Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 30 en 31

Berichten van Amsterdam Zuidas:  
* 6 augustus 12.00 start bij Circl wandelen door de groene Zuidas   Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Stuur een mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. De wandeling duurt van 12.00 tot 13.00 uur. Wist u dat de Botanische Tuin Zuidas ’s lands grootste collectie cactussen en vetplanten heeft? Enig idee wat een Hügelbed is? Meer weten over de Artsenijhof? Op 6 augustus kunt u rond lunchtijd wandelen langs enkele groene plekken in Zuidas. De wandeling is een initiatief van Bewonersplatform Zuidas. Het platform heeft een route uitgezet, die voert langs zestien groene plekken in Zuidas. Voor een lunchwandeling is dat te veel, afhankelijk van onder meer het weer zal een klein aantal locaties worden aangedaan. Maar hopelijk bent u daarna zo geïnspireerd dat u ook de andere plekken gaat bekijken. Bekijk de folder hier.
* Maatregelen op Amsterdam Zuid vanwege reizigersgroei     Nu de Noord/Zuidlijn open is, neemt het aantal in- en overstappers op station Amsterdam Zuid naar verwachting flink toe. ProRail, NS en GVB nemen maatregelen om deze groei in goede banen te leiden. Lees meer
* Noord/Zuidlijn open, Amsterdammers ontdekken Zuidas     Voor velen was het de eerste kennismaking met Zuidas, zaterdag 21 juli 2018, de feestelijke opening van de Noord/Zuidlijn. 'Ik ben hier in dertig jaar niet geweest. Maar nu de metro er is, denk ik dat ik vaker kom kijken.' Lees meer
* 23/7 tot 3/8: afsluiting fiets- en voetpad Parnassusweg (westkant). Aannemer Hurks, die het gebouw Hourglass realiseert, maakt in die week een overkapping voor fiets- en voetpad. Lees meer
* "De drie knalblauwe banen liggen sinds juli aan het einde van de Claude Debussylaan, bij de kruising van de Parnassusweg, ook wel bekend als ‘de Boog’.Lees meer
* Gratis én snel van Noord naar Zuid      Een maand lang helemaal gratis met de splinternieuwe Noord/Zuidlijn. Woont u ten noorden van ’t IJ en rijdt u met de auto naar Zuidas? Dan is dit aanbod voor u. Geef via servicepoint@hellozuidas.com door in welke maand u wilt meedoen. Lees meer
* Volop werkzaamheden in Kop Zuidas    Eind juli wordt de vloer van de ondergrondse parkeergarage van het gebouw Zuidoever ‘gevlinderd’. Dat geeft geluidsoverlast. Lees meer
* Zuidas als centrum van medische innovatie  Met de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) groeit Zuidas uit tot een hotspot voor medische innovatie. In het Kenniskwartier Zuidas, het gebied rondom de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC gaat daarom veel gebeuren. Lees meer
* ‘Zorgen dat EMA-medewerkers een goede start maken’  De eerste medewerkers van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) komen deze zomer naar Nederland – ze hebben een huis gevonden en scholen voor hun kinderen. Colleen Geske leidt het team dat EMA-medewerkers ondersteunt in Londen. Lees meer en lees ook het artikel op AT5.
* Google wil kleur geven aan Zuidas     Google is anders. Dat weten we. Waar Zuidas nog steeds gedomineerd wordt door hakken, pakken en dassen, hoopt Google wat ‘kleur te geven’. Lees meer
* De drie knalblauwe banen liggen sinds juli aan het einde van de Claude Debussylaan, bij de kruising van de Parnassusweg, ook wel bekend als ‘de Boog’.” Lees meer

De NoordZuidlijn rijdt! Lees meer
Het vernieuwde OV-netwerk per 22 juli 2018      GVB heeft alle veranderingen op een rij gezet. Daarnaast kun je de dienstregelingen en de haltevertrektijden van alle lijnen én de complete lijnennetkaart per 22 juli bekijken. Lees meer
SpoorPro berichtte:” Metro’s Noord/Zuidlijn kunnen bestuurderloos keren    In Amsterdam gaan op zondag 22 juli de eerste metro’s op de Noord/Zuidlijn in de reizigersdienst rijden. Het nieuwe beveiligingssysteem maakt het mogelijk voor metro’s om op station Noord bestuurderloos naar het depot te rijden en te keren. Ook kunnen de metro’s automatisch op stations stoppen en de snelheid aanpassen om punctueler te rijden. Lees meer

