Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 30/31

Deze zomer veel werkzaamheden in Zuidas. Bekijk het overzicht in het pdf zomerwerken_zuidas_07-2017. Lees over o.a. werkzaamheden in de bewonersbrief_20_juli_2017_werkzaamheden_in_omgeving_pr_irenestraat

Besluit ontheffing op de Wet natuurbescherming staat open voor beroep
Bericht Zuidas: "Dit betekent dat van 27 juli t/m 6 september beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
De documenten zijn online te downloaden of in te zien bij Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC), Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht." lees meer

Interview nieuwe bewoner Summertime
Bericht van Zuidas: “Summertime telt bijna 200 appartementen. In een daarvan woont Marietta De Zorzi. Ze is enthousiast over haar woning en wil de band met de andere bewoners versterken.” lees meer

Interview Zuidas met Anneke Wevers (bewoner Pr. Irenebuurt) over haar strijd tegen de 'opeenstapeling' van overlast voor bewoners. lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 20 en 27 juli 2017 editie Zuid met o.a. nieuw geluidsbeleid evenementen lees meer in Nb 20 juli en die van 27 juli

Inspreken nieuw geluidbeleid evenementen kan t/m 22 september 2017
De inspraakperiode loopt van 19 juli t/mt 22 september 2017. Lees meer over de Inspraak nieuw geluidsbeleid voor Amsterdamse evenementen. Indienen van een inspraakreactie kan schriftelijk: stuur uw reactie naar B&W van Amsterdam, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam, onder vermelding van 'Inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen'. Of reageren via het online formulier.

Maatregelen GVB voor huidige lijn 51
Totdat lijn 51 buiten gebruik gaat, rijdt op deze lijn het huidige materieel nog volgens het ‘omklapsysteem’, met de switch van metro naar sneltram. GVB werkt hard om deze voertuigen soepel te laten rijden en storingen te voorkomen – of, als ze zich tóch aandienen, snel te verhelpen. In een tweetal interviews geven GVB-medewerkers Fleur Offenberg en Ron Borgmann uitleg. Vanuit Amstelveen InZicht organiseren ze twee excursies naar de remise Lekstraat in Amsterdam op 10 en 24 augustus 2017. Lees meer en lees verder in de nieuwsbrief Vervoerregio

Geen inloopspreekuren Zuidas/Buitenveldert
Tot eind augustus zijn er geen inloopspreekuren. Wel kunt u altijd terecht bij de gebiedsmakelaars en de omgevingsmanagers van Zuidas via Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl.

Correctie: Vleugel staat in openbaar toegankelijke ruimte VUmc
In de vorige weekberichten vermeldde we de Yamaha vleugel, een schenking van de stichting Vrienden Botanische Tuin Zuidas. Deze staat in de in beginsel voor iedereen toegankelijke foyer naast en niet in de Amstelzaal van VUmc.


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter  of via google

Deze zomer werkzaamheden aan de A10 West
Er is hinder. De A10 West is eerst 3 weken afgesloten in zuidelijke richting (buitenring). Daarna is de weg in noordelijke richting (binnenring) 3 weken dicht. De wegen onder en over de A10 West blijven de hele bouwperiode bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A5, A9, A4 en A10 Noord. 4 september 2017 is de A10 West vóór de ochtendspits weer open. lees meer op de website van Rijkswaterstaat.
 
OV     Metro 51 rijdt tot eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dan dus alleen tussen Westwijk – Spaklerweg v.v.. bron: GVB

28 juli 20.00 uur t/m vrijdag 11 augustus 01.00 uur werkt Waternet aan het riool in de Strawinskylaan voor het Atrium. Autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. De bussen rijden een aangepaste routes. Bron: gemeente Amsterdam. lees meer

Start bouwrijp maken van kavel 14 in Vivaldi voor bouw hotel (gereed in dec 2017)
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infra structuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

t/m vrijdag 25 augustus 2017  werkt GVB in de Beethovenstraat de trambaan, tussen de halte Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan. In de periode 24 juli tot en met 11 augustus soms werkzaamheden in de nacht. lees meer

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost tot eind 2017 (zie brochure_de_boelelaan_oost_def_nl-2) De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de De Boelelaan. Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft. In juli/augustus: langs de Beethovenstraat gaat een hoogspanningskabel de grond in.” bron: Zuidas

