Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 32 & 33

Veel minder CO2 uitstoot nieuwe kantoren Zuidas

“Cofely installeert warmte/koudeopslag in de 32.000 vierkant meter grote nieuwe kantoren van chemieconcern AkzoNobel en het advocatenkantoor van Stibbe op de Amsterdamse Zuidas. Een reductie van 98 procent in de uitstoot van kooldioxide wordt bereikt”, aldus berichtgeving op Cobouw.nl. lees verder 

 

Verbetering op komst van onderdoorgang van Sportas

“Met de verbreding van de A10 zal ook de (nu smalle en onprettige) onderdoorgang Piet Kranenbergpad onder de A10 langer worden. Een verbreding is sterk gewenst om het verlies aan kwaliteit door de verlenging te compenseren, een voetgangersverbinding te introduceren en de kwaliteit van de route te verbeteren. In de scope van Zuidasdok zijn n.a.v. de door Sportas gestarte discussie de verbreding van de nieuwe viaducten meegenomen.” lees verder in het memo d.d. 10 juli van de bestuurscommissie Zuid. 

 

Minder leegstand winkelverkooppunten Zuidas 

Zuidas Amsterdam 2015 11,8% en in 2014 was dat 17,6%. lees het in de winkel leegstandsbarometer van de gemeente:.winkelleegstandsbarometer_amsterdam_2015 pdf

 

Actualiseren Parkeerbeleid en Verkeersstudie 2014 Zuidas

In juni stuurde de Bestuursommissie van Zuid een brief aan wethouder V&V met het verzoek om een bestuurlijke opdracht te verlenen voor het bij te stellen Parkeerbeleid Zuidas met ruimte voor inspraak en belangenbehartiging. In februari was er na aanleiding van het parkeeronderzoek 2014  toegezegd dat het beleid geactualiseerd moest worden. Lees de brief Aiko_afspraken_verkeerstudie

 

18 augustus 16.00 uur presentatie uikomsten peiling bus 62, Huis v/d Wijk Binnenhof

De centrale vraag van de enquete was: Wat leeft er onder de bewoners over de routewijziging? 62 18 augustus om 16.00u presenteert De Visiefabriek de resultaten over de gewijzigde route van Bus 62 die nu ruim een half jaar van kracht is. 

 

Bestuurscommissie Zuid adviseert postief over herprofilering Boelelaan Oost

De bestuurscommissie vraagt aandacht voor een veilige oversteek bij het IKC tijdens de werkzaamheden. Lees het advies in Br Nota van uitgangspunten Herprofilering de Boelelaan Oost (PDF, 804 kB)

 

Antwoord van Bestuurscomissie Zuid op vragen Verkeersveiligheid Veluwebuurt

Lees hier dBeantwoording schriftelijke vragen Veluwebuurt en Apollolaan Beethovenst…(PDF, 810 kB)

En in het overleg met de buurt en dienst Zuidas is ook gesproken over het verdwijnen van het Ittmanpad. Er komt in ieder geval een nieuwe brug naar Zorgvlied zo blijft het groengebied ook voor de buurt toegankelijk. Er blijft een looproute tussen Veluwebuurt en het Ittmanpad. 

 

Before I die nader beschouwd

Lees verder op ftm.nl. 

 

Na de storm in en bij het Beatrixpark 

Op de avond van de 25e juli 2015… 2 bomen ontworteld, veel takken afgerukt en een aantal paden niet begaanbaar zonder klauterpartijen. Lees en kijk verder op de website van het Beatrixpark. Dus noodkap volgt: rond 4 auguastus worden er met spoed enkele bomen gekapt in de Prinses Irenestraat. Het betreft 15 populieren, bij de entree van het Beatrixpark. lees verder 

 

Werkzaamheden AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW

 kaart_zomerwerkzaamheden_zuidas_2015_v2_web

Hinder en overlast door bouw?

Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

20 juli t/m begin december openbreken oostelijk deel Prinses Irenestraat        9

Het werk aan het oostelijke deel verloopt voorspoedig waardoor vanaf maandag 20 juli al wordt begonnen met het openbreken van het oostelijke deel van de Prinses Irenestraat. Het werk duurt tot begin december 2015. 

27 juli t/m 14 augustus verkeersveilig maken kruising fietspaden station RAI           13

Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden er drempels aangebracht in de fietstunnel nabij station RAI, onder de Europaboulevard, net ten noorden van station RAI. Daarnaast worden er drempels aangebracht ter plaatse van de fietskruising ten westen hiervan. Naast de drempels worden er aanpassingen gedaan aan het straatwerk, met name herstraten en het maken van middenheuveltjes op de fietspaden.