De Ingenieur berichtte: “Zuidas-werker moet reisgewoonte aanpassen    
Met het gebruik van mobiliteitsdiensten zullen werknemers van de Zuid-as hun reisgewoonten moeten aanpassen, zo blijkt uit een onderzoek naar de deelnemers aan de Zuid-as Mobility Experience. Lees meer

Nieuws uit B&W week 30 geen en week 29      Zuidas “Het college van B en W legt het ‘bestemmingsplan Zuidas- Kop Zuidas 2018’ voor aan de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan maakt de gewijzigde ontwikkeling van het zuidelijk deel van Kop Zuidas mogelijk. Er wordt hierbij rekening gehouden met de bestaande bebouwing.
Het college van B en W stelt hogere waarden vast volgens de ‘Wet geluidhinder’ voor het bestemmingsplan ‘Zuidas-Kop Zuidas 2018’. Daar waar vanwege de A10 Zuid, de Europaboulevard, de spoorweg Duivendrecht-Amsterdam Schiphol en de metrolijnen de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder niet wordt gehaald, worden hogere waarden vastgesteld conform het opgestelde besluit hogere waarden Wet geluidhinder.
Het college van B en W stelt hogere waarden vast volgens de ‘Wet geluidhinder’ voor het bestemmingsplan ‘Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook’.
Het college van B en W stelt het bestemmingsplan ‘Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook’ vast.  Dit plan zorgt voor de ontwikkeling van woningen, kantoren en (plint)voorzieningen op de noordstrook van het Zuidas-deelgebied Kenniskwartier. Het plan ligt met ingang van 20 juli 2018 zes weken ter inzage.”

Nieuws van de bewonersvereniging de Mirandabuurt  Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam  26 juli editie Zuid bekijk de online versie met o.a. "Wat vinden Amsterdammers van het leven in de stad? Wij zochten het uit"
Nieuwsbrief van 19 juli 2018 editie Zuid bekijk de online versie. Met o.a. Het is zover: de Noord/Zuidlijn gaat rijden! Wat verandert er?" En aardgasvrij voor huurders en kopers? Lees meer

Nieuwsbrief Amstelveenlijn met o.a. werkzaamheden van Vital en volgend jaar 3 maart 2019: Sneltram 51 stopt definitief met rijden, start tijdelijk OV-plan met bus 55. •  9 t/m 11 maart, 13 t/m 15 april en 20 t/m 23 april en 15 t/m 17 juni 2019. Grootschalige werkzaamheden tijdens weekendbuitendienststellingen tram 5, •  14 juli t/m 26 augustus 2019: Grootschalige
werkzaamheden tijdens zomerbuitendienststelling tram 5. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Snel naar werkzaamheden in Zuidas op de kaart? Kijk hier

Kenniskwartier: De Boelelaan afsluiting: rijdt u vanaf de Amstelveenseweg met de auto richting Zuidas? Houdt u er dan rekening mee dat de De Boelelaan, ter hoogte van de VU, van maandag 23 juli 07:00 uur t/m maandag 3 september 05:00 uur is afgesloten. Lees meer

Tot eind 2019 veel werkzaamheden rondom RAI    Vanaf deze zomer tot najaar 2019 vinden nogal wat werkzaamheden plaats bij en rondom RAI. Aan het station, aan de tram, aan een fietstunnel. En aan RAI zelf. Lees meer De werkzaamheden zijn:
– Station RAI afsluiting fietsenstalling → 20 juli 2018 – februari 2019
– RAI Renovatie metrostation → 31 juli 2018 – mei 2019
– Afsluiting fietstunneltje → 31 juli 2018 – 29 augustus 2018    
– Stremming: tram 4 zal tussen 1 oktober 2018 en juli 2019 een aangepaste route rijden naar het Amstelstation in plaats van naar Station RAI. De buslijnen blijven wel rijden, maar krijgen tijdelijke haltes. Alternatieven zijn de Noord/Zuidlijn, andere metrolijnen en de gewijzigde route van tram 12, die vanaf de zomerdienstregeling vanaf Amstelstation via het Museumplein en Leidseplein naar Amsterdam CS rijdt.