Bouw The Valley start in augustus en naar verwachting 2021 klaar. Lees meer
Uit de brief de omgeving: "Vanaf woensdag 2 augustus start bouwer BVA met de inrichting van het bouwterrein en worden de bouwhekken geplaatst. De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 wordt de bouwkuip ontgraven. Het bouwverkeer rijdt de bouwplaats via de stoplichten t.h.v. het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info vindt u op www.bcvalley.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA. lees meer in de Nieuwsbrief 1 Valley Amsterdam 2017 0721 (PDF, 229 kB)

Fietsparkeergarage de Vijfhoek: vanaf 25 juli storten betonvloer. lees meer

Atrium afbouw     De ruwbouw van de garage Atrium nadert zijn voltooiing en dan kan de afbouw beginnen. De kranen worden gedemonteerd. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred. Begin 2018 is de verbouwing van Olympic Plaza klaar en van de Rietveld naar verwachting in het 3e kwartaal 2017.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel  lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel
* Beleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2017

* Naamgeving bruggen vastgesteld: Aldo van Eyckbrug nr 413, Amstelveenseweg over Zuider Amstelkanaal en Johnny & Jonesbrug nr 433, Beatrixpark

Omgevingsvergunning geweigerd
* Boeierspad 13, 1081 KE: het realiseren van een gebouw op het adres met bestemming daarvan tot garage op de begane grond en bedrijfswoning op de eerste verdieping en het dak wordt voorzien van zonnepanelen na het slopen de bestaande berging, het aanleggen van overdekte ligplaatsen met bedrijfsruimte er boven na het slopen van de bestaande woonark, verzonden d.d. 28 juli 2017. OLO-nummer 2926971.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Henriëtte Bosmansstraat 35, 1077 XG: voor het kappen van acht bomen, ingekomen d.d. 5 juli 2017. OLO-nummer 3073373. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken.
* Zuidelijke Wandelweg 37, 1079 RK: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 12 juli 2017. OLO-nummer 3087851. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken.
* Drijvende steiger ter hoogte van Koenekade 24, 1081 KG: voor het plaatsen van een drijvende steiger in de Nieuwe Meer, ten westen van het perceel Boeierspad 26, ingekomen d.d. 8 juni 2017. OLO-nummer 3017899. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken.
* Beatrixpark tegenover Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het plaatsen van een kunstwerk in het Beatrixpark, ingekomen d.d. 14 juni 2017. OLO-nummer 3026689. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken.

Aanvraag evenementenvergunning
* Gaasterlandstraat, 1079 RH: Voor het houden van een sportevenement '4K Run' op 16 september 2017 van 07.30 tot en met 08.30 uur. Dossiernummer: 2017-24426.
* De Boelelaan 1117, 1081 HV: voor het houden van het evenement "DiaBeatit Run" op 30 september 2017 van 08.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2017-24274.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
* Beethovenplein 10, 1077 WM: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 14 juli 2017. Dossiernummer 2017-23835.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
* Boeierspad 13, 1081 KE: voor het realiseren van een gebouw op het adres met bestemming daarvan tot garage op de begane grond en bedrijfswoning op de eerste verdieping met het dak voorzien van zonnepanelen na het slopen de bestaande berging; en het aanleggen van overdekte ligplaatsen met bedrijfsruimte erboven na het slopen van de bestaande woonark, verzonden d.d. 14 juli 2017. OLO-nummer 2926971.

Waterschap
* verleende vergunning voor het aanbrengen van groutankers in de beschermingszone van een waterkering ten behoeve van de bouw van een kantoor ter hoogte van Europaboulevard en Gelrestraat in Amsterdam – AGV – W-17.01631

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 25-07-2017 05-09-2017  Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam  plaatsen van een reclame-uiting tegen de oostgevel van het gebouw. Aanvrager: AKD
* 25-07-2017 05-09-2017  Gustav Mahlerlaan 350 / Parnassusweg 801-843, Amsterdam  samenvoegen van twee bestaande lobby's tot één lobby in het gebouw op kadastrale locatie AK 4813. Ontvangstdatum aanvraag: 21 juli 2017 Aanvrager: Union Investments Real Estate GmbH
* 25-07-2017 05-09-2017  Claude Debussylaan 54, Amsterdam  vervangen van de gevelreclames. Aanvrager: Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
* 25-07-2017 05-09-2017  Gelrestraat, Amsterdam  realiseren van een kantoorgebouw, inclusief ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling op kadastrale sectie AF, perceelnummer 1029. Aanvrager: C2 Vastgoed B.V.
* 25-07-2017 05-09-2017  Gustav Mahlerlaan 350 / Parnassusweg 801-843, Amsterdam  realiseren van een mindervalide toilet en het verkleinen van de commandoruimte in het gebouw op kadastrale locatie AK 4813
* 25-07-2017 05-09-2017  D. Scarlattilaan, Amsterdam  kappen van 8 bomen
* 20-07-2017 31-08-2017  Gustav Mahlerplein 225-227, Amsterdam  samenvoegen 2 appartementen
* 18-07-2017 29-08-2017  Europaplein 22, Amsterdam  plaatsen van een overkapping/tent t.b.v. een terras. Aanvrager: Strand Zuid
* 18-07-2017 29-08-2017  Europaplein 22, Amsterdam  plaatsen van een parasol terras Strand Zuid
* 17-07-2017 28-08-2017  Strawinskylaan 4129, Amsterdam  plaatsen gevelreclame aan de buitenzijde noordgevel 9e verdieping. Aanvrager: Hogan Lovells International LLP

