Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 31 & 32

Zie Zuidas! Architectuur en Kunst

Nieuwe publicatie over Zuidas rijkelijk geïllustreerd en met tekst van Jet Nijssen. Zij organiseert ook de architectuurwandelingen.

Dichtbij toont oude foto’s Beatrixpark

beaparkBeatrixpark in Zuid werd vlak voor de Twee Wereldoorlog aangelegd. Wist jij dat het Beatrixpark tijdens de Duitse bezetting het Diepenbrockpark heette? Lees meer over de historie van het park en bekijk de mooie en bijzondere foto's.”

 

 

Zomerexcursie

Op donderdagmiddag 29 augustus 2013 (13.00 -17.00 uur) organiseert Inbo (adviesbureau voor stedenbouw, architectuur en bouwkunde) voor de dertiende keer haar jaarlijkse zomeruitje. "Het thema voor dit jaar is improvisaties. Op het programma staat een fietstocht langs zowel kleine als grote, maar vooral ook slimme antwoorden op urgente vragen. In Amsterdam Nieuw-West is te zien hoe gebouwen een tweede leven krijgen en hoe bestaande gemeenschappen in de buurt de ruimte krijgen om vooral ook zelf initiatieven te nemen. Zuidas wordt bekeken vanaf de 25ste verdieping om te zien hoe ook op duurste kilometer van Nederland klein het nieuwe groot is. En hoe je onder de enorme druk van ontwikkelen op de duurste meters van Nederland, door te improviseren toch allure weet te realiseren die op Manhattan niet had misstaan. Afsluiten gebeurt op Zuidas, waar getoond wordt wat de kneuterigheid van bomen en kippen toevoegen aan dit toch wel kosmopolitische stuk Amsterdam.” Vooraf aanmelden kan hier. 

Consultatieronde Investeringsagenda Openbaar Vervoer door de Regioraad

Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt daarover een consultatieronde plaats. Betrokken gemeenten, provincies, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vervoerbedrijven en belangenorganisaties zijn uitgenodigd om hun reactie  geven op de concept agenda. Reacties kunnen tot 15 september worden doorgeven via het digitale reactieformulier of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Op 15 oktober vindt de bespreking in de regioraad plaats. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie is te vinden op: http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx  en http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24  en http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

OVSAAL infokrant

De eerste uitgave van Dubbelklik is verschenen. Een informatiekrant over OV SAAL – tracé deel: Schiphol – Duivendrecht. Het is een gezamenlijke uitgave van de Alliantie Amstelspoor en de Alliantie Waltz in samenwerking met ProRail. Te lezen op de website van BPZ.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m 19 augustus

Vanaf vrijdag 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur is de De Boelelaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Vervangen verkeerslichten kruising Boelelaan- Europaboulevard

Meer informatie leest u hier.

Gedeeltelijke afsluiting op- en afritten A10 (s108) tijdens de zomerweekenden

Vanaf vrijdag 5 juli 20.00 uur tot maandag 12 augustus 06.00 uur zijn er wegwerkzaamheden aan de op- en afritten A10 (s108) met de kruisingen Amstelveenseweg. Tijdens de weekenden zijn de op- en afritten deels afgesloten. Zie flyer.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen station Zuid, Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling vanwege werkzaamheden in de metrotunnels. Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS.

Overzicht van plannen met inzagetermijn   

Bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

27-06

08-08

Bestemmingsplan Ravel studentenhuisvesting, hogere waardenbesluit en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Dienst Ruimtelijke Ordening

27-06

08-08

Ontwerpbestemmingsplan Mahler digitaal te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl met  planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1202BPGST-OW01. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard, alleen in de noordwesthoek kan nog een gebouw worden toegevoegd.

Dienst Ruimtelijke Ordening

04-07

15-08

Bekendmakingen & Kennisgevingen ministerie I&M, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Bekendmaking

Het besluit betreffende spooruitbreiding ligt ter inzage van 1 augustus t/m 11 september 2013 bij de ONZKG, Herikerbergweg 290, Amsterdam ZO. Het instellen van beroep kan middels het indienen van een beroepschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Sloopmelding

 • Prinses Irenestraat 17 – 924783, slopen gebouw (24-07-2013);
 • Fred Roeskestraat 73 – 901873, verwijderen van asbest uit middenspanningsruimte (18-07-2013);
 • Zuidelijke Wandelweg 45 – 751815, slopen gebouw 3 (08-07-2013);
 • Europaplein 14 (Amsterdam Rai, Oosthal 5) – 923027, verwijderen asbesthoudende materialen uit gebouw (16-07-2013);

Gebruiksmelding

 • De Boelelaan 1105 – 749277, in gebruik nemen medische faculteit (17-07-2013); (staat op website onder sloopmelding)
 • De Boelelaan 1105 (VU)- 749499, in gebruik nemen van wis- en natuurkundegebouw (18-07-2013);
 • De Boelelaan 1105 (VU) – 665303, in gebruik nemen gebouwen Belleveu, Filosofenhof en TenT (19-07-2013);

Voor de plattegrond VU kijk hier.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