Eind juli inrichten werkterrein voorbouwlocaties t.b.v. Dok
De inrichting van de voorbouwlocatie op de Arnold Schönberglaan begint eind juli. “Om ruimte te maken worden daar de fietsparkeerplekken verwijderd. Fietsers kunnen terecht in de stalling onder het Mahlerplein. Daarna plaatsen van tijdelijke hekken om het terrein. Enkele weken later wordt dat vervangen door een verfraaide bouwschutting. Tevens dempen van de sloot en grond egaliseren. Het benodigde zand en verhardingsmateriaal wordt gedurende drie weken in augustus aangevoerd via het Gustav Mahlerplein, buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars. Dit kan helaas niet via de Parnassusweg, vanwege de trambaan en omdat daar ‘s nachts te veel lawaai gemaakt zou worden.
De inrichting van de werkterreinen tussen de metrosporen aan de noordzijde van het station en tussen de A10 Zuid en de sporen ter hoogte van het EY-gebouw, starten volgens planning tussen  eind 2018 en begin 2019. Bekijk de locaties op de kaart.

Gewijzigde planning werkzaamheden Piet Kranenbergpad: eind 2018 gereed   Lees meer

Fred Roeskestraat asfalteren fietspad vanaf De Fred tot aan de Amstelveenseweg. Werk in de ondergrond t.h.v. De Rietveld Academie. Daarna asfalteren fietspad met rood asfalt. Het werk wordt uitgevoerd tussen zaterdag 7 juli en vrijdag 31 augustus. Er wordt gewerkt op werkdagen en zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. U kunt hinder ondervinden van het geluid van de machines. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

Nieuwe Rechtbank fundering en betonwerk onderbouw gereed      bekijk de planning hier

T/m 15 augustus funderingswerkzaamheden WTC toren H en I.

Aanleg kademuren en graven De Boelegracht is begin augustus gereed.

Bouw EMA   De aannemer is gestart met boren en schroeven van palen en het aanbrengen van damwanden. Lees het artikel in Amsterdam actueel of lees het engelstalige artikel van Zuidas https://zuidas.nl/blog/2018/zorgen-dat-ema-medewerkers-een-goede-start-maken/

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & Stadsdeel
* Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, stadsdeel Zuid
   Verordeningen en reglementen.
* Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij. Verordeningen en reglementen. 
* Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam. Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. Het plan ligt zes weken ter inzage vanaf 20 juli 2018. 
Aanvraag omgevingsvergunning kap
* Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 12 juli 2018.
Omgevingsvergunning verleend
* Henriëtte Bosmansstraat 34, 1077 XJ: voor het vergroten van de tweede verdieping aan de voorzijde en het wijzigen van kozijnen in de voorgevel van de woning, verzonden d.d. 11 juli 2018. OLO-nummer 3599633.
Evenementenvergunning verleend
* De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het evenement "VU Introductiedagen" op 22 augustus 2018 en 27 augustus 2018 van 09:00 uur tot 17:00 uur en op 28 augustus 2018 van 09:00 uur tot 20:00 uur.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
* t.h.v. Riekerweg, voor het realiseren van een werkterrein met een instandhoudingstermijn van 6 jaar en het vellen van houtopstanden, verlenging verzonden op 11 juli 2018,OLO 3697115.
Buiten behandeling gelaten
* Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH: voor het kappen van een boom
Verkeersbesluit Tijdelijk afsluiten fietspad – Over RAI terrein tussen Europaboulevard en het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein, van 6 september 2018 tot 21 september 2018.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Willem Pijperstraat 5, 1077 XK: voor het veranderen van de begane grond en de eerste verdieping door het maken van muurdoorbraken in het gebouw Willem Pijperstraat 5 met behoud van bestemming van één woning
* Europaplein 71, 1078 GX: voor het aanbrengen van reclame op de voorgevel van het gebouw
* Zuidelijke Wandelweg 33, 1079 RK: voor het wijzigen van de noordgevel, het maken van een patio en het veranderen van de indeling van het gebouw Zuidelijke Wandelweg 33, ingekomen d.d. 8 juni 2018. OLO-nummer 3720909.
Verleende horecavergunning
* Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 19 juli 2018.
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
APV vergunning
Z/18/263601 Object/Reclame, Europaplein, Gerard Douplein, Zuidplein, Marie Heinekenplein, Rijksmuseum, 24-7-2018 t/m 27-7-2018. Locatie: Amsterdam, Europaplein.
Z/18/246813 TVM 23/07-27/07 De Boelelaan 1065.
Z/18/262324 TVM P-vakken + Object, De Klencke ( portiek ) 27 t/m 39, 23/27-7-2018.
Z/18/260112 apv vergunning Parnassusweg 220 1076AV Stremmen, Parnassusweg 220, 23-7-2018 t/m 6-8-2018.
Z/18/260675 Betononderzoek zuidelijke Rozenoordbruggen (kruising A10 met de Amstel) met behulp van een auto hoogwerker. Deze aanvraag betreft het werk aan de oostzijde.
Z/18/256564 TVM P-vakken, Europaboulevard 1, 16-7/7-9-2018
Z/18/253616 Object, Amstelpark 7, 14-7-2018 t/m 12-9-2018.