Beslistermijn verlengd
* 28-07-2017 08-09-2017  Strawinskylaan 581, Amsterdam   plaatsen van gevelreclame op de 7e verdieping van het WTCgebouw. Aanvrager: Roland Berger B.V.
* 25-07-2017 05-09-2017  Gustav Mahlerlaan 350, Amsterdam  aanpassen van de brandscheiding in het gebouw. Aanvrager: Cushman & Wakefield V.O.F.
* 21-07-2017 01-09-2017  Beethovenstraat 300, Amsterdam  vervangen van handelsreclame. Aanvrager: F. van Lanschot Bankiers N.V.

Verleende omgevingsvergunning
* 27-07-2017 08-09-2017  Piet Kranenbergpad, Amsterdam  verbreden van het pad onder de bestaande viaducten van Rijkswaterstaat, Metro en Tram en ProRail. 
* 27-07-2017 08-09-2017  Beethovenstraat 300, Amsterdam  vervangen van  handelsreclame. Aanvrager: F. van Lanschot Bankiers N.V.
* 24-07-2017 02-09-2017  Jaagpad 48, Amsterdam  voor het realiseren van een nieuw clubhuis. Aanvrager: Amsterdamse Lawn Tennis Club Joy-Jaagpad
* 17-07-2017 29-08-2017  Fred. Roeskestraat 71 E, Amsterdam  voor het tijdelijk in gebruik nemen van het pand als kantoorruimte, met een instandhoudingstermijn t/m 1 maart 2020.
Aanvrager: Stichting Spirit
* 17-07-2017 26-08-2017  Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam  plaatsen van een berging met sedumdak. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
* 19-07-2017 30-08-2017  Peter Schatstraat 65, Amsterdam  betreft een Albert Heijn supermarkt.
* 18-07-2017 30-08-2017  Beethovenstraat 301, Amsterdam  het plaatsen van een propaantank van 1600 liter. Melder: Bouwcombinatie Valley V.O.F. 
* 17-07-2017 29-08-2017  George Gershwinplein 6, Amsterdam  het starten van een bedrijf. Melder: Miss Molly

Overige
* 19-07-2017 25-08-2017  De Boelelaan 1105, Amsterdam  De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Tjaden B.V. en hebben betrekking op het tijdelijk lozen van chloridehoudend grondwater vrijkomend bij het ontwikkelen van een warme- en een koude bron, behorende tot een open bodemenergiesysteem op het gemeentelijk rioolstelsel ter plaatse van de locatie “terrein van de stichting Vrije Universiteit aan De Boelelaan 1105 te Amsterdam.


6 augustus van 12.30 tot 14.30 uur zomerconcert Dichtbij in het (Amstel)Park bij Stadshout paviljoen – muzikale geheimen van Buitenveldert-
Piano en zang door singer songwriter Anne Brattinga & haar Singing Cirle. Zij zingt zwoele en vrolijke vocale muziek om stil van te worden. IGeorganiseerd door een groep muziekliefhebbers uit Buitenveldert.

6 augustus 14.00 – 15.30 Kruidenwandeling door het Beatrixpark aanmelden kan hier

11 t/m 20 augustus Grachtenfestival 2017 Amsterdam
Ook Zuidas biedt weer een podium aan musici op maar liefst 8 bijzondere locaties zoals in het inspirerende Beatrixpark, de prachtige Botanische Tuin Zuidas en in het hoofdkantoor van Akzo Nobel (Art Foundation). lees meer

tot 3 september Pinar Yoldas Carboniferous in het Glazen Huis, Amstelpark
Pinar Yoldas is uitgenodigd voor haar eerste solo tentoonstelling in Nederland met nieuw werk dat betrekking heeft op wat ze ‘speculatieve biologie’ noemt. lees meer

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Kunst & Cultuur, Verkeer, Weekberichten.