 • Beatrixpark – 933955, aanleggen kabels, leidingen, bouwen brug en kappen 303 bomen t.b.v. herinrichten park 9 (22-07-2013);
 • De Boelelaan 1117 – 907517, kappen 102 bomen en verplanten 1 boom (01-08-2013);
 • De Boelelaan 1105 – 944465, plaatsen trap en kappen 5 bomen (31-07-2013);
 • Terrein Van der Boechorststraat 5 – 939383, verplaatsen gasinstallatie (25-07-2013).

zie http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/juli-augustus/kopie-bekendmakingen-3/

 • Terrein Amstelveenseweg– 935187, oprichten 2 keerwanden t.b.v. verleggen dienstweg (23-07-2013)
 • Terrein Amstelveenseweg (Kw13)– m935189, realiseren spoorviaduct (23-07-2013)

zie http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/juli-augustus/bekendmakingen/

 • De Boelelaan 30 – 924649, mede gebruik gebouw voor voorstellingen met publiek (15-07-2013);
 • Terrein De Boelelaan 1117 (VU) – 836597, oprichten gebouw t.b.v. Imaging Center (18-07-2013);
 • Gaasterlandstraat 5 – 921049, in gebruik nemen kinderdagverblijf (18-07-2013)

zie http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/juli-augustus/kopie-bekendmakingen-2/

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Aanvragen evenementenvergunning

 • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Amsterdam Music Festival" op 19 oktober 2013 van 22:00 uur tot 20 oktober 2013 om 07:00 uur. Dossiernummer 32-731987.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 5 augustus 2013 gedurende twee weken ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • De Boelelaan 1117, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Negende VUmc gebouwenloop" op 26 oktober 2013. Dossiernummer 32-725778.
 • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het houden van een evenement "Zomerfeest Stadsdeel" op 27 augustus 2013. Dossiernummer 32-726447.
 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Opening Academisch Jaar" op 4 september 2013. Dossiernummer 32-725177.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 29 juli 2013 gedurende twee weken ter inzage bij de infocentra van stadsdeel Zuid. U kunt een zienswijze indienen en zenden aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen exploitatievergunning horecabedrijf

 • Arnold Schonberglaan 9, 1082 MJ: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-728596.
 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-729936

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 5 augustus 2013 gedurende twee weken ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Uw zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen bouw

 • De Boelelaan 1105 – 915153, aanbrengen brandscheidingen (26-07-2013);
 • Terrein George Gershwinlaan – 740857, oprichten woongebouw met ondergrondse parkeergarage (31-07-2013);
 • A10 t.h.v. Europaboulevard 759329, oprichten gebouw tot technische ruimte (24-07-2013):
 • Terrein De Boelelaan 1117 (VU) – 858955, oprichten gebouw t.b.v. afvalstoffendepot en bulkopslag (17-07-2013);

Bezwaar indienen tegen verleende vergunningen  kan binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, t.a.v. de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Amstelveenseweg 764, 1081 JK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 19 september 2013 tot en met 1 juni 2014, verzonden d.d. 31 juli 2013. Dossiernummer 43-729358.

De vergunning ligt vanaf 5 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Niet mee eens ? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Verleende vergunning exploitatie horecabedrijf

 • De Boelelaan 1110, 1081 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 26 juli 2013. Dossiernummer 16-708874.
 • Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 26 juli 2013. Dossiernummer 16-708883.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 5 augustus 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202,1000 AE Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn Bouw

Nieuwe beslisdatum: 15-09-2013.

Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning bouw

 • Gustav Mahlerlaan 5a-893985, veranderen gebouw tot restaurant (23-07-2013)

Bezwaar indienen tegen deze beschikking moet binnen 6 weken bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Bron: De Echo, 23 juli 2013.

 

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Alex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.

Vanaf 21 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Momenteel is het werk van XYZ Factory van het Deense collectief N55 in het Glazen Huis te zien en de MedicijnFabriek van EGBG/ Martijn Engelbregt in de Orangerie. Kijk voor de workshops op http://zone2source.net/?page_id=17 Meedoen aan de workshops? Inschrijven kan via info@zone2source.net  

11 augustus 11.00-18.00 uur, Pure Markt in het Amstelpark

Het Grachtenfestival in Zuidas met lunchconcerten

grachtenfestival 13Maandag 19 augustus, 13.00-13.45 uur FlowAmsterdam Europaboulevard 15. Het World Orchestra bestaat uit jonge musici afkomstig uit meer dan 40 landen. Het orkest heeft speciaal voor het Grachtenfestival een aantal kamermuziekensembles afgevaardigd.

Dinsdag 20 augustus, 13.00-14.00 uur, Gustav Mahlerplein. Het J.O.N.G. Ensemble voert werken uit van Rossini, Gershwin en Piazzolla. Toegang: gratis

Woensdag 21 augustus, 13.00-14.00 uur, Zuidplein. Het Full House Kwintet brengt The Fairy Queen van Purcell en Mendelsohns A midsummernight's Dream ten gehore. Beide zijn geïnspireerd op hetzelfde toneelstuk A midsummernight's Dream van Shakespeare. De musici zelf tekenden voor de bewerkingen.

Donderdag 22 augustus, 13.00 -14.00 uur, ITO-toren, Gustav Mahlerplein. Het ensemble Davai Perkusion brengt eigentijds repertoire waarbij theatrale elementen in het optreden zijn geïntegreerd. Zij brengen werken van Chernienko, Wenjing, Reumert, Ford, Menke, Yoshihisa, Bach. Voor het totale programma, lees hier verder.

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.