zuidas aug19 t/m 21 augustus van 12.30 – 13.30 uur Grachtenfestival Zuidas, Strawinskylaan 59

De 19de concerten van Nederlands Saxofoon Octet en Wishful Singing.

 

Lees verder over: Weekberichten.