Waterschap
Verleende watervergunning voor het dempen van de bestaande watergang voor de realisatie van een nieuwe stationsonderdoorgang, ter hoogte van Benjamin Brittenstraat, 1082 RX – AGV – WN2018-003862. Locatie: Amsterdam, Arnold Schönberglaan, Publicatiedatum: 2018-07-23

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

26-07-2018 06-09-2018  IJsbaanpad 1 A, Amsterdam  plaatsen van een sculptuur van André Volten. Bij het voormalig hoofdkantoor van BPD in Hoevelaken staat een sculptuur van André Volten. Nu het etrrein in Hoevelaken herontwikkeld wordt zou BPD het beeld graag verplaatsen naar het nieuwe hoofdkantoor aan het IJsbaanpad bij de Amstelveenseweg in Amsterdam. Aanvrager: BPD Ontwikkeling BV
19-07-2018 30-08-2018  IJsbaanpad 1 A, Amsterdam  plaatsen van een tijdelijke kunstwerk "Maison d'artiste" op het eigen terrein van het Burgerweeshuis, IJsbaanpad 1. Aanvrager: BPD Ontwikkeling BV.
19-07-2018 30-08-2018 De Boelelaan 1131, Amsterdam kappen van 2 bomen. Aanvrager: Stichting VUmc
18-07-2018 29-08-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  realiseren van een tijdelijke doorgang/ droogloop op een bestaand dakterras, voor een periode van 4 jaar. Aanvrager: CBRE DOF Development BV.
17-07-2018 28-08-2018  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam  definitief maken van een tijdelijke damwand, op de locatie Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan (AK 4555). Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V..
17-07-2018 28-08-2018  Van der Boechorststraat 7, Amsterdam  aanpassen van de brandcompartimentering in de Medische Faculteit. Aanvrager: Stichting VU.
13-07-2018 24-08-2018  Arnold Schönberglaan 9, Amsterdam   verankeren van parasols en windschermen. Aanvrager: Restaurant N9ne
Beslistermijn verlengd Wabo, reguliere procedure
24-07-2018 04-09-2018  A10 Zuid t.h.v. Amstelveenseweg, Amsterdam het oprichten van een gebouw t.b.v. het Metro-personeel. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
17-07-2018 28-08-2018  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam  het definitief maken van tijdelijke damwanden betreffende het Project “The Valley”. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.

Wabo vergunning verleend
17-07-2018 28-08-2018  Strawinskylaan 3001, Amsterdam  bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning met OLO-nummer 3397037 en zaak- nummer 7088922 van 3 april 2018, voor het plaatsen van ventilatieroosters in de zuid- en westgevel op de 3e verdieping en het maken van leidingdoorvoeren van de 2e tot de 6e verdieping van het gebouw, waarbij de wijzigingen bestaan uit het aanpassen van de brandcompartimenten op de 2e t/m 6e verdieping van het gebouw Atrium Toren Noord. Aanvrager: Strawinskylaan 3101 Tenant B.V..