10 t/m 28 augustus tijdelijke verplaatsing fiets- en voetgangerspad bij station RAI         13

Voor het nieuwe trafostation worden tussen oude en nieuw plek kabels en leidingen verlegd

Daarom wordt het fietspad langs de westzijde van de Europaboulevard gedurende deze periode ongeveer twee meter opgeschoven richting trambaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar.

1 t/m 17 augustus Parnassusweg        8

Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingenwerk, doorgang blijft mogelijk. 

Ook de bushalte van bus 15 en 358 zijn tijdelijk buiten gebruik. U kunt gebruik maken van de haltes op de Strawinskylaan of bij het OlympiapleinLees verder 

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht.

 

28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 

* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met Tram 5 

Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

* Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? Maak gebruik van de treinMeer info over deze route met de trein.

Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht. Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

 

nsOV SAAL: Treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol Amsterdam Zuid

Zaterdag 5 t/m zondag 6 september . Lees verder in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2

Spoor aangesloten bij station Zuid

Kijk en lees verder

 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap

Bekendmakingen

 

Waternet namens AVG

Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een hotel ter hoogte van IJsbaanpad in Amsterdam – AGV – W-15.01167

Vanaf 7 augustus 2015 kunt u de aanvraag digitaal inzien (zie bijlage bij de bekendmaking). Inbrengen zienswijze: tot 21 augustus 2015 in bij Waternet en richten aan het DB van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-15.01167. 

 

Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld met eerder gemelde wijziging. 

De Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidas-Atrium leest u hier.  Het bezwaar van de Bomenstichting is ongegrond verklaard.

 

Parkeren Prinses Irenebuurt

Van 22 juni 2015 t/m februari 2016 zet stadsdeel Zuid buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de Prinses Irenebuurt in voor de controle op parkeren. Er loopt sinds 1 maart 2015 een experiment met belanghebbendenparkeren. Het doel van dit experiment is de parkeeroverlast door bezoekers aan de Zuidas te beperken

 

Verkeersbesluiten:

1. Fred Roeskestraat kruising Amstelveenseweg 

Aanleggen voorzieningen tbv verbreding fietspaden en uitvoeren van snelheid beperkende maatregelen. lees verder

2. Vivaldistraat parkeren met twee wielen op de stoep voor het halen en brengen van kinderen bij kindercampus. lees verder

 

Ontwerp Actieplan Geluid 2015-2018  

Inspraak: Tot 28 september ligt het ontwerp actieplan ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1. Lees de bekendmaking  Lees verder over het beleid.  Bekijk hier de geluidskaart

Een zienswijze kunt u indienen bij het college van B&W van Amsterdam, p.a. de directeur van de Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Lees hier over geluidisolatie woning

 

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13274.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze indien bij Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

 

Kennisgeving: Aanvraag omgevingsvergunning

* Metrostation Amstelveenseweg, 1076 CR: voor het maken van bewegwijzering in en rondom het metrostation, ingekomen d.d. 1 juli 2015. OLO-nummer 1850015.

In een latere fase kunt u een zienswijze indienen. 

 

Verleende omgevingsverguning

* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het veranderen van de voorgevel ter hoogte van de begane grond en de eerste verdieping met bestemming daarvan tot vierentwintig ondernemersunits en vier kantoren, het veranderen van de entreehallen ter hoogte van de begane grond en de eerste verdieping en het plaatsen van een dakterras, verzonden d.d. 29 juli 2015.OLO-nummer 1850295.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken. 

 

Verleende vergunning exploitatie horecabedrijf

* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 24 juli 2015. Dossiernummer 2015-13006.

Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 17 juli 2015. Dossiernummer 16-1040557. 

Scheldeplein 3, 1078 GR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 24 juli 2015. Dossiernummer 2015-13158.

Voor het inzien van de vergunningen kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 2, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Frank Festival" op 12 en 13 september 2015 van 10:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-1088461.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 

23 augustus Hortus VU zondagopenstelling

De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop biologische groenten te koop en sinds juli ook Honing uit eigen tuin

 

14 augustus Summerjazz at the Southazz met The New York Second 17.00 uur, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

 

31 augustus t/m 4 september 17.00 – 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 

Het programma vindt u hier. 

 

Amstelpark

23 augustus Debat om 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source

Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans een. lees verder 

23 Augustus 12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de Floriade in verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). Gasten worden nog bekend gemaakt. 

23 Augustus 15 – 17 uur In Het Glazen Huis, lezing door Jean-Marc Chomaz, wetenschapper en kunstenaar. Hij presenteert het werk van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf bestaat uit de architect Laurent Karst and …lees verder

23 augustus Pure markt in het Beatrixpark

Op de volgende zondagen is er, vanaf de ingang Diepenbrockstraat, weer Pure Markt.

23 augustus, 20 september en op 13 december de wintermarkt. lees verder.

 

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.