Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 32

Thema avond toekomstige ontwikkelingen Zuidas
Sprekers: Klaas de Boer, directeur Zuidas: Nut en Noodzaak van Hoofdontwerp Team Zuidas en Malcolm Smith, hoofdontwerperHOT Team en supervisor Zuidas: Integrale aanpak Zuidas, gedachtes en discussie. Datum: donderdag 7 oktober. Locatie MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur.

Regering zet in op Zuidas, Schiphol en andere economische clusters
De Zuidas, Schiphol en de Rotterdamse haven worden door de nieuwe regering maximaal gefaciliteerd om economische groei en innovatie te bevorderen. Hetzelfde geldt voor andere economische clusters zoals de greenports Venlo, Westland en Bollenstreek, Brainport Zuid-Oost Nederland, Food Valley in Wageningen en Energy Valley in Groningen. Ook de nanotechnologie in Twente en Delft zal worden gesteund. Dit blijkt uit het regeerakkoord dat Mark Rutte donderdag heeft gepresenteerd.

Snoeiplan laat stad bloeden
Vijfenveertig procent minder woningbouw, een streep door subsidies aan maatschappelijke instellingen, honderden ambtenaren minder: de begroting voor 2011 van de gemeente Amsterdam leest als een lang slechtnieuwsbericht.
Op bouwprojecten bezuinigt de gemeente de komende jaren in ieder geval 520 miljoen euro. Dat is nog maar het begin. Er moeten nog aanvullende maatregelen komen ter waarde van 370 miljoen. Er gaat een streep door het kostbare uitgangspunt dat elk woningbouwproject dertig procent aan sociale woningbouw bevat. Op de Zuidas vervalt zelfs het complete budget voor sociale huur.
Zie ook: Amsterdam schrapt bouwplannen.

VVD-CDA-PVV willen Autoriteit voor Infrastructuur
De nieuwe regering zal voorstellen om het provinciale bestuur in de Randstad te versterken en grote beslissingen in de infrastructuur te vergemakkelijken. Het provinciale bestuur in de Randstad zal worden ‘opgeschaald’ en worden bijgestaan door een nieuwe ‘Infrastructuurautoriteit’. De Crisis- en Herstelwet, die infrabeslissingen versnelt, zal permanent worden gemaakt.
Het nieuwe kabinet wil zoveel mogelijk belemmeringen voor beslissingen in de infrastructuur wegnemen. Er mogen bij besluiten hooguit twee bestuurslagen betrokken zijn. Deelgemeenten en deelraden moeten worden afgeschaft.

Kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een projectbesluit ex art. 3.10 wro
Ingevolge artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening maakt DMB bekend dat belangstellenden het bouwplan voor het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Europaboulevard 8, met bestemming daarvan tot personeelsverblijf, aanvraagnummer K01/0665-2010, bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4 te Amsterdam op 18 oktober 2010 tussen 14 en 16 uur bij mevr. A. Kouwenberg en dhr. M. Blokker, kamer 322 kunnen komen inzien, vragen kunnen stellen en mondeling zienswijzen kunnen indienen.

Zonnepanelen voor BinckBank Zuidas
Sinds 17 September is Nederland weer een zonnestroom-installatie rijker. Ditmaal heeft BinckBank Amsterdam geïnvesteerd in de installatie van 40.000 Wp zonne-energie. De 164 zonnepanelen zijn over drie daken op verschillende hoogtes verdeeld. Om de panelen naar de twee hoogste daken (38 en 34 meter) te tillen, is gebruik gemaakt van een mobiele torenkraan. De wind is op deze hoogtes aanzienlijk sterker; daar is rekening mee gehouden.

Omgevingsvergunning vervangt 25 vergunningen
Alles in één keer
Voorheen waren er vaak meerdere vergunningen nodig voor werkzaamheden op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Met de omgevingsvergunning vraagt u alles in één keer aan bij één digitaal loket. Als u uw aanvraag niet digitaal wilt aanvragen, kunt u ook terecht bij het loket van het stadsdeel.

Filosofie op de Zuidas met Gabriël van den Brink
Startdatum14-10-2010. Tijd15:30
Locatie: Amsterdam Bright City – Het Grand Café Claude Debussylaan 2-8 Amsterdam
Onderdeel Faculteit der Wijsbegeerte, Wetenschapsgebied Theologie en wijsbegeerte.
Gabriël van den Brink, hoogleraar Bestuurskunde UvT, in gesprek met VU filosoof Ad Verbrugge.

Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM.

Lees verder over: Weekberichten.