Geluid
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend

25-07-2018 05-09-2018  Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen). Uit te voeren in de periode(n): – Op 26 juli 2018 van 05:00 tot 22:00 uur, waarbij dit ontheffingsverzoek betrekking heeft op de periode tussen 5:00 en 7:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het storten van de kernpoer. Aanvrager: Bouwcombinatie EMA
20-07-2018 01-09-2018  Parnassusweg 220, Amsterdam monolithisch afwerken van de vloer van de hellingbaan op niveau -1.
19-07-2018 31-08-2018  Eemlandstraat 2 t/m 110 (even) en Gaasterlandstraat 212 en 214, Amsterdam. storten en monoliet afwerken van een betonvloer.

Kunst en Cltuur
Rialto@Vumc      In juni, juli en augustus geen films
Botanische Tuin Zuidas   Activiteiten? Lees meer  
Evenementenagenda RAI   Lees meer
Stichting Art Zuid
organiseert tijdens de schoolvakanties ARTZUID ART CAMP   Dit kunstkamp is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

Circl is dicht van 28 juli t/m 12 augustus. Op 13 augustus zijn ze weer open. Bekijk de agenda.

18 augustus 12.00 uur FEEST IN HET GIJSBRECHT VAN AEMSTELPARK    Omdat 60 jaar geleden begonnen werd met de aanleg van het – inmiddels Rijksmonumentale – Gijsbrecht van Aemstelpark is er een speciaal programma op de parklocatie Ontmoetingseiland in het verlengde van de Willem van Weldammelaan, Buitenveldert/Zuidas. (Bij regen verhuizen we naar de OBA.) Aanmelden concert en indienen foto: vriendengvapark@live.nl.

t/m 9 september 2018 GOING NOMAD in en rond het Glazen Huis, Amstelpark   Lees meer

12 augustus 11:00-18:00 uur Pure Markt, Amstelpark

Grachtenfestival in Zuidas bekijk het programma hier 
12 en 15 augustus   Grachtenfestival in en bij het Beatrixpark     Op Zaterdag 12 augustus om 12.00 uur en 14.00 uur Opera Dolleboeja: een komische opera voor het hele gezin. Bij het kinderbadje tegenover de Artsenijhof. Op dinsdag 15 augustus vanaf 12.30 uur op het Beethovenplein (tussen Akzo en Stibbe) Brassta la Vista, een brassband.
15 augustus 12.30 Grachtenfestival lunchconcert in Circl, Malherplein       De jonge heren van brassband Dr. Brass geven een energieke performance vol interactie. Lees meer

16 september: van 11.00 tot 13.00 uur, Polderlandexcursie met Nico Jansen en Trees Kaizer, vertrek Depot Oeverlanden  bij het NME-centrum 'De Waterkant' aan het begin van het Anton Schleperspad. Wandeltocht naar de stukken weiland die nog resteren van de Riekerpolder. Ook over de Ringvaart bij het Koekoekslaantje. Begin 17de eeuw is het woeste land ingepolderd, we kijken naar natuur- en cultuurhistorie.

t/m 22 september Circl.ART: Reservoir Bits, Monira Al Qadiri neemt je mee verdwalen    De presentatie is onderdeel van Get Lost – art route die t/m 23 september duurt.

28 september ZuidasRun de 10e editie    Deze lustrumeditie zal plaatsvinden aan het einde van de werkweek op vrijdag 28 september 2018.U kunt zich inschrijven als businessteam of als individuele deelnemer via deze link. Meer informatie vindt u hier.

2 november Theaterproductie Safaripark Zuidas in Circl, Mahlerplein     Janke Dekker in theaterproductie op Amsterdamse Zuidas. Actrice Janke Dekker en cabaretier en acteur Max van den Burg spelen de hoofdrollen in de theaterproductie Safaripark Zuidas. De muziekvoorstelling schetst een humoristisch beeld van het hectische leven in het zakelijk district van Amsterdam. 2 november is de première en is daarna tot en met 1 december in totaal veertien keer te zien op diverse locaties op de Zuidas. Lees meer of hier.

Het volgende weekbericht zal eind augustus verschijnen.

Lees verder over: Algemeen, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Ravel, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.